+372 5154 878
skype mgyldenkoh
maretgyldenkoh@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2018–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Mereakadeemia, Lektor (0,80)
2009–...   
Sisekaitseakadeemia, Lektor (1,00)
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Mereakadeemia, Lektor (1,00)
01.08.2014–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Eesti Mereakadeemia, Üld- ja alusõppe keskus, Lektor (1,00)
01.01.2008–31.12.2008   
Sisekaitseakadeemia
01.01.2007–31.12.2013   
Veterinaar- ja Toiduamet
01.01.2006–31.12.2006   
Kopli Ametikool
01.09.2005–31.07.2014   
Eesti Mereakadeemia (alates aug. 2014 TTÜ Eesti Mereakadeemia), Lektor (1,00)
01.01.2005–31.12.2014   
Eesti Mereakadeemia
 
 
Haridustee
2010–2011   
Tartu Ülikool, täienduskoolitus "Majandusarvestus I, II"
2007–2017   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, doktoriõpe
2002–2004   
Tallinna Tehnikaülikool, ärikorralduse magistri kraad
2000–2001   
Tallinna Tehnikaülikool, täienduskoolituse kursus "Raamatupidaja-finantsist"
1979–1990   
Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Diplomitöö 1990, (juh) Leida Lepajõe, Lüpsjate tööst Harju rajooni mõnedes majandites, Eesti Põllumajanduse Akadeemia.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
E-kursuste hindaja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses (HITSA; e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor)
2018−...   
AS Äripäev. Teabekeskus. Nõuandekeskus
2016−...   
Teadus ja Haridusministeerium, RKT õppekavade hindaja ärinduse rahanduse valdkonnas
2016−...   
Pirita Majandusgümnaasium, majandusainete õpetaja
2012−...   
Eesti Raamatupidajate Kogu
2012−...   
Majandusarvestuse Õpetajate Kogu
2019−2019   
Tolliametniku kutsestandardi rakendusuuring. Sisekaitseakadeemia
2018−2018   
SA Archimedes, õppekavade hindaja
2017−2018   
Tolli ja maksunduse eriala ja Maksunduse ja tolli eriala õppekava arendamine, töörühma liige
2015−2018   
Freneta. Pereettevõtlus üleminekuriikides. Projekti koordinaator Eestis.
2012−2015   
Controllingu töörühm
2012−2015   
Emerald Baltic Journal of Management ScholarOne Research Project
2010−2011   
Society for the Study of Emerging Markets (SSEM)
2010−2015   
Baltic Journal of Management Research Projekt
2010−2011   
ISM University of Management and Economics Research Project
2009−2019   
MTÜ Kesk-Eesti metsaomanikud
2009−2017   
Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool
2007−2008   
Osalemine Austria Instituudi (KMU FORSCHUNG AUSTRIA, Austrian Institute for SME Research) "Pereettevõtluse" projektis
2007−2013   
European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM)
2004−2009   
Eesti Sihtasutuse Agentuur, mentorlusprogramm, mentor.
 
 
Loometöö
Uurimistöö valdkonnad: füüsilisest isikust ettevõtja; pereettevõtlus; maapiirkonna ettevõtlus.
 
 
Lisainfo
Enesetäiendus:
2019 "XL Kõrgemate Riigikaitsekursuste e-kursus" Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
2018 "Hindamismeetodid väljundipõhises õppes" Tungal Koolituskeskus
2018 "Andragoogika koolitus" Developdesign koolitus ja konsultatsioon
2017 „Mobiilsete seadmetega kasutatavad küsitluste loomise vahendid“ Sisekaitseakadeemia
2016 "Rollimängul põhinev ettevõtlusmäng" Tartu Ülikool
2015 "Kvaliteetne õppeprotsess e-keskkonnas" Tallinna Tehnikaülikool
2014 "Üliõpilaste juhendamine arendus- ja tegevusuuringute läbiviimisel". Tallinna Ülikool
2014 "Supervisioon - õppejõu töövahend I" Tallinna Ülikool
2014 Kommunikatsioon õppejõu töös. Tallinn Ülikool
2013 Mõjus esinemine. Tallinna Ülikool
2013 Üliõpilaste uurimistööde rühmajuhendamine. Tartu Ülikool
2013 Enesekehtestamine I. Tartu Ülikool
2013 Ajajuhtimine õppejõu töö tõhusamaks korraldamiseks. Tallinna Ülikool
2013 Nõustamistehnika jätkukoolitus. Tartu Ülikool
2013 Praktikale orienteeritud uuringudisainid. Tallinna Ülikool
2013 "Väljundipõhine hindamine: meetodid ja kriteeriumid" (0,25 EAP) Tartu Ülikool
2013 "Läbipõlemise ennetamine õppejõu töös“ (16 tundi) Tallinna Ülikool
2013 "Mentorite koolitus õppejõududele" Sisekaitseakadeemia ja SA Arcimedes
2013 CB ENTREINT projekt, Tallinna Tehnikaülikool
2012 "Õppejõud kui liider" (16 tundi) Tallinna Ülikool
2012 "Hobuste hindamine" (40 tundi) Järvamaa Kutsehariduskeskus
2012 "Läbirääkimised, teavitamine ja koostöö“ (0,5 EAP) Tartu Ülikool
2011 "Enesejuhtimine ja motivatsioon" (16 tundi) Meta-Profit OÜ
2011 "Kõrgkooliõpikute koostamine" (52 tundi) Tartu Ülikool
2011 "Eetika õppejõu töös" (6 tundi) Tallinna Ülikool
2011 "Probleemipõhine õpe" (14 tundi) Tallinna Ülikool
2011 "Iseseisev töö kui meetod" (16 tundi) Tallinna Ülikool
2011 "Üliõpilaste juhendamine ja tagasiside andmine“ (14 tundi) Tallinna Ülikool
2011 „Hea dokumendikeel ja hea stiil“ ( 6 tundi) Atlanto Arenduse OÜ
2011 "Autoriõigus" (6 tundi) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
2010 "Ankeetküsitlused" (24 tundi) Tallinna Ülikool
2010 "Töökogemuse hindamine VÕTA abil“ (0,25 EAP) Tartu Ülikool
2010 „Sidus ainekava“ (0,25 EAP) Tartu Ülikool
2009 „Hindamine ja tagasiside“ (8 tundi) Tallinna Ülikool
2009 "Juhtimine, meeskond, motivatsioon” (8 tundi) AS Invicta
2009 “Esinemis- ja kõnetehnikad” AS Invicta
2009 „Eesmärgist müügitulemuseni“ (24 tundi) Vain&Partnerid OÜ
2009 „Kuidas saavutada edu ülikonkurentsis" (8 tundi) Stratkom OÜ
2008 "WebCT" Tartu Ülikool
2008 "Finantsanalüüs" (24 tundi) EMI EWT
2008 "Tööõigus" (8 tundi) Tööõigusabi AS
2007 "E-kursuse loomine" Tartu Ülikool
2007 "E-kursuse õpidisain" Tartu Ülikool
2006 "Õpetamine ja õppimine muutuvad niikuinii koolitus" Eesti E-Ülikool
2006 "E-õppe arendamine" Eesti E-Ülikool
2006-2009 inglise keel Võõrkeeltekeskus Tallinna Keeltekool
2005 "Võiduka meeskonna juhtimine" (24 tundi) Vain&Partnerid OÜ
2005 "Konfliktide juhtimine" (16 tundi) OÜ Self-II
2004 Arenguvestluste tõhustamine (32 tundi) OÜ Self-II
2004-2006, soome keel Kullo Huvikeskus
2002 "Töökeskkonnavolinik"(32 tundi) Eesti Haldusjuhtimise Instituut
2002 "Suhtlemine ja koostöö organisatsioonis” (24 tundi) EBS
;
2019 Täiendusõppe õppekava "Ettevalmistus tolliagendi eksamiks"
2019 Täiendusõppe õppekava "Piirivalveametniku täiendkoolitus tolliametnikuks"
2018 Täiendusõppe õppekavad "Füüsilisest isikust ettevõtja maksukäitumise põhiprintsiibid"; "Raamatupidamise põhitõed"; "Füüsilise isiku tulu maksustamine"; "Ettevõtja maksukäitumise põhiprintsiibid" ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; TÄPSUSTUS: Pereettevõtlus
 
 
Lisainfo
Uurimistöö "Maapiirkonna pereettevõtjate roll Eesti majanduses"; "Pereettevõtluskultuuri taasteke Eesti majanduses"

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
3.3.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
1.2.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
6.7.
2016
2.5.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
3.1.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
3.4.
2012
6.2.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
6.2.
2011
1.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
3.5.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
6.2.
2009
3.5.
2007
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2005
6.7.
2004
1.12.2019
+372 5154 878
skype mgyldenkoh
maretgyldenkoh@gmail.com

Career

Institutions and positions
01.09.2018–...   
Tallinn University of Technology , Estonian Maritime Academy, Lecturer (0,80)
2009–...   
Estonian Academy of Security Sciences, Lecturer (1,00)
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinn University of Technology , Estonian Maritime Academy, Lecturer (1,00)
01.08.2014–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Estonian Maritime Academy of Tallinn University of Technology, Centre for General and Basic Studies, Lecturer (1,00)
01.01.2008–31.12.2008   
Estonian Public Service Academy
01.01.2007–31.12.2013   
Veterinary and Food Board
01.01.2006–31.12.2006   
Kopli Profession School of Tallinn
01.09.2005–31.07.2014   
Estonian Maritime Academy, Lecturer (1,00)
01.01.2005–31.12.2014   
Estonian Maritime Academy
 
 
Education
2010–2011   
University of Tartu, extension service "Accounting I, II"
2007–2017   
Tallinn University of Technology, doctoral candidate
2002–2004   
Tallinn University of Technology, MBA
2000–2001   
Tallinn University of Technology
1979–1990   
Estonian Agricultural Academy. Diplom's Degree, 1990, (sup) Leida Lepajõe, Work of milkers in some agricultural organizations in Harju region.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Expert of the evaluation of e-courses in HITSA (e-course quality label)
2018−...   
AS Äripäev Information center. Advisory center
2016−...   
Expert of the evaluation of business and finance study programms in Ministry of Education and Research
2016−...   
Pirita Economic High School, teacher
2012−...   
Estonian Accounting Association
2012−...   
Accouting Teacher Association
2019−2019   
Professional standard for customs. Estonian Academy of Security Sciences
2018−2018   
SA Archimedes, expert of the education study programms
2017−2018   
Developing the curricula in the field of customs and taxation and developing the curricula in the held of taxation and customs, member of the working group
2015−2018   
Freneta. Family Enterprises Research Network in Transition Economies. Project coordinator in Estonia
2012−2015   
Controlling
2012−2015   
Emerald Baltic Journal of Management ScholarOne Research Project
2010−2011   
Society for the Study of Emerging Markets (SSEM)
2010−2015   
Baltic Journal of Management Research Projekt
2010−2011   
ISM University of Management and Economics Research Project
2009−2019   
2009−2017   
Doctoral School in Economics and Innovation
2007−2008   
KMU FORSCHUNG AUSTRIA, Austrian Institute for SME Research, co-operation in the project "Overview of Family Business Relevant Issues"!
2007−2013   
European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM)
2004−2009   
EAS Enterprise Estonia, mentor
 
 
Creative work
Research: sole proprietor; family business, rural entrepreneurship.
 
 
Additional information
Self education:
2019 "XL Estonian National Defence Course e-course".International Centre for Defence and Security
2018 "Hindamismeetodid väljundipõhises õppes" Tungal Koolituskeskus
2018 "Andragoogika koolitus" Developdesign koolitus ja konsultatsioon
2017 „Mobiilsete seadmetega kasutatavad küsitluste loomise vahendid“ Sisekaitseakadeemia
2016 "Rollimängul põhinev ettevõtlusmäng" Tartu Ülikool
2015 " Kvaliteetne õppeprotsess e-keskkonnas" . Tallinn University of Technology
2014 "Üliõpilaste juhendamine arendus- ja tegevusuuringute läbiviimisel". Tallinna University
2014 "Supervisioon - õppejõu töövahend I" Tallinna University
2014 Kommunikatsioon õppejõu töös. Tallinna University
2013 Mõjus esinemine. Tallinna University
2013 Üliõpilaste uurimistööde rühmajuhendamine. Tartu University
2013 Enesekehtestamine I. Tartu University
2013 Ajajuhtimine õppejõu töö tõhusamaks korraldamiseks. Tallinna University
2013 Nõustamistehnika jätkukoolitus. Tartu University
2013 Praktikale orienteeritud uuringudisainid. Tallinna University
2013 "Väljundipõhine hindamine: meetodid ja kriteeriumid" (0,25 EAP) Tartu University
2013 "Läbipõlemise ennetamine õppejõu töös“ (16 hours) Tallinna University
2013 "Mentorite koolitus õppejõududele" Sisekaitseakadeemia ja SA Arcimedes
2013 CB ENTREINT projekt. Tallinn University of Technology
2012 "Õppejõud kui liider" (16 hours) Tallinna University
2012 "Hobuste hindamine" (40 hours) Järvamaa Kutsehariduskeskus
2012 "Läbirääkimised, teavitamine ja koostöö“ (0,5 EAP) Tartu University
2011 "Enesejuhtimine ja motivatsioon" (16 hours) Meta-Profit OÜ
2011 "Kõrgkooliõpikute koostamine" (52 hours) Tartu University
2011 "Eetika õppejõu töös" (6 hours) Tallinn University
2011 "Probleemipõhine õpe" (14 hours) Tallinn University
2011 "Iseseisev töö kui meetod" (16 hours) Tallinn University
2011 "Üliõpilaste juhendamine ja tagasiside andmine“ (14 hours) Tallinn University
2011 „Hea dokumendikeel ja hea stiil“ ( 6 hours) Atlanto Arenduse OÜ
2011 "Authors right" (6 hours) The National Exam and Qualification Centre
2010 "Ankeetküsitlused" (24 hoursi) Tallinn University
2010 "Töökogemuse hindamine VÕTA abil“ (0,25 EAP) Tartu University
2010 „Sidus ainekava“ (0,25 EAP) Tartu University
2009 „Hindamine ja tagasiside“ (8 hoursi) Tallinn University
2009 "Management and teamwork ” (8 hours) AS Invicta
2009 “Esinemis- ja kõnetehnikad” AS Invicta
2009 „Eesmärgist müügitulemuseni“ (24 hours) Vain&Partnerid OÜ
2009 „Kuidas saavutada edu ülikonkurentsis" (8 hours) Stratkom OÜ
2008 "WebCT" Tartu University
2008 "Financial analysis" (24 hours) EMI EWT
2008 "Employment low" (8 hours) Tööõigusabi AS
2007 "E-kursuse loomine" Tartu University
2007 "E-kursuse õpidisain" Tartu University
2006 "Õpetamine ja õppimine muutuvad niikuinii koolitus" Eesti E-Ülikool
2006 "E-learring" Eesti E-Ülikool
2006-2009 english cource Tallinn Language School
2005 "Time management" (24 hours) Vain&Partnerid OÜ
2005 "Conflict management" (16 hours) OÜ Self-II
2004"Development management" (32 hours) OÜ Self-II
2004-2006, finnish course Kullo Huvikeskus
2002 "Health and safety at work"(32 hours) Eesti Haldusjuhtimise Instituut
2002 "Communication and teamwork” (24 hoursi) EBS
;
2018-2020 Continuing education programs compilation;

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
3.3.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
1.2.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
6.7.
2016
2.5.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
3.1.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
3.4.
2012
6.2.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
6.2.
2011
1.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
3.5.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
6.2.
2009
3.5.
2007
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2005
6.7.
2004
1.12.2019
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUULMIN16108Rahvusvahelise mereorganisatsiooni kalalaevade laevapere liikmete väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni ja 2012. aasta Kaplinna lepingu (1977. aasta Torremolinose rahvusvahelise konventsiooniga kalalaevade ohutusest seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta) rakendamiseks vajalikud tegevused ja sotsiaalmajanduslikud mõjud23.09.201616.12.2016Eha MugamäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Eesti Mereakadeemia, Laevanduskeskus, Laevajuhtimise lektoraat9 999,00 EUR
MUU6.1-5/413Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku finantseerimise uurimisgrupp22.12.201101.09.2013Uno SilbergSisekaitseakadeemia18 144,00 EUR
MUULep14140Veeldatud maagaasi laevakütusena kasutamise tehnilise ja majandusliku teostatavuse uuring02.10.201431.03.2015Madli KoptiTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Eesti Mereakadeemia20 833,00 EUR