Art Leete

19.02.1969
737 6257
art.leete@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia professor (1,00)
01.09.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia professor (1,00)
01.09.2014–02.06.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, instituudi juhataja
01.03.2013–31.08.2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, programmijuht
01.04.2012–31.08.2014    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, instituudi juhataja
01.09.2009–31.08.2014    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia professor (1,00)
01.09.2009–31.03.2012    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, instituudi juhataja
01.04.2009–31.08.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, instituudi juhataja
01.09.2004–31.08.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia professor (1,00)
01.01.2002–31.12.2003    Georgetowni Ülikool, teadur (Fulbrighti programmi raames)
01.01.2001–31.12.2004    Tartu Ülikool, vanemteadur
01.01.1997–31.12.2001    Eesti Rahva Muuseum, teadusdirektor
01.01.1995–31.12.1997    Eesti Rahva Muuseum, soome-ugri ja võrdleva etnoloogia osakonna juhataja
01.01.1994–31.12.1995    Eesti Rahva Muuseumi arhivaar
 
 
Haridustee
1987–1994    Tartu Ülikool, kõrgem
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    EASA (The European Association of Social Anthropologists) Applied Anthropology Network
2015−...    Ajakirja "Anthropology and Archeology of Eurasia" nõukoja liige
2015−...    International Society for Hunter Gatherer Research (ISHGR), liige
2014−...    SIEF working group on ethnology of religion, liige
2014−...    Marginalised and Endangered Worldviews Study Center (MEWSC) võrgustiku rahvusvahelise nõukogu liige
2014−...    Osalemine USA National Science Foundation projektis “Arctic-FROST: Arctic FRontiers Of SusTainability: Resources, Societies, Environments and Development in the Changing North”
2013−...    Eesti Rahva Muuseumi nõukoda, liige
2013−...    ISFNR Belief Narrative Network, liige
2012−...    Soome Etnoloogide Assotsiatsioon Ethnos, korrespondentliige
2012−...    Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF), liige
2012−...    ajakirja Editura Etnologica toimetuskolleegiumi liige
2011−...    International Research Network on the History of Baltic and Northern Minorities in the interwar Soviet Union, liige (Rootsi, Eesti, Venemaa, Ukraina, Valgevene, Poola, USA, Saksamaa)
2010−...    L’Association por le développement des études finno-ougriennes (ADÉFO) auliige
2010−...    Rahvusvaheline Religiooni Ajaloo Assotsiatsioon, liige
2010−...    Ajakirja "Chelovek. Kul'tura. Obrazovanije." toimetuskolleegiumi liige
2009−...    "Journal of Ethnology and Folkloristics", toimetaja
2009−...    ajakirja "Études Finno-Ougriennes" teaduskolleegiumi liige
2009−...    Tartu Ülikool, looduslike pühapaikade keskus, ekspertrühma liige
2007−...    Ajakirja "Voprosy istorii i kul'tury severnykh stran i territorii" toimetuskolleegiumi liige
2006−...    Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi liige
2006−...    EASR (European Association for the Study of Religions) liige
2005−...    ISFNRi (International Society for Folk Narrative Research) liige
2005−...    Seeria „Studia Ethnologica et Folkloristica Tartuensia“ toimetuskolleegiumi liige
2004−...    IASSA (International Arctic Social Sciences Association) liige.
2004−...    Õpetatud Eesti Seltsi liige.
2004−...    Suomalais-Ugrilainen Seura välisliige.
2001−...    Ajakirja “Ethnologia Fennica. Finnish Studies in Ethnology" toimetuskolleegiumi liige
1997−...    Eesti Fennougristide Komitee liige, 9. Rahvusvahelise Fennougristikakongressi etnoloogiatoimkonna esimees. Kongress toimus 2000. aastal Tartus.
1993−...    Eesti-Saami Ühenduse liige.
2017−2020    Euroopa Teadusfondi ekspertidest eelretsensentide kogu liige
2015−2019    Eesti hõimurahvaste programm IV, ekspertide kogu liige
2013−2013    Kultuuriteooria tippkeskuse VI sügiskonverentsi "Embodiement, expressions, exits: Transforming experience and cultural identity" kaaskorraldaja.
2013−2015    Soome Akadeemia välisekspert
2013−2014    Hõimurahvaste programmi projekt "Religioossete muutuste etnograafia soome-ugrilaste seas: udmurdi rituaalide filmimine", projektijuht (Eesti, Venemaa)
2013−2014    Hõimurahvaste programmi projekt "Komi muinasjuttude audiogiid", projektijuht (Eesti, Venemaa)
2012−2012    Hõimurahvaste programi projekt "Komi rahvaluulel põhineva animafilmide seeria “Metsalood”" (projektijuht) (Eesti, Venemaa)
2012−2013    Hõimurahvaste programmi projekt "Metsaneenetsi folklooritekstide ja videomaterjalide korrastamine" projektijuht (Eesti, Venemaa)
2012−2012    Läti Teadusfondi välisekspert
2011−2011    Hõimurahvaste programmi projekt "Juri Vella raamatu "Järvetuul" kirjastamine" projektijuht (Eesti, Venemaa)
2011−2011    Hõimurahvaste programi projekt "Näitus "Komid soome-ugri rahvaste peres: folkloor, eepos, protokiri"" projektijuht (Eesti, Venemaa)
2011−2012    ELDIA Working Papers, toimetuskolleegiumi liige
2011−2011    Horvaatia Teadusfondi välisekspert
2010−2013    EU-FP7-project ELDIA (European Language Diversity for All), teadusnõukogu liige
2010−2013    EU-FP7 projekt "EuNaMus - Euroopa rahvusmuuseumid: identiteedipoliitika, mineviku kasutamine ning euroopa kodanik", täitja (Rootsi, Ühendkuningriik, Kreeka, Prantsusmaa, Norra, Itaalia, Ungari ja Eesti)
2010−2014    Hõimurahvaste programmi III nõukogu liige
2010−2011    Society for Anthropology of Religion, liige
2010−2011    American Anthropological Association, liige
2010−2014    Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet, Ajalooliste looduslike pühapaikade ekspertkomisjon, liige
2010−2013    Rahvusvaheline projekt "Center for the Study of Pentecostal and Charismatic Movements in Russia", uurimisgrupi juht (Venemaa, USA, Iirimaa, Prantsusmaa, Eesti)
2009−2015    Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi juhataja, Tartu Ülikool
2007−2007    Kogumiku "Ocherki po istorii izucheniia etnografii komi" toimetuskolleegiumi liige
2007−2009    "Journal of Ethnology and Folkloristics", peatoimetaja
2007−2010    "Ajaloolise Ajakirja" toimetuskolleegiumi liige
2007−2009    Barents Region Educational Network for Qualitative Social Research (BREN), partner (Norra, Venemaa, Eesti)
2006−2006    Rahvusvahelise konverentsi „Valdkondadevahelised vaated usundiuurimises“ korraldustoimkonnas, Tartu
2006−2009    Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi teadussekretär
2006−2011    Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu ekspert
2006−2009    ETF grant "Kultuuride dialoog Arktikas: eluviis ja maailmapilt, mentaliteet ja stereotüübid"
2006−2009    Euroopa Teadusfondi EUROCORES BOREAS programmi projekt "New Religious Movements in the Russian North: Competing Uses of Religiosity after Socialism" (USA, Venemaa, Prantsusmaa, Soome, Eesti)
2006−2008    INTAS programmi projekt "Ethnic Fragmentation and Re-identification as a Form of Social Adaptation of Local Communities (Setus, Ingrian Finns, Pomors, Izhma Komis)", projektijuht (Eesti, Soome, Venemaa)
2006−2013    Eesti Rahva Muuseumi nõukogu liige
2006−2013    Hõimurahvaste programi projektiseeria "Etnograafilised välitööd Komimaal ja religioossete muutuste uurimine" projektijuht (Eesti, Venemaa, Prantsusmaa)
2005−2005    Tartus toimunud ISFNRi (International Society for Folk Narrative Research) 14. Kongressi korralduskomitee liige.
2005−2005    Suvekooli “Dialogue of Cultures and Institutions: EU and Baltic Sea Region” of The Graduate School on Cultural Interaction and Integration and the Baltic Sea Region" orgkomitee liige
2005−2009    Hõimurahvaste programmi II nõukogu liige.
2005−2009    “Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamatu” toimetuskolleegiumi liige
2004−2004    IASSA (International Arctic Social Sciences Association) 5. kongressil (ICASS – International Congress of Arctic Social Sciences) Alaskas Fairbanksis olin sektsiooni “Indigenous Resistance in the North” juhataja.
2004−2004    Tartus toimunud rahvusvahelise konverentsi “Culture Change and Worldview: Finno-Ugrians, Siberian Indigenous Peoples and the Others” korraldaja koos Prof. Ülo Valguga.
2004−2004    Eesti Sotsiaalteadlaste 5. Aastakonverentsi (ESAK 5) orgkomitee liige, sektsiooni “Etnoloogia ja antropoloogia suundumusi” juhataja ning sessiooni “Siberi põlisrahvaste vastuhakud” juhataja.
2003−2003    Eesti-Ungari sümpoosioni "Current Research in Folk Culture" kaaskorraldaja, Tartu.
2003−2005    Seeria "Studies in Folk Culture" kaastoimetaja
2003−2007    Sihtfinantseeritav teema "Argikultuuri diskursus ja kultuuride dialoog" (etnoloogia uurimisrühma juht)
2002−2002    Rahvusvahelise sümpoosioni "Sacred and Profane in the Dialogue of Cultures" kaaskorraldaja, Tartu.
2002−2005    Ajakirja "Pro Ethnologia" toimetuskolleegiumi liige
2001−2001    Rahvusvahelise Šamanismiuurimise Ühingu (International Society for Shamanistic Research) 6. konverentsi korralduskomitee kaaspresident, Viljandi.
2000−2005    Eesti Kirjandusmuuseumi teadusnõukogu liige.
1999−2001    Konverentsi "Etnoloogia hääled" peakorraldaja
1998−1998    2. Rahvusvahelise Soome-ugri Ajalookongressi orgkomitee liige. Tallinn.
1998−2000    Eesti Rahva Muuseumi Sarja peatoimetaja
1997−2001    Ajakirja "Pro Ethnologia" peatoimetaja
1997−2001    Eesti Rahva Muuseumi aastakonverentside peakorraldaja
1996−2006    Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse nõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Art Leete, Muuseumirott 2016 auhind parima püsinäituse eest ("Uurali kaja" Eesti Rahvamuuseumis), Kultuuriministeerium
2017, Art Leete, Avatud Eesti Fondi Koosmeele preemia Eesti Rahva Muuseumi "Uurali kaja" näituse toimkonnale solidaarsuse eest väikerahvastega.
2017, Art Leete, Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Eesti Rahva Muuseumi eripreemia saanud uurimistöö juhendaja: Uik Leete "Tartu noorte suhtumine erinevatesse rahvastesse"
2016, Art Leete, Eesti Vabariigi Presidendi tänukiri Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri püsinäituse loomise eest
2016, Art Leete, Eesti Rahva Muuseumi tänukiri soome-ugri püsinäituse "Uurali kaja" loomise eest
2016, Art Leete, SA Archimedese auhind Kuldõun 2016 Aasta Nutiteo kategoorias TÜ populaarteadusliku Instagrami konto ehk “Teadlaste instagrami” eest (toimkonna liige)
2008, Art Leete, Valgetähe viienda klassi teenetemärk
2006, Art Leete, Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil äramärgitud bakalaureusetöö juhendaja: Maarja Klaas "„Teise“ diskursiivne konstrueerimine: Tšetšeeni iseseisvuslaste kuvand eesti meedias 1996., 1999. ja 2004. aastal Eesti Päevalehe ja Postimehe näitel"
2000, Art Leete, Eesti Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia konkursil 2. koht
1999, Art Leete, Eesti Teadusfondi stipendium noorteadlaste stimuleerimiseks
1999, Art Leete, Eesti Rahva Muuseumi teadustöö preemia
1997, Art Leete, Eesti Rahva Muuseumi teadustöö preemia
1993, Art Leete, Eesti Rahva Muuseumi 35. etnograafilise teatmematerjali kogumise võistlusel 6. preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia ; PÕHISUUND: komide ja Venemaa põhja-väikerahvaste identiteet kohandumine kultuurimuutustega, Komide ja Venemaa põhja-väikerahvaste identiteet kohandumine tänapäevaste kultuurimuutustega

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2016
1.3.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.4.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
6.8.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.7.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
6.9.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
2.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
4.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
2.1.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
4.2.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
4.2.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
6.5.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.3.
2007
2.2.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.5.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
5.2.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
4.1.
2004
4.2.
2004
4.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.6.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
1.3.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
4.2.
2003
5.2.
2003
6.1.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
6.7.
2001
6.7.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
2.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
4.2.
2000
4.2.
2000
4.2.
2000
4.2.
2000
4.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.7.
2000
6.7.
2000
6.7.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
4.2.
1998
4.2.
1998
4.2.
1998
5.2.
1998
6.3.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
1.2.
1997
1.3.
1997
1.3.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
4.2.
1997
5.2.
1997
1.3.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
1.2.
1995
1.2.
1995
1.3.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1994
5.2.
1993
6.6.
1993
6.6.
1993
5.2.
1992

Art Leete

19.02.1969
737 6257
art.leete@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research and Arts, Professor of Ethnology (1,00)
01.09.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Professor of Ethnology (1,00)
01.09.2014–02.06.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Head of Institute
01.03.2013–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Programme Director
01.04.2012–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Head of Institute
01.09.2009–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Professor of Ethnology (1,00)
01.09.2009–31.03.2012    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Head of Institute
01.04.2009–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Head of Institute
01.09.2004–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Professor of Ethnology (1,00)
01.01.2002–31.12.2003    Georgetown University, research fellow (Fulbright Program)
01.01.2001–31.12.2004    University of Tartu, senior research fellow
01.01.1997–31.12.2001    Estonian National Museum, research director
01.01.1995–31.12.1997    Estonian National Museum, head of the Department of Finno-ugric and Comparative Ethnology
01.01.1994–31.12.1995    Estonian National Museum, archivist
 
 
Education
1987–1994    University of Tartu, higher
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    EASA (The European Association of Social Anthropologists) Applied Anthropology Network
2015−...    Member of the advisory committee for the journal "Anthropology and Archeology of Eurasia"
2015−...    International Society for Hunter Gatherer Research (ISHGR), member
2014−...    SIEF working group on ethnology of religion, member
2014−...    Marginalised and Endangered Worldviews Study Center (MEWSC) network, member of International Advisory Board
2014−...    Participation in US National Science Foundation project “Arctic-FROST: Arctic FRontiers Of SusTainability: Resources, Societies, Environments and Development in the Changing North”
2013−...    Estonian National Museum, member of advisory board
2013−...    ISFNR Belief Narrative Network, member
2012−...    Ethnos, the Association of Finnish Ethnologists, correspondent member
2012−...    Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF), member
2012−...    Journal "Editura Etnologica", member of Scientific Board
2011−...    International Research Network on the History of Baltic and Northern Minorities in the interwar Soviet Union, member (Sweden, Estonia, Poland, Russia, Ukraine, Belorussia, US, Germany)
2010−...    L’Association por le développement des études finno-ougriennes (ADÉFO) honorary member
2010−...    International Association for the History of Religions, member
2010−...    Journal "Chelovek. Kul'tura. Obrazovanije.", member of editorial board
2009−...    "Journal of Ethnology and Folkloristics", Editor
2009−...    Journal "Études Finno-Ougriennes", member of scientific committee
2009−...    University of Tartu, center of natural sacred places, member of expert group
2007−...    Independent scientific journal "Historical and Cultural Problems of Northern Countries and Territories", member of the Editorial Board
2006−...    member of the Estonian Society for the Study of Religion
2006−...    Member of EASR (European Association for the Study of Religions)
2005−...    Member of ISFNR (International Society for Folk Narrative Research)
2005−...    Member of the Editorial Board of the series „Studia Ethnologica et Folkloristica Tartuensia“
2004−...    Member of IASSA (International Arctic Social Sciences Association),
2004−...    The Learned Estonian Society
2004−...    Finno-Ugrian Society, correspondence member
2001−...    Member of the editorial board of the journal “Ethnologia Fennica. Finnish Studies in Ethnology”
1997−...    Member of the Estonian Committee of Finno-ugrists, member of organising committe of the 9th Congress of Finno-ugristics (2000, Tartu)
1993−...    Member of Estonian-Sami Society
2017−2020    ESF College of Expert Reviewers, member
2015−2019    Estonian Kindred Peoples Programme, member of expert council
2013−2013    VI Autumn Conference of the Centre of Excellence in Cultural Theory "Embodiement, expressions, exits: Transforming experience and cultural identity", member of organising team
2013−2015    Finnish Academy, foreign expert
2013−2014    Estonian Kindred Peoples Programme project "Studying Religious Changes among the Finno-Ugric Peoples: Filming the Udmurt Rituals", project manager (Estonia, Russia)
2013−2014    Estonian Kindred Peoples Programme project "Audio-guide of the Komi fairy-tales", project manager (Estonia, Russia)
2012−2012    Estonian Kindred Peoples Programme project "Series of animated cartoons "Forest Stories", based on Komi folklore" (project manager) (Estonia, Russia)
2012−2013    Estonian Kindred Peoples Programme project "Arranging the Forest Nenets Folklore Texts and Video Materials" project manager (Estonia, Russia)
2012−2012    Latvian Science Fund, foreign expert
2011−2011    Estonian Kindred Peoples Programme project "Publishing Yuri Vella's book "The Wind from a Lake"" project manager (Estonia, Russia)
2011−2011    Estonian Kindred Peoples Programme project "Exhibition "The Komi in the Family of the Finno-Ugric Peoples: Folklore, Epic, Proto-writing"" project manager (Estonia, Russia)
2011−2012    ELDIA Working Papers, member of editorial board
2011−2011    Croatioan Science Foundation, foreign expert
2010−2013    EU-FP7-project ELDIA (European Language Diversity for All), member of the Advisory Board
2010−2013    EU-FP7-project "EuNaMus - European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen", participant (Estonia, Sweden, UK, Greece, France, Norway, Hungary, Italy)
2010−2014    Estonian Kindred Peoples Programme III, member of council
2010−2011    Society for Anthropology of Religion, member
2010−2011    American Anthropological Association, member
2010−2014    Estonian Ministry of Culture, National Heritage Board, expert commission of historical sacred places, member
2010−2013    International project "Center for the Study of Pentecostal and Charismatic Movements in Russia", leader of research group (Russia, US, Ireland, France, Estonia)
2009−2015    Head of the Institute for Culture Research and Fine Arts, University of Tartu
2007−2007    Collection of articles "Ocherki po istorii izucheniia etnografii komi", member of the Editorial Board
2007−2009    "Journal of Ethnology and Folkloristics", Editor-in Chief
2007−2010    Journal "Ajalooline Ajakiri", member of the Editorial Board
2007−2009    Barents Region Educational Network for Qualitative Social Research (BREN), network partner (Norway, Russia, Estonia)
2006−2006    International conference "Interdisciplinary Perspectives in Religious Studies", Tartu, member of the organising committee
2006−2009    research sectretary of the Estonian Society for the Study of Religion
2006−2011    Expert of the Research Competency Council of Estonia
2006−2009    Estonian Science Foundation grant "Dialogue of Cultures in the Arctics: Way of Life and Worldview, Mentality and Stereotypes"
2006−2009    European Science Foundation EUROCORES BOREAS Programme project "New Religious Movements in the Russian North: Competing Uses of Religiosity after Socialism" (US, Russia, France, Finland, Estonia)
2006−2008    INTAS Programme project "Ethnic Fragmentation and Re-identification as a Form of Social Adaptation of Local Communities (Setus, Ingrian Finns, Pomors, Izhma Komis)", PI (Estonia, Finland, Russia)
2006−2013    Member of the advisory board of Estonian National Museum
2006−2013    Estonian Kindred Peoples Programme project series "Ethnographic fieldwork and studying religious change in Komi Republic" project manager (Estonia, Russia, France)
2005−2005    Member of the Organizing Committee of the 14th Congress of ISFNR (International Society for Folk Narrative Research), 26.-31.07.2005, Tartu.
2005−2005    Member of the organizing team of the summer school “Dialogue of Cultures and Institutions: EU and Baltic Sea Region” of The Graduate School on Cultural Interaction and Integration and the Baltic Sea Region"
2005−2009    Estonian Kindred Peoples Programme II, member of council
2005−2009    "Annales Litterarum Societatis Esthonicae", member of the Editorial Board
2004−2004    At IASSA's (International Arctic Social Sciences Association) 5th congress (ICASS – International Congress of Arctic Social Sciences), that was held 19.-23.05.2004 in Alaska, Fairbanks, I was the organizer of the section “Indigenous Resistance in the North”.
2004−2004    Co-organizer of the international conference “Culture Change and Worldview: Finno-Ugrians, Siberian Indigenous Peoples and the Others” (1.-3.10.2004) with Prof. Ülo Valk.
2004−2004    Member of the organizing committee of the 5th Annual Conference of estonian Social Sciences that was held 12.-13.11.2004 in Tartu and the organizer of the section "Trends in Ethnology and Anthropology" and the session "Indigenous Resistance in Siberia").
2003−2003    Co-organizer of the Estonian-Hungarian symposium "Current Research in Folk Culture", May, 2003, Tartu, Estonia.
2003−2005    Co-editor of the scientific series of the Departments of Folklore and Ethnology of the University of Tartu "Studies in Folk Culture"
2003−2007    Target financed project "Discourse of Everyday Culture and the Dialogue of Cultures" (leader of the ethnology team)
2002−2002    Co-organizer of the international symposium "Sacred and Profane in the Dialogue of Cultures", April, 2002, Tartu, Estonia.
2002−2005    Journal "Pro Ethnologia", member of the Editorial Board
2001−2001    Co-president of the organizing committee of the 6th conference of the International Society for Shamanistic Research, August 11th-17th, 2001, Viljandi, Estonia.
2000−2005    Member of the scientific board of Estonian Literary Museum
1999−2001    The main organiser of conferences "Voices of Ethnology"
1998−1998    2nd Congress of History of Finno-Ugric Peoples, member of the organising committee
1998−2000    Editor-in-Chief of the Series of the Estonian National Museum "Sari"
1997−2001    Editor-in-Chief of the scientific journal of the Estonian National Museum "Pro Ethnologia"
1997−2001    The main organiser of annual conferences of Estonian National Museum
1996−2006    Information Centre of the Finno-ugric Peoples, member of council

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Art Leete, Museum Rat 2016 award for the best permanent exhibition ("The Echo of the Urals" at the Estonian National Museum), Estonian Ministry of Culture
2017, Art Leete, The Concordia award from the Open Estonia Foundation to the Estonian National Museum's "Echo of the Urals" exhibition team for solidarity with indigenous peoples.
2017, Art Leete, Supervisor of the high school research paper (Uik Leete: "Attitudes of Young People in Tartu towards Different Ethnic Groups"), special award from the Estonian National Museum in the national high school students' research competition
2016, Art Leete, Letter of Thanks from the President of the Republic of Estonia for creating the permanent exhibition of the Finno-Ugric peoples at the Estonian National Museum
2016, Art Leete, Letter of Thanks from the Estonian National Museum for creating the permanent exhibition of the Finno-Ugric peoples "The Echo of the Urals"
2016, Art Leete, Golden Apple 2016 award from Archimedes Foundation for the best smart IT solution in education (Instagram of the researchers of the University of Tartu), member of the team
2008, Art Leete, 5th Class Order of the White Star from the President of the Republic of Estonia
2006, Art Leete, Supervisor of the BA thesis (Maarja Klaas: The Discursive Construction of The Other: the Image of the Chechen Separatists in Estonian Media in 1996, 1999 and 2004), diploma in the national students' research competition
2000, Art Leete, 2nd place on the competition of young scholars, Cultural Fund of the President of Estonian Respublic
1999, Art Leete, Scholarship of the Estonian Science Foundation for stimulating young scholars
1999, Art Leete, Award for research, Estonian National Museum
1997, Art Leete, Award for research, Estonian National Museum
1993, Art Leete, The 6th award by Estonian National Museum, at the 35th competition of collecting ethnographic material
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: S220 Cultural anthropology, ethnology ; SPECIALITY: Identity of teh Komis and northern peoples of Russia and their adaptation to culture change, Identity of the Komis and northern peoples of Russia and their adaptation to contemporary culture change
 
 

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2016
1.3.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.4.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
6.8.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.7.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
6.9.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
2.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
4.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
2.1.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
4.2.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
4.2.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
6.5.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.3.
2007
2.2.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.5.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
5.2.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
4.1.
2004
4.2.
2004
4.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.6.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
1.3.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
4.2.
2003
5.2.
2003
6.1.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
6.7.
2001
6.7.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
2.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
4.2.
2000
4.2.
2000
4.2.
2000
4.2.
2000
4.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.7.
2000
6.7.
2000
6.7.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
4.2.
1998
4.2.
1998
4.2.
1998
5.2.
1998
6.3.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
1.2.
1997
1.3.
1997
1.3.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
4.2.
1997
5.2.
1997
1.3.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
1.2.
1995
1.2.
1995
1.3.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1994
5.2.
1993
6.6.
1993
6.6.
1993
5.2.
1992
  • Leitud 17 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182553s03Argikultuuri diskursus ja kultuuride dialoog01.01.200331.12.2007Ülo ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond243 912,43 EUR
MUUPFLKUEesti kultuuriprotsesside integreeritud analüüs01.01.201331.12.2013Art LeeteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut15 000,00 EUR
MUUMFLKU06200Ethnic Fragmentation and Re-identification as a Form of Social Adaptation of Local Communities (Setus, Ingrian Finns, Pomors, Izhma Komis)01.11.200631.10.2008Art LeeteTartu Ülikool10 863,00 EUR
MUUMFLKU10026REuNaMus - European national museums: ldentity politics, the uses of the past and the European citizen01.02.201031.01.2013Kristin KuutmaTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut68 859,00 EUR
SFSF0180157s08Identiteedipoliitika dünaamilised perspektiivid – dialoogi ja konflikti analüüs01.01.200831.12.2013Art LeeteTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond249 010,92 EUR
ETFETF6688Kultuuride dialoog Arktikas: eluviis ja maailmapilt, mentaliteet ja stereotüübid01.01.200631.12.2009Art LeeteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond30 370,82 EUR
MUUSFLKUARENG2Kultuuriline mäletamine ja sotsiaalsed muutused01.01.201431.12.2014Art LeeteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut20 000,00 EUR
MUUSFLKUARENGKultuurilise ja bioloogilise mitmekesisuse konsortsium01.01.201231.12.2014Art LeeteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut50 000,00 EUR
MUUPFLKUKultuuriteaduste ja kunstide integratsioon ja rahvusvahelistumine01.01.201031.12.2012Art LeeteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut59 349,96 EUR
TKRFLAJTIPPKultuuriteooria tippkeskus01.02.200831.08.2015Valter LangTartu Ülikool4 801 937,80 EUR
MUUMFLAJ06176ENew Religious Movements in the Russian North: Competing Uses of Religiosity after Socialism01.07.200630.06.2009Art LeeteTartu Ülikool95 995,30 EUR
ETFETF8335Religioossed muutused postkolonialistlikus maailmas01.01.201031.12.2013Art LeeteTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond46 017,30 EUR
MUUDFLKU14509Religioossete muutuste etnograafia soome-ugrilaste seas: udmurdi rituaalide filmimine01.01.201331.12.2014Art LeeteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut1 295,00 EUR
MUUSFLKU15133Sümboolsed kultuurimaastikud: kogukondade areng ja kaitse Põhja-Venemaal01.10.201531.12.2017Art LeeteTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut; Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut44 000,00 EUR
MUUSFLAJ07078Tartu Ülikooli etnoloogia õppetooli etnograafilised välitööd Setumaal19.04.200701.11.2007Art LeeteTartu Ülikool1 425,23 EUR
EKRMEKRM04-13Terminoloogilised ja allikakriitilised aspektid01.01.200431.12.2008Tiiu JaagoTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond39 625,20 EUR
PUT; PUT_OPPUT590Tänapäevane soome-ugri animism: funktsioonid ja sotsiaalne kontekst01.01.201531.12.2018Art LeeteTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut136 440,00 EUR
  • Leitud 447 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Leete, Art (2017). Ia soglasen tem... Антропологический форум, 34, 113−117.1.2.
Leete, Art (2017). Landscape and Gods among the Khanty. Journal of Ethnology and Folkloristics, 11 (1), 19−38.10.1515/jef-2017-0003.1.2.
Karm, Svetlana; Leete, Art (2017). The Ethics of Ethnographic Attraction: Reflections on the Production of the Finno-Ugric Exhibitions at the Estonian National Museum. Déjà Lu, 5, x−x.1.2.
Leete, Art (2017). Mimetic knowledge in the ethnographic field. In: Anu Kannike, Monika Tasa, Ergo-Hart Västrik (Ed.). Body, Personhood and Privacy. Perspectives on Cultural Other and Human Experience (35−52). Tartu: Tartu University Press. (Approaches to Culture Theory; 7).3.1.
Leete, Art (2017). Animism, the Forest and Komi Identity. In: Hanneleena Hieta, Aila Nieminen, Maija Mäki, Katriina Siivonen, Timo J. Virtanen (Ed.). Rajaamatta: Etnologisia keskusteluja (212−241). Helsinki: Ethnos. (Ethnos Toimitie; 20).3.2.
Leete, Art; Lipin, Vladimir (2017). Zametki o vizual'nom dokumentirovanii vo vremia sovmestnykh polevykh issledovanii Natsional'nogo muzeia Respubliki Komi i Estonskogo natsional'nogo muzeia (1996-2015). Svetlana Bandura. Rol' vizual'nykh istochnikov v izuchenii regional'noi istorii: Sbornik statei po itogam vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Syktyvkar, 20-24 sentiabria 2016 g.). (28−31). Sõktõvkar: Natsional'nyi muzei Respubliki Komi.3.2.
Västrik, Ergo-Hart (editor-in-chief); Virtanen, Pirjo; Lundell, Eleonora A.; Honksalo, Marja-Liisa (guest editors); Järv, Risto; Jääts, Indrek; Leete, Art; Runnel, Pille; Särg, Taive; Valk, Ülo (eds.) (2017). Journal of Ethnology and Folkloristics, Vol. 11, No. 1. De Gruyter Open.4.1.
Karm, Svetlana; Leete, Art; Tender, Priit (koostajad) (2017). Uurali kaja: 9 animeeritud juttu soome-ugri naistest ja meestest. Kastehein, Karin (Toim.). . Tartu: Eesti Rahva Muuseum.4.2.
Leete, Art (2017). Alcohol Trade in the Western Siberia. In: Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective 2. Finnish-Hungarian-Estonian Ethnological Symposium Kolozsvár – Cluj Napoca May 9th – May 13th 2017 (9−9).Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective 2. Finnish-Hungarian-Estonian Ethnological Symposium Kolozsvár – Cluj Napoca May 9th – May 13th 2017. Kolozsvár – Cluj Napoca.5.2.
Leete, Art (2017). Arctic Corner at the Estonian National Museum: Dialogic Experience. In: ICASS IX: Full Session Programme with Abstracts.“People & Place” - the Ninth International Congress of Arctic Social Sciences (ICASSS IX), Umeå University, 8-12 June 2017. 5.2.
Leete, Art (2017). Modes of silence in the North according to the ethnographic accounts of the 19th century. In: Sounds and Silences: Verbal and Nonverbal Communication in the North The Eighth Tartu University Arctic Workshop (8−8).Sounds and Silences: Verbal and Nonverbal Communication in the North The Eighth Tartu University Arctic Workshop 26–27 May 2017. Tartu.5.2.
Leete, Art (2017). Towards Peaceful Co-existence of Religions in a Komi Village. In: SIEF2017 Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity: 13th Congress of Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) (152−152).SIEF2017 Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity. 13th Congress of Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF). Department of Cultural Anthropology/European Ethnology, University of Göttingen, 26-30 March, 2017. Göttingen.5.2.
Leete, Art (2017). Ethnographic Devotion to Our Indigenous Friends. In: The Best in Heritage. Projects of Influence (27−27).The Best in Heritage. Projects of Influence. 28-30 September 2017. Dubrovnik. Dubrovnik.6.3.
Leete, Art (2017). Soome-ugri emandate ja isandate filmid / Films about Finno-Ugric Women and Men / Fil'my o finno-ugorskikh muzhchinakh i zhenshchinakh / Suomalais-ugrilaisten emäntien ja isäntien elokuvia. In: Karm, Svetlana; Leete, Art; Tender, Priit; Kastehein, Karin (Ed.). Uurali kaja: 9 animeeritud juttu soome-ugri naistest ja meestest (6−9). Tartu: Eesti Rahva Muuseum.6.3.
Leete, Art (2017). Art Leete: soome-ugri jumalad. Postimees.13.07.2017.6.6.
Leete, Art (2017). Art Leete: soome-ugri mehed on ühed hämmastavalt muretud aeglased olevused. Postimees (x−x).6.6.
Leete, Art (2017). Mis on vorminud soome-ugri naiste loomust? Postimees (x−x).6.6.
Leete, Art (2017). Siberlaste eripalgeline vabaduseiha. Sirp (32−32).04.08.2017.6.6.
Leete, Art (2017). Soome-ugri asi. Sirp (40−40).01.09.2017.6.6.
Leete, Art (2017). Soome-ugri jumalad. Sirp (32−32).6.6.
Leete, Art (2017). Soome-ugri kannibalid. Sirp (22−23).6.6.
Leete, Art (2017). Soome-ugri mehed. Sirp (40−40).6.6.
Leete, Art (2017). Soome-ugri naised. Sirp (40−40).6.6.
Leete, Art (2017). Udora muuseumirahvas. Sirp (40−40).6.6.
Leete, Art; Ventsel, Aimar (2016). Drinking is not Just Fun: Preface to the Special Issue. Journal of Ethnology and Folkloristics, 10 (2), 3−6.10.1515/jef-2016-0006.1.2.
  • Leitud 27 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
"New" muslims in Tatarstan: religious conversion and practices of self-representationVyatchina, MariadoktorikraadArt LeeteJuhendamiselTartu Ülikool
Eesti ja Udmurtia: teaduskontaktid ja kultuuri-ajalooline dialoog 19. sajandi algusest kuni tänapäevaniKarm, SvetlanadoktorikraadArt LeeteJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut
Eesti traditsioonilised kiviaiad: etnograafia ning kultuurirollidRennu, MadismagistrikraadArt LeeteKaitstud2007Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo osakond
Etniline eneseteadvus ja muutused komi tudengite elusJaanits, JaanikamagistrikraadArt LeeteKaitstud2013Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Etnilised protsessid Vene impeeriumi siseperifeerias 1801-1904. Komi rahvusluse sündJääts, IndrekdoktorikraadArt Leete; Rein Taagepera; Elle VunderKaitstud2005Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo osakond
Etnofilosofija finno-ugorskih narodov: ponimanie haosa i garmoniiAlybina, TatianadoktorikraadArt Leete; Galina PurynychevaJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Folklor udmurtskogo naroda kak istotšnik dlja multimediinõh projektov (animatsionnoje kino)Sidorov, SergeidoktorikraadArt LeeteJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Islami roll Eesti tatarlaste rahvusliku identiteedi konstrueerimiselKlaas, MaarjadoktorikraadKristin Kuutma; Art LeeteJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo osakond
Koduleiva küpsetamise tänapäevased praktikad Lõuna-EestisKallaste, MonikamagistrikraadArt Leete; Ester BardoneKaitstud2010Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Kodulooma käsitlemine eesti etnoloogias 20. sajandi algusest tänapäevaniKaaristo, Maarjamagistrikraad (teaduskraad)Art LeeteKaitstud2008Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut
Kodus ja võõrsil ning vahepeal – Eesti seljakotirändurid AustraaliasKoppel, HellekamagistrikraadArt Leete; Maarja KaaristoKaitstud2014Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Loodusmaterjale kasutav meeskäsitöö XXI sajandil Eestis: tehnoloogilised muutused ja võrgustumineRennu, MadisdoktorikraadArt LeeteJuhendamiselTartu Ülikool
Loomemajanduse inkbuaator loomemajanduse arendamise instrumendina Eestis ning loomemajanduse tugistruktuuride meede selle toetajanaViidul, MarleenmagistrikraadKülliki Tafel-Viia; Art LeeteKaitstud2010Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Maausulised 21. sajandi alguse Eestis: analüüs läbi hiie problemaatikaSammelselg, KaisamagistrikraadTõnno Jonuks; Art LeeteKaitstud2011Tartu Ülikool
My Farm is My Stage: A Performance Perspective on Rural Tourism and Hospitality Services in Estonia Bardone, EsterdoktorikraadArt Leete; Peeter ToropKaitstud2013Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Negotiating faith and identity in a Komi village: Protestant Christians in a pro-Orthodox sociocultural environment. Koosa, PiretdoktorikraadArt LeeteKaitstud2017Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Rasprostranenije evangelitšeskovo hristianstva sredi mariitsev (finno-ugorskih narodnõh menšivnst) v Srednei RossiiMishina, AnnadoktorikraadArt Leete; Laur VallikiviJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Self-Identification and Self-Presentation of the Estonian Roma: Media, Human and Minority Rights, KinshipRoht-Yilmaz, Eva-LiisamagistrikraadArt LeeteKaitstud2011Tartu Ülikool
Swingtantsu alane huvi- ja harrastustegevus Eestis aastatel 1994 - 2008Torm-Kriis, PiretmagistrikraadArt LeeteKaitstud2009Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Traditsionnõi mariiskii tanets kak sostavnaja tšast kalendarno-obrjadovõh prazdnikovPogonina, IngadoktorikraadArt LeeteJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Traditsioonilised kehamuutmistehnikad ning nende kaasaegne elu - hennaAlekand, KatrindoktorikraadArt LeeteJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Transsoolisus Indoneesias: soolise identiteedi kujunemine waria'de näitelToomistu, TerjedoktorikraadArt LeeteJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Udmurtõ v sostave Kazanskogo hanstvaMurzin, VeniamindoktorikraadArt LeeteJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Õigeusk ja soorollid kaasaegses komi külasKoosa, PiretmagistrikraadArt LeeteKaitstud2009Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut
История в произведениях современных марийских писателейNikiforov, SergeydoktorikraadArt LeeteJuhendamiselTartu Ülikool