Klaara Kask

6.10.1949
737 5809
kkask@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2011–...    Jaan Poska Gümnaasium, keemiaõpetaja (0,1)
2009–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus, Teadur (1,00)
01.01.2008–...    Mart Reiniku Gümnaasium, keemiaõpetaja (0,3)
15.01.2008–31.08.2009    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,50)
01.01.1992–31.12.2008    Tartu Veeriku Kool, keemia- ja bioloogiaõpetaja
01.01.1985–31.12.1992    Tartu Ülikool Arstiteaduskond, vanemlaborant, teadur
01.01.1977–31.12.1985    Füüsika Instituut, keemik-tehnoloog
01.01.1974–31.12.1977    Kuressaare Õhtukeskkool, õpetaja
 
 
Haridustee
2004–2009    Tartu Ülikool, bioloogia ja maateaduste hariduse doktoriõpe
2000–2004    Tartu Ülikool, magistrikraad (MSc) bioloogia didaktika erialal
1994–1995    Tallinna Pedagoogika Ülikool, bioloogia- ja geograafiaõpetaja
1969–1974    Tartu Ülikool, keemik, keemia ja füüsika pedagoog
1964–1969    Tartu Pedagoogiline Kool, algklasside õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    rahvusvahelise Erasmus+ projektide ekspert
2014−...    Õpetajate Liidus õpetaja-tase 7 taotluste hindaja
2010−...    rahvusvaheliste Comenius koostööprojektide ekspert
2008−...    Loodusteaduste õpetajate täiendkoolituse organiseerimine ja läbi viimine ESF projekti raames
2006−...    NARST (National Association of Research in Science Teaching) liige
2004−...    ESERA (European Science Education Research Association), liige
2004−...    IOSTE (International Organization for Science and Technology Education), liige
1998−...    Eesti Keemiaõpetajate Liit, liige
2011−2011    Eesti Keemiaõpetajate Liidu talvepäevade korraldamine
2010−2010    loodusainete õpetajate täiendkoolituse "Keskkonna mitu nägu" organiseerimine ja läbiviimine
2010−2010    ICASE (International Council of Associations for Science Education) 3. rahvusvahelise konverentsi organiseerimiskomitee liige
2009−2010    Loodusteaduste õpetajate täiendkoolituse "Keskkonna mitu nägu" organiseerimine ja läbi viimine
2006−2006    IOSTE (International Organization for Science and Technology Education) 5th Easter and Central European Symposium 2006 organiseerimiskomisjoni liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Klaara Kask, Heino Liimetsa nimeline preemia kasvatusteaduslike tööde konkursil doktoritööde kategoorias Eesti Akadeemiliselt Pedagoogika Seltsilt
2009, Klaara Kask, 2009. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ühiskonnateaduste ja kultuuri vallas doktoriõppe üliõpilaste astmes ministri tänukiri.
2001, Klaara Kask, Aasta õpetaja
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Loodusteaduste õpetajate ainealase ja pedagoogilise kompetentsuse parandamine eriti uurimusliku õppe kontekstis, õpilaste uurimuslike oskuste taseme tõstmine.
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S270 Pedagoogika ja didaktika; PÕHISUUND: Õpetaja professionaalsus. Uurimuslik õpe. Kompetentsused ja nende väärtustamine.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2015
3.2.
2014
1.2.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
3.2.
2010
3.4.
2010
4.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
2.3.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.2.
2005

Klaara Kask

6.10.1949
737 5809
kkask@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2011–...    Jaan Poska Gymnasium, chemistryteacher (0,1)
2009–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Science Education Department, Researcher (1,00)
01.01.2008–...    Mart Reiniku Gymnasium, teacher of chemistry (0.3)
15.01.2008–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.01.1992–31.12.2008    Tartu Veeriku School, teacher of chemistry and biology
01.01.1985–31.12.1992    University of Tartu, Faculty of Medicine, senior technician, researcher
01.01.1977–31.12.1985    University of Tartu, Institute of Physics, chemist-technologist
01.01.1974–31.12.1977    Kuressaare High School, teacher
 
 
Education
2004–2009    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, PhD student
2000–2004    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, master degree (MSc) in biology didactics
1994–1995    Tallinn Pedagogical University, biology and geography teacher
1969–1974    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, chemist and chemistry-physics teacher
1964–1969    Tartu Pedagogical School, primary school teacher
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    expert of international Erasmus+ projects
2014−...    evaluator of applications to achieve teacher-7 level
2010−...    expert of international Comenius projects
2008−...    Organisation and carring out of inservice courses for science teachers
2006−...    member of NARST (National Association of Research in Science Teaching)
2004−...    ESERA (European Science Education Research Association) member
2004−...    IOSTE (International Organization for Science and Technology Education), member
1998−...    ECTA (Estonian Chemistry Teachers Association) member
2011−2011    organising and carring out chemistry teachers' winter seminar
2010−2010    organising and carring out science teachers' in-service course "The different faces of the environment"
2010−2010    member of organizing committe ICASE (International Council of Associations for Science Education) 3rd world conference
2009−2010    Organisation and carring out of inservice courses for science teachers "Different faces of environment"
2006−2006    member of organizing committe IOSTE (International Organization for Science and Technology Education) 5th Easter and Central European Symposium

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Klaara Kask, Estonian Academic Society of Pedagogy, Heino Liimets Award in the category of PhD theses
2009, Klaara Kask, in national contest for students research in field of culture and social science the thank-you note from minister of education
2001, Klaara Kask, teacher of the year
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: Enhancing science teachers' PCK (pedagogical and content knowledge) related to inquiry teaching, improving the level of students' inquiry skills.
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S270 Pedagogy and didactics ; SPECIALITY: Science teachers' professionalim. Inquiry-based teaching and learning. Competencies in curriculum and everyday life.
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2015
3.2.
2014
1.2.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
3.2.
2010
3.4.
2010
4.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
2.3.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.2.
2005