Uno Lõhmus

30.10.1952
+3725056335
uno@uno.pri.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2000–...    Tartu Ülikool, külalisprofessor (1,00)
01.01.2004–31.12.2009    Rahvusvaheline Alaline Vahekohus, kohtunik
01.01.2004–31.12.2013    Euroopa Liidu Kohus, kohtunik
01.01.1998–31.12.2004    Riigikohus, esimees
01.01.1994–31.12.1998    Euroopa Inimõiguste Kohus, kohtunik
01.09.1986–2000    Tartu Ülikool, Dotsent (1,00)
01.09.1985–1986    Tartu Ülikool, Vanemõpetaja (1,00)
01.01.1977–31.12.1998    Eesti Advokatuur, vandeadvokaat
 
 
Haridustee
1983–1986    PhD, Leningradi Riiklik Ülikool
1971–1976    Tartu Ülikool, õigusteaduskond
1969–1971    Abja Keskkool

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S110 Õigusteadus

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2013
1.3.
2013
2.2.
2012
1.3.
2011
1.3.
2011
3.2.
2011
1.3.
2010
1.3.
2010
1.3.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
1.3.
2008
1.3.
2007
1.3.
2007
1.3.
2006
1.3.
2005
1.3.
2005
3.2.
2003
4.2.
2003
6.3.
2001
6.2.
1997

Uno Lõhmus

30.10.1952
+3725056335
uno@uno.pri.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2000–...    University of Tartu, visiting professor (1,00)
01.01.2004–31.12.2009    Permanent Court of Arbitration
01.01.2004–31.12.2013    European Union Court of Justice, judge
01.01.1998–31.12.2004    Supreme Court of Estonia, Chief Justice
01.01.1994–31.12.1998    European Court of Human Rights, judge
01.09.1986–2000    University of Tartu, docent (1,00)
01.09.1985–1986    University of Tartu, senior lecturer (1,00)
01.01.1977–31.12.1998    Estonian Bar Association, sworn advocate
 
 
Education
1983–1986    PhD in law, Leningrad State University
1971–1976    Tartu University, Law Faculty
1969–1971    Abja Secondary School

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALTY: S110 Juridical sciences
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2013
1.3.
2013
2.2.
2012
1.3.
2011
1.3.
2011
3.2.
2011
1.3.
2010
1.3.
2010
1.3.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
1.3.
2008
1.3.
2007
1.3.
2007
1.3.
2006
1.3.
2005
1.3.
2005
3.2.
2003
4.2.
2003
6.3.
2001
6.2.
1997
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
IUTIUT20-50Inimõiguste ja nende diskursuse areng Vene Föderatsioonis ning selle koostoime inimõigustega Euroopas ja maailmas01.01.201431.12.2019Lauri MälksooTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond332 000,00 EUR
  • Leitud 22 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
(2013). Peajoonest kõrvalekalduvaid mõtteid kriminaalmenetluse eesmärgi ja legitiimsuse kohta. Juridica, 201−209.1.3.
Lõhmus, Uno (2013). Süüdistatava põhiõigus küsitleda tunnistajaid. Juridica, 299−315.1.3.
Lõhmus, U. (2012). Põhiõigustest kriminaalmenetluses. Juura, Õigusteabe AS.2.2.
Lõhmus, U. (2011). Põhiseaduse muutmine ja muutused põhiseaduses. Juridica, 1, 12−26.1.3.
Lõhmus, U. (2011). Põhiõigused ja Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtted: funktsioonid, kohaldamisala ja mõju. Juridica, 9, 639−651.1.3.
Lõhmus, U. (2011). European Criminal Law: Can a General Part be Developed through Case Law? A. Klip. Substantive Criminal Law of the European Union (199−209).. Manchester University Press.3.2.
Lõhmus, U. (2010). Kohtuhaldus kohtute seaduse eelnõu järgi. Juridica, 2, 75−85.1.3.
Lõhmus, U. (2010). Põhiõiguste kaitse kolmnurgas riik-Euroopa Nõukogu-Euroopa Liit. Juridica, 5, 354−370.1.3.
Lõhmus, U. (2009). Eesti kohtute esimesed eelotsusetaotlused said lahenduse: Euroopa Kohtu 4. juuni 2009.a otsused asjades C-241/07 (JK Otsa Talu) ja C-560/07 (Balbiino). Juridica, 5, 321−327.1.3.
Lõhmus, U. (2009). Mõtteid kodakondsusest ühe kohtuotsuse valguses. Juridica, 2, 76−85.1.3.
Lõhmus, U. (2009). Ne bis in idem põhimõte Euroopa õiguses. Juridica, 9, 584−594.1.3.
Lõhmus, U. (2009). Ne bis in idem põhimõte. Euroopa Inimõiguste Kohtu 10. veebruari 2009.a otsus asjas Sergey Zolotukhin vs Venemaa. Juridica, 3, 143−147.1.3.
Lõhmus, U. (2008). Pealtkuulamine ja Eesti põhiseaduses sätestatud õigus sõnumite saladusele. Juridica, 7, 462−472.1.3.
Lõhmus, U. (2007). Advokaadi ja kliendi usaldussuhe ja selle piirid. Juridica, 9, 606−618.1.3.
Lõhmus, U. (2007). Kuidas liikmesriigi kohusüsteem tagab Euroopa Liidu õiguse tõhusa toime? Juridica, 3, 143−154.1.3.
Lõhmus, U. (2006). Euroopa Liidu õigussüsteem ja põhiseaduslikkuse kontroll pärast 1. maid 2004. Juridica, 1, 3−16.1.3.
Lõhmus, U. (2005). Kuriteo matkimisest. Kas riik võib provotseerida kuritegu? Juridica, 4, 223−230.1.3.
Lõhmus, U. (2005). Mida teha põhiseadusega? Juridica, 75−83.1.3.
Lõhmus, U. (2003). Judges as Guardians of the Constitution: Strict or liberal Interpretation. In: E. Smith (Ed.). The Constitution as an Instrument of Change (214−222).. Stockholm: SNS -Förlag.3.2.
Lõhmus, U. (2003). Inimõigused ja nende kaitse Euroopas. Tartu: Sihtasutus Iuridicum.4.2.
Lõhmus, U. (2001). Kohtuvõimu sõltumatus ja kohtuhaldus. Riigikogu Toimetised, 3, 87−96.6.3.
Rebane, I.; Ginter, J.; Järvelaid, P.; Lõhmus, U.; Sootak, J.; Vutt, A. (1997). Õigusteaduskonna üliõpilastööde vormistamise ning viitamis- ja tsiteerimistehnika põhireeglid. 7. parandatud ja täiendatud trükk. Tartu: Juristide Täienduskeskus.6.2.
  • Leitud 1 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Haldustegevuse liikide süsteem, õiguse arengust tingitud muudatuste mõju süsteemile ja kvalifitseerimisprobleemid Rauk, TriinudoktorikraadKalle Merusk; Ivo Pilving; Uno LõhmusJuhendamiselTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond