Jüri Viikberg

10.09.1953
6177 521
+372 581 638 53
jyri.viikberg@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2014–...    Eesti Keele Instituut, vanemmurdelingvist (1,00)
01.09.2015–31.08.2017    Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Dotsent (0,25)
2011–31.12.2013    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
2011–2015    Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Dotsent (0,25)
2005–2011    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (0,50)
2005–2011    Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Professor (1,00)
01.01.2000–31.12.2005    EKI eesti murrete ja sugukeelte sektor, vanemteadur
01.01.1997–31.12.2005    TPÜ/TLÜ, dotsent (kohakaaslus)
01.01.1993–31.12.1999    Eesti Keele Instituut (EKI), murdesektori juhataja, vanemteadur
01.01.1990–31.12.1993    KKI murdesektori juhataja kt
01.01.1989–31.12.1993    TPedI, vanemõpetaja (kohakaaslus)
01.01.1984–31.12.1990    KKI nooremteadur
01.01.1981–31.12.1984    Keele ja Kirjanduse Instituut (KKI), murdesektori vanemlaborant
01.01.1976–31.12.1978    Juuru Keskkool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 
 
Haridustee
1978–1980    aspirantuur, TA Keele ja Kirjanduse Instituut
1971–1976    Tartu Riiklik Ülikool, soome-ugri keeled
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Alfred Kordelini fondi Eesti allfondi komisjoni liige
2016−...    Rahvuskaaslaste programmi arhiivikomisjoni liige
2016−...    F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige
2009−...    Osalemine "Eesti keele arengukava 2011-2017" koostamises ja seires
2000−...    Võru Instituudi teadusnõukogu liige
2000−...    retsensent ajakirjadele Acta Historica Tallinnensis, Emakeele Seltsi Aastaraamat, Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, Folklore, Keel ja Kirjandus, Linguistica Uralica, Trames, Tuna, Võru Instituudi Toimetised
1999−...    Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige
1991−...    1991-1992, 1996, 2000-2013, 2017- Emakeele Seltsi abiesimees
1989−...    1989-1993, 1995-2013, 2017- Emakeele Seltsi juhatuse liige
1974−...    Emakeele Selts, tegevliige
2013−2013    Rahvusvahelise konverentsi "Uralic and Indo-European Language Contacts" (21.11.2013, Tallinn) teaduskomitee liige
2009−2009    Rahvusvahelise konverentsi "10th Nordic Conference on Bilingualism" (26.-28.10.2009, Tartu) teaduskomitee liige
2008−2015    Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi nõukogu liige
2007−2011    TLÜ humanitaarteaduste doktorinõukogu esimees
2007−2016    Rahvuskaaslaste programmi arhiivikonkursi komisjoni esimees
2006−2011    Riikliku programmi "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" ekspertnõukogu liige
2005−2008    TLÜ eesti keele õppetooli juhataja
2005−2007    Tallinna Ülikooli lingvistika doktorinõukogu liige
2004−2009    F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige
2001−2016    2001-2006, 2008- ... Eesti keelenõukogu liige
2001−2013    Rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige
2000−2016    ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige
2000−2015    TLÜ Demograafia Instituudi teadusnõukogu liige
2000−2011    Osalemine ”Eesti keele arendamise strateegia 2004-2010” koostamises ja seires
1999−1999    Kodumaa keelte uurimiskeskuse (KKTK, Helsingi) sõnaraamatutöö (1994-1998) evalveerimise välisekspert
1996−1996    Oponent Tiina Södermani doktoritööle (Uppsala ülikool, Rootsi)
1993−2011    Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige
1992−1993    Emakeele Seltsi esimees
1990−2012    1990-2005, 2011-2012 "Eesti murrete sõnaraamatu" töörühma juht
1989−1993    Emakeele Seltsi murdetoimkonna vanem
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2013 veebruar-mai - Uppsala ülikool (külalisteadur);
2010 maikuu - Göttingeni Georg Augusti ülikool (DAAD-i stipendium);
1993-1994 - Müncheni Ludwigi ja Maximiliani ülikool (Al. von Humboldti Fondi stipendium);
1992 veebruar-märts - Uppsala ülikool (uurijastipendium);
Erasmus-loengud Szombathely Ülikoolis Ungaris (2007), Tampere Ülikoolis Soomes (2005-2012) ja Varssavi Ülikoolis Poolas (2012);
2008 Alfred Kordelini Fondi stipendium;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Jüri Viikberg, ajakirja Keel ja Kirjandus aastapreemia
2011, Jüri Viikberg, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri
2009, Jüri Viikberg, Tallinna Ülikooli tänukiri II auhinna pälvinud magistritöö juhendamise eest
2007, Jüri Viikberg, Keele ja Kirjanduse Instituudi hõbemärk "EKI 60"
2006, Jüri Viikberg, Valgetähe teenetemärk, IV klass
1994, Jüri Viikberg, Eesti Teaduste Akadeemia ingliskeelse välispublikatsiooni preemia
1989, Jüri Viikberg, Kirjandusmuuseumi rahvaluulematerjali kogumise I preemia
1984, Jüri Viikberg, ajakirja Keel ja Kirjandus aastapreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: leksikoloogia, keelekontaktid, eesti dialektoloogia ja väliseesti keelekujud
 
 
Lisainfo
filoloogiakandidaat (dr. phil.), väitekiri "Estonskie jazykovye ostrovki v Sibiri" (Eesti keelesaared Siberis)
Tartu Riiklik Ülikool, 1989

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
3.3.
2016
6.3.
2016
6.8.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
6.3.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
2.2.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
2.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.3.
2007
6.3.
2007
3.3.
2006
6.3.
2006
1.2.
2005
3.3.
2005
6.8.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
3.3.
2004
3.3.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
2.2.
2002
2.2.
2002
3.1.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
6.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.3.
2001
3.4.
2001
4.2.
2001
6.2.
2001
1.2.
2000
2.2.
2000
2.2.
2000
3.5.
2000
4.2.
2000
1.2.
1999
4.2.
1999
3.2.
1998
3.2.
1997
4.2.
1997
3.2.
1996
6.4.
1996
3.4.
1994
2.2.
1993
1.3.
1992
3.2.
1990
2.1.
1989
3.4.
1988
3.4.
1986

Jüri Viikberg

10.09.1953
6177 521
+372 581 638 53
jyri.viikberg@eki.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2014–...    Institute of the Estonian Language, Senior Dialectologist (1,00)
01.09.2015–31.08.2017    Tallinn University, School of Humanities, Associate Professor (0,25)
2011–31.12.2013    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
2011–2015    Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, Associate Professor (0,25)
2005–2011    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (0,50)
2005–2011    Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, Professor (1,00)
01.01.2000–31.12.2005    IEL, department of Estonian dialects and cognate languages, senior researcher
01.01.1997–31.12.2005    TPU, (part-time) assistant professor
01.01.1993–31.12.1999    Institute of the Estonian Language (IEL), head of the department of dialectology, senior researcher
01.01.1990–31.12.1993    ILL, acting head of the department of dialectology
01.01.1989–31.12.1993    Tallinn Pedagogical University (TPU), (part-time) lecturer
01.01.1984–31.12.1990    ILL, junior researcher
01.01.1981–31.12.1984    Institute of Language and Literature (ILL), department of dialectology, senior assistant
01.01.1976–31.12.1978    Juuru secondary school, teacher of the Estonian language and literature
 
 
Education
1978–1980    post-graduate student, Institute of Language and Literature, Estonian Academy of Sciences
1971–1976    Tartu State University, Estonian Philology, Finno-Ugric languages
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Member of Estonian commission of Alfred Kordelin's Fund
2016−...    archives projects estimating board at the Committee for Estonain Compatriots, member
2016−...    board of the language prize (The Wiedemann prize), member
2009−...    Participation at the compiling and monitoring of the "Development plan of the Estonian language 2011-2017”
2000−...    scientific board of the Võru Institute, member
2000−...    Referee for journals Acta Historica Tallinnensis, Emakeele Seltsi Aastaraamat, Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat, Folklore, Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Keel ja Kirjandus, Linguistica Uralica, Trames, Tuna, Võru Instituudi Toimetised
1999−...    editorial board of the year-book of the Mother Tongue Society, member
1991−...    vice president of the Mother Tongue Society
1989−...    board of the Mother Tongue Society
1974−...    Member of Mother Tongue Society (Estonia)
2013−2013    Member of the scientific committee for the international conference "Uralic and Indo-European Language Contacts", 21.11.2013, Tallinn
2009−2009    Member of the scientific committee for the international conference "10th Nordic Conference on Bilingualism" (26.-28.10.2009, Tartu)
2008−2015    Member of the council of the Institute of Estonian Language and Culture, Tallinn University
2007−2011    examination commission for PhD thesis in humanities, head
2007−2016    archives projects estimating board at the Committee for Estonian Compatriots, chairman
2006−2011    expert committee of the state programme "Collections of Humanities and Natural Sciences", member
2005−2008    head of chair of the Estonian language,
2005−2007    examination commission for PhD thesis in linguistics, Tallinn University, member
2004−2009    board of the language prize (The Wiedemann prize), member
2001−2016    Estonian Language Council (at the Ministry of Education and Science), member
2001−2013    Committee for Estonian Compatriots, member
2000−2016    editorial board of the journal Oma Keel, member
2000−2015    scientific board of the Institute of Estonian Demography, Tallinn University, member
2000−2011    Paricipation at the compiling and monitoring of the ”Development strategy of the Estonian language 2004-2010"
1999−1999    evaluator of the lexicographical work (1994-1998) at the Institute for the Languages of Finland (Helsinki)
1996−1996    Opponent to Tiina Söderman's PhD (University of Uppsala, Sweden)
1993−2011    scientific board of the Institute of the Estonian Language, member
1992−1993    president of the Mother Tongue Society
1990−2012    teamleader of the Dictionary of Estonian dialects,
1989−1993    dialectological committee at the Mother Tongue Society, chairman
 
 
Additional career information
2013 University of Uppsala, visiting researcher (4 months);
2010 Georg-August-Universität Göttingen, DAAD fellowship (1 month);
1993-1994 Ludwig-Maximilians-Universität München, Alexander von Humboldt Foundation, fellowship (1 year);
1992 University of Uppsala, research grant (2 months);
Erasmus-teacher in Finland (Tampere University 2005-2012), in Hungary (Szombathely University 2007) and in Poland (Varsaw University 2012);
2008 Alfred Kordelin Foundation, grant;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Jüri Viikberg, annual prize of the Keel ja Kirjandus magazine
2011, Jüri Viikberg, Letter of Thanks, Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia
2009, Jüri Viikberg, Letter of Thanks, Tallinn University
2007, Jüri Viikberg, Silver sign of Institute of the Estonian Language
2006, Jüri Viikberg, Decoration "Valgetäht", 4th class
1994, Jüri Viikberg, prize of Estonian Academy of the Sciences (for publication abroad)
1989, Jüri Viikberg, the main prize of Rstonian Literary Museum (for folcloristic collections)
1984, Jüri Viikberg, annual prize of the Keel ja Kirjandus magazine
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: lexicology, language contacts, Estonian dialectology and Estonian language abroad
 
 
Additional information
PhD, thesis "Estonskie jazykovye ostrovki v Sibiri" (Estonian linguistic enclaves in Siberia)
Tartu University, 1989

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
3.3.
2016
6.3.
2016
6.8.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
6.3.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
2.2.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
2.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.3.
2007
6.3.
2007
3.3.
2006
6.3.
2006
1.2.
2005
3.3.
2005
6.8.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
3.3.
2004
3.3.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
2.2.
2002
2.2.
2002
3.1.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
6.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.3.
2001
3.4.
2001
4.2.
2001
6.2.
2001
1.2.
2000
2.2.
2000
2.2.
2000
3.5.
2000
4.2.
2000
1.2.
1999
4.2.
1999
3.2.
1998
3.2.
1997
4.2.
1997
3.2.
1996
6.4.
1996
3.4.
1994
2.2.
1993
1.3.
1992
3.2.
1990
2.1.
1989
3.4.
1988
3.4.
1986