Eiki Berg

13.01.1970
737 5311
eiki.berg@ut.ee
http://www.ut.ee/eikiberg

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.01.2019    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut, rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute programmijuht
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut, rahvusvaheliste suhete teooria professor (1,00)
01.01.2013–...    • Euroopa Kolledži (Bruges) ekspert Armeenia Diplomaatide Kooli juures
01.01.2011–31.12.2012    • EL-i Nõustamisgrupp Armeenias, välisministeeriumi nõunik
01.01.2006–31.12.2009    • Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskonna dekaan
01.09.2004–31.12.2007    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Politoloogia osakond, rahvusvaheliste suhete teooria professor (1,00)
01.01.2004–31.12.2004    • Euroopa Parlamendi liige, EPP-ED fraktsioon, Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy (01.05.2004-19.07.2004).
01.01.2003–31.12.2004    • Riigikogu X koosseisu liige, ÜVE Res Publica fraktsioon, väliskomisjon (01.04.2003-31.08.2004).
01.01.2003–31.12.2004    • Euroopa Parlamendi vaatleja, EPP-ED fraktsioon, Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy (01.05.2003-30.04.2004).
01.01.2001–31.12.2003    • Tartu Ülikooli, Sotsiaalteaduskonna prodekaan
01.01.2000–31.12.2002    • Tartu Ülikool, Euroopa Kolledži magistriprogrammi juht
01.01.2000–31.12.2004    • Tartu Ülikool, korraline dotsent.
01.01.1999–31.12.2001    • Tartu Ülikool, politoloogia osakonna juhataja
01.01.1997–31.12.1998    • Eesti Diplomaatide Kool, külalislektor.
01.01.1996–31.12.1999    • Tartu Ülikool, korraline lektor.
01.01.1995–31.12.1997    • VVO Peipsi Järve Projekt, sotsiaaluuringute projektijuht.
01.01.1993–31.12.1995    • Eesti Rahva Muuseum, teadur
01.01.1993–31.12.1995    • Tartu Ülikool, erakorraline lektor.
01.01.1993–31.12.1995    • Eesti Kõrgem Kommertskool, erakorraline lektor.
 
 
Haridustee
• Tartu Ülikooli geograafia osakond 1988-93, bakalaureus.
• magister scientiarum (geograafia) 1995, väitekiri teemal "Etnilised vähemused Eestis: Poliitilisgeograafiline uurimus".
• Lühiajaline stazheerimine välismaal: 1992 Uppsalas, (Rootsi); 1996-1998 Aarhusis, (Taani); 1997-1998 Oslos, (Norra); 1999 Kopenhaagenis (Taani).
• doctor philosophae 1999, väitekiri teemal "Estonia's Northeastern Periphery in Politics: Socio-Economic and Ethnic Dimensions".
• Osalemine rahvusvaheliste valimisvaatlejate koolitusel “NEEDS International Election Observer Training Seminar”, 16-20. oktoobril 2004, Tallinnas
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    • Small States and Territories (rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige)
2015−...    • Global Affairs (rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige)
2014−...    • Tartu Ülikool (senati liige)
2011−...    • TÜ EL-Vene uuringute keskus (nõukogu liige)
2005−...    • Cooperation and Conflict (rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige)
2004−...    • Journal of International Relations and Development (rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige)
2001−...    • Peipsi Koostöö Keskus (nõuandva kogu liige)
1998−...    • Välis-Eesti Uuringute Keskus (nõukogu liige)
2012−2015    • Baltic Journal of Political Science (toimetuskolleegiumi liige)
2011−2014    • TÜ Euroopa Kolledž (nõukogu liige)
2011−2016    • European Humanities University (valitseva kogu liige)
2010−2015    • sotsiaal- ja haridusteaduskond (nõukogu liige)
2008−2014    • Geopolitics (rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige)
2008−2016    • IGU (International Geographical Union) Commission on Geography and Public Policy (korraldava komitee liige)
2007−2010    • Central and Eastern European International Studies Association (CEEISA) (täitevnõukogu liige)
2006−2014    • Institute of European Studies, MGIMO (valitseva kogu liige)
2006−2009    • TÜ Nõukogu liige
2004−2014    • Riigikogu Toimetised (toimetuskolleegiumi liige)
2001−2003    • TÜ Nõukogu liige
2001−2003    • Eesti Teadusfond, sotsiaalteaduste ekspertkomisjoni liige
2001−2010    • ECPR Standing Group on International Relations (korraldava komitee liige)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Eiki Berg, Eesti Vabariigi teaduspreemia sotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli „Identiteedid, konfliktne enesemääratlemine ja de facto riigid” eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; PÕHISUUND: • Etnilised vähemused ja etnoregionaalsed liikumised. • Piirid ja piirialad. • Traditsiooniline ja kriitiline geopoliitika. • De facto riigid ja võimu jagamine. • Balti-Vene suhted Euroopa integratsiooni kontekstis.
 
 
Lisainfo
doktorikraad
Tartu Ülikool, 1999

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
1.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
1.1.
2008
4.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
4.2.
2006
3.1.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
1.2.
2003
3.1.
2003
4.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
2.2.
2002
4.1.
2002
4.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
4.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
3.1.
2000
2.3.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
1.3.
1998
1.1.
1997
1.2.
1996
1.2.
1994

Eiki Berg

13.01.1970
737 5311
eiki.berg@ut.ee
http://www.ut.ee/eikiberg

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.01.2019    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies, Programme Director for International Relations and Regional Studies
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies, Professor of International Relations Theory (1,00)
01.01.2013–...    • Key Expert to the Ministry of Foreign Affairs, Republic of Armenia, on the strategic development issues of Diplomatic School
01.01.2011–31.12.2012    • EU Advisory Group in Armenia, advisor to the Ministry of Foreign Affairs
01.01.2006–31.12.2009    • University of Tartu 2006-2009, dean of the Social Science Faculty
01.09.2004–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Political Sciences, Professor (1,00)
01.01.2004–31.12.2004    • Member of the European Parliament, EPP-ED faction, Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy (01.05.2004-19.07.2004).
01.01.2003–31.12.2004    • Member of Estonian Parliament, ÜVE Res Publica faction, Committee on Foreign Affairs (01.04.2003-31.08.2004).
01.01.2003–31.12.2004    • Observer to the European Parlament, EPP-ED faction, Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy (01.05.2003-30.04.2004).
01.01.2001–31.12.2003    • University of Tartu 2001-2003, vice-dean of the Social Science Faculty
01.01.2000–31.12.2002    • Master programme of European Studies at EuroCollege, University of Tartu 2000-2002, project manager
01.01.2000–31.12.2004    • University of Tartu 2000-2004, full-time associate professor.
01.01.1999–31.12.2001    • University of Tartu 1999-2001, Head of the Department of Political Science
01.01.1997–31.12.1998    • Estonian School of Diplomats 1997-98, visiting lecturer.
01.01.1996–31.12.1999    • University of Tartu 1996-1999, full-time lecturer.
01.01.1995–31.12.1997    • NGO Lake Peipsi Project 1995-97, project manager in social research.
01.01.1993–31.12.1995    • Estonian National Museum 1993-95, researcher.
01.01.1993–31.12.1995    • University of Tartu 1993-95, part-time lecturer.
01.01.1993–31.12.1995    • Estonian Business School 1993-95, part-time lecturer.
 
 
Education
• University of Tartu, Department of Geography 1988-93, Bachelor of Sciences
• University of Tartu, magister scientiarum (geography) 1995, thesis on "Ethnic Minorities in Estonia. A Study in Political Geography".
• Short term research training abroad: 1992 in Uppsala, Sweden; 1996-1998 in Aarhus, Denmark; 1997-1998 in Oslo, Norway; 1999 in Copenhagen, Denmark; 2000 in Munich; Germany.
• University of Tartu/University of Aarhus, doctor philosophae 1999, thesis on “Estonia’s Northeastern Periphery in Politics: Socio-Economic and Ethnic Dimensions”. Tutors: Prof. Ott Kurs (Tartu) and Prof. Jörgen Elklit (Aarhus)
• Participation in “NEEDS International Election Observer Training Seminar”, 16-20. Oct 2004, Tallinn
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    • Small States and Territories (member of the international advisory board)
2015−...    • Global Affairs (member of the international advisory board)
2014−...    • Member of the Senate, University of Tartu.
2011−...    • Centre for EU-Russia Studies, University of Tartu (member of the board)
2005−...    • Cooperation and Conflict (member of the advisory board)
2004−...    • Journal of International Relations and Development (member of the international advisory board)
2001−...    • Peipsi Centre for Transboundary Cooperation (member of the Advisory Board).
1998−...    • The Center for Estonian Diaspora Studies (member of the board).
2012−2015    • Baltic Journal of Political Science (member of the editorial board)
2011−2014    • EuroCollege, University of Tartu (member of the board)
2011−2016    • European Humanities University (member of the Governing Board)
2010−2015    • Faculty of the Social Sciences and Education (member of the board)
2008−2014    • Geopolitics (member of the international advisory board)
2008−2016    • IGU (International Geographical Union) Commission on Geography and Public Policy (member of the Steering Committee)
2007−2010    • Central and Eastern European International Studies Association (CEEISA) (member of the Executive Council)
2006−2014    • Institute of European Studies, MGIMO (member of the Governing Board)
2006−2009    • University of Tartu (member of the board), 2006-2009
2004−2014    • Riigikogu Toimetised (member of the advisory board)
2001−2003    • University of Tartu (member of the board), 2001-2003.
2001−2003    • Estonian Science Foundation (political science discipline coordinator), 2001-2003.
2001−2010    • ECPR Standing Group on International Relations (member of the Steering Committee).

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Eiki Berg, National Science Award in the field of Social Sciences for the research in “Identities, Conflicting Self-Determination and De Facto States”
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; SPECIALITY: • Ethnic minorities and ethnoregional movements. • Borders and border regions. • Traditional and critical geopolitics. • De facto states and power-sharing. • Baltic-Russian relations in the context of European integration
 
 
Additional information
PhD
University of Tartu, 1999

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
1.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
1.1.
2008
4.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
4.2.
2006
3.1.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
1.2.
2003
3.1.
2003
4.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
2.2.
2002
4.1.
2002
4.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
4.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
3.1.
2000
2.3.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
1.3.
1998
1.1.
1997
1.2.
1996
1.2.
1994
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF7951De facto riigid rahvusvahelises süsteemis. Seaduslikkus vs. legitiimsed aspektid01.01.200931.12.2011Eiki BergTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond35 340,80 EUR
SFSF0180128s08Demokraatliku esindatuse tüübid postkommunistlikes riikides01.01.200831.12.2013Vello Andres PettaiTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond486 755,96 EUR
SFSF0182573s03Demokraatliku poliitilise kultuuri areng taasiseseisvunud Eesti Vabariigis01.01.200331.12.2007Vello Andres PettaiTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond204 740,97 EUR
MUUSSORG09053EDemose loomine de facto riikides. Legitiimsus ja režiimi toetus Abhaasias, Transnistrias ja Mägi-Karabahhias01.04.200931.12.2010Eiki BergTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut34 512,29 EUR
ETFETF6728Identiteet ja välispoliitika. Balti-Vene suhted Euroopa integratsiooni kontekstis01.01.200631.12.2008Eiki BergTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond35 432,61 EUR
MUUMSOPL06077RLocal Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community through Practices and Discourses of Cross-Border Cooperation01.04.200631.03.2009Eiki BergTartu Ülikool100 000,00 EUR
MJDMJD25Piiride kontroll ning Euroopa õiguskaitse- ja julgeolekuruumi kaardistamine03.09.200902.09.2012Matthieu ChillaudTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond76 738,14 EUR
IUTIUT20-39Poliitiline kogukond muutuste keerises. Identiteet, suveräänsus ja demokraatia teisenevas maailmas01.01.201431.12.2019Eiki BergTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut359 600,00 EUR
  • Leitud 66 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Berg, E.; Pegg, S. (2017). Scrutinizing a Policy of “Engagement without Recognition”: US Requests for Diplomatic Actions with De Facto States. Foreign Policy Analysis, xxx−xxx.10.1093/fpa/orw044 [ilmumas].1.1.
Berg, Eiki; Kilp, Alar (2017). Face to face with conservative religious values: Assessing the EU's normative impact in the South Caucasus. In: Ansgar Jödicke (Ed.). Religion and Soft Power in the South Caucasus (191−214). London, New York: Routledge. (Routledge Studies in Religion and Politics).3.1.
Berg, E.; Riegl, M.; Doboš, B. (2017). Introduction: Secession and Recognition in the Twenty-first Century. In: M. Riegl and B. Doboš (Ed.). Unrecognized States and Secession in the 21st Century (1−7). Springer International Publishing.10.1007/978-3-319-56913-0.3.1.
Berg, Eiki; Kilp, Alar (2017). Implementing EU's Normative Agenda in the South Caucasus: Contradictory Effects. In: Ansgar Jödicke, Kornely Kakachia (Ed.). Religion and Soft Power in South Caucasus: Policy Perspective (25−31). Tbilisi: Georgian Institute of Politics.3.2.
Pegg, Scott; Berg, Eiki (2016). Lost and Found: The WikiLeaks of De Facto State-Great Power Relations. International Studies Perspectives, 17 (3), 267−286.10.1111/insp.12078.1.1.
Gabrielyan, V.; Stroobants, P.; Berg, E. (2016). How do you tailor diplomatic training? Sizing up peer institutions and their training practices for the Diplomatic School of Armenia. Global Affairs, 2 (2), 223−231.10.1080/23340460.2016.1188516.1.2.
Berg, E.; Riegl,M.; Doboš, B. (2016). Introduction. Annual of Language & Politics and Politics of Identity, 10 (1), 3−6.1.2.
Berg, E. (2015). Was the West's Engagement with Abkhazia Doomed to Fail? 375.3.3.
Berg, E.; Mölder, M. (2014). When ‘Blurring’ Becomes the Norm and Secession Is Justified as the Exception. Revisiting EU and Russian Discourses in the Common Neighbourhood. Journal of International Relations and Development, 17 (4), 469−488.10.1057/jird.2014.2.1.1.
Berg, E. (2014). Do They Really Have a Choice? Eastern Partnership States Between the EU and Russia. 3.3.
Berg, E. (2013). Merging Together or Drifting Apart? Revisiting Political Legitimacy Issues in Cyprus, Moldova, and Bosnia and Herzegovina. Geopolitics, 18 (2), 467−492.10.1080/14650045.2012.717238.1.1.
Berg, E.; Toomla, R. (2013). Mission Impossible in Cyprus? Legitimate Return to the Partnership State Revisited. Nationalities Papers, 41 (2), 276−292.1.2.
Berg, E. (2012). Parent States versus Secessionist Entities: Measuring Political Legitimacy in Cyprus, Moldova and Bosnia & Hercegovina. Europe-Asia Studies, 64 (7), 1271−1296.10.1080/09668136.2012.698048.1.1.
Berg, E.; Mölder, M. (2012). Who is Entitled to Earn Sovereignty? Legitimacy and Regime Support in Abkhazia and Nagorno-Karabakh. Nations and Nationalism, 18 (3), 527−545.10.1111/j.1469-8129.2011.00527.x.1.1.
Kamilova, S.; Berg, E. (2012). How Can De Facto State be Distinguished from the Puppet State? Analysis of Transnistrian-Russian Relations and Dependences. In: Kasekamp, A. (Ed.). The Estonian Foreign Policy Yearbook 2011 (151−182).. Tallinn: Eesti Välispoliitika Instituut.3.2.
Berg, E.; Solvak, M. (2011). Muted Differences: Entrenching Legitimacy of the Bosnian Statehood? Cooperation and Conflict, 46 (4), 460−481.1.1.
Berg, E.; Kuusk, E. (2010). What makes sovereignty a relative concept? An empirical approach to international society. Political Geography, 29 (1), 40−49.1.1.
Kuusk, E.; Berg, E. (2010). Suveräänsus - kuidas mõista ja mõõta? Kalmo, H.; Luts-Sootak, M. (Toim.). Iganenud või igavene? Tekste kaasaegsest suveräänsusest (38−62).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Berg, E.; Roll, G. (2009). Introduction to Special Issue of Trames “Regional Development Challenges of EU Border Regions in the Context of the Interaction Between the EU and Countries of its Immediate Neighbourhood“. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 13 (3), 203−206.1.1.
Berg, E. (2009). Re-examining Sovereignty Claims in Changing Territorialities: Reflections from ‘Kosovo Syndrom’. Geopolitics, 14 (2), 219−234.1.1.
Nielsen, K. L.; Berg, E.; Roll, G. (2009). Undiscovered Avenues? Estonian Civil Society Organisations as Agents of Europeanisation. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 13 (3), 248−264.1.1.
Berg, E.; Toomla, R. (2009). Forms of Normalization in the Quest for De Facto Statehood. The International Spectator, 44 (4), 27−45.1.2.
Berg, E.; Chillaud, M. (2009). IR Community in the Baltic States: Is There a Genuine One? Journal of International Relations and Development, 12 (2), 193−199.1.2.
Berg, E. (2009). Compromising with Facts, Clashing with Norms: Revisiting Territoriality and Sovereignty in Cyprus, Moldova and Bosnia. In: Diez, T.; Tocci, N. (Ed.). Cyprus: A Conflict at the Crossroads (165−179).. Manchester University Press.3.1.
Ehin, P.; Berg, E. (2009). Incompatible Identities? Baltic-Russian Relations and the EU as an Arena for Identity Conflict. In: Berg, E.; Ehin, P. (Ed.). Identity and Foreign Policy: Baltic-Russian Relations and European Integration (1−14).. Ashgate Publishing.3.1.
  • Leitud 26 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
"Rohelise joone" erinevad tähendused Küprose konflikti markeerimiselMarksoo, BeritmagistrikraadEiki BergKaitstud2009Tartu Ülikool
Aafrika Liidu saavutused vastutus kaitsta põhimõtte rakendamiselJugaste, LiismagistrikraadEiki BergKaitstud2014Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut
Cooperative Security Dilemma – Practicing the Hobbesian Security Culture in the Kantian Security EnvironmentMölder, HolgerdoktorikraadEiki BergKaitstud2010Tartu Ülikool
Cross-Strait Relations of China and Taiwan: Analysing Legitimacy of Kuomintang’s Policies 2008 – 2013Prants, KreetmagistrikraadEiki BergKaitstud2014Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut
De Facto States and Dependences: Disentangling the Interrelationship Between De Facto Statehood and PatronageVits, KristeldoktorikraadEiki BergJuhendamiselTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond
De Facto States in International System: Conditions for (In-)formal EngagementToomla, RauldoktorikraadEiki BergKaitstud2014Tartu Ülikool
Enesemääramisotsingud Abhaasias, Mägi-Karabahhias ja TransnistriasOja, TajomagistrikraadEiki BergKaitstud2010Tartu Ülikool
External Governance Effectiveness Conditions in European Neighbourhood Policy ImplementationSiirak, AnnikamagistrikraadEiki Berg; Viljar VeebelKaitstud2014Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž
Föderalism ja valitsustevaheline koostöö Euroopa Liidu integratsioonis enne ja pärast Lissaboni lepingu jõustumistOjuland, Kristiinamagistrikraad (teaduskraad)Eiki BergKaitstud2010Tartu Ülikool
Identity and institutions shaping cross-border cooperation : a comparative study of cross-border cooperation in the Estonian-Russian and Romanian-Moldovan borderlandsBoman, JuliamagistrikraadEiki BergKaitstud2005Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Integrating Domestic Politics and Foreign Policy Making: The Role of Legitimacy in the Process of Autocratic Regime ConsolidationBradley JardinemagistrikraadEiki BergKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Kaasaegse suveräänsuse mõõdistamine ja kaardistamineEne Kuuskmagistrikraad (teaduskraad)Eiki BergKaitstud2004Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Kohandatava võitja (Adjusted Winner) protseduuri kasutamise võimalused rahvusvaheliste konfliktide lahendamisel Küprose näitelVits, KristelmagistrikraadEiki BergKaitstud2014Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut
Konsensusliku stsessiooni tingimustele vastavuse analüüs: Sudaani ja Serbia-Montenegro liitriigi lagunemise näitelNimmo, MaarikamagistrikraadEiki BergKaitstud2012Tartu Ülikool
Korea taasühendamise võimalused Hiina Rahvavabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahelise võimusiirde tingimustesArro, KasparmagistrikraadEiki BergKaitstud2015Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut
Making Sense of EU’s Conflict Management Strategy in South CaucasusGhazaryan, SaramagistrikraadEiki BergKaitstud2015Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž
Mis teeb de facto riigist vasallriigi? Transnistria-Venemaa suhete ja sõltuvuste analüüsKamilova, AleksandramagistrikraadEiki BergKaitstud2011Tartu Ülikool
Soft Power Europe: The Lesser Contradiction in Terms and PracticesNielsen, Kristian LaudoktorikraadEiki BergKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut
The Role and Impact of Positive Conditionality in the EU Pre-Accession PolicyVeebel, ViljardoktorikraadEiki BergKaitstud2012Tartu Ülikool
The UN’s Women, Peace and Security Framework in the Context of the 2012-2016 Colombian Peace Process A Window of Opportunity for Enhancing Women’s Rights?Schaper, HannahmagistrikraadEiki BergKaitstud2017Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Vox populi vox Dei: Transnistria Moldovaga taasühinemise väljavaade avaliku arvamuse uuringu tulemuste valgusesKeskpaik, IngelmagistrikraadEiki BergKaitstud2011Tartu Ülikool
Väikeriikide julgeolekustrateegiad Euroopa Liidu ja Venemaa vahelLiivat, ÕnnemagistrikraadEiki Berg; Viljar VeebelKaitstud2015Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut
What Explains Alignment? Armenian-Iranian Cooperation in the Context of Nagorno-Karabakh ConflictHovakimyan, AnimagistrikraadEiki BergKaitstud2017Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Ühendumistõrge Euroopa integratsiooniprotsessisVeebel, Viljarmagistrikraad (teaduskraad)Eiki BergKaitstud2001Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond
‘Gifts Make Slaves Just As Whips Make Dogs’: Re-examining Neo-colonialism in the Context of China’s Cooperation with the African ContinentWinter, KatrinmagistrikraadEiki BergKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut