Anna Aret

+372 696 2519
anna.aret@to.ee
http://sirius.aai.ee/aret/

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2017–...    Tšehhi Vabariigi Teaduste Akadeemia Astronoomia Instituut, Külalisteadur (1,00)
1995–...    Tartu Observatoorium, Teadur (1,00)
01.08.2012–01.11.2012    Tšehhi Vabariigi Teaduste Akadeemia Astronoomia Instituut, Järeldoktor (1,00)
01.01.2011–31.12.2011    Tšehhi Vabariigi Teaduste Akadeemia Astronoomia Instituut, Järeldoktor (1,00)
01.08.1996–31.03.1997    Lundi Ülikool, Külalisteadur (1,00)
01.01.1989–31.12.1992    Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut, nooremteadur
 
 
Haridustee
1993–1998    Tartu Ülikooli doktorantuur.
1982–1989    Moskva Riiklik Ülikool, füüsika eriala diplom cum laude;
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Euroopa Astronoomia Seltsi liige
2016−...    Taotletava ESA M5 missiooni ARAGO (PI: Coralie Neiner) konsortsiumi liige
2013−...    Tartu Observatooriumi astronoomia seminari juhataja
2013−...    Euro-Aasia Astronoomia Seltsi juhatuse liige
2013−...    Rahvusvahelise Astronoomia Liidu liige
2000−...    Eesti Füüsika Seltsi liige
1998−...    Euro-Aasia Astronoomia Seltsi liige
2002−2013    Eesti Füüsika Seltsi aastaraamatu toimetaja
2001−2007    Eesti Füüsika Seltsi juhatuse liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPROJEKTID;
2017 - ... Molecules in the environments of evolved massive stars,
PI Michaela Kraus, Czech Science Foundation, Grant 17-02337S.
;
2011 - 2013 Circumstellar environment of hot evolved stars,
PI Michaela Kraus, Grant Agency of the Czech Republic, Grant P209/11/1198.;
2008 - 2012 Mass-loss rate predictions for hot stars,
PI Jiří Kubát, Grant Agency of the Czech Republic, Grant 205/08/0003.;
KONVERENTSIDEL OSALEMINE;
---The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies. Praha, Tšehhi Vabariik, 27. juuni – 1. juuli 2016
* Suuline ettekanne: Aret, A.; Kolka, I.; Kraus, M.; Maravelias, G. Similarities in the structure of the circumstellar environments of B[e] supergiants and yellow hypergiants
* Poster: Aret, A.; Kraus, M.; Kolka, I.; Maravelias, G. A new outburst of the yellow hypergiant star ρ Cas;
---Stars: from collapse to collapse, Nizhniy Arkhyz, Venemaa, 3.–7. oktoober, 2016
* Kutsutud ettekanne: Aret, A.; Kraus, M.; Kolka, I.; Maravelias, G. The yellow hypergiant – B[e] supergiant connection;
---The Physics of Evolved Stars: A Conference Dedicated to the Memory of Olivier Chesneau, Nizza, Prantsusmaa, 8.-12. juuni, 2015
* Poster: Aret, A.; Kraus, M. Forbidden Calcium Lines as Disc Tracers
* Poster: Maravelias, G.; Kraus, M.; Aret, A. Disk Tracing for B[e] Supergiants in the Magellanic Clouds;
---Massive Stars: From α to Ω, Rodos, Kreeka, 10.–14. juuni 2013
* Poster: Aret A., Kraus M. Optical spectroscopy of stars with disks.
* Poster: Kraus, M.; Cidale, L.; Arias, M.L.; Torres, A.F.; Aret, A.; Borges Fernandes, M.; Muratore, F.; Cure, M.; Oksala, M. Tracing the mass-loss history of B[e] supergiants.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.3. Kosmoseuuringud ja astronoomia; CERCS ERIALA: P520 Astronoomia, kosmoseuuringud, kosmosekeemia ; PÕHISUUND: Tähteatmosfäärides ja tähtede ümbristes toimuvate füüsikaliste protsesside teoreetiline ja vaatluslik uurimine
 
 
Lisainfo
EDUKAD VAATLUSTAOTLUSED:
2016
* Aret, A. , Kraus, M., Klochkova, V. Resolving hot subdwarf companions in Be binaries.
NES @ BTA 6m teleskoop, SAO, Venemaa, 2016 - 2 ööd
* Kraus, M., Maravelias, G., Aret, A., & Borges Fernandes, M.: Structure, kinematics, and
evolution of the circumstellar material of massive stars in transition phases – Part 5:
2016B, FEROS/MPG2.2m-teleskoop, 2016 – 16.5 tundi
* Kraus, M., Maravelias, G., Aret, A., & Borges Fernandes, M.: Structure, kinematics, and
evolution of the circumstellar material of massive stars in transition phases – Part 4:
2016A, FEROS/MPG2.2m-teleskoop, 2016 – 18.4 tundi
2015
* Kraus, M., Maravelias, G., Aret, A., & Borges Fernandes, M.: Structure, kinematics, and
evolution of the circumstellar material of massive stars in transition phases – Part 3:
2015B, FEROS/MPG2.2m-teleskoop, 2015 – 18.0 tundi
* Kraus, M., Maravelias, G., Aret, A., & Borges Fernandes, M.: Structure, kinematics, and
evolution of the circumstellar material of massive stars in transition phases – Part 2:
2015A, FEROS/MPG2.2m-teleskoop, 2015 – 20.2 tundi
2014
* Kraus, M., Aret, A., Borges Fernandes, M., & Maravelias, G.: Structure, kinematics, and
evolution of the circumstellar material of massive stars in transition phases – Part 1,
2014B, FEROS/MPG2.2m-telescope, 2014 – 17.0 tundi
* Tomic, S., Kraus, M., Aret, A., The connection between stellar pulsations and mass-loss in B-
type supergiants, 2014D8, DAO/1.2m-teleskoop, 2014 – 8 ööd.
TÖÖKOGEMUS VAATLEJANA:
* Optiline spektroskoopia Tõravere 1.5m teleskoobiga
* Optiline spektroskoopia Ondrejovi 2m teleskoobiga
VAATLUSKOGEMUS:
* Fibre-fed, Extended Range, Échelle Spectrograph (FEROS) @ MPG/ESO 2.2m teleskoop, Tšiili
* High Resolution Echelle Spectrometer (NES) @ BTA (SAO 6m teleskoop), Venemaa
* The high-resolution FIbre-fed Echelle Spectrograph (FIES) @ Nordic Optical Telescope (NOT), Kanaarisaared, Hispaania
* REOSC-DC Echelle spectrograph @ CASLEO/Jorge Sahade 2.15m teleskoop, Argentiina
* High-resolution optical spectrograph @ DAO/1.2m-teleskoop, Kanada

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
6.7.
2011
6.7.
2010
1.1.
2009
2.3.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
6.7.
2008
3.4.
2007
3.4.
2007
6.7.
2007
4.2.
2006
3.1.
2005
4.2.
2004
3.1.
2003
4.2.
2003
1.1.
2002
5.2.
2000
1.3.
1999
3.1.
1998
5.2.
1998
1.1.
1995
3.1.
1995
3.1.
1994
3.1.
1994
2.3.
1993
3.1.
1991

Anna Aret

+372 696 2519
anna.aret@to.ee
http://sirius.aai.ee/aret/

Career

Institution and occupation
01.02.2017–...    Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Visiting Researcher (1,00)
1995–...    Tartu Observatory, Researcher (1,00)
01.08.2012–01.11.2012    Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Post-Doc (1,00)
01.01.2011–31.12.2011    Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Post-Doc (1,00)
01.08.1996–31.03.1997    Lund University, Visiting Researcher (1,00)
01.01.1989–31.12.1992    Institute of Astrophysics and Atmospheric Physics, junior research associate
 
 
Education
1993–1998    Tartu University, post-graduate student.
1982–1989    Moscow State University, Physics department, diploma cum laude;
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Member of European Astronomical Society
2016−...    Member of the science team and the payload consortium for the development of the satellite ARAGO (PI: Coralie Neiner) submitted for the ESA M5 mission
2013−...    Organizer of the astronomy seminars of the Tartu Observatory
2013−...    Board member of Euro-Asian Astronomical Society
2013−...    Member of International Astronomical Union
2000−...    Member of Estonian Physical Society
1998−...    Member of Euro-Asian Astronomical Society
2002−2013    Editor of Annuals of Estonian Physical Society
2001−2007    Board member of Estonian Physical Society
 
 
Additional career information
INTERNATIONAL COLLABORATIVE PROJECTS;
2017 - ... Molecules in the environments of evolved massive stars,
PI Michaela Kraus, Czech Science Foundation, Grant 17-02337S.
;
2011 - 2013 Circumstellar environment of hot evolved stars,
PI Michaela Kraus, Grant Agency of the Czech Republic, Grant P209/11/1198.;
2008 - 2012 Mass-loss rate predictions for hot stars,
PI Jiří Kubát, Grant Agency of the Czech Republic, Grant 205/08/0003.;
CONFERENCE PARTICIPATION;
---The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies. Prague, Czech Republic, 27 June - 1 July 2016
* Contributed talk: Aret, A.; Kolka, I.; Kraus, M.; Maravelias, G. Similarities in the structure of the circumstellar environments of B[e] supergiants and yellow hypergiants
* Poster: Aret, A.; Kraus, M.; Kolka, I.; Maravelias, G. A new outburst of the yellow hypergiant star ρ Cas;
---Stars: from collapse to collapse, Nizhniy Arkhyz, Russia, 3-7 October, 2016
* Invited talk: Aret, A.; Kraus, M.; Kolka, I.; Maravelias, G. The yellow hypergiant – B[e] supergiant connection;
---The Physics of Evolved Stars: A Conference Dedicated to the Memory of Olivier Chesneau, Nice, France, June 8-12, 2015
* Poster: Aret, A.; Kraus, M. Forbidden Calcium Lines as Disc Tracers
* Poster: Maravelias, G.; Kraus, M.; Aret, A. Disk Tracing for B[e] Supergiants in the Magellanic Clouds;
---Massive Stars: From α to Ω, Rhodes, Greece, 10-14 June 2013
* Poster: Aret A., Kraus M. Optical spectroscopy of stars with disks.
* Poster: Kraus, M.; Cidale, L.; Arias, M.L.; Torres, A.F.; Aret, A.; Borges Fernandes, M.; Muratore, F.; Cure, M.; Oksala, M. Tracing the mass-loss history of B[e] supergiants.;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.3. Space Research and Astronomy; CERCS SPECIALTY: P520 Astronomy, space research, cosmic chemistry ; SPECIALITY: Theoretical and observational study of physical processes in stellar atmospheres and circumstellar environments
 
 
Additional information
SUCCESSFUL OBSERVING PROPOSALS:
2016
* Aret, A. , Kraus, M., Klochkova, V. Resolving hot subdwarf companions in Be binaries.
NES @ BTA 6m telescope, SAO, Russia, 2016 - 2 nights
* Kraus, M., Maravelias, G., Aret, A., & Borges Fernandes, M.: Structure, kinematics, and
evolution of the circumstellar material of massive stars in transition phases – Part 5:
2016B, FEROS/MPG2.2m-telescope, 2016 – 16.5 h
* Kraus, M., Maravelias, G., Aret, A., & Borges Fernandes, M.: Structure, kinematics, and
evolution of the circumstellar material of massive stars in transition phases – Part 4:
2016A, FEROS/MPG2.2m-telescope, 2016 – 18.4 h
2015
* Kraus, M., Maravelias, G., Aret, A., & Borges Fernandes, M.: Structure, kinematics, and
evolution of the circumstellar material of massive stars in transition phases – Part 3:
2015B, FEROS/MPG2.2m-telescope, 2015 – 18.0 h
* Kraus, M., Maravelias, G., Aret, A., & Borges Fernandes, M.: Structure, kinematics, and
evolution of the circumstellar material of massive stars in transition phases – Part 2:
2015A, FEROS/MPG2.2m-telescope, 2015 – 20.2 h
2014
* Kraus, M., Aret, A., Borges Fernandes, M., & Maravelias, G.: Structure, kinematics, and
evolution of the circumstellar material of massive stars in transition phases – Part 1,
2014B, FEROS/MPG2.2m-telescope, 2014 – 17.0 h
* Tomic, S., Kraus, M., Aret, A., The connection between stellar pulsations and mass-loss in B-
type supergiants, 2014D8, DAO/1.2m-telescope, 2014 – 8 nights
EXPERIENCE AS OBSERVER:
* Optical spectroscopy with 1.5m telescope at Tartu Observatory
* Optical spectroscopy with 2m telescope at Ondrejov Observatory, Czech Republic
OBSERVING EXPERIENCE:
* Fibre-fed, Extended Range, Échelle Spectrograph (FEROS) @ MPG/ESO 2.2m telescope, Chile
* High Resolution Echelle Spectrometer (NES) @ SAO 6-m telescope (BTA), Russia
* The high-resolution FIbre-fed Echelle Spectrograph (FIES) @ Nordic Optical Telescope (NOT), Canary Islands, Spain
* REOSC-DC Echelle spectrograph @ CASLEO/Jorge Sahade 2.15m-telescope, Argentina
* High-resolution optical spectrograph @ DAO/1.2m-telescope, Canada

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2009
2.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2007
3.4.
2007
3.1.
2005
3.1.
2003
1.1.
2002
5.2.
2000
1.3.
1999
3.1.
1998
5.2.
1998
1.1.
1995
3.1.
1995
3.1.
1994
3.1.
1994
2.3.
1993
3.1.
1991
  • Leitud 4 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0060030s08Evolutsiooni hilisfaasides tähtede ja nende ümbriste vaatluslik ja teoreetiline uurimine.01.01.200831.12.2013Tõnu KipperTartu Observatoorium1 741 486,12 EUR
IUTIUT40-1Massiivsete tähtede muutlikkus ja evolutsioon Gaia ajastul01.01.201531.12.2020Indrek KolkaTartu Observatoorium150 000,00 EUR
ETFETF6105Täheatmosfääride ja tähetuulte ehitus ja spektrid; füüsikalised protsessid neis01.01.200531.12.2008Arved-Ervin SaparTartu Observatoorium42 738,10 EUR
SFSF0062464s03Tähtede ehitus, keemiline koostis ja evolutsioon.01.01.200331.12.2007Tõnu KipperTartu Observatoorium894 251,78 EUR
  • Leitud 49 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Aret, Anna; Kraus, Michaela; Kolka, Indrek; Maravelias, Grigoris (2017). A new outburst of the yellow hypergiant star ρ Cas. The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies: The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies. Prague, Czech Republic, 27 June - 1 July 2016. Ed. A. Miroshnichenko, S. Zharikov and D. Korcakova. Astronomical Society of the Pacific, 357. (ASP Conference Series; 508).3.1.
Maravelias, G.; Kraus, M.; Aret, A.; Cidale, L.; Arias, M. L.; Borges Fernandes, M. (2017). B[e] Supergiants’ circumstellar environment: disks or rings? The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies: The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies. Prague, Czech Republic, 27 June - 1 July 2016. Ed. A. Miroshnichenko, S. Zharikov and D. Korcakova. Astronomical Society of the Pacific, 213. (ASP Conference Series; 508).3.1.
Aret, Anna; Kolka, Indrek; Kraus, Michaela; Maravelias, Grigoris (2017). Similarities in the structure of the circumstellar environments of B[e] supergiants and yellow hypergiants. The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies: The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies. Prague, Czech Republic, 27 June - 1 July 2016. Ed. A. Miroshnichenko, S. Zharikov and D. Korcakova. Astronomical Society of the Pacific, 239. (ASP Conference Series; 508).3.1.
Kraus, M.; Cidale, L. S.; Arias, M. L.; Maravelias, G.; Nickeler, D. H.; Torres, A. F.; Borges Fernandes, M.; Aret, A.; Cure, M.; Vallverdu, R.; Barba, R. H. (2016). Inhomogeneous molecular ring around the B[e] supergiant LHA 120-S 73. Astronomy and Astrophysics, 593, A112.10.1051/0004-6361/201628493.1.1.
Aret, A.; Kraus, M.; Šlechta, M. (2016). Spectroscopic survey of emission-line stars – I. B[e] stars. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 456 (2), 1424−1437.10.1093/mnras/stv2758.1.1.
Haucke, M.; Tomić, S.; Cidale, L.; Kraus, M.; Aret, A. (2016). What do we know about mass ejection in B Supergiant Stars? Boletin de la Asociacion Argentina de Astronomia, 58, 171−173.1.2.
Aret, Anna; Kraus, Michaela; Kolka, Indrek; Maravelias, Grigoris (2016). The yellow hypergiant -- B[e] supergiant connection. Stars: from collapse to collapse: Stars: from collapse to collapse, Nizhniy Arkhyz, Russia, 3-7 October, 2016. Ed. Dmitry Kudryavtsev. Astronomical Society of the Pacific, 1−4. (ASP Conference Series) [ilmumas].3.1.
Kraus, M.; Haucke, M.; Cidale, L. S.; Venero, R. O. J.; Nickeler, D. H.; Németh, P.; Niemczura, E.; Tomić, S.; Aret, A.; Kubát, J.; Kubátová, B.; Oksala, M. E.; Curé, M.; Kamiński, K.; Dimitrov, W.; Fagas, M.; Polińska, M. (2015). Interplay between pulsations and mass loss in the blue supergiant 55 Cygnus = HD 198 478. Astronomy & Astrophysics, 581, A75.1.1.
Maravelias, G.; Kraus, M.; Aret, A. (2015). Disk Tracing for B[e] Supergiants in the Magellanic Clouds. The Physics of Evolved Stars: The Physics of Evolved Stars: A Conference Dedicated to the Memory of Olivier Chesneau, Nice, France, June 8-12, 2015. Ed. E. Lagadec, F. Millour and T. Lanz. E D P Sciences, 229−230. (EAS Publications Series; 71-72).10.1051/eas/1571051.3.1.
Aret, A.; Kraus, M. (2015). Forbidden Calcium Lines as Disc Tracers. The Physics of Evolved Stars: The Physics of Evolved Stars: A Conference Dedicated to the Memory of Olivier Chesneau, Nice, France, June 8-12, 2015. Ed. E. Lagadec, F. Millour and T. Lanz. E D P Sciences, 231−233. (EAS Publications Series; 71-72).10.1051/eas/1571052.3.1.
Aret, Anna; Einasto, Jaan (2015). Рийвес Владимир Густавович. Karetnikov, V. G et al.. Odessa Astronomical Calendar 2016 (215−217). Odessa: Astroprint.6.3.
Sapar, L.; Sapar, A.; Poolamäe, R.; Aret, A. (2014). Diffusional separation of calcium isotopes in chemically peculiar stellar atmospheres. Baltic Astronomy, 23, 171−187.1.1.
Šurlan, B.; Hamann, W.-R.; Aret, A.; Kubát, J.; Oskinova, L. M.; Torres, A. F. (2013). Macroclumping as solution of the discrepancy between Hα and P v mass loss diagnostics for O-type stars. Astronomy & Astrophysics, 559, A130.10.1051/0004-6361/201322390.1.1.
Kraus, M.; Oksala, M.E.; Nickeler, D.H.; Muratore, M.F.; Borges Fernandes, M.; Aret, A.; Cidale, L.S.; de Wit, W.J. (2013). Molecular emission from GG Car’s circumbinary disk. Astronomy and Astrophysics, 549, A28.10.1051/0004-6361/201220442.1.1.
Šurlan, Brankica; Hamann, Wolf-Rainer; Kubát, Jiří; Aret, Anna; Oskinova, Lidia M. (2013). Macroclumping Resolves Discrepancy Between H-α and P V Mass-loss Diagnostics. Massive Stars: From alpha to Omega, held 10-14 June 2013 in Rhodes, Greece. Online at http://a2omega-conference.net,. (id.48).3.4.
Aret, Anna; Kraus, Michaela (2013). Optical spectroscopy of stars with disks. Massive Stars: From α to Ω, held 10-14 June 2013 in Rhodes, Greece. Online at http://a2omega-conference.net,. (id.138).5.2.
Kraus, Michaela; Cidale, Lydia S.; Arias, Maria L.; Torres, Andrea F.; Aret, Anna; Borges Fernandes, Marcelo; Muratore, Florencia; Cure, Michel; Oksala, Mary E. (2013). Tracing the mass-loss history of B[e] supergiants. Massive Stars: From α to Ω, held 10-14 June 2013 in Rhodes, Greece. Online at http://a2omega-conference.net,. (id.160).5.2.
Aret, A.; Kraus, M.; Muratore, M. F.; Borges Fernandes, M. (2012). A new observational tracer for high-density disc-like structures around B[e] supergiants. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 423 (1), 284−293.1.1.
Muratore, M. F.; de Wit, W. J.; Kraus, M.; Aret, A.; Cidale, L. S.; Borges Fernandes, M.; Oudmaijer, R. D.; Wheelwright, H. E. (2012). Unveiling the structure and kinematics of B[e] stars’ disks from FEROS and CRIRES spectra. Circumstellar Dynamics at High Resolution: Circumstellar Dynamics at High Resolution, Foz do Iguaçu, Brazil, February 27 - March 02, 2012. Ed. Alex Cavalieri Carciofi and Thomas Rivinius. Astronomical Society of the Pacific, 67−70. (ASP Conference Series; 464).3.1.
Kaasik, H.; Aret, A.; Kuusk, P. (2011). Füüsikakroonika 2010. Kaasik, H.; Aret, A.; Kuusk, P. (Toim.). Eesti Füüsika Seltsi aastaraamat 2010 (108−150).. Tartu: OÜ Intelligent Design.6.7.
Kaasik, H.; Aret, A.; Kuusk, P. (2010). Füüsikakroonika 2009. Kaasik, H.; Aret, A.; Kuusk, P.. Eesti Füüsika Seltsi aastaraamat 2009 (154−196).. Tartu: OÜ Intelligent Design.6.7.
Sapar, A.; Aret, A.; Sapar, L.; Poolamäe, R. (2009). Modelling of mercury isotope separation in CP stellar atmospheres: results and problems. New Astronomy Reviews, 53, 240−245.10.1016/j.newar.2009.08.010.1.1.
Aret, Anna (2009). Evolutionary separation of mercury isotopes in atmospheres of chemically peculiar stars. (Tartu Ülikool; ). Tartu: Tartu University Press.2.3.
Aret, Anna (2009). Keemiliselt pekuliaarsed tähed. Tartu Tähetorni Kalender, 86, 59−72.6.3.
Kaasik, H.; Aret, A.; Kuusk, P. (2009). Füüsikakroonika 2008. Kaasik, H.; Aret, A.; Kuusk, P. (Toim.). Eesti Füüsika Seltsi aastaraamat 2008 (144−168).. Tartu: OÜ Intelligent Design.6.7.