Heiki Jaanuska

heiki.jaanuska@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vesiviljeluse osakond, Lektor (0,50)
2015–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vesiviljeluse osakond, spetsialist (0,50)
2005–2011    Põllumajandusministeerium, nõunik (1,00)
 
 
Haridustee
2011–2015    Eesti Maaülikool. Kalakasvatus , magistriõpe
2004–2008    Tartu Ülikool; veeökosüsteemide majandamine
1995–1997    Kuremaa Põllumajandustehnikum; kaubandus-ärindus
1984–1989    Türi sovhoostehnikum; zootehnik - kalakasvataja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1990−...    Eesti Kalakasvatajate Liit
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
VL.0351 Vesiviljeluse ja kalanduse alused 3EAP15/16 S Stats
16/17 S StatsVL.0827 Vesiviljelustehnoloogiad, kalade ja vähkide haigused ning tervishoid 3EAP15/16 S Stats
16/17 S Stats
16/17 S Stats EngVL.1177 Kalandus ja kalanduspoliitika alused 3EAP
VL.1179 Kalakasvatuse tehnoloogiad 4EAP
VL.1189 Kalade käitlemine ja turustamine 2EAP
VL.1193 Vesiviljeluse tehnoloogiad 6EAP
VL.1194 Integreeritud vesiviljelus ja põllumajandus 3EAP
;

Heiki Jaanuska

heiki.jaanuska@emu.ee

Career

Institution and occupation
2015–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, lecturer (0,50)
2015–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, specialist (0,50)
2005–2011    Ministry of Agriculture, adviser (1,00)
 
 
Education
2011–2015   
2004–2008    University of Tartu; Management of Aquatic Ecosystem
1995–1997   
1984–1989   
 
 
R&D related managerial and administrative work
1990−...   
 
 
Additional career information
;