Jüri Viikberg

10.09.1953
6177 521
+372 581 638 53
jyri.viikberg@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2014–...    Eesti Keele Instituut, vanemmurdelingvist (1,00)
01.09.2015–31.08.2017    Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Dotsent (0,25)
2011–31.12.2013    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
2011–2015    Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Dotsent (0,25)
2005–2011    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (0,50)
2005–2011    Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Professor (1,00)
01.01.2000–31.12.2005    EKI eesti murrete ja sugukeelte sektor, vanemteadur
01.01.1997–31.12.2005    TPÜ/TLÜ, dotsent (kohakaaslus)
01.01.1993–31.12.1999    Eesti Keele Instituut (EKI), murdesektori juhataja, vanemteadur
01.01.1990–31.12.1993    KKI murdesektori juhataja kt
01.01.1989–31.12.1993    TPedI, vanemõpetaja (kohakaaslus)
01.01.1984–31.12.1990    KKI nooremteadur
01.01.1981–31.12.1984    Keele ja Kirjanduse Instituut (KKI), murdesektori vanemlaborant
01.01.1976–31.12.1978    Juuru Keskkool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 
 
Haridustee
1978–1980    aspirantuur, TA Keele ja Kirjanduse Instituut
1971–1976    Tartu Riiklik Ülikool, soome-ugri keeled
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Alfred Kordelini fondi Eesti allfondi komisjoni liige
2016−...    Rahvuskaaslaste programmi arhiivikomisjoni liige
2016−...    F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige
2009−...    Osalemine "Eesti keele arengukava 2011-2017" koostamises ja seires
2000−...    Võru Instituudi teadusnõukogu liige
2000−...    retsensent ajakirjadele Acta Historica Tallinnensis, Emakeele Seltsi Aastaraamat, Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, Folklore, Keel ja Kirjandus, Linguistica Uralica, Trames, Tuna, Võru Instituudi Toimetised
1999−...    Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige
1991−...    1991-1992, 1996, 2000-2013, 2017- Emakeele Seltsi abiesimees
1989−...    1989-1993, 1995-2013, 2017- Emakeele Seltsi juhatuse liige
1974−...    Emakeele Selts, tegevliige
2013−2013    Rahvusvahelise konverentsi "Uralic and Indo-European Language Contacts" (21.11.2013, Tallinn) teaduskomitee liige
2009−2009    Rahvusvahelise konverentsi "10th Nordic Conference on Bilingualism" (26.-28.10.2009, Tartu) teaduskomitee liige
2008−2015    Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi nõukogu liige
2007−2011    TLÜ humanitaarteaduste doktorinõukogu esimees
2007−2016    Rahvuskaaslaste programmi arhiivikonkursi komisjoni esimees
2006−2011    Riikliku programmi "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" ekspertnõukogu liige
2005−2008    TLÜ eesti keele õppetooli juhataja
2005−2007    Tallinna Ülikooli lingvistika doktorinõukogu liige
2004−2009    F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige
2001−2016    2001-2006, 2008- ... Eesti keelenõukogu liige
2001−2013    Rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige
2000−2016    ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige
2000−2015    TLÜ Demograafia Instituudi teadusnõukogu liige
2000−2011    Osalemine ”Eesti keele arendamise strateegia 2004-2010” koostamises ja seires
1999−1999    Kodumaa keelte uurimiskeskuse (KKTK, Helsingi) sõnaraamatutöö (1994-1998) evalveerimise välisekspert
1996−1996    Oponent Tiina Södermani doktoritööle (Uppsala ülikool, Rootsi)
1993−2011    Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige
1992−1993    Emakeele Seltsi esimees
1990−2012    1990-2005, 2011-2012 "Eesti murrete sõnaraamatu" töörühma juht
1989−1993    Emakeele Seltsi murdetoimkonna vanem
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2013 veebruar-mai - Uppsala ülikool (külalisteadur);
2010 maikuu - Göttingeni Georg Augusti ülikool (DAAD-i stipendium);
1993-1994 - Müncheni Ludwigi ja Maximiliani ülikool (Al. von Humboldti Fondi stipendium);
1992 veebruar-märts - Uppsala ülikool (uurijastipendium);
Erasmus-loengud Szombathely Ülikoolis Ungaris (2007), Tampere Ülikoolis Soomes (2005-2012) ja Varssavi Ülikoolis Poolas (2012);
2008 Alfred Kordelini Fondi stipendium;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Jüri Viikberg, ajakirja Keel ja Kirjandus aastapreemia
2011, Jüri Viikberg, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri
2009, Jüri Viikberg, Tallinna Ülikooli tänukiri II auhinna pälvinud magistritöö juhendamise eest
2007, Jüri Viikberg, Keele ja Kirjanduse Instituudi hõbemärk "EKI 60"
2006, Jüri Viikberg, Valgetähe teenetemärk, IV klass
1994, Jüri Viikberg, Eesti Teaduste Akadeemia ingliskeelse välispublikatsiooni preemia
1989, Jüri Viikberg, Kirjandusmuuseumi rahvaluulematerjali kogumise I preemia
1984, Jüri Viikberg, ajakirja Keel ja Kirjandus aastapreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: leksikoloogia, keelekontaktid, eesti dialektoloogia ja väliseesti keelekujud
 
 
Lisainfo
filoloogiakandidaat (dr. phil.), väitekiri "Estonskie jazykovye ostrovki v Sibiri" (Eesti keelesaared Siberis)
Tartu Riiklik Ülikool, 1989

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2017
1.1.
2016
3.3.
2016
6.3.
2016
6.8.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
6.3.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
2.2.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
2.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.3.
2007
6.3.
2007
3.3.
2006
6.3.
2006
1.2.
2005
3.3.
2005
6.8.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
3.3.
2004
3.3.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
2.2.
2002
2.2.
2002
3.1.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
6.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.3.
2001
3.4.
2001
4.2.
2001
6.2.
2001
1.2.
2000
2.2.
2000
2.2.
2000
3.5.
2000
4.2.
2000
1.2.
1999
4.2.
1999
3.2.
1998
3.2.
1997
4.2.
1997
3.2.
1996
6.4.
1996
3.4.
1994
2.2.
1993
1.3.
1992
3.2.
1990
2.1.
1989
3.4.
1988
3.4.
1986

Jüri Viikberg

10.09.1953
6177 521
+372 581 638 53
jyri.viikberg@eki.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2014–...    Institute of the Estonian Language, Senior Dialectologist (1,00)
01.09.2015–31.08.2017    Tallinn University, School of Humanities, Associate Professor (0,25)
2011–31.12.2013    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
2011–2015    Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, Associate Professor (0,25)
2005–2011    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (0,50)
2005–2011    Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, Professor (1,00)
01.01.2000–31.12.2005    IEL, department of Estonian dialects and cognate languages, senior researcher
01.01.1997–31.12.2005    TPU, (part-time) assistant professor
01.01.1993–31.12.1999    Institute of the Estonian Language (IEL), head of the department of dialectology, senior researcher
01.01.1990–31.12.1993    ILL, acting head of the department of dialectology
01.01.1989–31.12.1993    Tallinn Pedagogical University (TPU), (part-time) lecturer
01.01.1984–31.12.1990    ILL, junior researcher
01.01.1981–31.12.1984    Institute of Language and Literature (ILL), department of dialectology, senior assistant
01.01.1976–31.12.1978    Juuru secondary school, teacher of the Estonian language and literature
 
 
Education
1978–1980    post-graduate student, Institute of Language and Literature, Estonian Academy of Sciences
1971–1976    Tartu State University, Estonian Philology, Finno-Ugric languages
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Member of Estonian commission of Alfred Kordelin's Fund
2016−...    archives projects estimating board at the Committee for Estonain Compatriots, member
2016−...    board of the language prize (The Wiedemann prize), member
2009−...    Participation at the compiling and monitoring of the "Development plan of the Estonian language 2011-2017”
2000−...    scientific board of the Võru Institute, member
2000−...    Referee for journals Acta Historica Tallinnensis, Emakeele Seltsi Aastaraamat, Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat, Folklore, Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Keel ja Kirjandus, Linguistica Uralica, Trames, Tuna, Võru Instituudi Toimetised
1999−...    editorial board of the year-book of the Mother Tongue Society, member
1991−...    vice president of the Mother Tongue Society
1989−...    board of the Mother Tongue Society
1974−...    Member of Mother Tongue Society (Estonia)
2013−2013    Member of the scientific committee for the international conference "Uralic and Indo-European Language Contacts", 21.11.2013, Tallinn
2009−2009    Member of the scientific committee for the international conference "10th Nordic Conference on Bilingualism" (26.-28.10.2009, Tartu)
2008−2015    Member of the council of the Institute of Estonian Language and Culture, Tallinn University
2007−2011    examination commission for PhD thesis in humanities, head
2007−2016    archives projects estimating board at the Committee for Estonian Compatriots, chairman
2006−2011    expert committee of the state programme "Collections of Humanities and Natural Sciences", member
2005−2008    head of chair of the Estonian language,
2005−2007    examination commission for PhD thesis in linguistics, Tallinn University, member
2004−2009    board of the language prize (The Wiedemann prize), member
2001−2016    Estonian Language Council (at the Ministry of Education and Science), member
2001−2013    Committee for Estonian Compatriots, member
2000−2016    editorial board of the journal Oma Keel, member
2000−2015    scientific board of the Institute of Estonian Demography, Tallinn University, member
2000−2011    Paricipation at the compiling and monitoring of the ”Development strategy of the Estonian language 2004-2010"
1999−1999    evaluator of the lexicographical work (1994-1998) at the Institute for the Languages of Finland (Helsinki)
1996−1996    Opponent to Tiina Söderman's PhD (University of Uppsala, Sweden)
1993−2011    scientific board of the Institute of the Estonian Language, member
1992−1993    president of the Mother Tongue Society
1990−2012    teamleader of the Dictionary of Estonian dialects,
1989−1993    dialectological committee at the Mother Tongue Society, chairman
 
 
Additional career information
2013 University of Uppsala, visiting researcher (4 months);
2010 Georg-August-Universität Göttingen, DAAD fellowship (1 month);
1993-1994 Ludwig-Maximilians-Universität München, Alexander von Humboldt Foundation, fellowship (1 year);
1992 University of Uppsala, research grant (2 months);
Erasmus-teacher in Finland (Tampere University 2005-2012), in Hungary (Szombathely University 2007) and in Poland (Varsaw University 2012);
2008 Alfred Kordelin Foundation, grant;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Jüri Viikberg, annual prize of the Keel ja Kirjandus magazine
2011, Jüri Viikberg, Letter of Thanks, Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia
2009, Jüri Viikberg, Letter of Thanks, Tallinn University
2007, Jüri Viikberg, Silver sign of Institute of the Estonian Language
2006, Jüri Viikberg, Decoration "Valgetäht", 4th class
1994, Jüri Viikberg, prize of Estonian Academy of the Sciences (for publication abroad)
1989, Jüri Viikberg, the main prize of Rstonian Literary Museum (for folcloristic collections)
1984, Jüri Viikberg, annual prize of the Keel ja Kirjandus magazine
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: lexicology, language contacts, Estonian dialectology and Estonian language abroad
 
 
Additional information
PhD, thesis "Estonskie jazykovye ostrovki v Sibiri" (Estonian linguistic enclaves in Siberia)
Tartu University, 1989

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2017
1.1.
2016
3.3.
2016
6.3.
2016
6.8.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
6.3.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
2.2.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
2.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.3.
2007
6.3.
2007
3.3.
2006
6.3.
2006
1.2.
2005
3.3.
2005
6.8.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
3.3.
2004
3.3.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
2.2.
2002
2.2.
2002
3.1.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
6.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.3.
2001
3.4.
2001
4.2.
2001
6.2.
2001
1.2.
2000
2.2.
2000
2.2.
2000
3.5.
2000
4.2.
2000
1.2.
1999
4.2.
1999
3.2.
1998
3.2.
1997
4.2.
1997
3.2.
1996
6.4.
1996
3.4.
1994
2.2.
1993
1.3.
1992
3.2.
1990
2.1.
1989
3.4.
1988
3.4.
1986
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
EKKMEKKM11-219Alamsaksa laensõnad eesti keeles01.01.201131.12.2013Jüri ViikbergEesti Keele Instituut20 400,00 EUR
SFSF0052487s03Eesti keele geograafiline ja diakrooniline teisenemine01.01.200331.12.2007Kristiina RossEesti Keele Instituut463 410,57 EUR
ETFETF5968Eesti murrete grammatika01.01.200431.12.2007Jüri ViikbergEesti Keele Instituut24 677,41 EUR
EKKMEKKM14-356Eesti murrete grammatika01.01.201431.12.2017Jüri ViikbergEesti Keele Instituut48 600,00 EUR
EKRMEKRM04-19Eesti murrete sõnaraamat01.01.200431.12.2008Mari KendlaEesti Keele Instituut215 829,63 EUR
EKKMEKKM09-152Häädemeeste murde tekstid01.01.200931.12.2010Jüri ViikbergEmakeele Selts5 819,15 EUR
EKRMEKRM07-79Mulgi murdetekstide kogumik "Ennemustitsel Mulgimaal"01.01.200723.12.2007Jüri ViikbergEmakeele Selts2 876,02 EUR
EKRMEKRM08-109Mulgi murdetekstide kogumik “Ennemustitsel Mulgimaal”.01.01.200831.12.2008Jüri ViikbergEmakeele Selts4 793,37 EUR
MUUÕA32808 (Nr 10.1-8.1/1534)Nikolai Remmeli ja Johannes Valgma mälustuskogumiku kirjastamine EÕIK toimetistena ja uurimuse "Eesti kooliõpilaste lugemus" läbiviimine, eesti keele olümpiaadi läbiviimine27.11.200815.06.2009Krista KergeTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut22 369,08 EUR
EKRMEKRM05-49Võru murdetekstide käsikirja Kuiss vanal Võromaal eleti koostamine01.02.200530.06.2005Jüri ViikbergEmakeele Selts2 109,08 EUR
  • Leitud 99 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Tender, Tõnu; Viikberg, Jüri (2017). Eesti keele instituut. Algusaastad. Oma Keel, 1, 73−79.6.3.
Kendla, Mari; Viikberg, Jüri (2016). Protoeurooplaste keelepärandist. Emakeele Seltsi aastaraamat, 61 (1), 135−154.1.1.
Viikberg, Jüri (2016). Alamsaksa laensõnad eesti keeles. 3-00-0000-0000-0000-05AF1L.3.3.
Tender, Tõnu; Viikberg, Jüri (2016). Eesti keele instituut. Oma Keel, 2, 112−119.6.3.
Laansalu, Tiina; Viikberg, Jüri (2016). Eesti Keele Instituudis kõneldi eesti murrete suhetest lähisugulaskeeltega. Keel ja Kirjandus, 3, 239−244.6.8.
Viikberg, Jüri (2016). Idamurde sõnastiku taastulemine. Keel ja Kirjandus, 59 (6), 477−481.6.9.
Viikberg, Jüri (2015). Patukustutuskirjast, armulaualeivast ja laadast. aablat, oblaat, laat. Keel ja Kirjandus, 1, 41−48.1.1.
Viikberg, Jüri (2015). Hendrik Adamsoni murdeluuleauhinnast ja murdeluulest. Looming, 8, 1168−1173.1.3.
Viikberg, Jüri (2015). Hendrik Adamsoni murdeluuleauhind. Oma Keel, 1, 95−99.6.3.
Viikberg, Jüri (2015). Rahvakeele sõnastikud lugemislaual. Keel ja Kirjandus, 6, 435−443.6.3.
Viikberg, Jüri (2015). Vandiraiujad, ubamulgid, mehkad ja setud – ühed eestlased kõik. Oma Keel, 1, 32−36.6.3.
Viikberg, Jüri (2014). Alamsaksa laensõnadest nende tulekuajas. Keel ja Kirjandus, 10, 749−762.1.1.
Viikberg, Jüri (2014). Jootraha. Keel ja Kirjandus, 4, 291−297.1.1.
Viikberg, Jüri (2014). Estonian linguistic enclaves on the territory of the former Russian Empire: contacts with local languages. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 169−184.10.12697/jeful.2014.5.2.08.1.2.
Viikberg, Jüri (2014). Pilguheit saksa laensõnadele eesti keeles. Oma Keel, 1, 3−11.6.3.
Viikberg, Jüri (2013). Alamsaksa laensõnadest Johannes Gutslaffi grammatika taustal. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4 (3), 205−231.10.12697/jeful.2013.4.3.11.1.2.
Viikberg, Jüri (2013). Soome ja soomlased eesti meeles ja murdekeeles. Tiina Söderman (Toim.). Keelemees Raimo Raag 60. 20.08.2013 (129−139).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. (Eesti Keele Instituudi toimetised; 15).3.2.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina, Viikberg, Jüri (toim.) (2013). Eesti murrete sõnaraamat. V köide. 24. vihik (lõpetis-maaglema). Tallinn: Eesti Keele Instituut.3.3.
Viikberg, Jüri; Praakli, Kristiina (2012). Väliseestlased ja nende keel. Pidepunkte uurimisloost. Heiki Valk (Toim.). Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat. Annales Litterarum Societatis Esthonicae (9−36).. Õpetatud Eesti Selts.1.2.
Viikberg, Jüri (2012). Die Schuster und seine Leisten. Über die Terminologie der estnischen Schusterarbeit. Eberhard Winkler, Hans-Hermann Bartens, Cornelius Hasselblatt. Lapponicae investigationes et uralicae. Festschrift zum 65. Geburtstag von Lars-Gunnas Larsson. (249−256).. Wiesbaden: Harrassowitz . (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica; 82).3.1.
Viikberg, Jüri (2012). Etno- ja toponüüme murdekeelest: saksa ja saksamaa eesti loodussõnavaras. Argus, Reili; Hussar, Annika; Rüütmaa, Tiina (Toim.). Pühendusteos emeriitprofessor Mati Hindi 75. sünnipäevaks. (203−218).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised; 14).3.2.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina; Viikberg, Jüri (toim.) (2012). Eesti murrete sõnaraamat. V köide. 23. vihik (looma-lõpetama). Tallinn: Eesti Keele Instituut.3.3.
Viikberg, Jüri (2012). Eesti keele päevad Peterburis. Pullat, Raimo (Toim.). Vana Tallinn (356−362).. Tallinn: Estopol.6.3.
Kilgi, Annika; Viikberg, Jüri; Vaiksoo, Jaanus (2012). Tallinna Ülikooli magistreid 2011. Keel ja Kirjandus, 6, 557−558.6.3.
Viikberg, Jüri (2011). Wörterbuch der wotischen Sprache. Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge, 292−295.1.2.
  • Leitud 9 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Eesti kalanimetused: kujunemine, levik ja nimetamise alusedKendla, MaridoktorikraadJüri ViikbergKaitstud2014Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Eestikeelsed tekstid 19. sajandi Põhja-Eesti hauatähistelPille ArnekmagistrikraadJüri Viikberg; Annika VihtKaitstud2011Tallinna Ülikool
Eestikeelsed tekstid 19. sajandi Põhja-Eesti hauatähistelArnek, PilledoktorikraadJüri ViikbergJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Johannes Aavik keelekorraldajana Rootsis (1944-1973). Keeleuuenduse õppevõimalusi koolitunnisTrainis, JekaterinamagistrikraadJüri Viikberg; Merilin AruveeKaitstud2012Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Kirderannikumurde idaosa murde- ja keelekontaktidKaja Toikkamagistrikraad (teaduskraad)Jüri ViikbergKaitstud2000Tallinna Ülikool
Kohanimede muutumine Pöide vallas SaaremaalMarit AlasmagistrikraadMarja Kallasmaa; Jüri ViikbergKaitstud2008Tallinna Ülikool
Lääne-Eesti kalanimetusedKendla, Marimagistrikraad (teaduskraad)Jüri ViikbergKaitstud1999Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti keele osakond, Eesti keele õppetool
Tegurid, mis mõjutavad mari üliõpilaste rahvuslikku eneseteadvust EestisTanygina, SvetlanamagistrikraadJüri Viikberg; Aivar JürgensonKaitstud2007Tallinna Ülikool
Virumaa kohanimede muutumine sotsioonomastilisest aspektistAlas, MaritdoktorikraadMarja Kallasmaa; Jüri ViikbergJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivEesti Keele InstituutLiis Ermus