Klaara Kask

6.10.1949
737 5809
kkask@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2011–...    Jaan Poska Gümnaasium, keemiaõpetaja (0,1)
2009–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus, Teadur (1,00)
01.01.2008–...    Mart Reiniku Gümnaasium, keemiaõpetaja (0,3)
15.01.2008–31.08.2009    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,50)
01.01.1992–31.12.2008    Tartu Veeriku Kool, keemia- ja bioloogiaõpetaja
01.01.1985–31.12.1992    Tartu Ülikool Arstiteaduskond, vanemlaborant, teadur
01.01.1977–31.12.1985    Füüsika Instituut, keemik-tehnoloog
01.01.1974–31.12.1977    Kuressaare Õhtukeskkool, õpetaja
 
 
Haridustee
2004–2009    Tartu Ülikool, bioloogia ja maateaduste hariduse doktoriõpe
2000–2004    Tartu Ülikool, magistrikraad (MSc) bioloogia didaktika erialal
1994–1995    Tallinna Pedagoogika Ülikool, bioloogia- ja geograafiaõpetaja
1969–1974    Tartu Ülikool, keemik, keemia ja füüsika pedagoog
1964–1969    Tartu Pedagoogiline Kool, algklasside õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    rahvusvahelise Erasmus+ projektide ekspert
2014−...    Õpetajate Liidus õpetaja-tase 7 taotluste hindaja
2010−...    rahvusvaheliste Comenius koostööprojektide ekspert
2008−...    Loodusteaduste õpetajate täiendkoolituse organiseerimine ja läbi viimine ESF projekti raames
2006−...    NARST (National Association of Research in Science Teaching) liige
2004−...    ESERA (European Science Education Research Association), liige
2004−...    IOSTE (International Organization for Science and Technology Education), liige
1998−...    Eesti Keemiaõpetajate Liit, liige
2011−2011    Eesti Keemiaõpetajate Liidu talvepäevade korraldamine
2010−2010    loodusainete õpetajate täiendkoolituse "Keskkonna mitu nägu" organiseerimine ja läbiviimine
2010−2010    ICASE (International Council of Associations for Science Education) 3. rahvusvahelise konverentsi organiseerimiskomitee liige
2009−2010    Loodusteaduste õpetajate täiendkoolituse "Keskkonna mitu nägu" organiseerimine ja läbi viimine
2006−2006    IOSTE (International Organization for Science and Technology Education) 5th Easter and Central European Symposium 2006 organiseerimiskomisjoni liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Klaara Kask, Heino Liimetsa nimeline preemia kasvatusteaduslike tööde konkursil doktoritööde kategoorias Eesti Akadeemiliselt Pedagoogika Seltsilt
2009, Klaara Kask, 2009. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ühiskonnateaduste ja kultuuri vallas doktoriõppe üliõpilaste astmes ministri tänukiri.
2001, Klaara Kask, Aasta õpetaja
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Loodusteaduste õpetajate ainealase ja pedagoogilise kompetentsuse parandamine eriti uurimusliku õppe kontekstis, õpilaste uurimuslike oskuste taseme tõstmine.
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S270 Pedagoogika ja didaktika; PÕHISUUND: Õpetaja professionaalsus. Uurimuslik õpe. Kompetentsused ja nende väärtustamine.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2015
3.2.
2014
1.2.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
3.2.
2010
3.4.
2010
4.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
2.3.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.2.
2005

Klaara Kask

6.10.1949
737 5809
kkask@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2011–...    Jaan Poska Gymnasium, chemistryteacher (0,1)
2009–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Science Education Department, Researcher (1,00)
01.01.2008–...    Mart Reiniku Gymnasium, teacher of chemistry (0.3)
15.01.2008–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.01.1992–31.12.2008    Tartu Veeriku School, teacher of chemistry and biology
01.01.1985–31.12.1992    University of Tartu, Faculty of Medicine, senior technician, researcher
01.01.1977–31.12.1985    University of Tartu, Institute of Physics, chemist-technologist
01.01.1974–31.12.1977    Kuressaare High School, teacher
 
 
Education
2004–2009    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, PhD student
2000–2004    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, master degree (MSc) in biology didactics
1994–1995    Tallinn Pedagogical University, biology and geography teacher
1969–1974    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, chemist and chemistry-physics teacher
1964–1969    Tartu Pedagogical School, primary school teacher
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    expert of international Erasmus+ projects
2014−...    evaluator of applications to achieve teacher-7 level
2010−...    expert of international Comenius projects
2008−...    Organisation and carring out of inservice courses for science teachers
2006−...    member of NARST (National Association of Research in Science Teaching)
2004−...    ESERA (European Science Education Research Association) member
2004−...    IOSTE (International Organization for Science and Technology Education), member
1998−...    ECTA (Estonian Chemistry Teachers Association) member
2011−2011    organising and carring out chemistry teachers' winter seminar
2010−2010    organising and carring out science teachers' in-service course "The different faces of the environment"
2010−2010    member of organizing committe ICASE (International Council of Associations for Science Education) 3rd world conference
2009−2010    Organisation and carring out of inservice courses for science teachers "Different faces of environment"
2006−2006    member of organizing committe IOSTE (International Organization for Science and Technology Education) 5th Easter and Central European Symposium

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Klaara Kask, Estonian Academic Society of Pedagogy, Heino Liimets Award in the category of PhD theses
2009, Klaara Kask, in national contest for students research in field of culture and social science the thank-you note from minister of education
2001, Klaara Kask, teacher of the year
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: Enhancing science teachers' PCK (pedagogical and content knowledge) related to inquiry teaching, improving the level of students' inquiry skills.
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S270 Pedagogy and didactics ; SPECIALITY: Science teachers' professionalim. Inquiry-based teaching and learning. Competencies in curriculum and everyday life.
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2015
3.2.
2014
1.2.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
3.2.
2010
3.4.
2010
4.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
2.3.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.2.
2005
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUULLOLO11094Loodus-, ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna gümnaasiumi valikkursuste õppekomplektid. 1. osa "Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond"18.04.201131.05.2013Miia RannikmäeTartu Ülikool118 257,32 EUR
MUUNLOLO09580Loodusteaduslik kirjaoskus gümnaasiumilõpetajate karjäärivaliku mõjutajana (LoteGüm)01.09.200931.03.2014Miia RannikmäeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus157 862,00 EUR
SFSF0182529As03Loodusteadusliku hariduse relevantsuse kontseptsioon ja relevantsust mõjutavad tegurid üldhariduskoolis01.01.200331.12.2007Miia RannikmäeTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond153 931,20 EUR
IUTIUT34-6Nutikad tehnoloogiad ja digitaalne kirjaoskus õppimiskäsituse muutmisel01.01.201531.12.2020Margus PedasteTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut222 000,00 EUR
MUUMLOLO10197RPROFILES - Professional reflection oriented focus on inquiry-based learning and education through science01.12.201031.05.2015Miia RannikmäeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond248 240,00 EUR
SFSF0180178As08Relevantse loodusteadusliku hariduse osa teadmistepõhises ühiskonnas:multidimensionaalse loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamise modellleerimine ja rahvusvaheline evalvatsioon01.01.200831.12.2012Miia RannikmäeTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond105 529,91 EUR
MUUNSVHI16281Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum arendamine01.04.201630.09.2018Anzori BarkalajaTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut1 399 948,50 EUR
ETFETF6716Teoreetiliselt põhjendatud mudel teaduse olemuse suhtest loodusteadusliku haridusega koolis: õpetaja osa õpilaste suhtumise kujunemisel loodusteadustega seotud karjääri.01.01.200631.12.2009Miia RannikmäeTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond42 519,15 EUR
MUUSLOLO11007Tiigrihüppe Sihtasutuse LTT valdkonna projektide tulemuslikkuse hindamise uuring01.01.201101.09.2012Miia RannikmäeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat18 957,00 EUR
ETFETF8219Ühiskonna huvigruppide ja arvamusliidrite vaated loodusteadusliku hariduse eesmärkidest ning potentsiaalsest mõjust õpilaste multidimensionaalse loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemisele.01.01.201031.12.2013Miia RannikmäeTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond49 084,64 EUR
  • Leitud 28 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kask, Klaara (2016). Avatud ruumi õppekeskkond Tartu Hansa Koolis - ootused ja arvamused. Pärismaa, S. (Toim.). Uuenduslik koolidisain kui haridusmuutuste kiirendi (89−119). Tartu: Tartu.2.5.
Kask, Klaara; Ploomipuu, Inga; Rannikmäe, Miia (2015). Changes in cognitive skills during a gymnasium chemistry course. Procedia-Social and Behavioral Journal, 177: Global Conference on Contemporary Issues in Education. Elsevier, 367−371.3.1.
Kask, Klaara; Holbrook, Jack; Rannikmäe, Miia (2015). Students' Evaluation of the use of PROFILES Modules to Promote the Learning of Competences. Science with and for Society: II IOSTE Eurasian Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020, Istanbul – TURKEY, 24-26 April 2015. Ed. Bulent CAVAS & Gultekin CAKMAKCI. Istanbul, Turkey: IOSTE, 104−105.3.4.
Kask, Klaara; Rannikmäe, Miia (2014). Case study about developing Student Competences in Science Class. In: Bolte, C.; Holbrook, J.; Mamlok-Naaman, R.; Rauch, F. (Eds.) (Ed.). Science Teachers‘ Continuous Professional Development in Europe (181−190).. Klagenfurt: Alpen-Adria Universität Klagenfurt [ilmumas].3.2.
Kask, Klaara (2014). Uurimuslik õpe loodusteaduslikes ainetes. Rannikmäe, Miia; Soobard, Regina (Toim.). Paradigmaatilised suundumused loodusainete õpetamisel üldhariduskoolis (84−95). Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus.3.2.
Cavas, Bulent; Holbrook, Jack; Kask, Klaara; Rannikmae, Miia (2013). Development of an Instrument to Determine Science Teachers’ Implementation of Inquiry Based Science Education in their Classrooms. International Online Journal of Primary Education, 2 (2), 9−22.1.2.
Rannikmäe, Miia; Holbrook, Jack; Kask, Klaara; Laius, Anne; Teppo, Moonika (2013). Teachers' and students' views on industry-related competences. eBook of the Proceedings of the ESERA 2013 Conference: ESERA 13 Conference: Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence in Learning, Cyprus, 02.09. - 07.09.2013. Ed. Constantinos P. Constantinou, Nicos Papadouris, Angela Hadjigeorgiou. 2013: University of Cypros, x.3.4.
Rannikmäe, M.; Holbrook, J.; Kask, K.; Laius, A.; Teppo, M.; Finlayson, O.; Brady, S.; McLoughlin, E. (2013). Teachers’ and students’ views on industry-related competences. eBook of the Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Ed. Constantinos P. Constantinou, Nicos Papadouris, Angela Hadjigeorgiou.3.4.
Laius, Anne; Kask, Klaara; Tempel, Erki (2013). Alkomeeter, rasvamõõtur, pulsi- ja vererõhumõõtur - kellele ja milleks, tõde ja risk. Valikkursuse "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" moodulid.. 6.2.
Kask, Klaara (2013). Kaalu langetavad preparaadid: kas farmaatsiatööstus teenib inimeste huve? Regina Soobard (Toim.). Valikkursuse "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" moodulid.. 6.2.
Kask, Klaara (2013). Materjalid, mida kasutame olmes: kas teeme põhjendatud valikuid? Regina Soobard (Toim.). Valikkursuse "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" moodulid.. 6.2.
Kask, Klaara (2013). Mürgised ained - lui palju me maksame luksuse eest? Valikkursuse "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" moodulid.. 6.2.
Kask, Klaara; Rannikmäe, Miia (2010). Uurimusliku õppe mõju õpilastele afektiivses ja kognitiivses valdkonnas. I. Kraav, E. Krull, M. Taimalu, K. Trasberg (Toim.). Õnnestav õpetus (116−126).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Kask, Klaara; Rannikmäe, Miia (2010). Promotion of Inquiry Skills through Everyday Situations: Difficulties and Dilemmas. ICASE 2010. Innovation in Science and Technology EDucation: RESEARCH, POLICY, PRACTICE: 3rd world conference on science and Technology Education; Tartu, Estoniua; June 28-July 2 2010. Ed. J. Holbrook; M. Rannikmäe; R. Soobard; B. Cavas; M. Kim. Tartu: Ecoprint AS, 111−113.3.4.
Kask, Klaara (Toim.); Laius, Anne (Toim.) (2010). Keskkonna mitu nägu. Eksperimentaalsed tööd loodusteaduste tundides. Kask, Klaara; Laius, Anne (Toim.). Keskkonna mitu nägu. Eksperimentaalsed tööd loodusteaduste tundides (1−38).. Tartu: Eco Print AS.4.2.
Kask, Klaara (2010). Praktilistest töödest ja nende hindamisest loodusainetes. 1−13.6.2.
Kask, Klaara (2010). Uurimuslik õpe keemia tundides. 1−7.6.2.
Laius, A.; Kask, K.; Rannikmäe, M. (2009). Comparing outcomes from two case studies on chemistry teachers’ readiness to change. Chemistry Education Research and Practice, 10 (2), 142−153.10.1039/b908251b.1.1.
Kask, K.; Rannikmäe, M. (2009). Towards a model describing student learning related to inquiry based experimental work linked to everyday situations. Journal of Science Education, 10 (1), 15−19.1.2.
Kask, K. (2009). A study of science teacher development towards open inquiry teaching through an intervention programme. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu University Press.2.3.
Holbrook, J.; Rannikmäe, M.; Kask, K. (2008). Teaching the PARSEL Way: Students' Reactions to Selected PARSEL Modules. Science Education International, 19 (3), 303−313.1.2.
Kask, K.; Rannikmäe, M.; Mamlok-Naaman, R. (2008). A Paradigm Shift in Science Teaching - Teacher Development for Inquiry Teaching. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M.; Reiska, P.; Ilsley, P. (Ed.). The Need for a Paradigm Shift in Science Education for Post - Soviet Societies (47−66).. Peter Lang Verlag.3.1.
Kask, K.; Rannikmäe, M. (2008). Estonian chemistry teachers' PCK headway through in-service intervention. Proceedings of the XIII. IOSTE Symposium: 13th IOSTE SYNPOSIUM, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development; Kusadasi, Turkey; 21.-26. September 2008. 332−340.3.4.
Kask, K.; Rannikmäe, M. (2006). Estonian Teachers Readiness to promote InQuiry Skills Among Students. Journal of Baltic Science Education, 1 (9), 5−16.1.2.
Kask, K.; Rannikmäe, M. (2006). Learning Possibilities through Socially-derived Experimental Problem Solving Teaching Approaches. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (Ed.). Europe needs more scientists - the role of Eastern and Central European science educators. 5th IOSTE Eastern and Central European Symposium; 8-11 November 2006; Tartu, Estonia (66−67).. Tartu: Tartu University Press.3.2.
  • Leitud 14 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Eesti keemiaõpetajate hinnangud õppekavas toodud eesmärkidele ja nende realiseerumiseleEier, MeritmagistrikraadKlaara KaskKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus
Keemia õpetaja uurimusliku keskkonna loojanaVeeremaa, TriinmagistrikraadKlaara KaskKaitstud2010Tartu Ülikool
Liigikaitse teema õppimine Tallinna Loomaaias mobiilirakendusega AvastusradaMettis, KadrimagistrikraadKlaara Kask; Urmas HeinasteKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus
Loodusteaduste õpetajate läbipõlemisestSoonvald, KatremagistrikraadKlaara KaskKaitstud2014Tartu Ülikool
Põhikooli loodusteaduste õpetajate valmisolek uurimusliku õppe läbiviimiseksZnamenski, RignemagistrikraadKlaara KaskKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus
Põhikooli vanema astme õpilaste õppeedukust toetavad väärtushinnangud ja õpetaja käitumisviiside tajumineMaia-Liisa SuigusaarmagistrikraadJaan Mikk; Klaara KaskKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Põhikooli õpilaste uurimuslike oskuste arendamise võimalusi geograafia tunnisSternhof, AnnemagistrikraadKlaara KaskKaitstud2014Tartu Ülikool
Toidu ja toitainete teema käsitlemine õpiraskustega õpilaste hulgasHinn, AnnikamagistrikraadKlaara KaskJuhendamiselTartu Ülikool
Uurimuslikku õpet toetavad faktorid geograafia tunni näitelVoivod, PiretmagistrikraadKlaara KaskKaitstud2011Tartu Ülikool
Uurimusliku õppe rakendamine loodusteaduste tundides ühe kooli näitelKiisla, KadrimagistrikraadKlaara KaskKaitstud2011Tartu Ülikool
Väärarusaamad gümnaasiumikeemia kursuse lahuste teemas.Tamm, MartinmagistrikraadKlaara KaskJuhendamiselTartu Ülikool
Õpetajate poolt väärtustatud toetussüsteemid uurimusliku õppe läbiviimiseks loodusteaduste tundidesRikka, KristimagistrikraadKlaara KaskKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Õpikeskkonna mõju õpilaste uurimuslikele oskustelePalk, EvamagistrikraadKlaara KaskKaitstud2011Tartu Ülikool
Õpilaste põhjendusoskuse hindamisinstrumendi koostamine ja evalveerimine „LoTeGüm“ testide analüüsi põhjal Saapar, Helle-KaimagistrikraadKlaara KaskKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut