6.06.1985
mari-liis.jakobson@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Dotsent (0,75)
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Teadur (0,25)
01.09.2015–31.08.2016   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Lektor (1,00)
01.09.2013–31.08.2016   
Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut, Üldpolitoloogia lektor (1,00)
01.03.2011–31.08.2013   
Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut, Lektor (1,00)
01.09.2009–28.02.2011   
Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut, Teadur (0,50)
01.09.2009–28.02.2011   
Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut, Lektor (0,50)
01.07.2009–31.08.2009   
Uppsala Ülikool, Assistent (0,50)
01.02.2008–31.12.2008   
Tallinna Ülikool, Erakorraline teadur (0,50)

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; CERCS ERIALA: S170 Poliitikateadused, administreerimine ; PÕHISUUND: hargmaistumine, kodakondsus, kodanikuühiskond, poliitiline kommunikatsioon, ränne, poliitiline kultuur , hargmaistumine, kodakondsus, kodanikuühiskond, poliitiline kommunikatsioon, ränne, poliitiline kultuur, populism
 
 
Lisainfo
Õpetatavad kursused:
RIT6001 Poliitika ja valitsemise alused
RII6005 Poliitikateaduste erikursus: poliitiline kommunikatsioon
RIT7001 Kodanikuühiskond ja demokraatia
RIV7005 Poliitiline kommunikatsioon
RIR7017 Üleilmastumise teooriad
RIT6002 Poliitika sotsioloogia (vaid 2011. aasta kevadsemestril)
RIT6003 Eesti ühiskond ja poliitika (külalislektor)
RII6039 Kvalitatiivsed uurimismeetodid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2019
3.1.
2019
1.2.
2018
1.3.
2018
2.5.
2018
2.5.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
5.2.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
2.3.
2014
3.4.
2014
1.3.
2013
2.4.
2013
3.1.
2013
5.1.
2013
1.2.
2012
2.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.2.
2011
3.2.
2010
3.2.
2009
3.1.
2008
6.3.
2008
22.10.2019
6.06.1985
mari-liis.jakobson@tlu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Associate Professor (0,75)
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Researcher (0,25)
01.09.2015–31.08.2016   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Lecturer (1,00)
01.09.2013–31.08.2016   
Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, Lecturer of Political Science (1,00)
01.03.2011–31.08.2013   
Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, Lecturer (1,00)
01.09.2009–28.02.2011   
Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, Researcher (0,50)
01.09.2009–28.02.2011   
Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, Lecturer (0,50)
01.07.2009–31.08.2009   
Uppsala University, Assistant (0,50)
01.02.2008–31.12.2008   
Tallinn University, Extraordinary Researcher (0,50)

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; CERCS SPECIALITY: S170 Political and administrative sciences ; SPECIALITY: transnationalisation, citizenship, civic society, political communication, migration, political culture, transnationalisation, citizenship, civic society, political communication, migration, political culture, populism
 
 
Additional information
Courses taught:
RIT6001 Basics of Politics and Government
RII6005 Special Course in Politics: Political Communication
RIT7001 Civil Society and Democracy
RIV7005 Political Communication
RIR7017 Globalisation Theories
RIT6002 Poltical Sociology (only in spring, 2011)
RIT6003 Estonian Society and Politics (guest lecturer)
RII6039 Qualitative Research Methods

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2019
3.1.
2019
1.2.
2018
1.3.
2018
2.5.
2018
2.5.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
5.2.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
2.3.
2014
3.4.
2014
3.1.
2013
5.1.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
2.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.2.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2009
3.1.
2008
6.3.
2008
22.10.2019
  • Leitud 16 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUÕA/1411 (Teenusleping nr 118)"Euroopa Liidu alase õppe parandamine üldhariduslikes põhikoolides ja gümnaasiumides" osa II, Üldhariduskoolide Euroopa Liidu alase valikaine ja õppematerjalide väljatöötamine ning pedagoogide täiendkoolitus"13.01.201131.01.2012Viola MäemurdTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut61 977,23 EUR
MUUTAU18112 (n.3700001673 )GLOBALCIT riigiraport mobiilsete EL kodanike poliitilisest osalusest 16.07.201831.10.2018Leif KalevTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut1 500,00 EUR
MUUTF514 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr 11 14.04.2014)IEA Rahvusvaheline Kodanikuhariduse Uuring (ICCS 2016), kaasfinantseerimine 01.04.201431.12.2017Anu TootsTallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut5 000,00 EUR
1.1.7.4.1.TF1617 (TLÜ uuringufondi nõukogu 10. mai 2017. aasta koosoleku otsus nr 7.1-17/2)Kodakondsuse, rände ja lõimumise poliitikate komptentsikeskus01.09.201730.04.2019Leif KalevTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut12 000,00 EUR
1.2.3.4.TKA19055 Migratsiooni- ja integratsioonialaste teadusuuringute ja võrgustike ekspertteadmiste ühendamine 01.09.201931.08.2022Raivo VetikTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut339 763,80 EUR
MUUTA/10509 (TLÜ senati teaduskomisjoni otsus 13.10.2009 nr 9 )Nihestatud riigi ja kodaniku suhted: siirdejärgust piirideületumise suunas01.12.200901.05.2010Mari-Liis JakobsonTallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut341,93 EUR
MUUAU32008 (Grant Agreement Number 2177226)Piireületavus, ränne ja teisenemine: rände piireületavuse mitmetasandiline analüüs (Trans-Net) Call FP7-SSH-2007-101.03.200801.10.2011Rein RuutsooTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut71 845,38 EUR
MUUÕA/2711 (Nr. 27-5/16)Poliitika ja valitsemise aluste kõrgkooliõpiku väljaandmine16.02.200925.06.2011Leif KalevTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut7 833,81 EUR
MUUTA/111 (Nr 02-46.2010)Poliitika nimetus ja akronüüm04.10.201010.01.2011Mari-Liis JakobsonTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut1 278,23 EUR
MUURU/5612Populism Baltikumis17.05.201231.10.2012Mari-Liis JakobsonTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut18 975,00 EUR
MUUTA1915Riigid, kodanikud ja hargmaistumine 01.06.201531.12.2018Leif KalevTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut7 740,00 EUR
1.1.7.4.1.TF1418 Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste, üleilmsete ja hargmaiste õpingute suutlikkuse ja jätkusuutlikkuse arendamine01.09.201801.06.2019Leif KalevTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut4 000,00 EUR
1.1.7.4.1.TF3118 TLÜ riigi ja omavalitsuse teadus- ning arenduskeskuse (ROTAK) loomiseks võimekuste arendamine 01.01.201931.12.2019Leif KalevTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut28 000,00 EUR
1.2.2.1.; MUUTRU16211 Toetus Euroopa rändevõrgustiku Eesti riiklikule kontaktpunktile aastateks 2017-2018 01.01.201731.12.2018Ave LaurenTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut412 779,83 EUR
1.1.7.4.1.TF2216 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016 )Ühiskonna ja avatud valitsemise fookusvaldkonna teadusarendusvõrgustik 01.05.201631.01.2017Koidu SaiaTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut8 400,00 EUR
MUUTA/911 (Teenusleping 118)„Euroopa Liidu alase õppe parandamine üldhariduslikes põhikoolides ja gümnaasiumides“ osa I „Uuring „Euroopa Liiduga seotud teemade õpetamine üldhariduskoolis“.13.01.201131.05.2011Viola MäemurdTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut9 583,00 EUR