Tiiu Kull

26.08.1958
+3727311883
tiiukull@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2007–...    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, botaanika osakond, Professor (1,00)
1997–2007    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1984–31.12.1996    Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanemlaborant, nooremteadur, teadur
01.01.1981–31.12.1984    Eesti Looduseuurijate Seltsi vanemlaborant
 
 
Haridustee
1993–1997    TÜ botaanika ja ökoloogia instituudi doktorant
1976–1981    Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskond, bioloogia eriala. Lõpetanud botaanikuna, diplomitöö teemal “Kriitiliste sõrmkäpa-liikide süstemaatikast”
1968–1976    Tallinna 7. Keskkool
1965–1968    Tallinna 27-8.kl.kool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...    Eesti Orhideekaitse Klubi asepresident
2005−...    Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadusnõukogu liige
1998−...    1998-…EPMÜ ZBI (alates 2005 PKI) botaanika osakonna juhataja
2009−2015    teaduskollektsioonide ekspertkomisjoni liige, Haridus- ja teadusministeeriumis
2005−2011    Eesti Maaülikooli nõukogu liige
2004−2007    Euroopa Liidu 6.Raamprogrammi projekti EUMON töögrupi juht, 5.Raamprogrammi projekti Bioplatvorm vastutav täitja Eestis
2004−2009    Tallinna Botaanikaaia teadusnõukogu aseesimees
2004−2013    Tartu Ülikooli Botaanikaaia nõukogu liige
2003−2008    2003- 2008 Euroopa Bioloogilise Mitmekesisuse Uuringute Strateegia Platvormi juhtkomitee liige
2003−2005    5RP Bioplatform projekti Eesti poolne vastutaja
1998−1999    Eesti bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja tegevuskava projekti juht
1993−1998    Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liige
1990−2007    1990–2007 Eesti Orhideekaitse Klubi president
1989−1991    Eesti Teadlaste Liidu volikogu liige
1982−2007    1982– Eesti Looduseuurijate Seltsi vaatlusvõrkude komisjon
 
 
Loometöö
teadustöö taimeökoloogia, elurikkuse kaitse ja loodusturismi vallas;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
aastast 2006 vastutav loodusturismi õppekavade eest nii BSc kui MSc tasemel;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2008, Tiiu Kull, Eesti Maaülikooli teenete medal
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: taimeliikide levik ja bioloogia, populatsioondünaamika, bioloogilise mitmekesisuse kaitse.
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS ERIALA: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S212 Tööjõu- ja ettevõtlussotsioloogia
 
 
Lisainfo
PhD
Tartu Ülikool 1997

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
2.2.
2007
3.3.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
2.1.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.4.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
1.3.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
4.1.
2002
6.4.
2002
1.1.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
1.1.
1999
3.3.
1999
3.3.
1999
1.1.
1998
1.2.
1997
3.2.
1997
3.4.
1997
3.1.
1991

Tiiu Kull

26.08.1958
+3727311883
tiiukull@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2007–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Botany, Professor (1,00)
1997–2007    Estonian University of Life Sciences, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Senior Researcher (1,00)
01.01.1984–31.12.1996    assistant, researcher, department of botany in the Institute of Zoology and Botany
01.01.1981–31.12.1984    Estonian Naturalists' Society, assistant
 
 
Education
1993–1997    Doctoral student of the Chair of Botany of the University of Tartu
1976–1981    biology studies at the Faculty of Biology and Geography of University of Tartu. Diploma work on “Systematics of some critical species of the genera Dactylorhiza”
1968–1976    Tallinn Secondary School no.7
1965–1968    Tallinn Primary School no.27
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...    Estonian Orchid Protection Club vice president
2005−...    Institute of Agricultural and Environmental Sciences, board member
1998−...    1998- head of the department of botany in the Institute of Zoology and Botany, since 2005 Institute of agricultural and Environmental Sciences
2005−2011    Estonian University of Life Sciences, board member
2004−2007    WP leader of FP6 project EUMON
2004−2009    Tallinn Botanical Garden, deputy head of the scientific board
2004−2013    Botanical Garden of the University of Tartu, board member
2003−2008    2003- 2008 member of the steering committe of European Platform for Biodiversity Research Strategy
2003−2005    FP5 project Bioplatform - Estonian leader
1998−1999    Estonian biodiversity strategy and action plan - project leader
1993−1998    member of the board of Estonian Fund for Nature
1990−2007    1990–2007 president of Estonian Orchid Protection Club
1989−1991   
1982−2007    1982– Estonian Naturalists' Society,head of a commission on monitoring

Qualifications

 
 
Honours & awards
2008, Tiiu Kull, Medal of merit - Estonian University of LIfe Sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS SPECIALTY: T270 Environmental technology, pollution control
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALTY: S212 Sociology of labour, sociology of enterprise
 
 
Additional information
PhD
University of Tartu 1997

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
2.2.
2007
3.3.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
2.1.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.4.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
1.3.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
4.1.
2002
6.4.
2002
1.1.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
1.1.
1999
3.3.
1999
3.3.
1999
1.1.
1998
1.2.
1997
3.2.
1997
3.4.
1997
3.1.
1991