Katrin Kestav

30.12.1991
737 5250
katrin.kestav@ut.ee
Neiupõlvenimi: Kalind

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond, Keemia osakond, Lektor (0,50)
2014–2015    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond, Keemia osakond, Nimetatud lektor (0,50)
01.03.2013–30.06.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, keemik (0,50)
 
 
Haridustee
2014–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, keemia eriala, doktoriõpe
2013–2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, keemia eriala, magistriõpe
2010–2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, keemia eriala, bakalaureuseõpe
2007–2010    Hugo Treffneri Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...    Eesti Biokeemia Seltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Katrin Kestav, RSC Books Prize postri teine auhind konverentsil Kinase 2016: Next Generation Inhibitors, Nottingham UK, 16.-17. mai 2016
2015, Katrin Kestav, Eesti Biokeemia Seltsi üliõpilaste teadustööde konkursi auhind, konkursitöö „Bisubstrate Inhibitor Approach for Targeting Mitotic Kinase Haspin“
2013, Katrin Kestav, Kristjan Jaagu (SA Archimedes) osalise õppe stipendium
2012, Katrin Kestav, Eesti Biokeemia Seltsi üliõpilaste teadustööde konkursi auhind, konkursitöö „Isokinoliini fragmenti sisaldavad oligoarginiini konjugaadid on kõrge afiinsusega Rho-kinaasi inhibiitorid“
2012, Katrin Kestav, Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss, I preemia bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes, konkursitöö “Isokinoliinil põhinevad bisubstraatsed inhibiitorid proteiinkinaasidele”
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.1. Biokeemia; CERCS ERIALA: P310 Proteiinid, ensümoloogia
 
 
Lisainfo
2010-... Tartu Ülikooli Teaduskooli keemiaolümpiaadi žürii liige

Katrin Kestav

30.12.1991
737 5250
katrin.kestav@ut.ee
Maiden name: Kalind

Career

Institution and occupation
2015–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Science, Chair of Chemistry, Lecturer (0,50)
2014–2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Science, Chair of Chemistry, Lecturer (0,50)
01.03.2013–30.06.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Chemist (0,50)
 
 
Education
2014–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, chemistry, PhD student
2013–2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, chemistry, MSc student
2010–2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, chemistry, BSc student
2007–2010    Hugo Treffner Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    Member of Estonian Biochemical Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Katrin Kestav, RSC Books Prize poster runner up at conference Kinase 2016: Next Generation Inhibitors, Nottingham UK, 16-17 May 2016
2015, Katrin Kestav, Estonian Biochemical Society competition of student research projects, prize, competition work „Bisubstrate Inhibitor Approach for Targeting Mitotic Kinase Haspin”
2013, Katrin Kestav, Kristjan Jaak (SA Archimedes) Scholarship
2012, Katrin Kestav, Estonian Biochemical Society competition of student research projects, prize, competition work „Adenosine analoque- oligoarginine conjugates incorporating an isoquinoline moiety are high-affinity inhibitors of the Rho-kinase“
2012, Katrin Kestav, National competition of student research projects, I prize within Bachelor degree student’s group
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.1. Biochemistry; CERCS SPECIALTY: P310 Proteins, enzymology
 
 
Additional information
2010-... Member of the Estonian Chemistry Olympiad committee