Hardi Tullus

14.08.1956
+37 25 098 598
hardi.tullus@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2008–31.08.2017    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Professor (1,00)
01.07.2007–31.12.2007    Eesti Maaülikool, rektori kohusetäitja, professor (1,00)
06.01.2003–30.06.2007    Eesti Maaülikool, õppeprorektor, professor (1,00)
01.07.1998–05.01.2003    Eesti Põllumajandusülikool, dekaan, professor (1,00)
01.03.1997–30.06.1998    Eesti Põllumajandusülikool, rektori kohusetäitja, professor (1,00)
1996–1997    Eesti Põllumajandusülikool, dekaan, professor (1,00)
1994–1996    Eesti Põllumajandusülikool, dekaan, dotsent (1,00)
1993–1994    Eesti Põllumajandusülikool, direktor, professor (1,00)
1992–1993    Eesti Põllumajandusülikool, direktor, dotsent (1,00)
1989–1992    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, vanemõpetaja (1,00)
1987–1992    Eesti Metsainstituut, vanemteadur (1,00)
1980–1987    Eesti Metsainstituut, nooremteadur (1,00)
1978–1980    Eesti Metsainstituut, vaneminsener (1,00)
 
 
Haridustee
1974–1979    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, metsamajanduse insener
1971–1974    Tartu 5. Keskkool, keskharidus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Eesti Maaülikooli nõukogu liige
2017−...    Eesti Maaülikooli nõukogu akadeemilise komisjoni liige
2015−...    Eesti Maaülikooli metsandusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni esimees
2013−...    Vabariigi Valitsuse korralduse alusel „Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni“ liige
2012−...    Eesti Metsaseltsi juhatuse esimees, president
2011−...    EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi teadusnõukogu liige
2011−...    Riigimetsa Majandamise Keskuse teadusnõukogu liige
2009−...    SA Erametsakeskuse rakendusuuringute ekspertnõukogu liige
2009−...    Maateaduste ja ökoloogia ülikoolidevahelise doktorikooli nõukogu liige
2003−...    Rotalia Foundation (USA), stipendiumikomitee liige
2000−...    IUFRO rahvusvahelise komitee liige
1997−...    Eesti Maaülikooli SA Järvselja ÕKMK nõukogu liige
1997−...    National Geographic Society, liige
1995−...    Akadeemiline Põllumajanduse Selts, liige
1995−...    Ajakirja "Baltic Forestry" toimetuskolleegiumi liige
1977−...    Eesti Looduseuurijate Seltsi liige
Pidev osalemine alates 1992. aastast põllumajanduslikku ja metsanduslikku õppe- ja teadustööd korraldavates nõukogudes ja komisjonides ning nende juhtimine.
2009−2015    Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu liige
2005−2014    Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige alates 2005, komisjoni esimees 2010-2014
2003−2007    Eesti e-Ülikooli nõukogu, liige
2000−2003    Eesti kõrghariduse hindamise nõukogu liige
1992−2007    Eesti Maaülikooli nõukogu liige
1992−2007    Eesti Maaülikooli valitsuse liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1986, Hardi Tullus, ELKNÜ teaduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; PÕHISUUND: Metsakasvatus, põllumaade metsastamine, puistute struktuur, raiesüsteemid, looduslähedane metsandus, lühikese raieringiga metsandus, energiametsad
 
 
Lisainfo
bioloogiateaduste kandidaat ökoloogia erialal,
Tartu Riiklik Ülikool, 1987

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
3.2.
2001
3.2.
2000
3.4.
1999
1.1.
1998
1.3.
1996
3.1.
1996
3.4.
1994

Hardi Tullus

14.08.1956
+37 25 098 598
hardi.tullus@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2008–31.08.2017    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, Professor (1,00)
01.07.2007–31.12.2007    Estonian University of Life Sciences, acting rector, professor (1,00)
06.01.2003–30.06.2007    Estonian University of Life Sciences, Vice-Rector of Studies, professor (1,00)
01.07.1998–05.01.2003    Eesti Põllumajandusülikool, Estonian Agricultural University, dean, professor (1,00)
01.03.1997–30.06.1998    Eesti Põllumajandusülikool, Estonian Agricultural University, acting rector, professor (1,00)
1996–1997    Eesti Põllumajandusülikool, Estonian Agricultural University, dean, professor (1,00)
1994–1996    Eesti Põllumajandusülikool, Estonian Agricultural University, dean, docent (1,00)
1993–1994    Eesti Põllumajandusülikool, Estonian Agricultural University, director, professor (1,00)
1992–1993    Eesti Põllumajandusülikool, Estonian Agricultural University, director, docent (1,00)
1989–1992    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, Estonian Agricultural Academy, senior teacher (1,00)
1987–1992    Eesti Metsainstituut, Estonian Forestry Research Institute, senior researcher (1,00)
1980–1987    Eesti Metsainstituut, Estonian Forestry Research Institute, junior researcher (1,00)
1978–1980    Eesti Metsainstituut, Estonian Forestry Research Institute, senior engineer (1,00)
 
 
Education
1974–1979    Estonian Agricultural Academy, 1979, engineer of forestry
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    The Council of the Estonian University of Life Sciences, member
2017−...   
2015−...    Defence Board of PhD theses in Forestry of the Estonian University of Life Sciences, head of commission
2013−...    The Commission for Sustainable Development, established by the Government of the Rebublic of Estonia, member
2012−...    Estonian Forest Society, chairman of board, president
2011−...    Institute of Forestry and Rural Engineering, member of the board
2011−...    State Forest Management Centre Research Council, member
2009−...    Foundation Private Forest Centre Research Council, member
2009−...    Doctoral School of Ecology and Earth Sciences, member of the board
2003−...    Member of the Scholarship Committee of Rotalia's Foundation (USA)
2000−...    IUFRO International Council, Representative of Estonia
1997−...    Järvselja Experimental and Training Centre, member of the council
1997−...    National Geograpgic Society, member
1995−...    Estonian Academic Agricultural Society, member
1995−...    Journal "Baltic Forestry", member of the editorial advisory board
1977−...    Estonian Naturalists' Society, member
Since 1992 continuous participation in research and high educational councils and commissions of agriculture and forestry, leading of those bodies
2009−2015    Member of the Council of the Estonian Higher Education Quality Agency
2005−2014    Doctoral Committee of the Agricultural and Natural Sciences of the Estonian University of Life Sciences, member (2005-2010), head of the Committee (2010-2014)
2003−2007    The Council of the Estonian e-University, member
2000−2003    Member of the Council of the Estonian Higher Education Quality Agency
1992−2007    The Council of the Estonian University of Life Sciences, member
1992−2007    The Board of the Estonian University of Life Sciences, member

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; SPECIALITY: Silviculture, reforestation abandoned fields, fellings, close to nature forestry, short rotation forestry, energy forestry
 
 
Additional information
PhD, ecology,
Tartu State University

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
3.2.
2001
3.2.
2000
3.4.
1999
1.1.
1998
1.3.
1996
3.1.
1996
3.4.
1994
  • Leitud 31 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0170021s08Biomassi produktsioon metsaökosüsteemides, selle metsanduslikud ja ökofüsioloogilised alused01.01.200831.12.2013Katri OtsEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut625 619,49 EUR
MUU8-2/T12010PKTFEesti Keskkonnaobservatooriumi biosfääri ja atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus01.01.201231.12.2014Steffen Manfred NoeEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut549 104,94 EUR
SFSF0172100s02Eesti metsade säästlik ja looduslähedane majandamine01.01.200231.12.2006Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut264 402,48 EUR
IUTIUT21-4Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine01.01.201431.12.2019Veiko UriEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut822 000,00 EUR
MUU8-2/T13038MIMK (4397)Hübriidhaava istandikud süsiniku sidujana ja energiapuidu tootjana01.04.201330.11.2014Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut40 868,96 EUR
MUU8T160023MIMK (12076)Hübriidhaava teise põlvkonna puistute majandamine ja keskkonnamõjude hinnang01.06.201610.06.2018Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut39 731,56 EUR
ETFETF7298Hübriidhaavikute produktsioon ja looduslik mitmekesiusus01.01.200831.12.2011Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut78 261,12 EUR
MUU8-2/T11093MIMK (622)Kiirekasvuliste lehtpuunoorendike kasvukäik endisel põllumajandusmaal ja selle mõjutegurid01.07.201130.06.2012Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut31 480,32 EUR
MUU8-2/T0132MEMK04Kiirekasvuliste metsakultuuride kasvatamine kui alternatiivne maakasutusviis07.12.200430.06.2005Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut12 782,33 EUR
MUU8-2/T15001PKMH (10-4.5.5/15/23-1)Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja -rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades01.01.201531.08.2015Monika SuškevicsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut183 144,95 EUR
MUU8T160148MIMKKuusikute raieaja ja raieviiside mõju patogeenide levikule ja arvukusele ning puistu elurikkusele viljakates kasvukohatüüpides01.09.201631.08.2019Rein DrenkhanEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut135 571,00 EUR
ETFETF5748Lämmastiku- ja fosforibilanss endisel põllumaal kasvavas arukase noorendikus01.01.200431.12.2006Veiko UriEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut27 812,85 EUR
MUU8-2/T10094MIMIMajandatavate ja majanduspiirangutega (piiranguvööndid) metsade majandamispiirangute analüüs01.05.201028.05.2010Paavo KaimreEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut3 195,58 EUR
MUU8-2/T10186MIMIMetsade majandamisel eraldisepõhise langi pindala rakendamise mõjude analüüs29.10.201010.12.2010Paavo KaimreEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut18 534,38 EUR
MUU8-2/T13124MIMKMetsamulla emissioonifaktorite sõltuvus raieliigist ja –intensiivsusest06.09.201305.12.2013Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut6 072,00 EUR
MUU8-2/T13061MIMKMetsise elupaigakvaliteeti määravate tegurite kompleksuuring03.04.201330.04.2016Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut34 479,00 EUR
MUU8-2/T0104MEMK04 (69)Noorte hübriidhaava istanduste kasvukäik ja seda mõjutavad tegurid01.10.200430.06.2005Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut9 586,75 EUR
ETFETF6064Noorte hübriidhaavaistanduste kasv ja areng01.01.200531.12.2007Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut29 960,58 EUR
MUU8-2/T15064MIMKNutikas elurikkuse kaitse Eesti loodus- ja majandusmetsades: ökoinformaatika lahendused Eesti lõunaosa näitel01.09.201531.08.2018Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut48 750,00 EUR
MUU8-2/T15086MIMKOptimaalse raieviiside süsteemi välja töötamine31.07.201530.11.2015Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut10 000,00 EUR
MUU8-2/T10182MIMIPiirangutega metsade majandamisjuhiste koostamine25.10.201001.12.2010Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut5 112,93 EUR
MUU8-2/T7045MIMIPuittaimede kasutusvõimalused energiakultuurina Eestis16.04.200701.12.2007Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut13 261,67 EUR
MUU8-2/T8007MIMIPõllumaade metsastamise ökonoomilised, regionaalpoliitilised (regionaalsed), maakasutuspoliitilised (maakasutuslikud), keskkonnakaitselised ja sotsiaalsed aspektid ning riikliku suunamise vajalikkus ja võimalused07.12.200731.05.2008Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut6 391,16 EUR
ETFETF7069Süsiniku akumulatsioon ja puistu kasvukäik arukaasikutes01.01.200731.12.2010Veiko UriEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut45 034,72 EUR
MUUP170053MIMKTeadusteema „Metsade keskkonnasäästlik ja efektiivne majandamine“ 01.01.201731.12.2018Veiko UriEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut100 000,00 EUR
  • Leitud 94 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Kanal, Arno; Tullus, Tea; Tullus, Hardi (2017). Above-ground growth and temporal plant-soil relations in midterm hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) plantations on former arable lands in hemiboreal Estonia. Scandinavian Journal of Forest Research, x−x [ilmumas].1.1.
Tullus, Arvo; Kupper, Priit; Kaasik, Ants; Tullus, Hardi; Lõhmus, Krista; Sõber, Anu; Sellin, Arne (2017). The competitive status of trees determines their responsiveness to increasing atmospheric humidity – a climate trend predicted for northern latitudes. Global Change Biology, 23 (5), 1961−1974.10.1111/gcb.13540.1.1.
Leito, Aivar; Leivits, Meelis; Leivits, Agu; Raet, Janar; Ward, Raymond; Ott, Ingmar; Tullus, Hardi; Rosenvald, Raul; Kimmel, Kai; Sepp, Kalev (2016). Black-headed gull (Larus ridibundus L.) – a keystone species in the lake bird community in primary forest-mire-lake ecosystem. Baltic Forestry, 22 (1), 34−45.1.1.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Tullus, Tea; Tullus, Hardi (2016). Spring and autumn phenology of hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) genotypes of different geographic origin in hemiboreal Estonia. New Zealand Journal of Forest Science, 46 (1), 1−7.10.1186/s40490-016-0078-7.1.1.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Kanal, Arno; Tullus, Tea; Tullus, Hardi; (2016). The impact of former land-use type to above- and below-ground C and N pools in short-rotation hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) plantations in hemiboreal conditions. Forest Ecology and Management, 378, 79−90.10.1016/j.foreco.2016.07.021.1.1.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Kanal, Arno; Tullus, Tea; Tullus, Hardi (2016). The impact of short-rotation hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) plantations on nutritional status of former arable soils. Forest Ecology and Management, 362, 184−193.10.1016/j.foreco.2015.12.009.1.1.
Suškevičs, M.; Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2016). Adapting to a Changing Climate: Natural Environment and Bioeconomy. EcoBalt 2016: Book of Abstracts. Tartu, Estonia, October 9 - 12, 2016: EcoBalt 2016 Tartu, Estonia, October 9 - 12, 2016. Ed. Leito, I. et al. Tartu: Tartu Ülikool, 16−16.5.2.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Tullus, Tea; Tullus, Hardi (2016). Biomass productivity and mutual relations between tree growth and soil nutrient status in short-rotation hybrid aspen plantations in hemiboreal Estonia. Conference Proceedings: Poplars and other fast-growing trees - renewable resources for future green economies, Berlin, 13-16.09.2016. Ed. Georg von Wühlisch; Martin Weih; Michele Millanes. Berlin: FAO, 147−147.5.2.
Lutter, R.; Tullus, A.; Tullus, T.; Tullus, H. (2016). Hybrid aspen clones of southern origin are more productive than currently used northern clones in hemiboreal conditions affected by climate change. Forest Genetics for Productivity Conference Handbook: Forest Genetics for Productivity Conference: The next generation; Rotorua, New Zealand; 14.03-18.03.2015. Ed. Dungey, H. Rotorua: Scion, 72−72.5.2.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Kanal, Arno; Tullus, Tea; Vares, Aivo; Tullus, Hardi (2015). Growth development and plant-soil relations in mid-term silver birch (Betula pendula Roth) plantations on previous agricultural lands in hemiboreal Estonia. European Journal of Forest Research, 134 (4), 653−667.10.1007/s10342-015-0879-x.1.1.
Kask, Priit; Tullus, Hardi; Korjus, Henn; Kangur, Ahto (2015). Järvselja looduskaitseala – kujunemine, uuritus ja väärtus. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 63, xx−xx [ilmumas].1.1.
Tullus, Tea; Tullus, Arvo; Roosaluste, Elle; Lutter, Reimo; Tullus, Hardi (2015). Vascular plant and bryophyte flora in mid-term hybrid aspen plantations on abandoned agricultural land. Canadian Journal of Forest Research, 45 (9), 1183−1191.10.1139/cjfr-2014-0464.1.1.
Suškevičs, M. (koost.); Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Ettepanek Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia 2017-2030 (visiooniga aastani 2100) koostamiseks: looduskeskkonna ja biomajanduse valdkonnad. 2.5.
Poltimäe, H.; Suškevičs, M.; Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Ettepanek Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia 2017-2030 rakendusplaani koostamiseks: looduskeskkonna ja biomajanduse valdkonnad. Projekt BioClim. 2.5.
Suškevičs, M. (koost.); Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades. Projekti BioClim lõpparuanne (alusuuring). 2.5.
Tullus, Hardi; Suškevičs, Monika; Tullus, Arvo; Lutter, Reimo (2015). National Strategy for Adaption to Climate Change in Hemiboreal Estonia: Forestry. International Scientific Conference Abstarct Book: Our Common Future Under Climate Change, Paris, France, 7-10 July. Paris: Our Common Future Under Climate Change, 272−272.5.2.
Tishler, Martin; Rosenvald, Raul; Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Tullus, Tea; Tullus, Hardi (2015). Shelterwood and continuous forest cover management in Estonia. Towards a New Era of Forest Science in the Boreal Region: The 17th IBFRA Conference, Rovaniemi, Finland, May 24-29. Ed. Raisa Mäkipää, Tuire Kilponen. Natural Resource Institute Finland, 70−70.5.2.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Kanal, Arno; Tullus, Tea; Tullus, Hardi. (2015). Short-rotation forestry (SRF) with silver birch (Betula pendula Roth) on previous agricultural lands in hemiboreal Estonia: Productivity and plant-soil relations during the first half of the rotation period. Towards a New Era of Forest Science in the Boreal Region: The 17th IBFRA Conference, Rovaniemi, Finland, May 24-29. Ed. Raisa Mäkipää, Tuire Kilponen. Natural Resource Institute Finland, 68−68.5.2.
Tullus, A.; Sellin, A.; Kupper, P.; Lutter, R.; Pärn, L.; Jasińska, A. K.; Alber, M.; Kukk, M.; Tullus, T.; Tullus, H.; Lõhmus, K.; Sõber, A. (2014). Increasing air humidity - a climate trend predicted for northern latitudes - alters the chemical composition of stemwood in silver birch and hybrid aspen. Silva Fennica, 48 (4), 1−16.dx.doi.org/10.14214/sf.1107.1.1.
Tullus, Arvo; Sellin, Arne; Ostonen-Märtin, Ivika; Kukumägi, Mai; Hansen, Raili; Lutter, Reimo; Tullus, Tea; Tullus, Hardi; Lõhmus, Krista; Sõber, Anu; Kupper, Priit (2014). Free air humidity manipulation (FAHM) experiment in Estonia provides new knowledge of climate change effects on northern forests. The International Forestry Review, 16: XXIV IUFRO World Congress, 5–11 October 2014, Salt Lake City, USA. Ed. Parrotta, J.A.; Moser, C.F.; Scherzer, A.J.; Koerth, N.E.; Lederle, D.R. 167−167. (The International Forestry Review; 5).5.1.
Tullus, Hardi; Lutter, Reimo; Kraav, Jaan; Tullus, Tea; Tullus, Arvo (2014). Hybrid aspen coppice forest for energy in hemiboreal Estonia. XXIV IUFRO World Congress, 5–11 October 2014, Salt Lake City, USA. Ed. Parrotta, J.A.; Moser, C.F.; Scherzer, A.J.; Koerth, N.E.; Lederle, D.R. 70−71. (The International Forestry Review; 16(5)).5.1.
Tullus, Hardi; Tullus, Arvo; Tullus, Tea; Rosenvald, Raul; Karoles, Kalle; Lutter, Reimo; Kõresaar, Priit; Aasamets, Pille (2014). Shelterwood method in hemiboreal conditions as an alternative to clearcutting for more efficient ecosystem services management. XXIV IUFRO World Congress, 5–11 October 2014, Salt Lake City, USA. Ed. Parrotta, J.A.; Moser, C.F.; Scherzer, A.J.; Koerth, N.E.; Lederle, D.R. 117−117. (The International Forestry Review; 16(5)).5.1.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Tullus, Tea; Kanal, Arvo; Tullus, Hardi (2014). Short-rotation forestry with hybrid aspen in hemiboreal Estonia: implications for forest management, science, and society based on 15-year experience. XXIV IUFRO World Congress, 5–11 October 2014, Salt Lake City, USA. Ed. Parrotta, J.A.; Moser, C.F.; Scherzer, A.J.; Koerth, N.E.; Lederle, D.R. 364−364. (The International Forestry Review; 16(5)).5.1.
Tullus, Tea; Roosaluste, Elle; Tullus, Arvo; Tullus, Hardi; Lutter, Reimo (2014). The recovery of forest understorey in new forests on former agricultural lands: planted versus naturally regenerated stands. XXIV IUFRO World Congress, 5–11 October 2014, Salt Lake City, USA. Toim. Parrotta, J.A.; Moser, C.F.; Scherzer, A.J.; Koerth, N.E.; Lederle, D.R. 133−133. (The International Forestry Review; 16(5)).5.1.
Tullus, Tea; Tullus, Arvo; Roosaluste, Elle; Tullus, Hardi (2014). Understorey vegetation in young and mid-term hybrid aspen stands: Do plantations with fast-growing trees support the restoration of forest flora on former agricultural lands? Book of abstracts: International conference Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change, Tartu, Estonia 11–14 August 2014.. Ed. Kangur, A.; Metslaid, M.; Moser, W. K.; Trei, P. 132. (Transactions of the Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences; 40).5.2.
  • Leitud 36 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Biomass, produktsioon ja peamised mineraaltoitained sanglepakultuuridesVares, Aivomagistrikraad (teaduskraad)Hardi Tullus; Krista LõhmusKaitstud1999Eesti Maaülikool
Biota and persistence of retention trees in relation to the characteristics of the trees and cut areas Rosenvald, RauldoktorikraadAsko Lõhmus; Hardi TullusKaitstud2008Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Eesti hirvepopulatsioonide metsanduslik ja geneetiline analüüsLigi, KarlidoktorikraadRiho Gross; Hardi Tullus; Tiit RandveerJuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Haaviku majandamine Järvselja ÕKMK-s kvartal 243 asuva näidiskatseala põhjalSiim LokkomagistrikraadHardi TullusKaitstud2014Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Harvendamise mõju hariliku männi tüve ja okste teiskasvuleUri, Veikomagistrikraad (teaduskraad)Hardi Tullus; Krista LõhmusKaitstud1997Eesti Põllumajandusülikool
Harvendusraied männikutesVillako PeetermagistrikraadHardi TullusKaitstud2011Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Harvendusraied sanglepikutes.Illa KinglamagistrikraadHardi TullusKaitstud2010Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Hooldusraied kaasikutes.Otsa MariannamagistrikraadHardi TullusKaitstud2011Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Hübriidhaava energiavõsa kasv ja biomassi omadusedJaan KraavmagistrikraadArvo Tullus; Hardi TullusKaitstud2015Eesti Maaülikool
Hübriidhaava ja arukase kasv metsaökosüsteemi õhuniiskusega manipuleerimise (FAHM) katsealalReeno SoppmagistrikraadArvo Tullus; Hardi TullusKaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Hübriidhaava kasvatamine Eestis: esimese viie aasta tulemusedTullus, Arvomagistrikraad (teaduskraad)Hardi Tullus; Aivo VaresKaitstud2005Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Hübriidhaava kloonide kasv ja fenoloogiaEelsalu, EdvardmagistrikraadArvo Tullus; Hardi TullusKaitstud2012Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Hübriidhaava kloonide, triploidse haava ja arukase kasvukäik ja maapealne biomass Agali võrdluskatsesMarten MerdikesmagistrikraadArvo Tullus; Hardi TullusKaitstud2015Eesti Maaülikool
Hübriidhaava teise põlvkonna puistute majandamine ja keskkonnamõjudHeiki HepnerdoktorikraadHardi Tullus; Arvo TullusJuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Hübriidhaava- ja arukasekultuuride kasvukäikJänes, EndelmagistrikraadAivo Vares; Hardi Tullus; Arvo TullusKaitstud2009Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Hübriidhaavikute kasvukäik ja majandamineAndres, OlavimagistrikraadArvo Tullus; Hardi TullusKaitstud2012Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Impact of Air Pollution on the Growth of Conifers in the Industrial Region of Northeast EstoniaOts, KatridoktorikraadMalle Mandre; Hardi TullusKaitstud2002Eesti Põllumajandusülikool, metsandusteaduskond
Individual Tree Growth and Regeneration Patterns of Norway Spruce and Birch in Mixed StandsJõgiste, KalevdoktorikraadHardi Tullus; Pertti HariKaitstud1998Eesti Maaülikool
Kasvuhoonegaaside dünaamika Eesti metsadesReisner, Vaikemagistrikraad (teaduskraad)Malle Mandre; Hardi TullusKaitstud1997Eesti Maaülikool
Lühikese raieringiga majandatavate lehtpuuistandike ökoloogiline ja majanduslik analüüsLutter, ReimodoktorikraadHardi Tullus; Arvo TullusJuhendamiselEesti Maaülikool
Metsamajanduse ja metsade struktuuri mõju must-toonekure (Ciconia nigra) pesitsemiseleRosenvald, Raulmagistrikraad (teaduskraad)Asko Lõhmus; Hardi TullusKaitstud2002Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Männiku uuendamine turberaiega Järvselja näidis-katsealalMartin TishlermagistrikraadHardi TullusKaitstud2014Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Noorte kaasikute kasvukäik endisel põllumajandusmaalReimo LuttermagistrikraadHardi Tullus; Arvo TullusKaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Okaspuude kasv ja areng leeliselise tööstusliku õhusaaste tingimustesOts, Katrimagistrikraad (teaduskraad)Malle Mandre; Hardi TullusKaitstud1996Eesti Põllumajandusülikool, metsandusteaduskond
Okaspuude radiaaljuurdekasv ja vitaalsus tsemenditööstuse mõjupiirkonnas Jüri Raukmagistrikraad (teaduskraad)Hardi Tullus; Malle MandreKaitstud1997Eesti Põllumajandusülikool
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Hardi TullusKiirekasvulised lehtpuud taastuvenergia ressursina. Energiametsa kasvatamise tehnoloogia või konsultatsioon.Eesti Maaülikool