Kai Pata

26.02.1969
5119385
7344783
kpata@tlu.ee
Lapsehoolduspuhkusel 9.10.2011-5.05.2013

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus, Vanemteadur (1,00)
Muu ...
2008–2015    Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Vanemteadur (1,00)
2007–2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus, Vanemteadur (0,50)
01.10.2006–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaat, haridustehnoloogia vanemteadur (0,50)
01.09.2006–30.09.2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaat, haridustehnoloogia vanemteadur (1,00)
2006–2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaat, Loodusteaduste didaktika lektoraat, Vanemteadur (1,00)
2006–2007    Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Informaatika osakond, Vanemteadur (0,50)
01.09.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, haridustehnoloogia erakorraline vanemteadur (1,00)
01.09.2004–31.08.2005    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, loodusteaduste didaktika teadur (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    Tartu M. Reiniku Gümnaasiumis õpetaja
01.01.2001–31.12.2005    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Loodusteaduste didaktika lektoraat; loodusteaduste didaktika teadur
01.01.2001–31.12.2001    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Loodusteaduste didaktika lektoraat; erakorraline teadur
01.01.2000–31.12.2001    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekaar- ja rakubioloogia instituut, Loodusteaduste didaktika lektoraat, vanemlaborant
01.01.1998–31.12.2000    Osaühingus MIKSIKE (http://www.miksike.ee/) loodusainete projektijuht ja õppematerjalide koostaja
01.01.1995–31.12.1998    Haridusseltsis “Miks ja Millepärast” loodusõpetuse õppematerjalide koostaja
01.01.1995–31.12.2005    Tallinna Pedagoogikaülikooli, OÜ Miksike ja TÜ Loodusteaduste didaktika lektoraadi poolt korraldatud koolituskursuste lektor.
 
 
Haridustee
2001–2005    Õppisin Turu Ülikooli haridusteaduskonnas hariduse doktoriõppes, kus 2005. a. kaitsesin doktorikraadi hariduses (PhD in Education).
2001–2005    Läbisin Tartu Ülikooli MRI loodusteaduste ja maateaduse doktoriõppe, kus lõpetasin õpingud seoses doktorikraadi kaitsmisega Turu Ülikoolis.
1999–2001    Õppisin Tartu Ülikooli MRI Loodusteaduste didaktika lektoraadis bioloogia didaktika magistriõppes, 2001. a. kaitsesin magistrikraadi bioloogia didaktika erialal (MSc in biology didactics).
1987–1992    Õppisin Tartu Ülikooli Bioloogia-geograafiateaduskonna diplomiõppes, mille lõpetasin bioloogia erialal, ühtlasi omistati mulle bioloogia- ja keemiaõpetaja kutse.
1976–1987    Omandasin keskhariduse Miina Härma Gümnaasiumis.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Teadussuuna Digitaalsed õpiökosüsteemid juht
2015−...    Eesti Kaitseministeeriumi Teadus- ja Arendusnõukogu (KaTAN) liige
2012−...    Toimetuskolleegiumi liige ajakirjas International Journal of Learning Technology IJLT
2008−...    Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia magistriprogrammi kuraator
2006−...    EARLI JURE 2006 korralduskomitee liige
2002−...    EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) liige aastast 2002.
2014−2014    Programmi komitee liige ICWL 2014
2011−2017    Konverentside teaduskomitee liige ( ICWL(2010, 2014-2017) , ICALT(2011, 2015-2017), JTEL(2014, 2015) , EC-TEL (2013-2017), LTEC (2016-2017), LAK (2011-2012, 2016), AICCSA (2016)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2005, Kai Pata, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia doktoriõppe astmes
2001, Kai Pata, Eesti Teaduste Akadeemia teadusauhind, esimene auhind magistritööle "The application of the collaborative virtual workplace (CVW) in developing student's environmental decision-making skills"
2000, Kai Pata, Stockholm Channel Award in Education MIKSIKEse õpikeskkonna arendamise eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Seostatud kontseptuaalse arusaamise kujunemine keskkonnaalastest probleemteemadest
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Tuutori tegevuse mõju arvutikeskkonnas toimuva keskkonnaalase otsustamisprotsessi resultatiivsusele
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Kompleksse õpiobjektiga õppimise seaduspärasused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S280 Täiskasvanuharidus, elukestev õpe; PÕHISUUND: Töökohas õppimine, noorte täiskasvanute juurdepääs haridusele infotehnoloogiaga
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; PÕHISUUND: Visualiseeritud arvutipõhise ühisõppe efektiivsust mõjutavad tegurid
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS ERIALA: S265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused; PÕHISUUND: Kodanikuteadust (Citizen science) toetavad süsteemid
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS ERIALA: S265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused; PÕHISUUND: Narratiivne õppimine laiendatud digitaalsetes ökosüsteemides
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.8. Psühholoogia; CERCS ERIALA: S263 Sotsiaalpsühholoogia; PÕHISUUND: Hajutatud kognitsiooni mudeldamine
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; CERCS ERIALA: T180 Telekommunikatsioonitehnoloogia ; PÕHISUUND: Digitaalsed ökosüsteemid
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; CERCS ERIALA: T180 Telekommunikatsioonitehnoloogia ; PÕHISUUND: Sotsiaal-tehnoloogiliste õpisüsteemide disain, Õppimise toetamine kogukondades, võrgustikes ja klastrites
 
 
Lisainfo
M.Sc. bioloogia didaktikas
Ph.D. hariduses
Tartu Ülikool, 2001
Turu Ülikool, 2005

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
2.3.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
6.2.
2004
3.1.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2002
6.3.
2002
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
6.2.
2001
6.7.
2001
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998

Kai Pata

26.02.1969
5119385
7344783
kpata@tlu.ee
At baby leave 9.10.2011-5.05.2013

Career

Institution and position
01.09.2015–...    Tallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology, Senior Researcher (1,00)
Tallinn Pedagogical University, Centre of Inservice Courses, lecturer
2008–2015    Tallinn University, Institute of Informatics, Senior Researcher (1,00)
2007–2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Science Education Department, Senior Researcher (0,50)
01.10.2006–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Dean's Office, Senior Research Fellow (0,50)
01.09.2006–30.09.2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Dean's Office, Senior Research Fellow (1,00)
2006–2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Dean's Office, Division of Natural Science Didactics, Senior Researcher (1,00)
2006–2007    Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics, Senior Researcher (0,50)
01.09.2005–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.09.2004–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Research Fellow (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    Mart Reiniku Gymnasium, science teacher
01.01.2001–31.12.2005    University of Tartu, Science Didactics Department, researcher in science didactics
01.01.2001–31.12.2001    Other staff
01.01.2000–31.12.2001    University of Tartu, Science Didactics Department, laboratory assistant
01.01.1998–31.12.2000    Learning Environment “MIKSIKE”, science project coordinator
01.01.1995–31.12.1998    Educational Society “Why and Whynot”, science curriculum developer
01.01.1995–31.12.2005    Other staff
 
 
Education
2001–2005    University of Turku, Faculty of Education, Ph.D. in Education
2001–2005    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Ph.D. student of Science and Earth Science Education, passed the doctoral curriculum, finished studies due to defending doctoral degree at the University of Turku.
1999–2001    University of Tartu, M.Sc. in biology didactics
1987–1992    University of Tartu, biology diploma education, 1992; University of Tartu, licency of the teacher of biology and chemistry subjects, 1992
1976–1987    Secondary education at Miina Härma Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Digital learning ecosystem research strand leader
2015−...    The member of R&D council in Estonian Defence Ministry
2012−...    Editorial Board member at International Journal of Learning Technology IJLT
2008−...    Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia magistriprogrammi kuraator
2006−...    EARLI JURE 2006 conference, member of the organizing committee
2002−...    EARLI member (European Association for Research on Learning and Instruction)
2014−2014    Programm Committee member ICWL 2014
2011−2017    PC member of conferences ICWL(2010, 2014-2017) , ICALT(2011, 2015-2017), JTEL(2014, 2015) , EC-TEL (2013-2017), LTEC (2016-2017), LAK (2011-2012, 2016), AICCSA (2016)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2005, Kai Pata, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, III Prize for PhD thesis
2001, Kai Pata, Estonian Academy of Sciences, Ist price to Master study "The application of the collaborative virtual workplace (CVW) in developing student's environmental decision-making skills"
2000, Kai Pata, Stockholm Channel Award in Education for developing the MIKSIKE learning environment.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: The role of the facilitator on the effectiveness of environmental decision-making process in synchronous computer-supported learning environment
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: The patterns of learning with complex learning objects
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: The development of conceptual coherence on environmental issues
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S280 Adult education, permanent education ; SPECIALITY: Technology Enhanced Workplace learning, Access of young adults to Adult education opportunities
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; SPECIALITY: The factors influencing the effectiveness of ICT based visualised learning process
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS SPECIALTY: S265 Press and communication sciences
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS SPECIALTY: S265 Press and communication sciences ; SPECIALITY: Narrative learning in hybrid digital ecosystems
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.8. Psychology; CERCS SPECIALTY: S263 Social psychology ; SPECIALITY: Distributed cognition
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; CERCS SPECIALTY: T180 Telecommunication engineering ; SPECIALITY: Digital ecosystems
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; CERCS SPECIALTY: T180 Telecommunication engineering ; SPECIALITY: Designing socio-technological learning systems, Scaffolding learning in communities, networks and clusters
 
 
Additional information
M.Sc. Biology Didactics
Ph.D. in Education
University of Tartu, 2001
University of Turku, 2005

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
2.3.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
6.2.
2004
3.1.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2002
6.3.
2002
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
6.2.
2001
6.7.
2001
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
  • Leitud 21 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUAU/7909 (Nr 1.1-5.1/09/2405)7.raamkava projekti LeFlow (Learning Flow) ettevalmistamine10.07.200903.11.2009Mart LaanpereTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut11 042,85 EUR
MUUF/5116 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsus nr 9/16)BrainHack@TLU01.12.201630.06.2017Aleksander VäljamäeTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut7 000,00 EUR
MUUÕA/10514Creative Classroom - Loov klassiruum01.09.201431.08.2016Mart LaanpereTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut33 349,00 EUR
MUUTP/5214Digipööre01.03.201431.12.2015Mart LaanpereTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut55 456,00 EUR
ETFETF7663Enesejuhitava õppimise toetamise ja analüüsimise raamistik avardatud õpikeskkonnas01.01.200831.12.2010Peeter NormakTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut41 307,38 EUR
MUURU/4811 (LEPING NR 30.3 – 10/382)ePortfoolioga õpiväljundite saavutamise ja hindamise tugisüsteem e-õppes - ePoAbi01.04.201131.12.2012Kai Pata; Kairit TammetsTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut9 500,00 EUR
MUURU/9012EraNet projekt - "ePortfoolio personaliarenduses"01.09.201231.08.2013Mart LaanpereTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut20 622,00 EUR
SFSF0130159s08Hajutatud arhitektuuriga e-õppe keskkonnad, nende koostalitlus ja rakendusmudelid01.01.200831.12.2013Peeter NormakTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut484 173,35 EUR
SFSF0182542s03Haridustehnoloogiline visualiseeritud õpiprotsessi modelleerimine01.01.200331.12.2007Tago SarapuuTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond161 824,30 EUR
MUUTRU16183Insenerierialade kõrghariduse sidustamine tööstusega kasutades Lean'i ja Välemetoodikaid 01.09.201631.08.2018Kai PataTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus30 315,00 EUR
MUUAU34209 (Grant agreement No 231590)IntelLeo - Intelligent learning Extended Organisation01.02.200931.01.2012Kai PataTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut163 699,97 EUR
MUUAU/10212Learning Layers - Scaling up Technologies for Informal Learning in SME Clusters01.11.201231.10.2016Tobias LeyTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut639 120,00 EUR
MUUTA/6710 (Nr. 10-03-02-07)Osalemine konverentsil DEXA201029.08.201003.09.2010Kai PataTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut1 152,77 EUR
MUUÕA/3114Osalemine konverentsil HCI201421.06.201428.06.2014Kai PataTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut940,96 EUR
MUURU/6209 (Grant Agreement No.: SIS-CT-2009-234870)S-Team01.05.200930.04.2012Kai PataTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut43 487,98 EUR
ETFETF6612Seostatud kontseptuaalse arusaamise kujunemine keskkonnaalastest probleemteemadest01.01.200631.12.2008Kai PataTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut19 948,11 EUR
MUUF/1415 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 20.04.2015 nr 9)TLÜ haridusuuenduse tippkeskus 01.05.201531.12.2020Kristi VinterTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut23 000,00 EUR
MUUTRU16008 (693388 )Täiskasvanuharidus kui vahend aktiivseks kaasavaks kodakondsuseks 01.02.201631.12.2018Kai PataTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus153 978,75 EUR
ETFETF5996Õpiobjektide ja keskkondade optimiseerimine lähtuvalt õpiteooriatest01.01.200431.12.2007Tago SarapuuTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond28 973,78 EUR
MUUTP/8713Õppekomplekti Arvuti Kasutamine Uurimistöös koostamine18.04.201131.05.2013Terje VäljatagaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut30 232,77 EUR
MUUF/5416 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsus nr 9/16)Õppimine ja õpetamine TLÜ üliõpilaste kogemustes ja õppejõudude õpetamispraktikates õppes01.12.201631.12.2018Larissa JõgiTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut2 641,00 EUR
  • Leitud 106 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Pata, Kai; Beljajev, Aleksandr; Rõbtšenkov, Romil ;Laanpere, Mart (2017). Affordances of the LePlanner for sharing digitally enhanced learning scenarios. In: Popiescu, Elvira (Ed.). Proceedings of the 17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (1−5). IEEE Computer Society Publications [ilmumas].3.1.
Jeladze, Eka; Pata, Kai (2017). Change Management: Digital transition in the public schools of Georgia. In: Uden, L. (Ed.). LECTURE NOTES IN Communications in Computer and Information Science (1-−16). Springer Verlag [ilmumas].3.1.
Pata, Kai; Hirv, Jaanika (2017). Digital workers’ preferences towards the informal learning ecosystem for distributed workplaces. In: Uden, Lorna (Ed.). LECTURE NOTES IN Communications in Computer and Information Science (1−12). Springer Verlag [ilmumas].3.1.
Pata, K; Santos, P.; Burchert, J. (2016). Social recognition provision patterns in professional Q&A forums in Healthcare and Construction. Computers in Human Behavior, 55, 571−583.1.1.
Pata, K.; Väljataga, T. (2016). A Framework for Mapping e-Textbooks as a Socio-Technical Regime. In: Dickson K.W. Chiu, Ivana Marenzi, Umberto Nanni, Marc Spaniol, Marco Temperini (Ed.). Advances in Web-Based Learning – ICWL 2016 (215−224). Springer International Publishing. (Lecture Notes in Computer Science).3.1.
Quaicoe,James Sunney; Pata, Kai (2016). Digital Divide in Learning Services in Ghana’s Basic School. <i>Advances in Web-Based Learning – ICWL 2016: International Conference on Web-based Learning - ICWL 2016 in Rome, Italy, 26-29 October 2016..</i> Ed. M. Spaniol, M. Temperini, D.K.W. Chiu, I. Marenzi, U. Nanni. Spring: Springer International Publishing, 83−88.3.1.
Quaicoe,James Sunney; Kai, Pata; Jeladze, Eka (2016). Digital Learning Ecosystem Services and Educational Change in Ghana’s Basic Schools. <i>EDULEARN 16: 8th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona(Spain) 4th to 6th July 2016.</i> Ed. L. Gómez Chova, A. López Martinez, &amp; I. Candel Torres. iated, 4887−4895. (EDULEARN 16 Proceedings).<a href='http://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2016.2165' target='_blank'>10.21125/edulearn.2016.2165</a>.3.1.
Jeladze, Eka; Pata, Kai (2016). Digitally Enhanced Schools and Service-based Learning Ecosystem. <i>EDULEARN16 Proceedings: 8th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona (Spain), 4-6th July, 2016.</i> IATED, 1569−1578.<a href='http://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2016.1312' target='_blank'>10.21125/edulearn.2016.1312</a>.3.1.
Hoić-Božić, Nataša; Laanpere, Mart; Pata, Kai; Franković, Ivona; Teder, Signe (2016). Introducing Inquiry-Based Learning to Estonian Teachers: Experiences from the Creative Classroom Project. In: Petar Biljanović (Ed.). MIPRO 2016 39th International Convention. (1115−1120).MIPRO, Opatija 30.05 - 03.06.2016. Rijeka, Croatia: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics.3.1.
Ley, Tobias; Seitlinger, Paul; Pata, Kai (2016). Patterns of Meaning in a Cognitive Ecosystem: Modeling Stabilization and Enculturation in Social Tagging Systems. In: U. Cress, H. Jeong, &amp; J. Moskaliuk (Ed.). Mass Collaboration and Education (143−163). Switzerland: Springer. (Computer-Supported Collaborative Learning Series; 16).<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-13536-6' target='_blank'>10.1007/978-3-319-13536-6</a>.3.1.
Jeladze, Eka; Pata, Kai (2016). Technology investment and transformation efforts in the public schools of Georgia. <i>Advances in Web-Based Learning – ICWL 2016: 15th International Conference, Rome, Italy, October 26–29, 2016, Proceedings.</i> Ed. Dickson K.W. Chiu, Ivana Marenzi, Umberto Nanni, Marc Spaniol, Marco Temperini. Springer International Publishing, 60−71. (Lecture Notes in Computer Science; 10013).<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-47440-3' target='_blank'>10.1007/978-3-319-47440-3</a>.3.1.
Pata, K., Tammets, K., Laanpere, M., Al Smadi, M., Tomberg, V. (2016). Three curriculum maturing cycles in academic curriculum management systems. <i>Learning Technology for Education in Cloud : 5th International Workshop, LTEC 2016: Learning Technology for Education in Cloud (LTEC) 2016.</i> Ed. Lorna Uden, Dario Liberona. Heidelberg: Springer, 1−12. (Communications in Computer and Information Science) [ilmumas].3.1.
Eradze, Maka; Pata, Kai; Laanpere, Mart (2015). Analyzing Learning Flows in Digital Learning Ecosystems. In: Yueh-Min Huang, Frederick Li, Qun Jin (Ed.). Advances in Web-Based Learning – ICWL 2013 Workshops (63−72).. Berlin-Heidelberg: Springer Heidelberg. (Lecture Notes in Computer Science; 8390).<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-46315-4_7' target='_blank'>10.1007/978-3-662-46315-4_7</a>.3.1.
Quaicoe, James Sunney; Pata, Kai (2015). Factors determining Digital Divide in Ghana&#39;s basic schools. <i>IST - Africa 2015 Conference Proceedings: IST-Africa 2015 Conference, Lilongwe, Malawi, 06 - 08 May 2015.</i> Ed. Paul Cunningham and Miriam Cunningham. IEEE Xplore, 1−8.3.1.
Quaicoe, James Sunney; Pata, Kai (2015). Modelling Factors Influencing Digital Readiness: A Case of Teachers in Ghana’s Basic School System. <i>Advanced Web-based Learning, ICWL 2015, 9412: The 14th International Conference on Web-Based Learning (ICWL) 2015, Guangzhou, China (5th - 8th November 2015).</i> Ed. Frederick W. B. Li, Ralf Klamma, Mart Laanpere, Jun Zhang, Baltasar Fernández Manjón, Rynson W. H. Lau. Springer, 271−277. (Lecture Notes in Computer Science).3.1.
Ruiz-Calleja, Adolfo; Dennerlein, Sebastian; Tomberg, Vladimir; Pata, Kai; Ley, Tobias; Theiler, Dieter; Lex, Elisabeth (2015). Supporting learning analytics for informal workplace learning with a social semantic infrastructure. In: Klobucar, T; Conole, G (Ed.). Design for Teaching and Learning in a Networked World (634−637). Switzerland: Springer. (Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI; 9307).<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24258-3_76' target='_blank'>10.1007/978-3-319-24258-3_76</a>.3.1.
Quaicoe, James Sunney; Pata, Kai (2015). The Teachers’ Digital Literacy Determining Digital Divide in Public Basic Schools in Ghana. <i>Information Literacy: Moving Toward Sustainability, 552: European Conference on Information Literacy (ECIL), Tallinn, Estonia; (11th to 22nd October 2015).</i> Ed. Serap Kurbanoğlu, Joumana Boustany, Sonja Špiranec, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy. Springer, 154−162. (Communications in Computer and Information Science).3.1.
Laanpere, Mart; Pata, Kai; Normak, Peeter; Põldoja, Hans (2014). Pedagogy-driven Design of Digital Learning Ecosystems. Computer Science and Information Systems, 11 (1), 419−442.1.1.
Ley, Tobias; Cook, John; Dennerlein, Sebastian; Kravcik, Milos; Kunzmann, Christine; Pata, Kai; Purma, Jukka; Sandars, John; Santos, Patricia; Schmidt, Andreas; Al-Smadi, Mohammad; Trattner, Christoph (2014). Scaling informal learning at the workplace: a model and four designs from a large-scale design-based research effort. British Journal of Educational Technology, 45 (6), 1036−1048.<a href='http://dx.doi.org/10.1111/bjet.12197' target='_blank'>10.1111/bjet.12197</a>.1.1.
Tammets, K; Pata, K. (2014). The Model for Implementing Learning and Knowledge Building in the Extended Professional Community: A Case Study of Teachers’ Accreditation. Systems Research and Behavioral Sciences, 31 (1), 127−143.<a href='http://dx.doi.org/10.1002/sres.2138' target='_blank'>10.1002/sres.2138</a>.1.1.
Pata, K.; Eradze, M.; Laanpere, M. (2014). e-Textbooks: Towards the New Socio-Technical Regime. In: Cao, Y., Väljataga, T., Tang, J.K.T., Leung, H., Laanpere, M. (Ed.). New Horizons in Web Based Learning (226−235).. Switzerland: Springer. (LNCS ; 8699).<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-13296-9_25' target='_blank'>10.1007/978-3-319-13296-9_25</a>.3.1.
Pata, K.; Bardone, E. (2014). Promoting distributed cognition at MOOC ecosystems. <i>Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Learning and Collaboration Technologies. Technology-Rich Environments for Learning and Collaboration. Part I., 8523: HCII International, LCT 2014, Crete 22-27.06.2014.</i> Ed. Panayiotis Zaphiris, Andri Ioannou. Springer, 204−215.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-07482-5_20' target='_blank'>10.1007/978-3-319-07482-5_20</a>.3.1.
Elvira Popescu, Rynson W.H. Lau, Kai Pata, Howard Leung, Mart Laanpere (2014). Advances in Web-Based Learning – ICWL 2014. Cham Heidelberg NewYork Dordrecht London: Springer.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09635-3' target='_blank'>10.1007/978-3-319-09635-3</a>.4.1.
Tammets, K; Pata, K; Laanpere, M. (2013). Promoting Teachers’ Learning and Knowledge-building in the Socio-technical System. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 14 (3), 251−272.1.1.
Pata, K., Tammets, K., Laanpere, M., Tomberg, V. (2013). Design principles for competence management in curriculum development. In: Hernández-Leo, D.; Ley, T.; Klamma, R.; Harrer, A. (Ed.). Proceedings of the 8th European Conference on Technology-enhanced Learning (260−273).. Heidelberg: Springer. (Lecture Notes in Computer Science).3.1.
  • Leitud 21 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Affordances of a learning scenario sharing tool LePlanner for teachersAleksandr BeliajevmagistrikraadKai PataJuhendamiselTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus
Course design modelling for self-directed learning in distributed learning environment - magistrikraadKai PataKaitstud2008Tallinna Ülikool
Creating the Flow: The Gamification of Higher Education CoursesSillaots, MartindoktorikraadMauri Ylermi Kaipainen; Kai Pata; Mauri KaipainenKaitstud2016Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut
Digitaalse narratiivi kasutamise võimalused lasteaiasKärt KasemagistrikraadKai PataKaitstud2016Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Digital Transformation: Learning Practices and Organisational Change in a Regional VET CentreHirv, JaanikamagistrikraadKai Pata; Tobias LeyKaitstud2016Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
E-õppe jätkusuutlikus Sisekaitseakadeemia näitelVaiko MäemagistrikraadKai PataKaitstud2015Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Flow Experience in Participatory Designed Online EnvironmentsLauri LainestemagistrikraadKai PataKaitstud2010Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Information and Communication Technology integration into teaching and learning activities in Ghana's Basic schools - doktorikraadKai PataJuhendamiselTallinna Ülikool
iTEC õpiloo "Mängu loomine" rakendamise evalveerimineIngrid MaadveremagistrikraadKai PataKaitstud2013Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Kontseptuaalse sidususe kujunemine veebipõhise uurimusliku õpikeskkonna "Noor Loodusuurija" abil - magistrikraad (teaduskraad)Kai Pata; Margus PedasteKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus
Kunstiõpetuse õppematerjali tugiveebi kontseptsioonKristi LaanemäemagistrikraadKai PataKaitstud2012Eesti Kunstiakadeemia
Learning and Knowledge Building Practices for Teacher Professional Development in an Extended Professional Community - doktorikraadKai PataKaitstud2013Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut
Läbiva teema „Keskkond ja säästev areng” integreerimine erinevate õppeainetegamagistrikraadKai Pata; Ülle LiiberKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Multimeediumipõhiste õpiobjektide koostaminemagistrikraadKai PataKaitstud2008Tallinna Ülikool
Participatory Surveillance with Social Software in Creative ProjectsOlga IvanovamagistrikraadKai PataKaitstud2010Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Projektõpe koostöös koolivälise partneriga läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” rakendamiseksAnneli TumanskimagistrikraadKai PataJuhendamiselTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus
TEADMUSHALDUSPRAKTIKATE KASUTAMINE ÕPETAJATE PROFESSIONAALSES ARENGUSMaire AinsomagistrikraadKai PataKaitstud2010Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
The Development of Self-Direction in Self-Reflections in an eLearning Course - magistrikraadKai PataKaitstud2009Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
The factors influencing the transfer to new innovation-led learning ecosystems in schoolsEka JeladzedoktorikraadKai PataJuhendamiselTallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Tööandjate ootused haridustehnoloogide pädevustele ja nende vastavus TLÜ haridustehnoloogia magistriõppekava õpiväljunditeleKaja LattumagistrikraadKai PataKaitstud2013Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Uurivat õpet toetava sotsiaalsel tarkvaral põhineva õpikeskkonna kontseptuaalne disainEve TagaväljamagistrikraadKai PataKaitstud2011Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Kai Pata; Kairit Tammets; Priit TammetsEttevõtte vajadustest lähtuva lahenduse disainimine kompetentsuste kujundamise toetamiseksTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut