Ago Rinken

13.06.1960
737 5249
ago.rinken@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2003–31.07.2007    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Orgaanilise ja bioorgaanilise keemia instituut, bioorgaanilise keemia professor (1,00)
01.01.2003–31.12.2007    Tartu Ülikooli Orgaanilise ja bioorgaanilise keemia instituudi juhataja
01.01.2000–31.12.2003    Tartu Ülikooli Orgaanilise ja bioorgaanilise keemia instituudi dotsent, bioorgaanilise keemia õppetooli hoidja
01.01.1992–31.12.1996    Uppsala Ülikooli Meditsiinilise ja füsioloogilise keemia instituudi järeldoktor Prof. L. Engströmi töörühmas.
01.01.1990–31.12.1992    Tokio Ülikooli Arstiteaduskonna Aju Uurimise Instituudi biokeemia osakonna järeldoktor Prof. T. Haga töörühmas.
01.01.1989–31.12.2000    Tartu Ülikooli Keemilise füüsika instituudi vanemteadur
01.01.1986–31.12.1989    Tartu Ülikooli Bioorgaanilise keemia laboratooriumi teadur
 
 
Haridustee
1983.a. Tartu Ülikooli keemik, keemiaõpetaja kvalifikatsiooniga bioorgaanilise keemia erialal diplom kiitusega
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...    Eesti Biokeemia Seltsi juhatuse liige
2009−...    Euroopa Neurokeemia Ühingu nõukogu liige
2007−...    Tartu Ülikooli Keemia instituudi nõukogu liige
2004−...    Eesti TA Toimetised, Keemia toimetuskolleegiumi liige
2000−...    INTAS, LTF ja ETF teadusgrantide retsensent
1992−...    Artiklite retsenseerimine ajakirjadele J.Neurochem., Neurochem. Int., Biosensors. Bioelectr., Neuropharmacology
2015−2016    Eesti Farmakoloogia Seltsi esimees
2014−2015    Euroopa Neurokeemia Ühingu konverentsi "Molecular Mechanisms of Regulation in the Nervous System" Tartu 2015 organiseerimiskomitee esimees
2014−2015    Rahvusvahelise konverentsi "Neurodegenerative diseasses and new trends in pharmacotherapeutic strategies" Riga 2015 organiseerimiskomitee liige
2008−2015    Tartu Ülikooli Loodus ja Tehnoloogiateaduskonna nõukogu liige
2007−2012    Eesti Teadusfondi ekspertkomisjoni liige
2006−2007    Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi nõukogu liige
2005−2006    Central/East European CINP Regional Meeting'i organiseerimiskomitee liige
2005−2008    Tartu Ülikooli Medicina valdkondliku komisjoni liige
2003−2007    Tartu Ülikooli Füüsika-Keemiateaduskonna nõukogu liige
1999−2000    Põhjamaade ja Baltikumi konverentsi “7-TM Receptors” organiseerimiskomitee liige
1982−1986    Üleliidulise konverentsi "Muskariinne Atsetüülkoliini Retseptor" organiseerimiskomitee liige aastatel 1982, 1984, 1986.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2002, Ago Rinken, Rahvusvahelise Farmakoloogia Ühingu reisistipendium
2001, Ago Rinken, Rahvusvahelise Neurokeemia Ühingu reisistipendium
1996, Ago Rinken, Rootsi Kuningliku Teadusühingu Benzeliuse auhind meditsiini ja loodusteaduste alal.
1994, Ago Rinken, Rahvusvahelise Farmakoloogia Ühingu reisistipendium
1993, Ago Rinken, Rahvusvahelise Neurokeemia Ühingu reisistipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.1. Biokeemia; CERCS ERIALA: P310 Proteiinid, ensümoloogia; PÕHISUUND: Närviimpulsi ülekandes osalevate G valkudega seotud retseptorkomplekside regulatsioonimehhanismide uurimiseks uute meetodite arendamine ja nende rakendamine retseptorite füüsikalis-keemiliste omaduste uurimiseks, vaadeldes etappe ligandi sidumisest sekundaarse virgatsaine moodustumiseni., Uute materjalide ja meetodite arendamine G valkudega seotud retseptorsüsteemide uurimiseks ning modelleerimiseks.
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.3. Farmaatsia; CERCS ERIALA: B740 Farmakoloogia, farmakognoosia, farmaatsia, toksikoloogia ; PÕHISUUND: G valguga seotud retseptorite osalusel toimuvate närviimpulsi ülekandemehhanismide uurimine ning nende seos organismide käitumisharjumustega ning patoloogiatega. Uute alatüüpspetsiifiliste ligandide arendamine ja toimemehhanismide uurimine
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS ERIALA: P370 Makromolekulaarkeemia ; PÕHISUUND: Ensüüme, retseptoreid ja teisi valke sisaldavate uute süsteemide ja materjalide loomine ja nende rakendamine biokeemiliste protsesside ja struktuuride uurimiseks ja modelleerimiseks. Uute metoodikate ja sondide süntees ning arendamine nende uurimuste läbiviimiseks.
 
 
Lisainfo
keemiakandidaat
meditsiiniteaduste doktor
Eesti TA Keemia Instituut 1987.a
Uppsla Ülikool (Rootsi) 1996.a.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.4.
2005
5.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
5.1.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
5.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
5.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
5.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
5.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
2.3.
1995
5.1.
1995
5.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
3.1.
1993
5.1.
1992
1.2.
1991
1.2.
1991
1.1.
1990
1.2.
1989
3.2.
1989
1.2.
1988
1.1.
1987
1.2.
1987
3.1.
1987
1.1.
1986
1.2.
1984
1.2.
1982

Ago Rinken

13.06.1960
737 5249
ago.rinken@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry, Professor of Bioorganic Chemistry (1,00)
01.02.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Professor of Bioorganic Chemistry (1,00)
01.01.2009–2015    Competence Centre on Health Technologies, Senior Researcher (0,30)
01.02.2008–31.01.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Professor of Bioorganic Chemistry (1,00)
01.01.2008–31.01.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Professor (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Professor (1,00)
01.02.2003–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Organic and Bioorganic Chemistry, Professor (1,00)
01.01.2003–31.12.2007    Head of the Institute of Organic and Bioorganic Chemistry, Tartu University, Tartu, Estonia
01.01.2000–31.12.2003    Associate Professor, Head of Chair of Bioorganic Chemistry, Institute of Organic and Bioorganic Chemistry, Tartu University, Tartu, Estonia
01.01.1992–31.12.1996    Postdoctoral fellow, Department of Medical and Physiological Chemistry, Uppsala University, Uppsala, Sweden, Prof. Lorentz Engström.
01.01.1990–31.12.1992    Postdoctoral fellow at the Department of Biochemistry, Institute of Brain Research, Faculty of Medicine, University of Tokyo, Tokyo, Japan, Prof. Tatsuya Haga
01.01.1989–31.12.2000    Senior Research Associate, Institute of Chemical Physics, Tartu University, Tartu, Estonia
01.01.1986–31.12.1989    Research Associate, Laboratory of Bioorganic Chemistry, Tartu University, Tartu, Estonia
 
 
Education
Tartu University; B.Sc. Chemistry (Bioorganic Chemistry) (1978-1983)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−...    Member of the board of the Estonian Biochemical Society
2009−...    Member of the Council of European Society for Neurochemistry (ESN),
2007−...    Member of the board of the Institute of Chemistry, University of Tartu
2004−...    Member of editorial board of the Proc. Estonian Acad. Sci. Chemistry
2000−...    Referee of scientific grants of INTAS, LSF and ESF.
1992−...    Referee of the journals J.Neurochem., Neurochem. Int., Biosensors. Bioelectr., Neuropharmacology, etc
2015−2016    Chairman of the board of the Estonian Society of Pharmacology
2014−2015    Chair of organizing committee of European Society for Neurochemistry "Molecular Mechanisms of Regulation in the Nervous System" Tartu 2015
2014−2015    Member of organizing committee of the international conference "Neurodegenerative diseasses and new trends in pharmacotherapeutic strategies" Riga 2015
2008−2015    Member of the board of the Faculty of Science and Technology, University of Tartu
2007−2012    Member of expert committee of Estonian Science Foundation
2006−2007    Member of the board of the Institute of Technology, University of Tartu
2005−2006    Member of the organizing comittee of the Central/East European CINP Regional Meeting
2005−2008    Member of hte Advisory board in Medicine of the University of Tartu
2003−2007    Member of the board of the Faculty of Physics and Chemistry, University of Tartu
1999−2000    Member of organizing comittee of the international conference “7-TM Receptors”
1982−1986    Member of organizing comittee of the international conferences "Muscarinic acetylcholine receptors" 1982, 1984, 1986,

Qualifications

 
 
Honours & awards
2002, Ago Rinken, IUPHAR travel award
2001, Ago Rinken, ISN travel award
1996, Ago Rinken, Benzelius Price from the Royal Swedish Science Society
1994, Ago Rinken, IUPHAR travel award
1993, Ago Rinken, ISN travel award
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.1. Biochemistry; CERCS SPECIALTY: P310 Proteins, enzymology ; SPECIALITY: Development of new methods and biosensing systems for studies of regulatory mechanisms of signal transduction systems involving G protein coupled receptor complexes ., Development of new methods and materials for studies of G protein coupled receptor systems
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.3. Pharmacy; CERCS SPECIALTY: B740 Pharmacological sciences, pharmacognosy, pharmacy, toxicology ; SPECIALITY: Studies on regulatory mechanisms of G protein coupled receptor complexes and their connections with behavioural and pathological peculiarities of organisms. Development of new subtype-specific ligands and studies of mechanisms of their actions
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS SPECIALTY: P370 Macromolecular chemistry ; SPECIALITY: Development of new systems and materials containing different enzymes, receptors and other proteins. Studying and modelling of biochemical processes and structures in these systems as model systems. Development of new methods and generation of novel materials and compounds for complex biomedical studies.
 
 
Additional information
Ph.D.in biochemistry and organic chemistry (candidate of chemical sciences)

Doctor of medical sciences
Institute of Chemistry, Estonian Academy of Sciences, Tallinn, Estonia (1987)

Uppsala University, Uppsala, Sweden (1996)

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.4.
2005
5.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
5.1.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
5.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
5.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
5.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
5.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
2.3.
1995
5.1.
1995
5.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
3.1.
1993
5.1.
1992
1.2.
1991
1.2.
1991
1.1.
1990
1.2.
1989
3.2.
1989
1.2.
1988
1.1.
1987
1.2.
1987
3.1.
1987
1.1.
1986
1.2.
1984
1.2.
1982
  • Leitud 19 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUULFKOK06194Antibiootikumisarnaste molekulide optimaalsete sünteesiteede leidmine01.10.200630.09.2008Ago RinkenTartu Ülikool15 083,15 EUR
SFSF0182592s03Biomimeetikute konstrueerimine, keemiline süntees ja bioloogilise aktiivsuse uurimine01.01.200331.12.2007Jaak JärvTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond451 727,54 EUR
MUULFKOK04063Elaboration of different methods for amphetamine detection01.07.200431.12.2004Ago RinkenTartu Ülikool2 556,47 EUR
MUUVFKOK04093Evaluation, research and development of the semisynthesis and purification of anthracycline antibiotics01.09.200401.09.2006Ago RinkenTartu Ülikool26 000,03 EUR
ETFETF8314Fluorestsensi anisotroopia rakendamine retseptorite uurimiseks01.01.201031.12.2013Ago RinkenTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut47 856,26 EUR
SFSF0182734s06Heptahelikaalsete retseptorsüsteemide regulaatormehhanismide uurimine.01.01.200631.12.2011Ago RinkenTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond413 087,69 EUR
TKTK114Mesosüsteemide teooria ja rakendused01.01.201131.12.2015Vladimir HižnjakovTartu Ülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut2 901 099,84 EUR
MUULLOKT10177/3Rekombinantse FSH ja HCG hulga ja aktiivsuse maaramise meetodite arendamine - Etapp 401.01.201331.08.2013Ago RinkenTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut10 200,00 EUR
MUULLOKT10177Rekombinantse FSH ja hCG hulga ja aktiivsuse määramise meetodite arendamine01.04.201015.12.2013Ago RinkenTartu Ülikool15 338,80 EUR
MUULLOKT10177Rekombinantse FSH ja HCG hulga ja aktiivsuse määramise meetodite arendamine - Etapp201.01.201115.12.2011Ago RinkenTartu Ülikool18 408,00 EUR
MUULLOKT10177/2Rekombinantse FSH ja HCG hulga ja aktiivsuse määramise meetodite arendamine – Etapp 301.01.201215.12.2012Ago RinkenTartu Ülikool16 008,00 EUR
MUULLOKT10177/4Rekombinantse FSH ja HCG hulga ja aktiivsuse määramise meetodite arendamine – Etapp 501.09.201331.08.2015Ago RinkenTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut21 600,00 EUR
ETFETF6492Retseptor - G valk komplekside regulaatormehhanismide uurimine01.01.200531.12.2008Ago RinkenTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond55 528,98 EUR
SFSF0180032s12Sensorsüsteemid signaaliülekandes osalevate biomolekulide vaheliste interaktsioonide mõõtmiseks01.01.201231.12.2013Ago RinkenTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut153 260,00 EUR
MUULLOKT15020Teadus- ja arendustöö raamleping TBD Biodiscovery-ga biokeemiliste ühendite sünteesi ja analüüsi valdkonnas. Etapp 1.01.01.201530.06.2015Ago RinkenTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut3 600,00 EUR
IUTIUT20-17Uudsed optilised biosensorsüsteemid ja nende biomeditsiinilised rakendused01.01.201431.12.2019Ago RinkenTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Keemia instituut675 600,00 EUR
APIUT20-17AP14Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT20-17 raames01.01.201431.10.2015Ago RinkenTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond64 000,00 EUR
APSF0180032s12AP13Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180032s12 raames01.01.201331.12.2014Ago RinkenTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut64 000,00 EUR
APSF0182734s06APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0182734s06 raames01.01.201031.12.2011Ago RinkenTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond63 911,65 EUR
  • Leitud 136 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Link R.; Veiksina S.; Rinken A.; Kopanchuk S. (2017). Characterization of ligand binding to melanocortin 4 receptors using fluorescent peptides with improved kinetic properties. European Journal of Pharmacology, 799, 1−9.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2017.01.040' target='_blank'>10.1016/j.ejphar.2017.01.040</a>.1.1.
Olga Mazina, Anni Allikalt, Juha S. Tapanainen, Andres Salumets, Ago Rinken (2017). Determination of biological activity of gonadotropins hCG and FSH by Förster resonance energy transfer based biosensors. Scientific Reports, 1−7.<a href='http://dx.doi.org/10.1038/srep42219' target='_blank'>10.1038/srep42219</a>.1.1.
Allas, Ü.; Toom, L.; Selyutina, A.; Mäeorg, U.; Medina, R.; Merits, A.; Rinken, A.; Hauryliuk, V.; Kaldalu, N.; Tenson, T. (2016). Antibacterial activity of the nitrovinylfuran G1 (Furvina) and its conversion products. Scientific Reports, 6, 36844.<a href='http://dx.doi.org/10.1038/srep36844' target='_blank'>10.1038/srep36844</a>.1.1.
Rinken, Ago; Veiksina, Santa; Kopanchuk, Sergei (2016). Dynamics of ligand binding to GPCR: Residence time of melanocortins and its modulation. Pharmacological research, 113, 747−753.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2016.05.030' target='_blank'>10.1016/j.phrs.2016.05.030</a>.1.1.
van Unen, J.; Woolard, J.; Rinken, A.; Hoffmann, C.; Hill, S.J.; Goedhart, J.; Bruchas, M.R.; Bouvier, M.; Adjobo-Hermans, M.J.W. (2015). A Perspective on Studying G-Protein-Coupled Receptor Signaling with Resonance Energy Transfer Biosensors in Living Organisms. Molecular Pharmacology, 88 (3), 589−595.<a href='http://dx.doi.org/10.1124/mol.115.098897' target='_blank'>10.1124/mol.115.098897</a>.1.1.
Mazina, Olga; Allikalt, Anni; Heinloo, Annika; Reinart-Okugbeni, Reet; Kopanchuk, Sergei; Rinken, Ago (2015). cAMP Assay for GPCR Ligand Characterization: Application of BacMam Expression System. Methods in molecular biology, 1272, 65−77.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2336-6_5' target='_blank'>10.1007/978-1-4939-2336-6_5</a>.1.1.
Mazina, O.; Luik, T.; Kopanchuk, S.; Salumets, A.; Rinken, A. (2015). Characterization of the Biological Activities of Human Luteinizing Hormone and Chorionic Gonadotropin by a Förster Resonance Energy Transfer-based Biosensor Assay. Analytical Letters, 48 (17), 2799−2809.<a href='http://dx.doi.org/10.1080/00032719.2015.1052140' target='_blank'>10.1080/00032719.2015.1052140</a>.1.1.
Veiksina, Santa; Kopanchuk, Sergei; Mazina, Olga; Link, Reet; Lille, Anne; Rinken, Ago (2015). Homogeneous Fluorescence Anisotropy-Based Assay for Characterization of Ligand Binding Dynamics to GPCRs in Budded Baculoviruses: The Case of Cy3B-NDP-α-MSH Binding to MC4 Receptors. Methods in molecular biology, 1272, 37−50.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2336-6_3' target='_blank'>10.1007/978-1-4939-2336-6_3</a>.1.1.
Hoffmann, C.; Castro, M.; Rinken, A.; Leurs, R.; Hill, S.J.; Vischer, H.F. (2015). Ligand residence time at GPCRs – why we should take our time to study it. Molecular Pharmacology, 88 (3), 552−560.<a href='http://dx.doi.org/10.1124/mol.115.099671' target='_blank'>10.1124/mol.115.099671</a>.1.1.
Veikšina, Santa; Kopanchuk, Sergei; Rinken, Ago (2014). Budded baculoviruses as a tool for a homogeneous fluorescence anisotropy-based assay of ligand binding to G protein-coupled receptors: The case of melanocortin 4 receptors. Biochimica et Biophysica Acta-Biomembranes, 1838 (1), 372−381.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2013.09.015' target='_blank'>10.1016/j.bbamem.2013.09.015</a>.1.1.
Tõntson, L.; Kopanchuk, S.; Rinken, A. (2014). Characterization of 5-HT1A receptors and their complexes with G-proteins in budded baculovirus particles using fluorescence anisotropy of Bodipy-FL-NAN-190. Neurochemistry International, 67, 32−38.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.neuint.2014.01.012' target='_blank'>10.1016/j.neuint.2014.01.012</a>.1.1.
Rinken, A.; Tõntson, L.; Kopanchuk, S. (2014). Fluorescence-based methods for monitoring of nucleotide binding to G-proteins. <i>Basic Clin. Pharmacol. Toxicol., 115: Abstracts for the 17th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology, CapeTown, July 13-18, 2014..</i> John Wiley &amp; Sons Ltd, 262−262. (S1).5.1.
Veikšina, Santa; Kopanchuk, Sergei; Rinken, Ago (2014). Budded Baculoviruses as a Tool for a Homogeneous Fluorescence Anisotropy-Based Assay of Ligand Binding to G Protein-Coupled Receptors. <i>&quot;5th Focused Meeting on Cell Signaling&quot;, Leicester, UK, April 28-29, 2014.</i> 5.2.
Allikalt, A.; Heinloo, A.; Mazina, O.; Reinart-Okugbeni, R.; Kopanchuk, S.; Rinken, A. (2014). Characterization of apomorphine derivates as novel subtype-selective, high-affinity dopaminergic ligands. <i>GLISTEN Budapest 2014 Conference.</i> 5.2.
Mazina, Olga; Rinken, Ago (2014). Fluorescent biosensors for monitoring of different second messenger molecules downstream of GPCR signaling. <i>Barcelona GPCR Spring Conference Abstracts: Barcelona GPCR Spring Conference, Barcelona, Spain, 28-30 April 2014.</i> 5.2.
Rinken, A.; Tõntson, L.; Kopanchuk, S. (2014). Monitoring of nucleotide binding to G.proteins by novel fluorescence-based methods. <i>Neurochemical mechanisms in formation of adaptive and pathological states of brain.: Russian-International conference, St. Peterburg-Koltushi, June 24-26, 2014.</i> St. Peterburg, 12−12.5.2.
Reinart-Okugbeni, R.; Vonk, A.; Uustare, A.; Gyulai, Z.; Sipos, A.; Rinken, A. (2013). 1-Substituted Apomorphines as Potent Dopamine Agonists. Bioorganic &amp; Medicinal Chemistry, 21 (14), 4143−4150.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.bmc.2013.05.014' target='_blank'>10.1016/j.bmc.2013.05.014</a>.1.1.
Tõntson, Lauri; Kopanchuk, Sergei; Rinken, Ago (2013). Biarsenical ligands bind to endogenous G-protein alpha-subunits and enable allosteric sensing of nucleotide binding. BMC Biochemistry, 14 (37), 37−49.<a href='http://dx.doi.org/10.1186/1471-2091-14-37' target='_blank'>10.1186/1471-2091-14-37</a>.1.1.
Dzirkale, Zane; Rumaks, Juris; Svirskis, Simons; Mazina, Olga; Allikalt, Anni; Rinken, Ago; Jekabsons, Kaspars; Muceniece, Ruta; Klusa, Vija (2013). Lunasin-induced behavioural effects in mice: Focus on the dopaminergic system. Behavioural Brain Research, 256C, 5−9.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2013.08.002' target='_blank'>10.1016/j.bbr.2013.08.002</a>.1.1.
Mazina, Olga; Tõntson, Lauri; Veiksina, Santa; Kopanchuk, Sergei; Rinken, Ago (2013). Application of Baculovirus Technology for Studies of G Protein-Coupled Receptor Signaling. In: Springer Proceedings in Physics (339−348). Springer.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7675-7_23' target='_blank'>10.1007/978-1-4614-7675-7_23</a>.3.1.
Mazina, Olga; Kopanchuk, Sergei; Rinken, Ago (2013). BACMAM TECHNOLOGY FOR STUDIES OF RECEPTOR ACTIVATION USING FRET-BASED cAMP BIOSENSOR. <i>13th International ELMI meeting, Arcachon, May 20th-24th.</i> 126−126.5.2.
Mazina, Olga; Reinart-Okugbeni, Reet; Kopanchuk, Sergei; Rinken, Ago (2012). BacMam System for FRET-Based cAMP Sensor Expression in Studies of Melanocortin MC1 Receptor Activation. Journal of Biomolecular Screening, 17, 1096−1101.1.1.
Tõntson, Lauri; Babina, Anna; Võsumaa, Taavi; Kopanchuk, Sergei; Rinken, Ago (2012). Characterization of heterotrimeric nucleotide-depleted Gα(i)-proteins by Bodipy-FL-GTPγS fluorescence anisotropy. Archives of Biochemistry and Biophysics, 524 (2), 93−98.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.abb.2012.05.017' target='_blank'>10.1016/j.abb.2012.05.017</a>.1.1.
Reinart-Okugbeni, Reet; Ausmees, Kerti; Kriis, Kadri; Rinken, Ago; Kanger, Tõnis (2012). Chemoenzymatic synthesis and evaluation of 3-azabicyclo[3.2.0]heptane derivatives as dopaminergic ligands. European Journal of Medicinal Chemistry, 55, 255−261.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmech.2012.07.025' target='_blank'>10.1016/j.ejmech.2012.07.025</a>.1.1.
Kopanchuk, Sergei; Veiksina, Santa; Link, Reet; Reinart-Okugbeni, Reet; Mazina, Olga; Tõntson, Lauri; Rinken, Ago (2012). Application of baculovirus technology for systems biology studies of G Protein-Coupled receptors. <i>Nanotechnology: from fundamental research to innovations: The International summer School &quot;Nanotechnology: from fundamental research to innovations&quot;, Bukovel, Ukraine, 26.08.2012-02.09.2012 .</i> Ed. Yatsenko, Leonid. Eurosvit, Lviv, 31−31.5.2.
  • Leitud 37 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
[3H]8-OH-DPAT sidumine roti aju membraanidele ja seda mõjutavad tegurid - magistrikraad (teaduskraad)Ago Rinken; Jaanus HarroKaitstud2000Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
[3H]WAY100635 sidumine roti hipokampuse membraanidele - magistrikraad (teaduskraad)Ago RinkenKaitstud2004Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Orgaanilise ja bioorgaanilise keemia instituut
[3H]ZM-241385 seostumine A2A adenosiini retseptoritele roti aju juttkeha ja CHO rakkude membraanides - magistrikraad (teaduskraad)Ago RinkenKaitstud1999Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Adenülaadi tsüklaasi aktiivsuse moduleerimine adenosiin-A2A retseptorite poolt - magistrikraad (teaduskraad)Ago Rinken; Ain UustareKaitstud2004Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Orgaanilise ja bioorgaanilise keemia instituut
Alfa 2A adrenergilise retseptori iseloomustamine roti otsmikukoore membraanpreparaadis - magistrikraad (teaduskraad)Ago RinkenKaitstud2007Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Assay systems for characterisation of subtype-selective binding and functional activity of ligands on dopamine receptors - doktorikraadAgo RinkenKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
Bakuloviiruse abil dopamiin D3 retseptori tootmine Sf9 rakkudes - magistrikraadAgo Rinken; Reet Reinart-OkugbeniKaitstud2010Tartu Ülikool
Binding of peptic ligands to melanocortin receptor subtypes and its regulation - magistrikraad (teaduskraad)Ago Rinken; Sergei KopantšukKaitstud2005Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Biochemistry of dopamine D2 receptors and its association with motivated behaviour - doktorikraadAgo Rinken; Jaanus HarroKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
BODIPY-TR-GTPγS-i rakendamine heterotrimeersete G-valkude uurimiseks - magistrikraadAgo Rinken; Sergei KopantšukKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
Ca2+ ja Mg2+ -ioonide mõju iseloomustamine fluorestsentsligandide seostumisprotsessidele melanokortiin-4 retseptoritega - magistrikraadAgo Rinken; Sergei KopantšukKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
cAMP sensori BacMam süsteem G-valkudega seotud retseptorite aktivatsiooni uurimiseks - magistrikraadReet Reinart-Okugbeni; Ago RinkenKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
Determination of Adenosine A2A- and Dopamine D1 Receptor-specific Modulation of Adenylate Cyclase Activity in Rat Striatum - doktorikraadAgo RinkenKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
Development and application of the biosensor assay for measurements of cyclic adenosine monophosphate in studies of G protein-coupled receptor signaling - doktorikraadAgo Rinken; Sergei KopantšukKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
Development of assay systems for characterisation of ligand binding properties to melanocortin 4 receptors - doktorikraadAgo Rinken; Sergei KopantšukKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
Development of novel methods for characterization of dopaminergic signal transduction systems - doktorikraadAgo RinkenJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
Dopamiini D1 retseptor ja selle vastasmõju adenosiini A1 retseptoriga Sf9 rakumembraanides - magistrikraad (teaduskraad)Ago RinkenKaitstud2006Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Dopamiini transporteri mudelsüsteemid ligandide farmakoloogiliseks iseloomustamiseks - magistrikraadLaura Herm; Ago Rinken; Vladimir StepanovKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
Dopamine D2 receptor G protein coupling and its regulation - doktorikraadAgo Rinken; Kjell FuxeKaitstud2004Karolinska Institutet, Stockholm, Rootsi
Immobiliseeritud glükoosi oksüdaasi visualiseerimine aatomjõumikroskoobi abil - magistrikraad (teaduskraad)Ago Rinken; Ants Lõhmus; Väino SammelselgKaitstud2002Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Orgaanilise ja bioorgaanilise keemia instituut
Implementation of fluorescence ligands for the studies of G-protein coupled receptor systemsTaavi VõsumaadoktorikraadAgo RinkenJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
Inimese heterotrimeersete guaniinnukleotiide siduvate valkude ekspressioon Saccharomyces cerevisiaes - magistrikraadAgo Rinken; Juhan SedmanKaitstud2007Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Orgaanilise ja bioorgaanilise keemia instituut
Kinetic aspects of dopamine D2 receptor interactions with specific ligands - doktorikraadAgo Rinken; Jaak JärvKaitstud1998Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Kooriongonadotropiini (hCG) hulga määramine lutsiferaasil põhineva sensorsüsteemi abil - magistrikraadAgo Rinken; Sergei KopantšukKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
Ligand binding to 5-HT1A receptors and its regulation by Mg2+ and Mn2+ - doktorikraadAgo RinkenKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
  • Leitud 2 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisP19990044229.11.1999Rahvusvaheline (IPC)Biosensor ja selle valmistamise meetodToonika Rinken; Jaak Järv; Ago Rinken; Toomas TennoTartu Ülikool
Patentne leiutisP20120001926.10.2012Muu ...Trans-urokaanhappe valmistamise meetodAgo Rinken; Olga Tšubrik; Andrus Tasa; Ain Uustare; Vilve Alt; Uno MäeorgTBD Biodiscovery OÜ