Marianne Leppik

mari19@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...    Statistikaamet, Juhtivstatistik (0,20)
2016–...    Haridus- ja Teadusministeerium, Juhtivanalüütik (1,00)

Marianne Leppik

mari19@ut.ee

Career

Institution and occupation
2016–...    Statistics Estonia, Leading Statistican (0,20)
2016–...    Ministry of Education and Research, Leading Analyst (1,00)
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF9247Domains of Inter-ethnic Contacts and Spatial Segregation of Ethnic Groups in Cities01.01.201231.12.2015Kadri LeetmaaTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut66 720,00 EUR
ETFETF8347KOLLEKTIIVSED IDENTITEEDID EESTIS MUUTUNUD RAHVUSLIK-POLIITILISES JA MAJANDUSLIKUS KONTEKSTIS01.01.201031.12.2013Triin VihalemmTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond50 616,51 EUR
PUT; PUT_OPPUT1624Meediakasutuse praktikad ja identiteedi arengud Eesti ja Läti venekeelses elanikkonnas poliitilise kriisi tingimustes01.01.201731.12.2020Triin VihalemmTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Ühiskonnateaduste instituut51 600,00 EUR
  • Leitud 7 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Vihalemm, T.; Leppik, M. (2017). Multilingualism and media-related pracces of the Estonian Russian-speaking population. In: Marten, H., F.; Lazdiņa, S. (Ed.). Mullingualism in the Balc States: Societal Discourses, Language Policies and Contact Phenomena (xx−xx). Palgrave Macmillan. (Palgrave Studies in Minority Languages and Communies) [ilmumas].3.1.
Leppik, Marianne; Vihalemm, Triin. (2017). Venekeelse elanikkonna hargmaine meediakasutus. Vihalemm, P., Lauristin, M., Vihalemm, T., Kalmus, V. (Toim.). Eesti elaviku muutumine 2002-2014 uuringu Mina. Maailm. Meedia tulemuste põhjal. (x−x). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.http://x [ilmumas].3.2.
Kiisel, Maie; Leppik, Marianne; Seppel, Külliki (2015). Engaged and critical? The young generation's political participation in EU countries. Studies of Transition States and Societies, 7 (3), 51−65.1.1.
Leppik, Marianne; Vihalemm, Triin. (2015). The paradox of national language acquisition: Russian-speakers’ labour market positions in Estonia. Journal of Baltic Studies, 46 (4), 471−496.1.1.
Leppik, M.; Ainsaar, M. (2015). Suhtumine rahvuskaaslastele suunatud meetmetesse. Euroopa Sotsiaaluuringu (ESS) analüüs. Tartu: Tartu Ülikool.2.5.
Vihalemm, Triin; Leppik, Marianne (2014). Lõimumine Eestis: viis erikoelist mustrit. Riigikogu Toimetised, 30, 144−159.1.3.
Leppik, Marianne; Leetmaa, Kadri (2013). Rahvuserinevused Eesti siseränded aastail 2000-2008 50+ vanuses rahvastiku näitel. Arvo Järvet (Toim.). Eesti Geograafa Seltsi Aastaraamat 38 (138−157).. Eesti Geograafia Selts.3.2.