Tiit Roosmaa

14.02.1955
6285820
tiit.roosmaa@itcollege.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.1993–...    TÜ arvutiteaduse instituudi dotsent
15.08.2011–15.08.2016    Estonian Information Technology College, Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Rektor (1,00)
01.09.2004–31.08.2009    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia dotsent (1,00)
01.01.2003–31.12.2010    TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja
01.01.1989–31.12.1993    TÜ programmeerimise kateedri dotsent
01.01.1989–31.12.2011    TÜ Matemaatika- informaatikateaduskonna prodekaan
01.01.1984–31.12.1993    Tartu Ülikool, programmeerimise kateedri assitent, vanemõpetaja, dotsent
01.01.1980–31.12.1983    TÜ programmeerimise kateedri aspirant
01.01.1978–31.12.1980    TÜ Tehisintellekti labori vaneminsener ja nooremteadur
 
 
Haridustee
Lõpetanud:
1987 tehnikakandidaat, Eesti TA Küberneetika instituut
1973–1978    Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond, eriala matemaatik
1970–1973    1973 Tallinna II Keskkool ( Tallinna Reaalkool)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Tartu Ülikool:
Matemaatika-informaatikateaduskonna prodekaan
Arvutiteaduse instituudi juhataja

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; PÕHISUUND: Arvutilingvistika, keeletehnoloogia
 
 
Lisainfo
tehnikakandidaat
Eesti TA Küberneetika instituut

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2009
3.4.
2009
1.2.
2007
3.4.
2007
1.2.
2006
1.2.
2003
3.4.
2003
5.2.
2002
2.2.
2001
1.2.
1998
3.4.
1998
3.4.
1997
3.5.
1997
3.2.
1996
5.2.
1989
3.4.
1988
5.2.
1986
5.2.
1985
5.2.
1985
3.4.
1984
5.2.
1984
3.2.
1983
3.2.
1983
5.2.
1983
5.2.
1983
5.2.
1982

Tiit Roosmaa

14.02.1955
6285820
tiit.roosmaa@itcollege.ee

Career

Institution and occupation
01.01.1993–...    University of Tartu, Institute of Computer Science, Assoc. Prof.
15.08.2011–15.08.2016    Estonian Information Technology College, The Estonian Information Technology College, Rector (1,00)
01.09.2004–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Associate Professor (1,00)
01.01.2003–31.12.2010    Head, Institute of Computer Science, University of Tartu
01.01.1989–31.12.1993    University of Tartu, Assoc. Professor
01.01.1989–31.12.2011    Vice Dean of the Faculty of Mathematics and Computer Science at the University of Tartu
01.01.1984–31.12.1993    University of Tartu, Department of programming, lecturer, Assoc. Prof.
01.01.1980–31.12.1983    University of Tartu, Department of programming, PhD student
01.01.1978–31.12.1980    University of Tartu, Laboratory of AI, researcher
 
 
Education
1987 PhD in Computer Science (Cand Sci) Institute of Cybernetics, Tallinn
1973–1978    University of Tartu, Faculty of Mathematics
1970–1973    1973 Tallinn Secondary School nr 2
 
 
R&D related managerial and administrative work
University of Tartu:
Vice-Dean Faculty of Mathematics and Computer Science
Head Institute of Computer Science

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences
 
 
Additional information
PhD (Cand. Sci) Institute of Cybernetics, Estonian Academy of Science

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2009
3.4.
2009
1.2.
2007
3.4.
2007
1.2.
2006
1.2.
2003
3.4.
2003
5.2.
2002
2.2.
2001
1.2.
1998
3.4.
1998
3.4.
1997
3.5.
1997
3.2.
1996
5.2.
1989
3.4.
1988
5.2.
1986
5.2.
1985
5.2.
1985
3.4.
1984
5.2.
1984
3.2.
1983
3.2.
1983
5.2.
1983
5.2.
1983
5.2.
1982