Ülle Roosmaa

23.11.1954
+3727313046
ylle.roosmaa@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1994–...    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Agraarökonoomika ja turunduse osakond, Lektor (1,00)
1990–1994    Eesti Maaülikool, Assistent (1,00)
1988–1990    Eesti Maaülikool, Vanemteadur (1,00)
1980–1988    Eesti Maaülikool, vanemökonomist (1,00)
1978–1980    Eesti Maaülikool, ökonomist (1,00)
 
 
Haridustee
1999–2004    Eesti Põllumajandusülikooli doktorantuur
1973–1978    Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, majandusteadlane-küberneetik
1962–1973    A. H. Tammsaare nimeline Tartu 1. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Eesti Maaülikooli õppekavade analüüsi ja strateegilise arendamise töörühma liige
2012−...    Eesti Maaülikooli õppekavagrupi Ärindus ja haldus arenduskomisjoni liige
2008−...    Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, metoodikakomisjoni liige
2006−...    Eesti Maaülikooli Taastuvenergia Keskuse nõukogu liige
2006−...    Eesti Maaaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi agraarökonoomika ja turunduse osakonna juhataja
2006−...    Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu liige
2001−...    Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) komisjoni liige
1997−...    Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Assotsiatsiooni liige
1988−...    Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni liige
2013−2015    Eesti Maaülikooli bakalaureuse ja magistritööde kaitsmise korra ühtlustamise töörühma liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; PÕHISUUND: Põllumajandusökonoomika, investeeringute juhtimine, taastuvenergia

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
3.4.
2015
6.3.
2009
6.4.
2009
3.4.
2008
3.2.
2006
3.4.
2005
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2000
2.2.
1999
3.4.
1997
2.3.
1996
3.4.
1996
3.4.
1996
3.4.
1995
3.4.
1995

Ülle Roosmaa

23.11.1954
+3727313046
ylle.roosmaa@emu.ee

Career

Institution and occupation
1994–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Department of Agrarian Economics and Marketing, Lecturer (1,00)
1990–1994    Estonian University of Life Sciences, Assistant (1,00)
1988–1990    Estonian University of Life Sciences, Senior Researcher (1,00)
1980–1988    Estonian University of Life Sciences, senior economist (1,00)
1978–1980    Estonian University of Life Sciences, economist (1,00)
 
 
Education
1999–2004    Estonian Agricultural University, PhD studies
1973–1978    University of Tartu, Faculty of Economics, economic cybernetics
1962–1973    Tartu A. H. Tammsaare 1-st Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
2012−...   
2008−...   
2006−...    Estonian University of Life Sciences, board member of Centre of Renewable Energy
2006−...    Head of Department of Agricultural Economics and Marketing, Institute of Economics and Social Sciences
2006−...    Estonian University of Life Sciences, board member of Institute of Economics and Social Sciences
2001−...    Farm Accountancy Data Network (FADN) commission member
1997−...    Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF)
1988−...    Estonian Association of Agricultural Economists
2013−2015   

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; SPECIALITY: Agricultural economics, investment management, renewable energy
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
3.4.
2015
6.3.
2009
6.4.
2009
3.4.
2008
3.2.
2006
3.4.
2005
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2000
2.2.
1999
3.4.
1997
2.3.
1996
3.4.
1996
3.4.
1996
3.4.
1995
3.4.
1995
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T7098MSMSBioenergeetika eesmärgil energiakultuuride (haab, pappel, paju, kask, lepp, raps, galeega, teravili, päideroog, ida-kitsehernes ja kanep) tootmise (kasvatamine, koristamine ja müügiks eeltöötlemine) tasuvusuuringu läbiviimine18.06.200701.12.2007Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut4 473,82 EUR
MUU8-2/T5146MSMS05Elatustalude kohanemise toetuse mõju põllumajandusega tegelevate väikeettevõtete majandustulemustele28.10.200501.06.2006Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut18 534,38 EUR
MUU8-2/T7093MSMSEnergiakultuuri (päideroo) kasvatamise ja kasutamise majanduslik hinnang Eestis18.04.200701.12.2010Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut92 066,71 EUR
1.2.3.3.8-2/T8095MSMS (211760)Enlargement Network for Agripolicy Analysis01.06.200831.05.2010Mati SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut31 137,00 EUR
MUU8-2/T7189MSMSKeskkonnakaitse majandushoobade rakendamise vajadus ja võimalused Eesti põllumajanduses06.12.200717.12.2007Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut14 328,99 EUR
MUU8-2/T11029MSDSKohalike väetiste efektiivsem kasutamine ja rohusöötade tootmise majanduslik hinnang kohapealse söödatootmise arendamisel26.01.201101.12.2014Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut49 000,00 EUR
MUU8-2/T5114MSMS05Põllumajandustootmise investeeringute vajadused ja võimalused30.08.200531.03.2006Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut29 910,65 EUR
MUU8-2/T7122SPENTeaduse baasfinantseerimise vahendite eraldamine teadusteemale "Taastuvenergia uurimissuuna väljaarendamine Eesti Maaülikoolis", EMÜ nõukogu otsus nr. 10, 30.03.200730.03.200631.12.2007Argo NormakEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Teadusprorektori vastutusala, taastuvenergia keskus22 369,08 EUR
MUU8-2/RP0091VL04Toiduainete tehnoloogia uurimissuuna väljaarendamine Eesti Maaülikoolis01.01.200431.12.2006Meili ReiEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut96 826,15 EUR
MUU8-2/T8200MSMSTäiendkoolituse läbiviimine maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulentidele põllumajandusökonoomika valdkonnas29.12.200830.04.2009Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut4 162,95 EUR
  • Leitud 17 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kall, Katri; Roosmaa, Ülle; Viiralt, Rein (2016). Assessment of the economic value of cattle slurry and biogas digestate used on grassland. Agromomy Research, 14 (x), xx−xx [ilmumas].1.1.
Viiralt, R.; Selge, A.; Tampere, M.; Raave, H.; Parol, A.; Värnik, R.; Kall, K.; Roosmaa, Ü.; Weerd, L. (2015). Eesti ja Hollandi rohumaa seemnesegude võrdlus. Agronoomia (113−118). Eesti Maaülikool.3.4.
Oper, L.; Roosmaa, Ü. (2009). Energiakultuuride kalkulaator. Maamajandus, 12.6.3.
Kivistik, Jaan; Miljan, Riina; Põldaru, Reet; Roosmaa, Ülle (2009). Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut 40. Tartu: Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut.6.4.
Oper, L.; Roosmaa, Ü. (2008). Energiakultuuride kasvatamise otsekulude ja arvestuslike tulude kalkulaator. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine: Kümnenda konverentsi kogumik: TEUK X, Tartu, 2008. Toim. Elis Vollmer; Argo Normak. Eesti Maaülikool, 111−119.3.4.
Sepp, Mati; Värnik, Rando; Ohvril, Tiiu; Roosmaa, Ülle (2006). Rural Employment on the Context of Rural Development in Estonia. 1−17.3.2.
Lahesoo, K.; Roosmaa, Ü.; Mikk, M. (2005). Limitations on Selling Organic Products in Estonia. In: Ülle Kerner (Ed.). International Scientific Conference: Perspectives of The Baltic States' Agriculture under the CAP Reform (113−120).. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool.3.4.
Lahesoo, K.; Roosmaa, Ü.; Holzner, J. (2003). Competitiveness of Estonian Milk Production. In: Ülle Kerner (Ed.). International Scientific Conference: Perspectives of the Baltic States'. Agriculture under the CAP Reform (117−126).. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool. (Transactions of the Estonian Agricultural University; 218).3.4.
Roosmaa, Ü.; Loog, A. (2003). Looduskeskkonna seisund ja põllumajanduse mõju sellele. Jaan Kivistik (Toim.). EPMÜ teadustööde kogumik (243−254).. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool.3.4.
Jullinen, V.; Lilover, L.; Roosmaa, Ü. (2000). Reconstruction of Agricultural Enterprises in Estonia. In: The International Scientific Conference of Faculties of Economics of Agricultural Universities in the Baltic States, Poland and the Latvian Academy of Agriculture and Forestry Sciences: Rural development within the process of integration into European Union (10).. Latvia University of Agriculture.3.4.
Lember, A.; Luts, V.; Roosmaa, Ü.; Oja, A. (1999). Seakasvatus ja sealiha tootmine. Tartu: Tartu.2.2.
Lilover, L.; Roosmaa, Ü. (1997). Investeeringute vajaduse hindamine Eesti põllumajanduses. EPMÜ teadustööde kogumik (17−21).. Infotrükk OÜ.3.4.
Roosmaa, Ü. (1996). Investeeringute majanduslik efektiivsus põllumajanduses (mikrotasandil). Väitekiri majandusmagistri kraadi taotlemiseks põllumajanduse ökonoomika ja ettevõtluse erialal. (Magistritöö, Eesti Põllumajandusülikool, Majandus- ja sotsiaalteaduskond, Agraarökonoomika ja turunduse instituut). Eesti Põllumajandusülikool.2.3.
Roosmaa, Ü. (1996). Eesti põllumajanduse investeerimisest. Jaan Kivistik (Toim.). EPMÜ teadustööde kogumik (113−118).. Infotrükk OÜ.3.4.
Lilover, L.; Roosmaa, Ü. (1996). Some aspects of Cooperation in Agricultural Economic Research between the Baltic and Nordic Countries. In: III International conference of agricultural and forestry scientists from the Nordic and Baltic countries: The Role of Education and Research for Economic and Sustainable Agriculture and Forestry (43).. Jelgava: Latvia University of Agriculture.3.4.
Roosmaa, Ü. (1995). Nüüdisaja nõuetele vastav põllumajandusökonoomika praktikum EPMÜs. J. Kivistik (Toim.). EPMÜ teadustööde kogumik (21−29).. Eesti Põllumajandusülikool.3.4.
Lilover, L.; Roosmaa, Ü. (1995). The Assumptions and Priorities of the Development of Sustainable Agriculture in Estonia. In: II International Conference of Agricultural Scientists from the Nordic and Baltic Countries: Environment and Sustainable Agriculture (11).. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool.3.4.
  • Leitud 19 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Angus ja herefordi tõugu lihaveiste lihaste suuruse mõjurid ja rümba väärtusAiri KoolmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2014Eesti Maaülikool
AS Ekseko strateegiliste otsuste analüüs aastate 2000-2009 põhjalKauri KübarmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2011Eesti Maaülikool
Bioenergia tootmise ja kasutamise võimalused ning takistused EestisPrants, JaanamagistrikraadLiis Oper; Ülle RoosmaaKaitstud2011Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Eesti Maaülikooli Märja katselauda majandusliku suutlikkuse hinnangIndrek KaivmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2009Eesti Maaülikool
Energiakultuuride kasvatamise majanduslik hinnang päideroo näitelOper, LiismagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2009Eesti Maaülikool
Hinnang OÜ Combiwood investeerimistegevusele ja äririskidele Irja HallikmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2010Eesti Maaülikool
Katlamaja tasuvuse analüüs AS-s Põltsamaa FelixMarika MüürmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2009Eesti Maaülikool
Laenude roll Viljandimaa põllumajandustootjate investeerimistegevuses aastatel 2002-2006Kaja LäätsmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2007Eesti Maaülikool
Majanduskasvu mõju leibkondade finantskäitumisele Eestis aastatel 2001-2006Birgit MaasingmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2007Eesti Maaülikool
Majanduskasvu mõju leibkondade finantskäitumisele Eestis aastatel 2001-2006Maasing, BirgitmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2007Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Majanduslik efektiivsus kattetulu meetodil väetiste kasutamisest teravilja tootmises aastatel 2003-2006Helina UkumagistrikraadÜlle Roosmaa; Rando VärnikKaitstud2007Eesti Maaülikool
Petunia x Hybrida ja Tegetes patula kasvatamise majanduslik hinnang AS Plantexi Jõhvi tootmisüksuse näitelAnneli Kööba-OrlovmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2011Eesti Maaülikool
Piimatootmise tasuvuse analüüs Abja Farmid OÜ näitelMaris TimmmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2010Eesti Maaülikool
Puuvilja- ja marjasaaduste tootearendus Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuses ning Taarapõllu talusLaima PuurmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2011Eesti Maaülikool
Sihtkohaturunduse suvekampaania "Tartus näeme" analüüsUstav, KairimagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2011Eesti Maaülikool
Transpordiettevõtte AS Penske Logistics Europe jätkusuutlikkusMarkus, TerjemagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2008Eesti Maaülikool
Transpordiettevõtte AS Penske Logistics Europe jätkusuutlikkusTerje MarkusmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2008Eesti Maaülikool
Tööjõu tootlikkus ja seda mõjutavad tegurid Eesti toiduainete tootmises ja joogitootmises aastatel 2005-2013Riina TiirikmagistrikraadÜlle RoosmaaKaitstud2015Eesti Maaülikool
Ühistegevuse eelised olmejäätmeveo korraldamisel Tartumaa näitelTea PärnikmagistrikraadÜlle Roosmaa; Jaan LeetsarKaitstud2007Eesti Maaülikool