Hardi Tullus

14.08.1956
+37 25 098 598
hardi.tullus@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2008–31.08.2017    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Professor (1,00)
01.07.2007–31.12.2007    Eesti Maaülikool, rektori kohusetäitja, professor (1,00)
06.01.2003–30.06.2007    Eesti Maaülikool, õppeprorektor, professor (1,00)
01.07.1998–05.01.2003    Eesti Põllumajandusülikool, dekaan, professor (1,00)
01.03.1997–30.06.1998    Eesti Põllumajandusülikool, rektori kohusetäitja, professor (1,00)
1996–1997    Eesti Põllumajandusülikool, dekaan, professor (1,00)
1994–1996    Eesti Põllumajandusülikool, dekaan, dotsent (1,00)
1993–1994    Eesti Põllumajandusülikool, direktor, professor (1,00)
1992–1993    Eesti Põllumajandusülikool, direktor, dotsent (1,00)
1989–1992    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, vanemõpetaja (1,00)
1987–1992    Eesti Metsainstituut, vanemteadur (1,00)
1980–1987    Eesti Metsainstituut, nooremteadur (1,00)
1978–1980    Eesti Metsainstituut, vaneminsener (1,00)
 
 
Haridustee
1974–1979    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, metsamajanduse insener
1971–1974    Tartu 5. Keskkool, keskharidus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Eesti Maaülikooli nõukogu liige
2017−...    Eesti Maaülikooli nõukogu akadeemilise komisjoni liige
2015−...    Eesti Maaülikooli metsandusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni esimees
2013−...    Vabariigi Valitsuse korralduse alusel „Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni“ liige
2012−...    Eesti Metsaseltsi juhatuse esimees, president
2011−...    EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi teadusnõukogu liige
2011−...    Riigimetsa Majandamise Keskuse teadusnõukogu liige
2009−...    SA Erametsakeskuse rakendusuuringute ekspertnõukogu liige
2009−...    Maateaduste ja ökoloogia ülikoolidevahelise doktorikooli nõukogu liige
2003−...    Rotalia Foundation (USA), stipendiumikomitee liige
2000−...    IUFRO rahvusvahelise komitee liige
1997−...    Eesti Maaülikooli SA Järvselja ÕKMK nõukogu liige
1997−...    National Geographic Society, liige
1995−...    Akadeemiline Põllumajanduse Selts, liige
1995−...    Ajakirja "Baltic Forestry" toimetuskolleegiumi liige
1977−...    Eesti Looduseuurijate Seltsi liige
Pidev osalemine alates 1992. aastast põllumajanduslikku ja metsanduslikku õppe- ja teadustööd korraldavates nõukogudes ja komisjonides ning nende juhtimine.
2009−2015    Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu liige
2005−2014    Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige alates 2005, komisjoni esimees 2010-2014
2003−2007    Eesti e-Ülikooli nõukogu, liige
2000−2003    Eesti kõrghariduse hindamise nõukogu liige
1992−2007    Eesti Maaülikooli nõukogu liige
1992−2007    Eesti Maaülikooli valitsuse liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1986, Hardi Tullus, ELKNÜ teaduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; PÕHISUUND: Metsakasvatus, põllumaade metsastamine, puistute struktuur, raiesüsteemid, looduslähedane metsandus, lühikese raieringiga metsandus, energiametsad
 
 
Lisainfo
bioloogiateaduste kandidaat ökoloogia erialal,
Tartu Riiklik Ülikool, 1987

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
3.2.
2001
3.2.
2000
3.4.
1999
1.1.
1998
1.3.
1996
3.1.
1996
3.4.
1994

Hardi Tullus

14.08.1956
+37 25 098 598
hardi.tullus@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2008–31.08.2017    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, Professor (1,00)
01.07.2007–31.12.2007    Estonian University of Life Sciences, acting rector, professor (1,00)
06.01.2003–30.06.2007    Estonian University of Life Sciences, Vice-Rector of Studies, professor (1,00)
01.07.1998–05.01.2003    Eesti Põllumajandusülikool, Estonian Agricultural University, dean, professor (1,00)
01.03.1997–30.06.1998    Eesti Põllumajandusülikool, Estonian Agricultural University, acting rector, professor (1,00)
1996–1997    Eesti Põllumajandusülikool, Estonian Agricultural University, dean, professor (1,00)
1994–1996    Eesti Põllumajandusülikool, Estonian Agricultural University, dean, docent (1,00)
1993–1994    Eesti Põllumajandusülikool, Estonian Agricultural University, director, professor (1,00)
1992–1993    Eesti Põllumajandusülikool, Estonian Agricultural University, director, docent (1,00)
1989–1992    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, Estonian Agricultural Academy, senior teacher (1,00)
1987–1992    Eesti Metsainstituut, Estonian Forestry Research Institute, senior researcher (1,00)
1980–1987    Eesti Metsainstituut, Estonian Forestry Research Institute, junior researcher (1,00)
1978–1980    Eesti Metsainstituut, Estonian Forestry Research Institute, senior engineer (1,00)
 
 
Education
1974–1979    Estonian Agricultural Academy, 1979, engineer of forestry
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    The Council of the Estonian University of Life Sciences, member
2017−...   
2015−...    Defence Board of PhD theses in Forestry of the Estonian University of Life Sciences, head of commission
2013−...    The Commission for Sustainable Development, established by the Government of the Rebublic of Estonia, member
2012−...    Estonian Forest Society, chairman of board, president
2011−...    Institute of Forestry and Rural Engineering, member of the board
2011−...    State Forest Management Centre Research Council, member
2009−...    Foundation Private Forest Centre Research Council, member
2009−...    Doctoral School of Ecology and Earth Sciences, member of the board
2003−...    Member of the Scholarship Committee of Rotalia's Foundation (USA)
2000−...    IUFRO International Council, Representative of Estonia
1997−...    Järvselja Experimental and Training Centre, member of the council
1997−...    National Geograpgic Society, member
1995−...    Estonian Academic Agricultural Society, member
1995−...    Journal "Baltic Forestry", member of the editorial advisory board
1977−...    Estonian Naturalists' Society, member
Since 1992 continuous participation in research and high educational councils and commissions of agriculture and forestry, leading of those bodies
2009−2015    Member of the Council of the Estonian Higher Education Quality Agency
2005−2014    Doctoral Committee of the Agricultural and Natural Sciences of the Estonian University of Life Sciences, member (2005-2010), head of the Committee (2010-2014)
2003−2007    The Council of the Estonian e-University, member
2000−2003    Member of the Council of the Estonian Higher Education Quality Agency
1992−2007    The Council of the Estonian University of Life Sciences, member
1992−2007    The Board of the Estonian University of Life Sciences, member

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; SPECIALITY: Silviculture, reforestation abandoned fields, fellings, close to nature forestry, short rotation forestry, energy forestry
 
 
Additional information
PhD, ecology,
Tartu State University

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
3.2.
2001
3.2.
2000
3.4.
1999
1.1.
1998
1.3.
1996
3.1.
1996
3.4.
1994