Haldur Õim

22.01.1942
737 6143
haldur.oim@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2007–...    Tartu Ülikool emeriitprofessor
01.01.2007–...    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
1969-1977 vanemteadur TRÜ kriminoloogia labori õigusliku informatsiooni probleemgrupis, hilisema nimetusega tehisintellekti laboris;
1977-1983 TRÜ eesti keele kateedri vanemõpetaja;
1983-1985 dotsent; a-st 1985 professor;
1992 a-st TÜ üldkeeleteaduse korraline professor;
1975-1976 stazeerisin Zürichi ülikoolis (10 kuud),
1981-1984 olin Helsingi Ülikoolis lektor;
1991-1992 olin Saksamaal Koblenz-Landau Ülikooli arvutuslingvistika instituudis külalisprofessor
01.09.2007–31.08.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, vanemteadur (1,00)
10.03.2003–31.08.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, üldkeeleteaduse professor (1,00)
 
 
Haridustee
1960-1965 TRÜ ajaloo-keeleteaduskond, matemaatiline ja struktuurlingvistika;
1966- 1969 aspirantuur TRÜ eesti keele kateedri juures
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1980-1981 TRÜ filoloogiteaduskonna prodekaan 1993-1996 TÜ eesti filoloogia osakonna juhataja 1999-2001 TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna juhataja 1994-1998 Eesti TA juhatuse liige
Eesti Teaduste Akadeemia liige alates 1994
TÜ keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikooli nõukogu liige alates 2005
Emakeele Seltsi, Association of Computational Linguistics, International Association of Cognitive Linguistics liige, ajakirja "Keel ja Kirjandus" toimetuskolleegiumi liige
2004−2009    Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2005, Haldur Õim, Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind
2001, Haldur Õim, Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk
1994, Haldur Õim, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik
 
 
Lisainfo
teaduste doktor (väitekiri eesti keele ja üldkeeleteaduse alal), Tartu Ülikool, 1983
teaduste kandidaat (filoloogia), Tartu Ülikool, 1970Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.4.
2014
1.2.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
1.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
1.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
3.4.
2008
6.3.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
3.2.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
5.2.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
1.3.
2001
3.4.
2001
6.7.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
3.2.
1999
1.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
6.6.
1998
3.2.
1996
3.1.
1986
1.2.
1985
3.5.
1985
3.5.
1985
5.2.
1985
3.4.
1984
3.5.
1984
5.2.
1984
3.2.
1983
3.2.
1983
5.2.
1983
5.2.
1983
3.2.
1978
1.1.
1977

Haldur Õim

22.01.1942
737 6143
haldur.oim@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2007–...    Other staff
01.01.2007–...    Other staff
1969-77: senior researcher, Laboratory of Criminology, University of Tartu;
1977-83: senior lecturer, chair of the Estonian language,
1992 – professor of General Linguistics, University of Tartu;
University of Tartu;
1983-85 associate professor at the same chair,
1985-92 professor at the same chair,
1980-81: Vice-Dean of the Faculty of Philology, 1975-76: postgraduate student at the University of Zurich,
1981-84: lecturer at the University of Helsinki, 1991-92: visiting professor at the University of Koblenz-Landau (Germany)
01.09.2007–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Senior Research Fellow (1,00)
10.03.2003–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Professor (1,00)
 
 
Education
1960-1965 student of the Faculty of Linguistics, University of Tartu, mathematical and structural linguistics;
1966-1969 graduate student at the same faculty
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member of the Academy of Sciences of Estonia since 1994
Board member of the Graduate School of Linguistics and Language Technology of the University of Tartu since 2005
I am the member of the Association of Computational Linguistics and of the International Association of Cognitive Linguistics, Editoral Board Member of the journal "Keel ja Kirjandus" (Language and Literature)
2004−2009    Member of the Board of the Estonian Academy of Sciences

Qualifications

 
 
Honours & awards
2005, Haldur Õim, keeleauhind
2001, Haldur Õim, Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk
1994, Haldur Õim, Estonian Academy of Sciences, member
 
 
Additional information
Doctor of Sciences (Estonian and General Linguistics), University of Tartu, 1983
Candidate of Sciences (Philology), University of Tartu, 1970


Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.4.
2014
1.2.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
1.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
1.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
3.4.
2008
6.3.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
3.2.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
5.2.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
1.3.
2001
3.4.
2001
6.7.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
3.2.
1999
1.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
6.6.
1998
3.2.
1996
3.1.
1986
1.2.
1985
3.5.
1985
3.5.
1985
5.2.
1985
3.4.
1984
3.5.
1984
5.2.
1984
3.2.
1983
3.2.
1983
5.2.
1983
5.2.
1983
3.2.
1978
1.1.
1977