Kai Pata

26.02.1969
5119385
7344783
kpata@tlu.ee
Lapsehoolduspuhkusel 9.10.2011-5.05.2013

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus, Vanemteadur (1,00)
Muu ...
2008–2015    Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Vanemteadur (1,00)
2007–2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus, Vanemteadur (0,50)
01.10.2006–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaat, haridustehnoloogia vanemteadur (0,50)
01.09.2006–30.09.2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaat, haridustehnoloogia vanemteadur (1,00)
2006–2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaat, Loodusteaduste didaktika lektoraat, Vanemteadur (1,00)
2006–2007    Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Informaatika osakond, Vanemteadur (0,50)
01.09.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, haridustehnoloogia erakorraline vanemteadur (1,00)
01.09.2004–31.08.2005    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, loodusteaduste didaktika teadur (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    Tartu M. Reiniku Gümnaasiumis õpetaja
01.01.2001–31.12.2005    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Loodusteaduste didaktika lektoraat; loodusteaduste didaktika teadur
01.01.2001–31.12.2001    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Loodusteaduste didaktika lektoraat; erakorraline teadur
01.01.2000–31.12.2001    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekaar- ja rakubioloogia instituut, Loodusteaduste didaktika lektoraat, vanemlaborant
01.01.1998–31.12.2000    Osaühingus MIKSIKE (http://www.miksike.ee/) loodusainete projektijuht ja õppematerjalide koostaja
01.01.1995–31.12.1998    Haridusseltsis “Miks ja Millepärast” loodusõpetuse õppematerjalide koostaja
01.01.1995–31.12.2005    Tallinna Pedagoogikaülikooli, OÜ Miksike ja TÜ Loodusteaduste didaktika lektoraadi poolt korraldatud koolituskursuste lektor.
 
 
Haridustee
2001–2005    Õppisin Turu Ülikooli haridusteaduskonnas hariduse doktoriõppes, kus 2005. a. kaitsesin doktorikraadi hariduses (PhD in Education).
2001–2005    Läbisin Tartu Ülikooli MRI loodusteaduste ja maateaduse doktoriõppe, kus lõpetasin õpingud seoses doktorikraadi kaitsmisega Turu Ülikoolis.
1999–2001    Õppisin Tartu Ülikooli MRI Loodusteaduste didaktika lektoraadis bioloogia didaktika magistriõppes, 2001. a. kaitsesin magistrikraadi bioloogia didaktika erialal (MSc in biology didactics).
1987–1992    Õppisin Tartu Ülikooli Bioloogia-geograafiateaduskonna diplomiõppes, mille lõpetasin bioloogia erialal, ühtlasi omistati mulle bioloogia- ja keemiaõpetaja kutse.
1976–1987    Omandasin keskhariduse Miina Härma Gümnaasiumis.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Teadussuuna Digitaalsed õpiökosüsteemid juht
2015−...    Eesti Kaitseministeeriumi Teadus- ja Arendusnõukogu (KaTAN) liige
2012−...    Toimetuskolleegiumi liige ajakirjas International Journal of Learning Technology IJLT
2008−...    Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia magistriprogrammi kuraator
2006−...    EARLI JURE 2006 korralduskomitee liige
2002−...    EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) liige aastast 2002.
2014−2014    Programmi komitee liige ICWL 2014
2011−2017    Konverentside teaduskomitee liige ( ICWL(2010, 2014-2017) , ICALT(2011, 2015-2017), JTEL(2014, 2015) , EC-TEL (2013-2017), LTEC (2016-2017), LAK (2011-2012, 2016), AICCSA (2016)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2005, Kai Pata, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia doktoriõppe astmes
2001, Kai Pata, Eesti Teaduste Akadeemia teadusauhind, esimene auhind magistritööle "The application of the collaborative virtual workplace (CVW) in developing student's environmental decision-making skills"
2000, Kai Pata, Stockholm Channel Award in Education MIKSIKEse õpikeskkonna arendamise eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Seostatud kontseptuaalse arusaamise kujunemine keskkonnaalastest probleemteemadest
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Tuutori tegevuse mõju arvutikeskkonnas toimuva keskkonnaalase otsustamisprotsessi resultatiivsusele
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Kompleksse õpiobjektiga õppimise seaduspärasused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S280 Täiskasvanuharidus, elukestev õpe; PÕHISUUND: Töökohas õppimine, noorte täiskasvanute juurdepääs haridusele infotehnoloogiaga
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; PÕHISUUND: Visualiseeritud arvutipõhise ühisõppe efektiivsust mõjutavad tegurid
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS ERIALA: S265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused; PÕHISUUND: Kodanikuteadust (Citizen science) toetavad süsteemid
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS ERIALA: S265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused; PÕHISUUND: Narratiivne õppimine laiendatud digitaalsetes ökosüsteemides
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.8. Psühholoogia; CERCS ERIALA: S263 Sotsiaalpsühholoogia; PÕHISUUND: Hajutatud kognitsiooni mudeldamine
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; CERCS ERIALA: T180 Telekommunikatsioonitehnoloogia ; PÕHISUUND: Digitaalsed ökosüsteemid
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; CERCS ERIALA: T180 Telekommunikatsioonitehnoloogia ; PÕHISUUND: Sotsiaal-tehnoloogiliste õpisüsteemide disain, Õppimise toetamine kogukondades, võrgustikes ja klastrites
 
 
Lisainfo
M.Sc. bioloogia didaktikas
Ph.D. hariduses
Tartu Ülikool, 2001
Turu Ülikool, 2005

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
2.3.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
6.2.
2004
3.1.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2002
6.3.
2002
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
6.2.
2001
6.7.
2001
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998

Kai Pata

26.02.1969
5119385
7344783
kpata@tlu.ee
At baby leave 9.10.2011-5.05.2013

Career

Institution and occupation
01.09.2015–...    Tallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology, Senior Researcher (1,00)
Tallinn Pedagogical University, Centre of Inservice Courses, lecturer
2008–2015    Tallinn University, Institute of Informatics, Senior Researcher (1,00)
2007–2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Science Education Department, Senior Researcher (0,50)
01.10.2006–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Dean's Office, Senior Research Fellow (0,50)
01.09.2006–30.09.2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Dean's Office, Senior Research Fellow (1,00)
2006–2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Dean's Office, Division of Natural Science Didactics, Senior Researcher (1,00)
2006–2007    Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics, Senior Researcher (0,50)
01.09.2005–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.09.2004–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Research Fellow (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    Mart Reiniku Gymnasium, science teacher
01.01.2001–31.12.2005    University of Tartu, Science Didactics Department, researcher in science didactics
01.01.2001–31.12.2001    Other staff
01.01.2000–31.12.2001    University of Tartu, Science Didactics Department, laboratory assistant
01.01.1998–31.12.2000    Learning Environment “MIKSIKE”, science project coordinator
01.01.1995–31.12.1998    Educational Society “Why and Whynot”, science curriculum developer
01.01.1995–31.12.2005    Other staff
 
 
Education
2001–2005    University of Turku, Faculty of Education, Ph.D. in Education
2001–2005    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Ph.D. student of Science and Earth Science Education, passed the doctoral curriculum, finished studies due to defending doctoral degree at the University of Turku.
1999–2001    University of Tartu, M.Sc. in biology didactics
1987–1992    University of Tartu, biology diploma education, 1992; University of Tartu, licency of the teacher of biology and chemistry subjects, 1992
1976–1987    Secondary education at Miina Härma Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Digital learning ecosystem research strand leader
2015−...    The member of R&D council in Estonian Defence Ministry
2012−...    Editorial Board member at International Journal of Learning Technology IJLT
2008−...    Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia magistriprogrammi kuraator
2006−...    EARLI JURE 2006 conference, member of the organizing committee
2002−...    EARLI member (European Association for Research on Learning and Instruction)
2014−2014    Programm Committee member ICWL 2014
2011−2017    PC member of conferences ICWL(2010, 2014-2017) , ICALT(2011, 2015-2017), JTEL(2014, 2015) , EC-TEL (2013-2017), LTEC (2016-2017), LAK (2011-2012, 2016), AICCSA (2016)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2005, Kai Pata, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, III Prize for PhD thesis
2001, Kai Pata, Estonian Academy of Sciences, Ist price to Master study "The application of the collaborative virtual workplace (CVW) in developing student's environmental decision-making skills"
2000, Kai Pata, Stockholm Channel Award in Education for developing the MIKSIKE learning environment.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: The role of the facilitator on the effectiveness of environmental decision-making process in synchronous computer-supported learning environment
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: The patterns of learning with complex learning objects
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: The development of conceptual coherence on environmental issues
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S280 Adult education, permanent education ; SPECIALITY: Technology Enhanced Workplace learning, Access of young adults to Adult education opportunities
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; SPECIALITY: The factors influencing the effectiveness of ICT based visualised learning process
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS SPECIALTY: S265 Press and communication sciences
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS SPECIALTY: S265 Press and communication sciences ; SPECIALITY: Narrative learning in hybrid digital ecosystems
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.8. Psychology; CERCS SPECIALTY: S263 Social psychology ; SPECIALITY: Distributed cognition
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; CERCS SPECIALTY: T180 Telecommunication engineering ; SPECIALITY: Digital ecosystems
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; CERCS SPECIALTY: T180 Telecommunication engineering ; SPECIALITY: Designing socio-technological learning systems, Scaffolding learning in communities, networks and clusters
 
 
Additional information
M.Sc. Biology Didactics
Ph.D. in Education
University of Tartu, 2001
University of Turku, 2005

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
2.3.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
6.2.
2004
3.1.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2002
6.3.
2002
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
6.2.
2001
6.7.
2001
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998