Kalev Jõgiste

9.02.1963
7313133
5056619
kalev.jogiste@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond, Juhtivteadur (0,50)
01.09.2009–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Professor (0,50)
01.09.2010–31.05.2011    Minnesota Ülikool, Fulbright stipendiaat (1,00)
01.09.2009–31.12.2015    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond, Vanemteadur (0,50)
2005–31.08.2009    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond, Vanemteadur (1,00)
2003–2004    Eesti Põllumajandusülikool, Metsanduslik Uurimisinstituut, Direktor (1,00)
1998–2003    Eesti Põllumajandusülikool, Dotsent (1,00)
1995–1998    Eesti Põllumajandusülikool, Lektor (1,00)
1993–1995    Eesti Põllumajandusülikool, Assistent (1,00)
1991–1993    Eesti Metsainstituut, Nooremteadur (1,00)
1989–1991    Eesti Metsainstituut, Vaneminsener (1,00)
 
 
Haridustee
1984–1989    Eesti Põllumajanduse Akadeemia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    WOS ajakirja Forest Science toimetuskolleegiumi liige
2013−...    EFINORD nõukogu liige
2010−...    IUFRO, asekoordinaator 1.01.12; Metsakasvatus ja sõralised
2009−...    EMÜ nõukogu liige
2009−...    EMÜ nõukogu liige
2008−...    RMK teadusnõukogu liige
2005−...    EPMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu liige
2003−...    SNS/EFINORD võrgustiku FORDISMAN koordinaator
2001−...    Forest Ecology and Management toimetuskolleegiumi liige
1999−...    IUFRO International Board Member
1993−...    International Association for Vegetation Science
2013−2014    Ülemaailmse konverentsi "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change" korralduskomitee esimees
2003−2005    Keskkonnainvesteeringute Keskuse metsanduse programmi ekspert
2003−2004    Rahvusvahelise konverentsi "Natural Disturbances and Ecosystem-Base Forest Management" korralduskomitee esimees
2003−2006    Metsanduslikud Uurimused toimetuskolleegiumi liige
2003−2005    EPMÜ nõukogu liige
2003−2004    EPMÜ valitsuse liige
2003−2004    EPMÜ Metsandusliku Uurimisinstituudi nõukogu liige
2000−2003    Teadussuuna 4.3 ekspert ETF-is
1997−2006    Eesti Looduseuurijate Seltsi metsandussektsiooni esimees
1996−2003    Metsandusteaduskonna prodekaan

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Kalev Jõgiste, Eesti Vabariigi teaduspreemia põllumajandusteaduste alal teadustöö "Häiringurežiimi ja ainevoogude tähtsus boreaalse ja hemiboreaalse vööndi metsade majandamisel" eest (koos Marek Metslaidi ja Kajar Kösteriga)
1989, Kalev Jõgiste, Metsamajanduse ja Looduskaitse Komitee auhind lõputöö "Metsasuktsessioon Väinamere laidudel" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus
 
 
Lisainfo
Filosoofiadoktor (metsandus) 1998, Eesti Põllumajandusülikool;
Metsandusmagister (metsakasvatus) 1994, Eesti Põllumajandusülikool

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
4.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
4.2.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
4.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
1.1.
1998

Kalev Jõgiste

9.02.1963
7313133
5056619
kalev.jogiste@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Biology, Research Professor (0,50)
01.09.2009–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Professor (0,50)
01.09.2010–31.05.2011    Univerity of Minnesota, Fulbright scholar (1,00)
01.09.2009–31.12.2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Biology, Senior Researcher (0,50)
2005–31.08.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Biology, Senior Researcher (1,00)
2003–2004    Forest Research Institute, Estonian Agricultural University, Director (1,00)
1998–2003    Estonian Agricultural University, Associate Professor (1,00)
1995–1998    Estonian Agricultural University, Lecturer (1,00)
1993–1995    Estonian Agricultural University, Assistant (1,00)
1991–1993    Estonian Forest Research Institute, Junior Researcher (1,00)
1989–1991    Estonian Forest Research Institute, Engineer (1,00)
 
 
Education
1984–1989    Estonian Agricultural Academy
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    WOS Journal Forest Science, member of the Editorial Board
2013−...    EFINORD Advisory Board member
2010−...    IUFRO, Deputy co-ordinator 1.01.12; Silviculture and ungulates
2009−...    Member of the Board of Estonian University of Life Sciences
2009−...    Estonian University of Life Sciences, member of council
2008−...    Scientific Board of RMK
2005−...    Institute of Forestry and Rural Engineering, member of council
2003−...    SNS/EFINORD network FORDISMAN coordinator
2001−...    "Forest Ecology and Management", Editoril Board
1999−...    IUFRO International Board Member
1993−...    International Association for Vegetation Science
2013−2014    Chair of the Organizing Committee of the World Conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change"
2003−2005    Environmental Investment Centre, forestry expert
2003−2004    Chairman of the scientific board of international conference "Natural Disturbances and Ecosystem-Base Forest Management"
2003−2006    Metsanduslikud Uurimused Editorial Board
2003−2005    Estonian Agriculturl University, member of council
2003−2004    Estonian Agriculturl University, member of board
2003−2004    Forest Research Institute of EAU member of council
2000−2003    Estonian Science Foundation expert of 4.3 section
1997−2006    Estonian Naturalists' Society, chair of forestry section
1996−2003    Deputy dean of Faculty of Forestry

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Kalev Jõgiste, National Science Award in agricultural sciences (together with Marek Metslaid and Kajar Köster)
1989, Kalev Jõgiste, The award by Committe of Forest Management and Natur Conservation for graduation thesis (Forest Succession on Väinamere Islets)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
 
 
Additional information
Ph.D. 1998, Estonian Agricultural University;
M.Sc. 1994, Estonian Agricultural University

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
4.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
4.2.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
4.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
1.1.
1998
  • Leitud 24 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
2.1.2.8-2/T0119MUMB04Bioregulaatorite kasutamine metsanduses ROTSTOP-i näitel01.09.200431.12.2004Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut1 278,23 EUR
IUTIUT21-4Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine01.01.201431.12.2019Veiko UriEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut822 000,00 EUR
MUU8-2/T5141MIMI05Koolituse "Metsade majandamise sertifitseerimisauditi kursus" korraldamine ja läbiviimine01.11.200501.12.2005Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut2 876,02 EUR
SFSF0432486s03Looduslike häringute ja inimtegevuse mõju metsaökosüsteemide dünaamikale ja mitmekesisusele01.01.200331.12.2007Kalev JõgisteEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut387 528,29 EUR
MUU8-2/T0130MUMB04Looduslike protsesside metsamajandusliku tegevuse käigus imiteeritavus - boreaalse ja hemiboreaalse metsavööndi suktsessioonitrendide analüüs, arengustsenaariumide võrdlus ja teemakohaste uuringute ülevaade15.11.200415.04.2005Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut3 131,67 EUR
1.1.7.4.1.PM170153MIMBMetsade häiringurežiimi ja taastumisvõime uuringud muutuva kliima tingimustes01.01.201731.12.2017Kalev JõgisteEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut16 941,00 EUR
MUU8-2/T0013MUMB04Metsade uuenemise hindamine ökofüsioloogiliste ja produktsioonibioloogia meetoditega01.02.200430.06.2004Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut38 474,81 EUR
MUU8-2/T0128MUMB04 (25)Metsahariduse ja metsandusliku teadustöö arendamise koostöökoja moodustamine, alamprojekt nr 2, Rahvusvahelise konverentsi "Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management (Loodusliku häiringurežiimi analüüs metsade ökosüsteemse01.08.200430.11.2004Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut7 158,10 EUR
MUU8-2/T0129MUMB04 (25)Metsahariduse ja metsandusliku teadustöö arendamise koostöökoja moodustamine, alamprojekt nr 3, Rahvusvahelise ajakirja "Baltic Forestry" kirjastamine ja trükkimine01.07.200430.11.2004Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut868,88 EUR
ETFETF8496Mikroreljeefi ja ökoloogiliste faktorite mõju puurinde looduslikule uuendusele häiringualadel01.01.201031.12.2012Marek MetslaidEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut36 813,44 EUR
SFSF0170014s08Muutuvate kliimatingimuste mõju boreaalse ja parasvöötme metsade häiringureziimile01.01.200831.12.2013Kalev JõgisteEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut523 048,05 EUR
MUU8-2/T9073MIMBNetwork: Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management01.01.200901.03.2017Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut51 029,65 EUR
MUU8-2/T8154MIMI (08-08-8/1090)Rahvusvaheline metsade häiringurežiimide koostöövõrgustik01.10.200831.12.2008Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut10 164,57 EUR
1.1.7.8-2/T7030MIMIRahvusvaheline metsade häiringurežiimide koostöövõrgustik01.09.200731.12.2007Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut6 231,39 EUR
MUU8-2/T12169MIMBSõraliste ja teiste imetajatest herbivooride mõju metsaökosüsteemidele05.10.201201.01.2013Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond2 000,00 EUR
MUU8-2/T8036MIMI (08-08-8/395)Tormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine01.04.200831.03.2009Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut22 592,77 EUR
MUU8-2/T7029MIMITormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine02.04.200731.03.2008Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut19 076,92 EUR
MUU8-2/T9030MIMI (5)Tormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine01.04.200931.03.2010Kajar KösterEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut40 400,02 EUR
MUU8-2/T5109MIMI05 (7)Tormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine01.01.200531.12.2005Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut9 586,75 EUR
MUU8-2/T6016MIMI06 (10)Tormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine01.01.200631.12.2006Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut14 060,56 EUR
MUU8-2/T0056MUMB04Tormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine Eesti metsades01.01.200431.12.2004Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut9 267,19 EUR
MUU8-2/T0136MUMB04 (78)U. Valgu monograafia "Eesti rabad. Ökoloogilis-metsanduslik uurimus" kirjastamine01.11.200431.03.2005Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut15 841,78 EUR
APSF0170014s08APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170014s08 raames01.01.201031.12.2011Kalev JõgisteEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut30 054,45 EUR
MUU8-2/T14069MIMB (7874)Ülemaailmse metsateadusliku konverentsi korraldamine01.04.201430.11.2014Kalev JõgisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut12 500,00 EUR
  • Leitud 127 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Jõgiste, K.; Korjus, H.; Stanturf, J. A.; Frelich, L. E.; Baders, E.; Donis, J.; Jansons, A.; Kangur, A.; Köster, K.; Laarmann, D.; Maaten, T.; Marozas, V.; Metslaid, M.; Nigul, K.; Polyachenko, O.; Randveer, T.; Vodde, F. (2017). Hemiboreal forest: natural disturbances and the importance of ecosystem legacies to management. Ecosphere, 8 (2), e01706.10.1002/ecs2.1706.1.1.
Hari,P.; Aakala, T.; Aalto, J.; Bäck, J.; Hollmén, J.; Jõgiste, K.; Kabiri Koupaei, K.; Kähkönen, M.A.; Korpela, M.; Kulmala, L.; Nikinmaa, E.†; Pumpanen, J.; Salkinoja-Salonen, M.; Schiestl-Aalto, P.; Simojoki, A.; Havimo, M. (2017). Newtonian boreal forest ecology: The Scots pine ecosystem as an example. PlosOne, 12 (6), e0177927.10.1371/journal.pone.0177927.1.1.
Köster, Kajar; Köster, Egle; Orumaa, Argo; Parro, Kristi; Jõgiste, Kalev; Berninger, Frank; Pumpanen, Jukka; Metslaid, Marek (2016). How time since forest fire affects stand structure, soil physical-chemical properties and soil CO2 efflux in hemiboreal Scots pine forest fire chronosequence? Forests, 7, 201.10.3390/f7090201.1.1.
Jõgiste, K.; Metslaid, M.; Uri, V. (2016). Afforestation and Land Use Dynamics in the Baltic States. In: Stanturf, J.A. (Ed.). Restoration of Boreal and Temperate Forests (187−200).. CRC Press: Taylor & Francis Group.3.1.
Noe, Steffen M.; Krasnova, Alisa; Krasnov, Dmitrii; Niinemets, Ülo; Jõgiste, Kalev; Hõrrak, Urmas; Vana, Marko; Mirme, Sander; Komsaare, Kaupo; Kangur, Ahto (2016). Dynamics of Carbon, Nitrogen and other climate relevant trace gases measured at SMEAR Estonia. Report Series in Aerosol Sciences, 180: Proceedings of the 2nd Pan-Eurasian Experiment (PEEX) Conference and the 6th PEEX Meeting, Beijing, China, 18-20 May 2016. Ed. Hanna K. Lappalainen, Alla Borisova, Dong Liang, Joonas Enroth and Markku Kulmala. Helsinki: Finnish association for aerosol research, 354−360.3.1.
Köster, K.; Metslaid, M.; Orumaa, A.; Parro, K.; Jõgiste, K.; Berninger, F.; Pumpanen, J.; Köster, E. (2016). Long term effects of forest fires to soil C content and soil CO2 efflux in hemiboreal Scots pine forests of Estonia. Geophysical Research Abstracts: European Geosciences Union General Assembly 2016. European Geosciences Union, Vol. 18, EGU2016-6622.5.2.
Parro, Kristi; Metslaid, Marek; Orumaa, Argo; Köster, Kajar; Jõgiste, Kalev (2016). Uuring jälgib põlenud metsaalade taastumist. Eesti Mets, 4, 44−49.6.3.
Jõgiste, K.; Jonsson, B.G.; Kuuluvainen, T.; Gauthier, S.; Moser, W.K. (2015). Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management during times of global change. Canadian Journal of Forest Research, 45 (9), v−vi.10.1139/cjfr-2015-0295.1.1.
Parro, Kristi; Metslaid, Marek; Renel, Getter; Sims, Allan; Stanturf, John; Jõgiste, Kalev; Köster, Kajar (2015). Impact of postfire management on forest regeneration in a managed hemiboreal forest, Estonia. Canadian Journal of Forest Research, 45 (9), 1192−1197.10.1139/cjfr-2014-0514.1.1.
Vodde, Floor; Jõgiste, Kalev; Engelhart, Jeroen; Frelich, Lee E.; Moser, W. Keith; Sims, Allan; Metslaid, Marek (2015). Impact of wind-induced microsites and disturbance severity on tree regeneration patterns: Results from the first post-storm decade. Forest Ecology and Management, 348, 174−185.1.1.
Noe, S. M.; Niinemets, Ü.; Krasnova, A.; Krasnov, D.; Motallebi, A.; Kängsepp, V.; Jõgiste, K.; Hõrrak, U.; Komsaare, K.; Mirme, S.; Vana, M.; Tammet, H.; Bäck, J.; Veasla, T.; Kulmala, M.; Petäjä, T.; Kangur, A. (2015). SMEAR Estonia: Perspectives of a large-scale forest ecosystem - atmosphere research infrastructure. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 63, 56−84.10.1515/fsmu-2015-0009.1.1.
Jõgiste, K.; Jonsson, B. G.; Gauthier, S.; Kuuluvainen, T.; Moser, W.K. (toim.) (2015). Canadian Journal of Forest Research, Volume 45, Number 9. In: Jõgiste, K.; Jonsson, B.G.; Gauthier, S.; Kuuluvainen, T.; Moser, W.K. (Ed.). Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change.. NRC Research Press.4.1.
Jõgiste, K. (2015). Disturbance legacies of forest ecosystems: biological and physical features. Book of Abstracts: Sustaining ecosystem services in forest landscapes, IUFRO Landscape Ecology WG Conference, 23-30 August 2015 Tartu, Estonia. 82.5.2.
Parro, Kristi; Metslaid, Marek; Sims, Allan; Jõgiste, Kalev; Köster, Kajar (2015). Impact of post-fire management on forest regeneration in a managed hemiboreal forest, Estonia. Book of Abstracts: Sustaining ecosystem services in forest landscapes, IUFRO Landscape Ecology Conference, 23-30 August 2015 Tartu, Estonia. 120−120.5.2.
Seedre, Meelis; Taylor, Anthony R; Brassard, Brian W; Chen, Han YH; Jõgiste, Kalev (2014). Recovery of ecosystem carbon stocks in young boreal forests: a comparison of harvesting and wildfire disturbance. Ecosystems, 17 (3), 851−863.10.1007/s10021-014-9763-7.1.1.
Jõgiste, K. (2014). Metsapõlengute ökoloogiline mõju harilikule männile. Kurm, M. (Toim.). Mänd Eestis (342−354).. Tartu: VALI trükikoda.3.2.
Metslaid, Marek; Engelhart, Jeroen; Jõgiste, Kalev; Metslaid, Sandra; Vodde, Floortje (2014). Potential of advance regeneration of Norway spruce in forest regeneration in Estonia. Book of Abstracts: International conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change": International conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change", August 11-14, 2014, Tartu, Estonia. Ed. Kangur, Ahto; Metslaid, Marek; Moser, W. Keith; Trei, Piret. Tartu: Eesti Maaülikool, 61−61. (Transactions of the Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences; 40).5.1.
Nigul, Kristi; Kangur, Ahto; Metslaid, Marek; Korjus, Henn; Laarmann, Diana; Sims, Allan; Jõgiste, Kalev; Frelich, Lee E. (2014). Forest structure assessment for describing structural legacies in semi-natural hemiboreal forest. Book of Abstracts: Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change, 11–14 August 2014, Tartu, Estonia. Ed. Ahto Kangur, Marek Metslaid, W. Keith Moser, Piret Trei. Tartu: Eesti Maaülikool, 65−65. (Transactions of the Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences; 40).5.2.
Baders, Endijs; Jõgiste, Kalev; Taukacs, Karlis; Donis, Janis; Jansons, Aris (2014). Long-term impact of wind storm on stend composition in hemiboreal forests. Case study in Slietere National Park, Latvia. Book of Abstracts: Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change, 11–14 August 2014, Tartu, Estonia.. Ed. Kangur, Ahto; Metslaid, Marek; Moser, W. Keith; Trei, Piret. Tartu: Eesti Maaülikool, 19. (Transactions of the Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences; 40).5.2.
Jõgiste, Kalev; Vodde, Floor; Kangur, Ahto; Metslaid, Marek; Korjus, Henn; Nigul, Kristi (2014). Management of disturbance legacies in forest ecosystems of the hemiboreal zone. Book of Abstracts: Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change, 11–14 August 2014, Tartu, Estonia. Toim. Ahto Kangur, Marek Metslaid, W. Keith Moser, Piret Trei. Tartu: Eesti Maaülikool, 8−8. (Transactions of the Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences; 40).5.2.
Seedre, Meelis; Taylor, Anthony R.; Brassard, Brian; Chen, Han; Jõgiste, Kalev (2014). Recovery of ecosystem carbon stocks in young boreal forests: a comparison of harvesting and wildfire disturbance. Book of abstracts: Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change, 11–14 August 2014, Tartu, Estonia. Ed. Kangur, Ahto; Metslaid, Marek; Moser, W. Keith; Trei, Piret. Tartu: Eesti Maaülikool, 81. (Transactions of the Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences; 40).5.2.
Vodde, Floortje; Anoszko, Elias; Engelhart, Jeroen; Metslaid, Marek; Frelich, Lee E.; Jõgiste, Kalev (2014). Storm-affected community dynamics in unmanaged hemiboreal mixed forest. Book of Abstracts: International conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change": International conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change", August 11-14, 2014, Tartu, Estonia. Ed. Kangur, Ahto; Metslaid, Marek; Moser, W. Keith; Trei, Piret. Tartu: Eesti Maaülikool, 93−93. (Transactions of the Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences; 40).5.2.
Engelhart, Jeroen; Jõgiste, Kalev (2014). The condition of advance regeneration in the understory of close-to-natural hemiboreal stands. In: Book of abstracts: International conference "Forest Landscape Mosaics: disturbances, restoration and management at times of global change", August 11-14, Tartu, Estonia. Ed. Kangur, A.; Metslaid, M.; Moser, K.W.; Trei, P. Tartu: Eesti Maaülikool, 31−31. (Transactions of the Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences; 40).5.2.
Sell, I. (koost.); Jõgiste, K.; Kinks, R.;, Kraut, A.; Leis, M.; Lutsar, L.; Martin, A.-J.; Palo, A.; Sell, I.; Timm, U. (2014). Metsasõbra meelespea. Tartu: Eestimaa Looduse Fond.6.2.
Kangur, A.; Metslaid, M.; Trei, P.; Jõgiste, K.; Vodde, F. (2014). Tartus peeti ülemaailmset metsaökoloogia konverentsi. Eesti Mets, 3, 6−7.6.3.
  • Leitud 24 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Between wind and water. An investigation of the importance of windthrow and other disturbance types in the dry pine forest ecosystem on Kõpu peninsula, EstoniaVodde, Floortjemagistrikraad (teaduskraad)Frits Mohren; Kalev JõgisteKaitstud2002Wageningen University
Disturbance effects on boreal forest ecosystem carbon dynamicsSeedre, MeelisdoktorikraadKalev Jõgiste; Han Y. H. ChenKaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Disturbance interactions during and after windstorms: defining important variablesOlga PolyachenkodoktorikraadKalev JõgisteJuhendamisel
Dynamics of living and dead woody biomass in forest ecosystem after windthrowKöster, KajardoktorikraadKalev JõgisteKaitstud2009Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond
Evaluation of forest management activities in the context of carbon fluxes: eddy-covariance methodSille RebanedoktorikraadKalev JõgisteJuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond
Genetic determination of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood formationKanberga-Silina, KristadoktorikraadKalev JõgisteJuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond
Genetic variation in adaptive traits of Scots pineJansons, ArisdoktorikraadKalev JõgisteJuhendamiselEesti Maaülikool
Growth of advance regeneration of Norway spruce after clearcutMetslaid, MarekdoktorikraadKalev Jõgiste; Eero NikinmaaKaitstud2008Eesti Maaülikool
Hariliku kuuse eeluuenduse kasv lageraie järgselt Järvselja püsiproovitükkide näitelRisto KaljundmagistrikraadMarek Metslaid; Kalev JõgisteKaitstud2014Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond
Hariliku kuuse eeluuenduse kohanemine lageraie järgseltMetslaid, Marekmagistrikraad (teaduskraad)Kalev JõgisteKaitstud2004Eesti Maaülikool
Hariliku kuuse eeluuenduse püsiproovitükkide kordusmõõtmine ja andmete analüüsKinep, AlarimagistrikraadKalev Jõgiste; Marek MetslaidKaitstud2015Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond
Kasvukeskkonna ja laasimise mõju maarjakase (Betula pendula var. carelica) kloonitaimede juurdekasvule kuivendatud mineraal- ja turvasmuldadelMorozov, GunnarmagistrikraadIvar Sibul; Kalev JõgisteKaitstud2014Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Long-term forest dynamics: permanent plot data for modellingKangur, AhtodoktorikraadKalev Jõgiste; Andres KivisteKaitstud2009Eesti Maaülikool
Metsatüpoloogia põhimõtted ja meetodid EestisKusmin, Jürgenmagistrikraad (teaduskraad)Kalev JõgisteKaitstud2006Eesti Maaülikool
Metsaökosüsteemi süsiniku dünaamika ja H2O voog - turbulentse kovariatsiooni meetodSille RebanemagistrikraadKalev JõgisteKaitstud2016Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond
Metsaökosüsteemi süsiniku dünaamika ja H2O voog - turbulentse kovariatsioonimeetodRebane, SillemagistrikraadKalev JõgisteKaitstud2016Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond
Metsaökosüsteemide dünaamika kirjeldamine ja kasutamine metsade majandamise kavandamiselAhto Kangurmagistrikraad (teaduskraad)Kalev Jõgiste; Henn KorjusKaitstud2005Eesti Maaülikool
Microsites and tree regeneration dynamics: prolonged storm effects in hemiboreal mixed forestVodde, FloortjedoktorikraadKalev Jõgiste; Frits MohrenKaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond
Puidu lagunemise dünaamika Halliku ja Tudu tormialadelKöster, Kajarmagistrikraad (teaduskraad)Kalev JõgisteKaitstud2005Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond
Recovery of fire disturbed areasParro, KristidoktorikraadKajar Köster; Kalev Jõgiste; Marek MetslaidJuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Süsinikuvoo mõõtmised turbulentse kovariatsiooni meetodilMarko LoogusmagistrikraadKalev JõgisteKaitstud2014Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond
The importance of 'advance regeneration' in forest recovery after wind-throwEngelhart, JeroendoktorikraadKalev Jõgiste; Kajar KösterJuhendamisel
Tormikahjustatud alade struktuur ja uuenemine Tudu ja Halliku metskondadesIlisson, Triinmagistrikraad (teaduskraad)Kalev JõgisteKaitstud2006Eesti Maaülikool
Ökosüsteemide süsinikuvood, mõõdetuna turbulentse kovariatsiooni meetodi alusel Rauno KünnapuumagistrikraadKalev JõgisteKaitstud2016Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond