See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
25.10.1975
+372 6398368
+372 53982998
angela.ivask@kbfi.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
31.03.2018–...   
Sotsiaalministeerium, Teadusnõunik (1,00)
26.03.2018–31.05.2018   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Vanemteadur (0,50)
26.03.2018–31.05.2018   
Sotsiaalministeerium, Teadusnõunik (0,70)
01.04.2014–18.01.2017   
Lõuna-Austraalia Ülikool, teadur (1,00)
2010–2012   
University of California Los Angeles, Järeldoktor (1,00)
2007–25.03.2018   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Vanemteadur (1,00)
2006–2007   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Erakorraline vanemteadur (1,00)
2005–2006   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teadur (1,00)
2002–2004   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teadur (0,50)
2001–2002   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, insener (0,50)
01.01.1999–31.12.1999   
Tartu Vaba Waldorfkool, bioloogiaõpetaja
 
 
Haridustee
2001–2006   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond (doktorikraad geenitehnoloogias)
1999–2001   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemiateaduskond (magistrikraad geenitehnoloogias)
1996–1999   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar-ja Rakubioloogia Instituut (bakalureusekraad mikrobioloogias)
1993–1999   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Loodusteaduste Didaktika Lektoraat (põhikooli loodusteaduste õpetaja ning keskkooli bioloogiaõpetaja diplom)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−...   
Eesti Toksikoloogia Seltsi juhatuse liige
2004−...   
Retsensent ajakirjades Applied Biochemistry and Biotechnology, Toxicology In Vitro, International Biodeterioration & Biodegradation, Microbial Biotechnology
2000−...   
Eesti Toksikoloogia Seltsi liige
2000−...   
Eesti Mikrobioloogide Ühenduse liige
2016−2018   
Eesti-poolne ekspert Euroopa Toiduohutusameti nanoosakeste töögrupis
2012−2018   
Eesti-poolne ekspert Euroopa Kemikaaliagentuuri Nanomaterjalide töögrupis
2012−2018   
Eesti Toksikoloogia Seltsi sekretär-varahoidja
2012−2018   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi teadusnõukogu liige
2006−2010   
Eesti Toksikoloogia Seltsi sekretär-varahoidja
2005−2005   
Rahvusvahelise teaduskonverentsi SSCT-ETS 2005 “Chemicals, man, environment” korralduskomitee liige
2005−2005   
osalemine rahvusvahelise ökotoksikoloogia-alase kursuse ”For Greener Grass” korraldamisel
2005−2009   
lektor Tallinna Tehnikaülikoolis. Loenguteema: Bakterigeneetika (YTG0080)
2004−2010   
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) liige
2002−2003   
lektor EC-rahastatud rahvusvahelistel kursustel “Management and treatment of polluted soils in Europe” (Socrates Intensive Programme 2001/2002). Loeguteema: Molekulaarsed meetodid keskkonnanalüüsil
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Täiendkoolitus:
-Projektijuhtimise koolitus (ESKO Koolitus AS), 22.detsember 2003, 20-21.jaanuar 2004
- Uppsala Ülikooli, Karolinska Instituudi ja KEMI korraldatud kurusused "Toxicology, ecotoxicology and risk assessment of chemicals", 8. märts - 11. juuni 2004
-Tallinna Tehnikaülikooli Geenitehnoloogia Keskuse kursus "Laboratory animal science and techniques", 2003
- EnSTe ja Virginia Mereinstituudi korraldatud doktorantide kursus "Quantitative methods in ecotoxicology", 25-29. august 2003, Joensuu, Soome
-kursused "NATO Advanced Research Workshop on Toxicogenomics and Proteomics", 16-20 oktoober 2002, Praha, Tsehhi
- kursus "Speciation and Bioavailability" (SENSE S101), Wageningen, Holland, 2-6. juuni 2008
- kursus "Microarray technology – from experimental designs to applications", 31. mai 2009, Göteborg, Rootsi;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Angela Ivask, 1% kõrgemalt tsiteeritud artiklite autor Web of Science andmebaasis aastal 2018
2009, Angela Ivask, Üks enim tsiteeritud teadusartikleid viimase 2 a. jooksul keskkonna ja ökoloogia vallas (Thomson Reuters; Essential Science IndicatorsSM) http://sciencewatch.com/dr/fbp/2009/09augfbp/
2008, Angela Ivask, Auhinnatud konverentsiteesid "Comparative toxicity of nanosized and bulk form of ZnO and CuO to Saccharomyces cerevisiae" konverentsil 'Nanotox2008', 7-10 September 2008, ETH Zürich (autorid: K. Kasemets, M. Romet, A. Ivask, A. Kahru)
2007, Angela Ivask, Retsensent teadusprojektide taotluste hindamisel (National Science Foundation, USA)
2007, Angela Ivask, Aukiri parima noorteadlase suulise ettekande eest konverentsil ISTA13 (19-24. august, Toyama, Jaapan)
2006, Angela Ivask, III preemia bio-ja keskkonateaduste doktoriõppe üliõpilaste astmes Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
2006, Angela Ivask, 1-aastane uurimistööstipendium fondilt World federation of Scientists
2004, Angela Ivask, Stipendium üle-euroopaliselt võrgustikult SENSPOL teaduskoostöö loomiseks Barcelona Autonoomse Ülikooliga
2002, Angela Ivask, Artur Linnu nimeline stipendium Eesti Geenikeskuselt
2001, Angela Ivask, Stipendium fondilt Centre for International Mobility in Finland teadustöö läbiviimiseks Turu Ülikoolis, Soomes
2001, Angela Ivask, Grant Eesti Toksikoloogia Seltsi stipendiumikonkursilt osalemiseks konverentsil "Metals in the Environment"
2001, Angela Ivask, Stipendium Gebert – Rüf Stiftung Foundation´ilt Sveitsist innovatiivse teadusliku töö eest
2001, Angela Ivask, 3-aastane stipendium Maj ja Tor Nesslingi Fondilt teadustöö läbiviimiseks Turu Ülikoolis, Soomes
2000, Angela Ivask, Stipendium fondilt Centre for International Mobility in Finland teadustöö läbiviimiseks Turu Ülikoolis, Soomes
2000, Angela Ivask, Stipendium Rotalia Fondilt (USA)
1999, Angela Ivask, Rahvusvahelise ERASMUS projekti stipendium osalemaks kursustel Hanseatic Students´ Days of Science
1999, Angela Ivask, Avatud Eesti Fondi stipendium elektrooniliste loodusteaduslike õppematerjalide väljatöötamiseks
1998, Angela Ivask, Avatud Eesti Fondi stipendium elektrooniliste loodusteaduslike õppematerjalide väljatöötamiseks
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; CERCS ERIALA: T490 Biotehnoloogia ; PÕHISUUND: luminestseeruvate bakterite konstrueerimine molekulaargeneetiliste meetodite abil ning nende kasutamine saasteainete ja nanosuuruses osakeste toksilisuse mehhanismide uurimisel ja biokättesaadavuse hindamisel
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS ERIALA: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll; PÕHISUUND: ohtlike kemikaalide, nanoosakeste,tahkeete heitmete, heitvete ja saastatud muldade toksilisus, keskkonnariski hindamine
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud; CERCS ERIALA: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll; PÕHISUUND: kemikaalide poolt elusorganismidele põhjustatud toksilise ohu hindamine
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.10. Keskkonna- ja töötervishoid; CERCS ERIALA: B700 Keskkonnatervis ; PÕHISUUND: kemikaalide poolt põhjustatud toksilisuse mehhanismide uurimine
 
 
Lisainfo
Kaasjuhendaja bakalaureusetööl "Optimization of cytokinesis - blocked micronucleus assay for nanomaterials testing with human fibroblast and keratinocyte cell lines" (2015). Claudia Hager, Reutlingen University (Saksamaa)
Kaasjuhendaja magistritööl "Cytotoxic effect of Gold Nanoclusters loaded Porous Silicon Nanoparticles on Human Glioblastoma cells under Electromagnetic radiation" (2016). Shreya Das, Amity University (India)
Kaasjuhendaja magistritööl "Toxicity testing of Gold nanoparticles using mammalian cell lines" (2015). Pankaj Kapruwan, Amity University (India).

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
5.1.
2008
5.1.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
2.3.
2006
5.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
1.1.
2001
22.08.2019
25.10.1975
+372 6398368
+372 53982998
angela.ivask@kbfi.ee

Career

Institution and occupation
31.03.2018–...   
Ministry of Social Affairs, Scientific adviser (1,00)
26.03.2018–31.05.2018   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Senior Researcher (0,50)
26.03.2018–31.05.2018   
Ministry of Social Affairs, Scientific adviser (0,70)
01.04.2014–18.01.2017   
University of South Australia, Research Associate (1,00)
2010–2012   
University of California Los Angeles, Post-Doc (1,00)
2007–25.03.2018   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Senior Researcher (1,00)
2006–2007   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Extraordinary Senior Researcher (1,00)
2005–2006   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Researcher (1,00)
2002–2004   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Researcher (0,50)
2001–2002   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Other staff (0,50)
01.01.1999–31.12.1999   
Tartu Free Waldorfschool, biology teacher
 
 
Education
2001–2006   
Tallinn University of Technology, Faculty of Science (PhD degree in gene technology)
1999–2001   
Tallinn University of Technology, Faculty of Chemistry (MSc in gene technology)
1996–1999   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology (BSc in microbiology)
1993–1999   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Department of Didactics (diploma of the physics, chemistry and biology teacher)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−...   
Member of the board of Estonian Society of Toxicology
2004−...   
Referee for journals Applied Biochemistry and Biotechnology, Toxicology In Vitro, International Biodeterioration & Biodegradation, Microbial Biotechnology
2000−...   
Member of Estonian Society of Toxicology
2000−...   
Member of Estonian Society for Microbiology
2016−2018   
Estonian representative in Nanomaterials working group at European Food Safety Authority
2012−2018   
Expert in Nanomaterials Expert Group of the European Chemicals Agency
2012−2018   
Secretary-treasurer of Estonian Society of Toxicology
2012−2018   
Member of the Scientific Board of National Institute of Chemical Physics and Biophysics
2006−2010   
Secretary-treasurer of Estonian Society of Toxicology
2005−2005   
Member of the organizing committee of the International conference SSCT-ETS 2005 “Chemicals, man, environment”
2005−2005   
collaboration in organizing of academic part of international BEST summer course on ecotoxicology "For Greener Grass"
2005−2009   
lecturer in Tallinn University of Technology. Title of the lecture: Genetics of Bacteria (YTG0080)
2004−2010   
Member of SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry)
2002−2003   
invited lecturer in EC-funded international courses “Management and treatment of polluted soils in Europe” (Socrates Intensive Programme 2001/2002). Title of the lecture: Molecular methods in environmental research
 
 
Additional career information
Professional training:
-Training for project management (ESKO Koolitus AS), December 22 2003, Januar 20-21 2004
- joint course of Uppsala University, Karolinska Institute and KEMI "Toxicology, ecotoxicology and risk assessment of chemicals" March 8 - June 11 2004
-course"Laboratory animal science and techniques" at Tallinn Technical University, Gene Technology Centre, 2003
- "Quantitative methods in ecotoxicology", organized by EnSTe and Virginia Institue of Marine Sciences, August 25-29 2003, Joensuu, Finland
-NATO Advanced Research Workshop on Toxicogenomics and Proteomics, October 16-20 2002, Prague, Czech Republic
- course "Speciation and Bioavailability" (SENSE S101), Wageningen, The Netherlands, June 2-6 2008
- course "Microarray technology – from experimental designs to applications", May 31 2009, Göteborg, Sweden;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Angela Ivask, Author of multiple highly cited papers that rank in the top 1% by citations for cross-field in Web of Science in 2018
2009, Angela Ivask, Fast Breaking Paper (Essential Science Indicators: highly cited papers. Top 1% of papers) http://sciencewatch.com/dr/fbp/2009/09augfbp/
2008, Angela Ivask, Awarded abstract "Comparative toxicity of nanosized and bulk form of ZnO and CuO to Saccharomyces cerevisiae" in the conference: 'Nanotox2008', 7-10 September 2008, ETH Zürich (authors: K. Kasemets, M. Romet, A. Ivask, A. Kahru)
2007, Angela Ivask, Reviewer for National Science Foundation (USA) in the evaluation of proposals for scientific projects
2007, Angela Ivask, Award for the best oral presentation by young scientist at ISTA13 conference (August 19-24, Toyama, Japan)
2006, Angela Ivask, IIIrd award among PhD theses in bio-and environmental sciences at Estonian state competition
2006, Angela Ivask, 1-year scholarship from the World Federation of Scientists
2004, Angela Ivask, Scholarship from SENSPOL EU Network for establishment of scientific cooperation between National Institute of Chemical Physics and Biophysics and Autonomous University of Barcelona
2002, Angela Ivask, Artur Lind scholarship from Estonian Genome Foundation
2001, Angela Ivask, Scholarship from Centre for International Mobility in Finland for the scientific research in the University of Turku, Finland
2001, Angela Ivask, Grant from the Estonian Society of Toxicology for participation in conference "Metals in the Environment"
2001, Angela Ivask, Award from Gebert – Rüf Stiftung (Switzerland) Foundation for innovative research work
2001, Angela Ivask, 3-year scholarship from Maj and Tor Nessling for the research activities in the University of Turku
2000, Angela Ivask, Scholarship from Centre for International Mobility in Finland for the scientific research in the University of Turku, Finland
2000, Angela Ivask, Stipend from Rotalia Foundation (USA)
1999, Angela Ivask, Scholarship for participation in the Hanseatic Students´ Days of Science 1999, in Rostock
1999, Angela Ivask, Scholarship from the Open Estonian Foundation for elaboration of computer-based teaching materials in science
1998, Angela Ivask, Scholarship from the Open Estonian Foundation for elaboration of computer-based teaching materials in science
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; CERCS SPECIALTY: T490 Biotechnology ; SPECIALITY: development of specific whole-cell luminescent microbial biosensors and their application for the determination of mechanisms of toxic action and bioavailability of key environmental pollutants and nanosized particles
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS SPECIALTY: T270 Environmental technology, pollution control ; SPECIALITY: (eco)toxicological hazard assessment of pure chemicals, nanomaterials, sold wastes, wastewaters, polluted soils, environmental risk assessment
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.9. Research into Substances Hazardous to the Environment; CERCS SPECIALTY: T270 Environmental technology, pollution control ; SPECIALITY: evaluation of chemicals toxic risk to living organisms
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.10. Occupational and Environmental Medicine; CERCS SPECIALTY: B700 Environmental health ; SPECIALITY: study of toxicity mechanisms of chemicals in molecular level
 
 
Additional information
Co-supervisor of BSc thesis of Claudia Hager (Reutlingen University, Germany) "Optimization of cytokinesis - blocked micronucleus assay for nanomaterials testing with human fibroblast and keratinocyte cell lines" (2015).
Co-supervisor of MSc thesis of Shreya Das (Amity University, India "Cytotoxic effect of Gold Nanoclusters loaded Porous Silicon Nanoparticles on Human Glioblastoma cells under Electromagnetic radiation" (2016).
Co-supervisor of MSc thesis of Pankaj Kapruwan (Amity University, India) "Toxicity testing of Gold nanoparticles using mammalian cell lines" (2015).

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
5.1.
2008
5.1.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
2.3.
2006
5.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
1.1.
2001
22.08.2019
  • Leitud 21 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUKBFI,MG-3"Nanoosakeste bioloogiliste mõjude hindamine"01.01.200631.12.2007Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut38 346,99 EUR
MUUKBFI,MG-5 (2008416)Bioavailability of key environmental pollutants in different environmental matrices: from quantification to mechanism01.01.200731.12.2009Angela IvaskKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut45 907,10 EUR
MUUKBFI,MG-4 (037017 (EU contract))EU FP6 Optimized Strategies for Risk assessment of industrial chemicals through integration of non-test and test information (OSIRIS)01.04.200730.09.2011Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut199 618,51 EUR
MUUKBFI,MG-10EU FP7 Development of reference methods for hazard identification, riskassessment and LCA of engineered nanomaterials (NANOVALID)01.11.201131.10.2015Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut234 913,00 EUR
MJDMJD67High throughput bacterial screening for the characterization of toxicity of nanosized particles and materials01.03.201028.02.2012Angela IvaskKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut75 415,75 EUR
PUT; PUT_OPPUT748In vitro toksikoloogilisete meetodite arendamine uute antimikroobsete nanomaterjalide eesmärgipäraseks disainiks01.01.201531.05.2018Angela IvaskKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut268 620,00 EUR
ETFETF5551Keskkonnaohtlike ainete biokättesaadavus, toksilisus ja liikuvus mullas, setetes ja tahketes jäätmetes01.01.200331.12.2006Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut34 691,24 EUR
TKTK134Kontrollitud korrastatus kvant- ja nanomaterjalides01.08.201531.08.2023Urmas NagelKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut2 753 226,42 EUR
HLKHLK04-4Loodusteaduslikud kogud rakubioloogilistes ja –toksikoloogilistes uuringutes01.01.200431.12.2008Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut63 763,07 EUR
SFSF0690063s08Mehhanismid ja interaktsioonid toksikoloogias ja toksinoloogias: in vitro mudelid01.01.200831.12.2013Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 126 446,52 EUR
ETFETF6956Metallioksiidide nanopartiklite biosaadavus, (öko)toksilisus ja toimemehhanismid01.01.200731.12.2010Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut54 053,92 EUR
ETFETF8561Nanoosakeste struktuuri ja keemilise koostise mõju nende bioloogilistele omadustele01.01.201131.12.2014Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut48 000,00 EUR
IUTIUT23-5Nanoökotoksikoloogia ja sidusuuringud (ToxBe)01.01.201431.12.2019Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 327 800,00 EUR
EMPEMP45Narva Elektrijaamade tuhaheitmete keskkonnamõjud: kombineeritud geokeemiline ja ökotoksikoloogiline uuring01.06.200831.05.2010Liidia BitjukovaKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut50 479,97 EUR
MUUKBFI,MG-2 (7/2005, 7/2006)Rekombinantsed luminestseeruvad biosensorid - keskkonnarealistlikudmudelorganismid toksiliste raskemetallide biokättesaadavuse määramiseks01.01.200531.12.2006Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 610,57 EUR
MUUKBFI,MG-13 (30.7-7/2174-3)Teaduspõhiste prognooside väljatöötamine ja riskide kvantifitseerimine kiireks ja täpseks ohule reageerimiseks Eesti maismaa, veekogude, ranniku ja õhustiku kontekstis –TERIKVANT01.01.201231.12.2014Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut114 300,00 EUR
MUUKESTATeaduspõhiste prognooside väljatöötamine ja riskide kvantifitseerimine kiireks ja täpseks ohule reageerimiseks Eesti maismaa, veekogude, ranniku ja õhustiku kontekstis –TERIKVANT01.01.201231.12.2014Tarmo SoomereTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut458 495,65 EUR
SFSF0222601Bs03Toksikoloogilise riski hindamine in vitro01.01.200331.12.2007Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut275 855,46 EUR
ETFETF6974Toksilisuse mehhanismide uurimine rekombinantsete mikroobsete mudelite abil01.01.200731.12.2010Angela IvaskKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut57 394,07 EUR
MUUKBFI,KTL-2Uudsete levaansukraaskatalüsaatorite disain ja kasutamine funktsionaalsete toidulisandite tootmiseks01.10.201231.08.2015Angela IvaskKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut443 310,11 EUR
MUU3.1-4/31Ökotoksikoloogilised uuringud Eesti Energia AS ja Eesti Maaülikoooli vahel sõlmitud leping "Eestimaise biomassi ning tootmise kõrvalsaaduste ja jäätmete biogaasi tootlikkuspotentsiaal ning anaeroobse fermentatsiooni kineetika"07.04.200901.06.2010Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut20 927,87 EUR