Kalev Jõgiste

9.02.1963
7313133
5056619
kalev.jogiste@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond, Juhtivteadur (0,50)
01.09.2009–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Professor (0,50)
01.09.2010–31.05.2011    Minnesota Ülikool, Fulbright stipendiaat (1,00)
01.09.2009–31.12.2015    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond, Vanemteadur (0,50)
2005–31.08.2009    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond, Vanemteadur (1,00)
2003–2004    Eesti Põllumajandusülikool, Metsanduslik Uurimisinstituut, Direktor (1,00)
1998–2003    Eesti Põllumajandusülikool, Dotsent (1,00)
1995–1998    Eesti Põllumajandusülikool, Lektor (1,00)
1993–1995    Eesti Põllumajandusülikool, Assistent (1,00)
1991–1993    Eesti Metsainstituut, Nooremteadur (1,00)
1989–1991    Eesti Metsainstituut, Vaneminsener (1,00)
 
 
Haridustee
1984–1989    Eesti Põllumajanduse Akadeemia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    WOS ajakirja Forest Science toimetuskolleegiumi liige
2013−...    EFINORD nõukogu liige
2010−...    IUFRO, asekoordinaator 1.01.12; Metsakasvatus ja sõralised
2009−...    EMÜ nõukogu liige
2009−...    EMÜ nõukogu liige
2008−...    RMK teadusnõukogu liige
2005−...    EPMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu liige
2003−...    SNS/EFINORD võrgustiku FORDISMAN koordinaator
2001−...    Forest Ecology and Management toimetuskolleegiumi liige
1999−...    IUFRO International Board Member
1993−...    International Association for Vegetation Science
2013−2014    Ülemaailmse konverentsi "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change" korralduskomitee esimees
2003−2005    Keskkonnainvesteeringute Keskuse metsanduse programmi ekspert
2003−2004    Rahvusvahelise konverentsi "Natural Disturbances and Ecosystem-Base Forest Management" korralduskomitee esimees
2003−2006    Metsanduslikud Uurimused toimetuskolleegiumi liige
2003−2005    EPMÜ nõukogu liige
2003−2004    EPMÜ valitsuse liige
2003−2004    EPMÜ Metsandusliku Uurimisinstituudi nõukogu liige
2000−2003    Teadussuuna 4.3 ekspert ETF-is
1997−2006    Eesti Looduseuurijate Seltsi metsandussektsiooni esimees
1996−2003    Metsandusteaduskonna prodekaan

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Kalev Jõgiste, Eesti Vabariigi teaduspreemia põllumajandusteaduste alal teadustöö "Häiringurežiimi ja ainevoogude tähtsus boreaalse ja hemiboreaalse vööndi metsade majandamisel" eest (koos Marek Metslaidi ja Kajar Kösteriga)
1989, Kalev Jõgiste, Metsamajanduse ja Looduskaitse Komitee auhind lõputöö "Metsasuktsessioon Väinamere laidudel" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus
 
 
Lisainfo
Filosoofiadoktor (metsandus) 1998, Eesti Põllumajandusülikool;
Metsandusmagister (metsakasvatus) 1994, Eesti Põllumajandusülikool

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
4.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
4.2.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
4.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
1.1.
1998

Kalev Jõgiste

9.02.1963
7313133
5056619
kalev.jogiste@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Biology, Research Professor (0,50)
01.09.2009–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Professor (0,50)
01.09.2010–31.05.2011    Univerity of Minnesota, Fulbright scholar (1,00)
01.09.2009–31.12.2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Biology, Senior Researcher (0,50)
2005–31.08.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Biology, Senior Researcher (1,00)
2003–2004    Forest Research Institute, Estonian Agricultural University, Director (1,00)
1998–2003    Estonian Agricultural University, Associate Professor (1,00)
1995–1998    Estonian Agricultural University, Lecturer (1,00)
1993–1995    Estonian Agricultural University, Assistant (1,00)
1991–1993    Estonian Forest Research Institute, Junior Researcher (1,00)
1989–1991    Estonian Forest Research Institute, Engineer (1,00)
 
 
Education
1984–1989    Estonian Agricultural Academy
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    WOS Journal Forest Science, member of the Editorial Board
2013−...    EFINORD Advisory Board member
2010−...    IUFRO, Deputy co-ordinator 1.01.12; Silviculture and ungulates
2009−...    Member of the Board of Estonian University of Life Sciences
2009−...    Estonian University of Life Sciences, member of council
2008−...    Scientific Board of RMK
2005−...    Institute of Forestry and Rural Engineering, member of council
2003−...    SNS/EFINORD network FORDISMAN coordinator
2001−...    "Forest Ecology and Management", Editoril Board
1999−...    IUFRO International Board Member
1993−...    International Association for Vegetation Science
2013−2014    Chair of the Organizing Committee of the World Conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change"
2003−2005    Environmental Investment Centre, forestry expert
2003−2004    Chairman of the scientific board of international conference "Natural Disturbances and Ecosystem-Base Forest Management"
2003−2006    Metsanduslikud Uurimused Editorial Board
2003−2005    Estonian Agriculturl University, member of council
2003−2004    Estonian Agriculturl University, member of board
2003−2004    Forest Research Institute of EAU member of council
2000−2003    Estonian Science Foundation expert of 4.3 section
1997−2006    Estonian Naturalists' Society, chair of forestry section
1996−2003    Deputy dean of Faculty of Forestry

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Kalev Jõgiste, National Science Award in agricultural sciences (together with Marek Metslaid and Kajar Köster)
1989, Kalev Jõgiste, The award by Committe of Forest Management and Natur Conservation for graduation thesis (Forest Succession on Väinamere Islets)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
 
 
Additional information
Ph.D. 1998, Estonian Agricultural University;
M.Sc. 1994, Estonian Agricultural University

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
4.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
4.2.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
4.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
1.1.
1998