Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2004–31.12.2011   
Tallinna Ülikool; kutseõppedidaktika dotsent
01.01.1990–31.12.1993   
Tallinna Pedagoogikaülikool; tööõpetuse kateedri juhataja, dotsent
01.01.1990–31.12.2004   
Tallinna Pedagoogikaülikool; töö- ja kutseõpetuse teooria õppetooli juhataja, professor
01.01.1978–31.12.1990   
NSVL Pedagoogika-akadeemia Kutsepedagoogika Teaduste Uuringute Intsituut (Kaasan); vanemteadur
01.01.1976–31.12.1978   
Riiklik Kutsehariduskomitee; inspektor
01.01.1959–31.12.1976   
Linnakutsekool nr 10; direktor, õpetaja
 
 
Haridustee
1978–1990   
NSVL Pedagoogika-akadeemia; pedagoogikakandidaat
1955–1961   
Tallinna Polütehniline Instituut; ehitusinsener
1950–1954   
Võru Kohaliku Tööstuse Tehnikum; puidutööstuse tehnik-tehnoloog
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2004−...   
01.-06.2004 osalemine eksperdina TTÜ, TPÜ, TTK, TTHK ja Inscape Koolituse koostööprojektis: „Eeluuring tehnika- ja tehnoloogia valdkonna kutseõpetajate täiendõppesüsteemi väljatöötamiseks”
2003−...   
Tarraste, A. (2003). Praktikaõppedidaktika. Loengukonspekt. TPÜ, [WWW] http://www.tpu.ee
2003−...   
Tarraste, A. (2003). Kutseõpetuse ülddidaktika. Loengukonspekt. TPÜ, [WWW] http://www.tpu.ee
2002−...   
Tarraste, A.(2002). Kutsepedagoogiline uurimistöö. TPÜ, [WWW] http://www.tpu.ee
2000−2002   
2000 – 2002 osalemine eksperdina The Danish Institute for Educational Training of Vocational Teachers projektis: „Kutseõpetajate koolitus Eestis”
1993−1997   
1993-1997 Soome-Eesti kutseõpetajate koolitamise ühisprojekti juhtgrupi liige
 
 
Lisainfo
Täienduskoolitus:
16.06.2004 osalemine „Täiskasvanu hariduse eelfoorumil”; ANDRAS

1993 täiendanud Hollandis kutseõpetajate koolitamise küsimustes
;

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
1987, Ants Tarraste, Autasustatud ENSV Kutsehariduskomitee ja Haridusministeeriumi kaheksa aukirjaga
1987, Ants Tarraste, Autasustatud NSVL Teaduse- ja Tehnikakomitee aukirjaga
1986, Ants Tarraste, Autasustatud NL Pedagoogikateaduste Akadeemia aukirjaga (1986)
1986, Ants Tarraste, Autasustatud NL Riikliku Kutsehariduskomitee kahe aukirjaga (1965, 1986)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S270 Pedagoogika ja didaktika
8.05.2018