26.04.1987
tauriitsius@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–...   
The Institute of Theology of the Estonian Evangelical Lutheran Church, Õigeusu õppetooli koordinaator (0,10)
 
 
Haridustee
29.08.2016–...   
Tartu Ülikool; doktoriõpe usuteaduskonnas
2013–2014   
Genfi Ülikool; usuteaduskond
2013–2015   
Fribourgi Ülikool; usuteaduskond (MA summa cum laude)
2013–2015   
Chambésy Oikumeenilise Patriarhaadi Õigeusu Teoloogia Magistriõppe Instituut
2008–2012   
Thessaloniki Aristotelese Ülikool; usuteaduskond (BA cum laude)
 
 
Lisainfo
EELK Usuteaduse Instituudi õigeusu õppetooli erakorraline lektor;

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: H160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia ; TÄPSUSTUS: Õigeusu dogmaatika ja süstemaatiline teoloogia
8.05.2018
26.04.1987
tauriitsius@gmail.com

Career

Institutions and positions
2015–...   
The Institute of Theology of the Estonian Evangelical Lutheran Church, Coordinator of the Chair of Orthodoxy (0,10)
 
 
Education
29.08.2016–...   
University of Tartu; PhD studies in Theology
2013–2014   
University of Geneva ; Faculty of Theology
2013–2015   
University of Fribourg; Faculty of Theology (MA summa cum laude)
2013–2015   
Institute of Postgraduate Studies of Orthodox Theology in Chambésy
2008–2012   
Aristotle University of Thessaloniki; Faculty of Theology (BA cum laude)
 
 
Additional information
Extraordinary lecturer of the Chair of Orthodoxy of the Institute of Theology of the Estonian Evangelical Lutheran Church;

Qualifications

Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS CLASSIFICATION: H160 General, systematic and practical Christian theology ; SPECIFICATION: Orthodox dogmatics and systematic theology
8.05.2018