Anastassia Zabrodskaja

+37255659113
anastassia.zabrodskaja@gmail.com
http://www.tlu.ee/et/Balti-filmi-meedia-kunstide-ja-kommunikatsiooni-instituut/Instituut/Kontaktid/4ff855f8ed1b3b873c49e43a09052ccbac4e4e99/anastassia-zabrodskaja
0000-0001-8082-3549
sotsiolingvist ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni õppejõud

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Sotsiolingvistika vanemteadur (0,20)
01.11.2015–...    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Eesti keele kui teise keele professor (1,00)
01.01.2016–31.12.2016    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, sotsiolingvistika vanemteadur (0,20)
01.01.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, sotsiolingvistika vanemteadur (0,20)
01.09.2013–31.10.2015    Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Eesti keele kui teise keele professor (1,00)
01.04.2011–31.08.2013    Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Vanemteadur (0,20)
01.09.2010–31.08.2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, mobilitas teadur (0,80)
01.01.2010–31.03.2011    Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Teadur (0,20)
01.01.2007–31.12.2010    Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Narva, Eesti, õppeülesande täitja
01.01.2007–31.12.2009    Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool, koolitaja (0,10)
01.05.2006–31.05.2008    Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Teadur (1,00)
01.01.2005–31.12.2006    Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond, Üld- ja rakenduslingvistika õppetool; Tunnitasuline lektor
 
 
Haridustee
2005–2009    Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, lingvistika doktoriõpe (kaitstud esiletõstmisega, laudatur)
2003–2005    Tallinna Ülikool, eesti filoloogia (magistriõpe) (cum laude)
1999–2003    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, eesti keel teise keelena eriala (cum laude)
1988–1999    Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium, kuldmedaliga
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES, United Kingdom), liige
2017−...    Association for the Study of Nationalities (ASN, Columbia University Institute, USA), liige
2017−...    ajakirja "Научный вестник Кубанского государственного университета Медиакоммуникация / Scientific Bulletin of Kuban State University Media Communication" toimetuskolleegiumi liige
2016−...    International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP liige)
2016−...    European Communication Research and Education Association (ECREA liige)
2016−...    Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES liige)
2016−...    Central Eurasian Studies Society (CEES), liige
2016−...    International Pragmatics Association (IPrA), tegevliige
2016−...    Association for Cultural Studies (liige)
2015−...    International Academy for Intercultural Research, liige
2015−...    Magistriõppekava "Communication Management" kuraator: http://media.tlu.ee/index.php/diverse-paths-of-communication-management/
2014−...    EPIC (the European Programme on Intercultural and Multilingual Communication) programmi arendamise eest vastutaja Tallinna Ülikoolis
2014−...    EMICC programmi eest vastutaja Tallinna ülikoolis: http://www.tlu.ee/eurocampus
2013−...    American Association for Applied Linguistics (AAAL) (külalisliige, väljaspool Põhja-Ameerikat)
2012−...    ajakirja "Ethnicity" toimetuskolleegiumi liige, http://www.fsi.lu.lv/?sadala=183
2011−...    Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), liige (University of Washington, USA)
2011−...    The International Association of Language and Social Psychology (IALSP), liige
2010−...    ajakirja "Sociolinguistic Studies" toimetuskolleegiumi liige, http://www.equinoxjournals.com/SS/index
2006−...    Eesti terminoloogia ühingu (ETER) tegevliige
2005−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühing (tegevliige)
2005−...    Emakeele Selts (tegevliige)
2005−...    Eesti Lugemisühing (tegevliige)
2014−2015    Magistriõppekava "Communication Management" valikmooduli "Intercultural Communication" juht
2014−2014    Õpetamine suvekoolis Erasmus Summer School "Language Contact in Contemporary Europe" http://www.phil.uni-greifswald.de/philologien/anglistik/international/eiplc/print.html
2013−2015    Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri bakalaureusekava juht
2013−2015    Eesti keele kui teise keele õpetaja magistrikava juht
2013−2017    Individuals, Societies, Cultures and Health COST Action IS1306 New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges (Management Committee Member, Training Coordinator): http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1306?management
2013−2015    Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi lingvistika magistrikava nõukogu liige
2013−2013    Riigikeeleõppe süsteemi hindamine Eesti vanglates (Justiitsministeeriumi tellimisel, ekspert)
2013−2015    Research project "Globalization and family and social plurilingualism in medium-sized language communities (MSLC) in Europe (GLOBLINMED)", Estonian part of the research team: http://www.ub.edu/plurilingualfamilies/en/
2011−2011    rahvusvahelise seminari "Hot and cold ethnicities in post-Soviet space" (28.-29.10.2011) korraldamine koostöös prof Martin Ehalaga (Eesti, Tallinn, Park Inn Central Tallinn Hotel)
2010−2010    rahvusvahelise seminari "Dimensions of linguistic landscapes in Europe: Materials and methodological solutions" (22.-23.10.2010) korraldamine koostöös dr Mikko Laitineniga (Soome, Jyväskylä, University of Jyväskylä)
2010−2011    Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia, revident
2010−2015    Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi lingvistika doktorikava nõukogu liige
2008−2011    Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia valdkonnajuht (multikultuuriline meeskonnatöö hariduses)
2008−2010    Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia saadik Euroopa doktorantide ja noorteadlaste nõukokku (Eurodoc)
2007−2008    Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (Tallinna ja Harjumaa keskuse juhataja)
2007−2007    NORFACE’i seminari "Linguistic diversity as social action" (26.–28.09.2007) korraldamine (Tallinn, Viimsi, hotell "Athena")
2007−2010    Eesti keelehariduspoliitika ülevaate (Language Education Policy Profile) koostamise komisjoni liige (Haridus- ja Teadusministeerium)
2006−2008    IPrA (International Pragmatics Association) tegevliige
2006−2011    MTÜ noorteühenduse „Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia” (ENTA) liige
2006−2010    Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (liige)
2006−2009    Emakeelepäeva üliõpilaskonverentsi ja emakeelepäeva ürituste korraldamine Tallinna Ülikoolis
2005−2015    Tallinna Ülikooli Eesti Filoloogia Teaduslik Üliõpilasselts (juhatuse liige, toetaja liige)
2004−2005    Tallinna Ülikooli Eesti Filoloogia Teaduslik Üliõpilasselts (tegevliige)
 
 
Loometöö
Zabrodskaja Anastassia. Osa DVD videofilmis. Režii Dmitri Teperik, Illar Leuhin ja Grigori Senkiv. ERINEVUSED ÜHENDAVAD. ENTA. Tartu, 2008. ISBN: 978-9949-15-917-8.
Minu loodud kodulehed:
www.tlu.ee/premic
www.tlu.ee/eurocampus;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Taught over 70 courses and invited to lecture in sociolinguistics and intercultural communication at Tallinn University, Narva College, University of Tartu, Anglia Ruskin University, Institut national des langues et civilisations orientales, Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Interkulturelle Kommunikation, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Bulgarian Academy of Sciences, University of Bologna, Jyväskylän Yliopisto, University of Latvia, Rēzekne University College, Vilnius University, University of Barcelona and Tilburg University. Trainer in Intercultural Communication.;
18.12.2008 Tunnustuskiri "Tallinna Ülikooli Aasta Koolitaja 2008" õppijate positiivse tagasiside pälvinud ja professionaalse koolitustegevuse läbiviimise eest;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Anastassia Zabrodskaja, 3. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes 2010. a üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
2010, Anastassia Zabrodskaja, Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2009/2010. õppeaasta teadustööde üleülikoolilisel konkursil humanitaarteaduste valdkonnas doktoritööde kategoorias parima doktoritöö auhind
2005, Anastassia Zabrodskaja, Eesti Teaduste Akadeemia korraldatud üliõpilaste teadustööde võistlusel II auhind
2005, Anastassia Zabrodskaja, Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2004/2005. õppeaasta teadustööde üleülikoolilisel konkursil humanitaarteaduste valdkonnas magistritööde kategoorias I koht
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika ; PÕHISUUND: kultuuridevaheline kommunikatsioon, identiteet, etnolingvistiline vitaalsus, keelemaastik, keelekontaktid, koodivahetus
 
 
Lisainfo
Anastassia Zabrodskaja has participated in Personnel Development and Mobility Centre 16 hours Continuing Education curriculum in Teaching in English - No. POC0086 during the period 1st October 2015 to 10th December 2015.
Aim of the curriculum: To provide language support to the academic staff who prepare and teach courses in English.
Subjects / sub-topics:
Introducing the course to international students.
Getting students actively involved.
Assessment and feedback.
Challenges related to teaching international students.

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.3.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
6.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
4.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
2.3.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
4.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.2.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.4.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
2.2.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
5.2.
2004

Anastassia Zabrodskaja

+37255659113
anastassia.zabrodskaja@gmail.com
http://www.tlu.ee/et/Balti-filmi-meedia-kunstide-ja-kommunikatsiooni-instituut/Instituut/Kontaktid/4ff855f8ed1b3b873c49e43a09052ccbac4e4e99/anastassia-zabrodskaja
0000-0001-8082-3549
sociolinguist and trainer in intercultural communication

Career

Institution and position
01.01.2017–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Senior Research Fellow in Sociolinguistics (0,20)
01.11.2015–...    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Professor of Estonian as a Second Language (1,00)
01.01.2016–31.12.2016    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Senior Research Fellow in Sociolinguistics (0,20)
01.01.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Senior Research Fellow in Sociolinguistics (0,20)
01.09.2013–31.10.2015    Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, Professor of Estonian as a Second Language (1,00)
01.04.2011–31.08.2013    Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, Senior Researcher (0,20)
01.09.2010–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (0,80)
01.01.2010–31.03.2011    Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, Researcher (0,20)
01.01.2007–31.12.2010    Narva College of Tartu University, Narva, Estonia, Adjunct Lecturer
01.01.2007–31.12.2009    Tallinn University, Tallinn University Open University, training provider (0,10)
01.05.2006–31.05.2008    Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, Researcher (1,00)
01.01.2005–31.12.2006    Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Estonian Philology, Chair of General and Applied linguistics, lecturer (wages)
 
 
Education
2005–2009    Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, doctoral studies in linguistics (excellent, laudatur)
2003–2005    Tallinn University, Estonian philology (MA) (cum laude)
1999–2003    Univeristy of Tartu, Narva College of Tartu University, Estonian as a Foreign Language (cum laude)
1988–1999    Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium, gold medal
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES, United Kingdom), member
2017−...    Association for the Study of Nationalities (ASN, Columbia University Institute, USA), member
2017−...    Journal Научный вестник Кубанского государственного университета Медиакоммуникация / Scientific Bulletin of Kuban State University Media Communication, member of the editorial board
2016−...    International Association for Cross-Cultural Psychology (member)
2016−...    European Communication Research and Education Association (ECREA), member
2016−...    Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES member)
2016−...    Central Eurasian Studies Society (CEES), member
2016−...    International Pragmatics Association (IPrA), member
2016−...    Association for Cultural Studies (member)
2015−...    Member of the International Academy for Intercultural Research
2015−...    Head of MA programme "Communication Management": http://media.tlu.ee/index.php/diverse-paths-of-communication-management/
2014−...    The person in charge of the development of the EPIC (the European Programme on Intercultural and Multilingual Communication) program in Tallinn University
2014−...    The person in charge of the management of the EMICC program in Tallinn University: http://www.tlu.ee/eurocampus
2013−...    American Association for Applied Linguistics (AAAL) (guest member, outside North America)
2012−...    Journal "Ethnicity", a member of Editorial Board, http://www.fsi.lu.lv/?sadala=183
2011−...    Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), member (University of Washington, USA)
2011−...    The International Association of Language and Social Psychology (IALSP), member
2010−...    Journal "Sociolinguistic Studies", a member of Editorial Board, http://www.equinoxjournals.com/SS/index
2006−...    member of Estonian Terminology Society
2005−...    member of Estonian Association for Applied Linguistics
2005−...    member of Estonian Mother Tongue Society
2005−...    member of Estonian Reading Association/EstRA
2014−2015    Head of Optional Module in Intercultural Communication (MA programme "Communication Management")
2014−2014    Teaching in Erasmus Summer School "Language Contact in Contemporary Europe" http://www.phil.uni-greifswald.de/philologien/anglistik/international/eiplc/print.html
2013−2015    Head of Estonian as a Second Language and Estonian Culture BA programme
2013−2015    Head of Teacher of Estonian as a Second Language MA programme
2013−2017    Individuals, Societies, Cultures and Health COST Action IS1306 New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges (Management Committee Member, Training Coordinator): http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1306?management
2013−2015    Member of Master Studies Supervisory Board in Linguistics at Tallinn University Institute of Estonian Language and Culture
2013−2013    Assessment of the official language learning system in Estonian prisons (by request of the Ministry of Justice, expert)
2013−2015    Research project "Globalization and family and social plurilingualism in medium-sized language communities (MSLC) in Europe (GLOBLINMED)", Estonian part of the research team: http://www.ub.edu/plurilingualfamilies/en/
2011−2011    Organization of the international seminar "Hot and cold ethnicities in post-Soviet space" (28.-29.10.2011) in cooperation with Prof. Martin Ehala (Estonia, Tallinn, Park Inn Central Tallinn Hotel)
2010−2010    Organization of the international seminar "Dimensions of linguistic landscapes in Europe: Materials and methodological solutions" (22.-23.10.2010) in cooperation with Dr. Mikko Laitinen (Finland, Jyväskylä, University of Jyväskylä)
2010−2011    Estonian Academy of Young Scientists, auditor
2010−2015    Member of Doctoral Studies Supervisory Board in Linguistics at Tallinn University Institute of Estonian Language and Culture
2008−2011    Estonian Academy of Young Scientists, Division Leader (multicultural teamwork in education)
2008−2010    Official delegate of the Estonian Academy of Young Scientists to the European Council of doctoral candidates and young researchers (Eurodoc)
2007−2008    Estonian as Foreign Language Teachers Association (head of Tallinn and Harjumaa centre)
2007−2007    Organization of the NORFACE series international seminar “Linguistic diversity as social action” (26.–28.09.2007) (Tallinn, Viimsi, hotell "Athena", Estonia)
2007−2010    Member of the Committee which prepared the Country Report “Language Education Policy Profile: Estonia” (Estonian Ministry of Education and Research)
2006−2008    member of IPrA (International Pragmatics Association)
2006−2011    member of the youth Association "Estonian Academy of Young Scientists" (EAYS)
2006−2010    member of Estonian as Foreign Language Teachers Association
2006−2009    Organization of Students Conference on Estonian Mother Tongue day at Tallinn University, Estonia
2005−2015    head of Tallinn University Estonian Philology Students Research Association
2004−2005    member of Tallinn University Estonian Philology Students Research Association
 
 
Creative work
My created websites:
www.tlu.ee/premic
www.tlu.ee/eurocampus;
 
 
Additional career information
Taught over 70 courses and invited to lecture in sociolinguistics and intercultural communication at Tallinn University, Narva College, University of Tartu, Anglia Ruskin University, Institut national des langues et civilisations orientales, Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Interkulturelle Kommunikation, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Bulgarian Academy of Sciences, University of Bologna, Jyväskylän Yliopisto, University of Latvia, Rēzekne University College, Vilnius University, University of Barcelona and Tilburg University. Trainer in Intercultural Communication.;
2008 Training Provider of the Year at Tallinn University;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Anastassia Zabrodskaja, Estonian National Competition of Student Research Works, 3rd Prize in Culture and Society Sciences for the PhD thesis
2010, Anastassia Zabrodskaja, Tallinn University Research Competition: 1st Prize in Humanity Sciences for the best Doctoral thesis
2005, Anastassia Zabrodskaja, Estonian Academy of Sciences Scientific Contest of Students 2nd Prize
2005, Anastassia Zabrodskaja, Tallinn University Research Competition: 1st Prize in Humanity Sciences for the Master thesis
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H360 Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics ; SPECIALITY: intercultural communication, identity, ethnolinguistic vitality, linguistic landscape, language contacts, code-switching
 
 
Additional information
Anastassia Zabrodskaja has participated in Personnel Development and Mobility Centre 16 hours Continuing Education curriculum in Teaching in English - No. POC0086 during the period 1st October 2015 to 10th December 2015.
Aim of the curriculum: To provide language support to the academic staff who prepare and teach courses in English.
Subjects / sub-topics:
Introducing the course to international students.
Getting students actively involved.
Assessment and feedback.
Challenges related to teaching international students.

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.3.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
6.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
4.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
2.3.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
4.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.2.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.4.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
2.2.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
5.2.
2004
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF6147Eesti keele grammatika ja sõnavara dünaamika 1990.-2000. aastatel01.01.200531.12.2008Helle MetslangTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut22 895,41 EUR
IUTIUT20-3Eesti keele kestlikkus avatud maailmas (EKKAM)01.01.201431.12.2019Martin EhalaTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut332 000,00 EUR
MUURU/6912Eesti keele kui teise keele õppe uuringu läbiviimine11.06.201210.06.2013Helena MetslangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut39 999,00 EUR
SFSF0180084s08Eesti keele morfosüntaktiline ehitus ja areng01.01.200831.12.2013Helle MetslangTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond742 705,61 EUR
SFSF0132493s03Eesti keelekeskkonna arengu analüüs, modelleerimine ja juhtimine01.01.200331.12.2007Martin EhalaTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond143 673,38 EUR
ETFETF7350Etnolingvistiline vitaalsus ja identiteediloome: Eesti teiste Balti riikide taustal01.01.200831.12.2011Martin EhalaTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut70 746,06 EUR
MUUTRU15044 (FFI2012-35502)Globaliseerumine ja sotsiaalne perekondlik mitmekeelsus Euroopa kesksuurtes keelekogukondades01.01.201431.12.2015Anastassia ZabrodskajaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut0,00 EUR
ETFETF6151Koodivahetuse, eesti vahekeele ning lastekeele andmekorpuse koostamine ja üldkirjeldus01.01.200531.12.2008Anna VerschikTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut18 316,33 EUR
MJDMJD96Morfosüntaktiliste mallide ülekanne eesti-vene kontaktsituatsioonis01.09.201031.08.2013Anastassia ZabrodskajaTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond83 107,13 EUR
MUUKA/114Uued kõnelejad mitmekeelses Euroopas: võimalused ja väljakutsed03.10.201302.10.2017Anastassia ZabrodskajaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut0,00 EUR
MUUÕA,11806 (1.0101-0344)Uus Eesti keele ja kakskeelse õppe süsteem Tallinna Ülikoolis01.05.200630.06.2008Martin EhalaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond186 007,50 EUR
EKKMEKKM09-85Vene-eesti ja inglise-eesti koodivahetuse ja koodikopeerimise korpuse koostamine ja haldamine01.01.200931.12.2013Anna VerschikTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut36 615,53 EUR
MUUTRU15137Venemaa kuvand läbi Euraasia: Mälu, Identiteet, Konfliktid 01.01.201631.12.2017Anastassia ZabrodskajaTallinna Ülikool25 000,00 EUR
  • Leitud 181 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Soler, Josep; Zabrodskaja, Anastassia (2017). <p>New spaces of ‘new speaker’ profiles: Exploring language ideologies in transnational multilingual families</p>. Language in Society, 46 (4), 1−36 [ilmumas].1.1.
Zabrodskaja, Anastassia; Kask, Helin (2017). <p>4.2 Contacts of Estonian</p>. In: Tiit Tammaru, Kristina Kallas, Raul Eamets (Ed.). 2016/2017 Human Development Report – Estonia at the age of migration. SA Eesti Koostöö Kogu.3.2.
Zabrodskaja, Anastassia; Kask, Helin (2017). <p>4.2 Eesti keele kontaktid</p>. Tiit Tammaru (Toim.). Eesti inimarengu aruanne 2016/2017: Eesti rändeajastul (177−185). SA Eesti Koostöö Kogu.3.2.
Ringblom, Natalia; Karpava, Sviatlana; Zabrodskaja, Anastassia (2017). <p>Russian language transmission and family language policy in Sweden, Cyprus and Estonia</p>. In: отв. ред. Всеволод Валентинович Константинов (Ed.). Proceedings of the Third International Scientific and Practical conference &quot;ACTUAL PROBLEMS OF MASS CONSCIOUSNESS STUDIES&quot;, Penza, Russia, 24-25 March 2017. / «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ», Материалы 3-й Международной научно-практической конференции, 24-25 марта 2017 г (201−207). Пенза: Пензенский государственный университет.3.2.
Ringblom, Natalia; Zabrodskaja, Anastassia; Karpava, Sviatlana (Н. Е. Рингблом, А. Н. Забродская, С. В. Карпова) (2017). <p>Организация благоприятных условий для сохранения и развития русского языка в двуязычной среде. Опыт двуязычных семей в Швеции, Эстонии и на Кипре.</p>. <i>Материалы ежегодной международной научной конференции: Проблемы онтолингвистики – 2017: освоение и функционирование языка в ситуации многоязычия. 26–28 июня 2017 года, Санкт-Петербург..</i> Toim. Т. А. Круглякова, М. А. Еливанова, Т. А. Ушакова. Санкт-Петербург, Россия: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 50−56.3.2.
Zabrodskaja, Anastassia (2017). <p>Declared language behaviour among ethno-linguistically mixed families in Estonia</p>. <i>Book of Abstracts: International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE 9, Malaga, 06 June-09 June 2017.</i> Malaga, Spain: University of Malaga, 478−479.5.2.
Selecka, Elva; Zabrodskaja, Anastassia (2017). <p>Language policy and planning in independent sovereign Estonia (1918–1940)</p>. <i>Suomi Finland 100: Reform and Revolution in Europe, 1917-19: Entangled and Transnational Histories. University of Tampere, Tampere, Finland, 16-18 March 2017.</i> University of Tampere, 23−24.5.2.
Zabrodskaja, Anastassia (2017). <p>Representation of Estonian, Russian and English in the Estonian Linguistic Landscapes</p>. In: Azamat Akbarov (Ed.). BOOK OF ABSTRACTS Transitions and Transformations - Intercultural/Multilingual Education at the Crossroad of Foreign Language Learning (39).FLTAL: International Conference on Foreign Language Teaching and Applied-Socio Linguistics &quot;Building Cultural Bridges&quot;, 11-12 May 2017, Astana, Kazakhstan. Astana, Kazakhstan: Eurasian National University.5.2.
Zabrodskaja, Anastassia (2017). <p>Russian-speakers in Estonia: Constructing the identity of the 'Other' between West and Russia</p>. <i>Abstract Book: 1st International Symposium on Intergroup Communication, Thessaloniki, Greece, 21-23 June 2017.</i> Ed. Howard Giles. Thessaloniki, Greece: Aristotle University of Thessaloniki, 9−10.5.2.
Zabrodskaja, Anastassia (2017). <p>Образы России среди молодых представителей титульного и русскоговорящего населения Эстонии, Латвии и Литвы</p>. <i>Ассоциация антропологов и этнологов России, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, Удмуртский государственный университет, Правительство Удмуртской Республики: XII Конгресс антропологов и этнологов России: «Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и современные вызовы», Ижевск, 3–6 июля 2017 г..</i> Toim. А.Е. Загребин (отв. ред.), М.Ю. Мартынова (отв. ред), Д.А. Черниенко, Д.В. Громов, Д.В. Пузанов. Москва; Ижевск (УИИЯЛ УрО РАН): Институт этнологии и антропологии РАН, 205−206.5.2.
Verschik, Anna; Zabrodskaja, Anastassia; Igav, Reet; Kütt, Andra; Kask, Helin (2017). <p>KEEL JA ÜHISKOND. Gümnaasiumiõpik</p>. Tallinn: Maurus.6.2.
Zabrodskaja, Anastassia (2016). Language Strategies for Trilingual Families. Parents’ Perspectives. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 19 (3), 341−345.10.1080/13670050.2015.1026646.1.1.
Zabrodskaja, Anastassia (2016). Minority Populations in Canadian Second Language Education. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 19 (4), 467−471.10.1080/13670050.2015.1038021.1.1.
Laihonen, Petteri; Zabrodskaja, Anastassia; Sloboda, Marián (2016). What transition, which sociolinguistics? In: Sloboda, Marián; Laihonen, Petteri; Zabrodskaja, Anastassia (Ed.). Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change (13−25). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. (Prague Papers on Language, Society and Interaction / Prager Arbeiten zur Sprache, Gesellschaft und Interaktion; 4).10.3726/978-3-653-05437-8.3.1.
Sloboda, Marián; Laihonen, Petteri; Zabrodskaja, Anastassia (2016). Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.10.3726/978-3-653-05437-8.4.1.
Karpava, Sviatlana; Zabrodskaja, Anastassia and Ringblom, Natalia (2016). <p>Diversity, language maintenance and intergenerational transmission: the evidence from Russian-speaking mothers in Cyprus, Estonia and Sweden</p>. <i>Programme and Abstracts: 2nd Whole Action Conference 12-14 May 2016 | Universität Hamburg.</i> Hamburg: Universität Hamburg, 24−25.5.2.
Soler-Carbonell, Josep; Zabrodskaja, Anastassia (2016). <p>Family language policy in transnational mixed marriages: Spanish-Estonian households in Tallinn</p>. <i>e-Book of Abstracts: Sociolinguistics Symposium 21: Attitudes and Prestige; Murcia, 15-18 June 2016.</i> Ed. Juan M. Hernández-Campoy - J. Camilo Conde-Silvestre - Juan Antonio Cutillas-Espinosa. Murcia, Universidad de Murcia: Universidad de Murcia, 385−385.5.2.
Zabrodskaja, Anastassia (2016). <p>Images of Russia and Russians living in Russia among the bi-ethnic Russian-Estonian mixed couples</p>. <i>ICLASP 15 LIROD 5 (Bangkok 2016) CONFERENCE ABSTRACTS: 15th International Conference on Language and Social Psychology (ICLASP15) Jointly organized with the 5th Language in the Realm of Social Dynamics (LIROD 5) conference, University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), Bangkok, Thailand, 22.–25.06.2016.</i> University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), Bangkok, Thailand: University of the Thai Chamber of Commerce, 82−82.5.2.
Zabrodskaja, Anastassia (2016). <p>Perception of Russia and Russians among mixed couples in Estonia</p>. <i>Crossroads in Cultural Studies Conference: Crossroads in Cultural Studies Conference hosted by the University of Sydney and Western Sydney University, 14-17th December, 2016.</i> Ed. Association for Cultural Studies. Sydney, Australia: University of Sydney Press, 392.5.2.
Zabrodskaja, Anastassia (2016). Power relations between languages in Estonian linguistic landscapes during 2008-2015. <i>Abstracts: 37 International LAUD Symposium: LINGUISTIC LANDSCAPES AND SUPERDIVERSITY IN THE CITY, April 4-6, 2016, Park Hotel &amp; Jugendstilfesthalle.</i> Landau, Germany: University of Koblenz, 82−83.5.2.
Zabrodskaja, Anastassia; Ringblom, Natalia; Karpava, Sviatlana (2016). <p>Russian Language Transmission and Loss in the Baltic Countries, Sweden and Cyprus: Linguistic Choices and their Justification</p>. <i>e-Book of Abstracts: Sociolinguistics Symposium 21: Attitudes and Prestige; Murcia, 15-18 June 2016.</i> Ed. Juan M. Hernández-Campoy - J. Camilo Conde-Silvestre - Juan Antonio Cutillas-Espinosa. Murcia, Universidad de Murcia : Universidad de Murcia, 174−174.5.2.
Zabrodskaja, Anastassia (2016). <p>The patterns of power relations between languages in Estonian sociolinguistic landscapes</p>. <i>ICLASP 15 LIROD 5 (Bangkok 2016) CONFERENCE ABSTRACTS: 15th International Conference on Language and Social Psychology (ICLASP15) Jointly organized with the 5th Language in the Realm of Social Dynamics (LIROD 5) conference, University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), Bangkok, Thailand, 22.–25.06.2016.</i> University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), Bangkok, Thailand: University of the Thai Chamber of Commerce, 81−81.5.2.
Zabrodskaja, Anastassia (2016). <p>Образы России среди титульного и русскоговорящего населения Эстонии, Латвии и Литвы</p>. <i>Программа и тезисы: Вторая Международная научная конференция «Владивосток — точка возвращения. Прошлое и настоящее русского зарубежья», Дальневосточный Федеральный Университет, Владивосток, 12-14 октября 2016.</i> Toim. ответственный редактор доктор исторических наук, профессор С. М. Дударёнок. Vladivostok, Russian Federation: Far Eastern Federal University, 125−126.5.2.
Junttila, Santeri; Kaivapalu, Annekatrin; Metslang, Helle; Pajusalu, Renate; Zabrodskaja, Anastassia; Verschik, Anna (2015). Kümnes muutuva keele päev. Keel ja Kirjandus, 2, 147−150.1.1.
Zabrodskaja, Anastassia; Ehala, Martin (2015). Language and identity in the late Soviet Union and thereafter. Sociolinguistic Studies, 9., 159−171.10.1558/sols.v9i2.26828.1.1.
  • Leitud 49 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Adaptation Strategies Among Foreign Students Stuyding in Tallinn UniversityTriin VaikmäemagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2017Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Ajateenistuse roll vene emakeelega noorte sotsiaalse identiteedi kujunemiselTriin MetsmagistrikraadAnastassia ZabrodskajaJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Alt-üles ja ülevalt-alla keelekorralduse võrdlus Tallinna keelemaastikul läbi keeletoimetaja pilguLiisi KahumagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2011Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Arvamusi ja hinnanguid eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe korraldamise kohtaYulia KopõtnikmagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2017Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Colour vocabulary, colour perception and colour associations among Estonian-Russian and Russian-Estonian bilingualsLoitšenko, OlgadoktorikraadMari Uusküla; Anastassia ZabrodskajaJuhendamiselTallinna Ülikool
Communication Landscapes of Pictographic Nature Case Study - Intercultural Perception of EmojiLuis Braula ReismagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2017Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Culture shock and adaptation strategies among Cameroonian students studying in EstoniaMelvis Fozoung AlemazungmagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2016Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Eesti keele ja aineõpetajate koostöö lõimitud aine- ja keeleõppes vene õppekeelega põhikooli järgses gümnaasiumisOdinets, EduarddoktorikraadAnastassia ZabrodskajaJuhendamiselTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Eesti keelt teise keelena kõneleva õppija identiteedi konstrueerimine õpisituatsioonides - magistrikraadAnastassia ZabrodskajaJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Eesti-vene koodikopeerimise pragmaatilised funktsioonid (ühe Eesti venekeelse pere vestluste näitel)Olga LoitšenkomagistrikraadAnastassia Zabrodskaja; Mari UuskülaKaitstud2015Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut
Eesti-vene sugulussõnavara keskkooliõpilaste keelekasutusesJekaterina DomaševamagistrikraadAnastassia Zabrodskaja; Mari UuskülaKaitstud2015Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut
Ethnolinguistic Vitality of Groups in the Conditions of Language Shift: Language in the Structure of Ethnic Identity of Young UdmurtsdoktorikraadAnastassia Zabrodskaja; Martin EhalaJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Soome-ugri osakond
Ettevõtte kohanemine eksportturgudel mitmekultuurilise meeskonna kaudu OÜ Toggl näitelLiina MillermagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2015Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Gümnaasiumide eesti keele kui teise keele õpetajate ja aineõpetajate teadlikkus lõimitud aine- ja keeleõppestMarika KransivermagistrikraadAnastassia Zabrodskaja; Eduard OdinetsKaitstud2017Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Keelekeskkonna ja keelemaastiku roll keelehoiakute väljakujunemisel Tartu, Tallinna ja Narva venekeelsete üliõpilaste näitelDiana KübardmagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2011Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Keelekümblusklassi lastevanemate etnolingvistiline vitaalsusmagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2013Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Eesti keele ja kirjanduse lektoraat
Keelemaastik Tallinna vanalinnas. Diakrooniline perspektiivMarleen KedarsmagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2017Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Klassiväline õpe. Olemus ja rakendusvõimalused. Kahe Harjumaa ning kuue Tallinna kooli näitelSiiri ErmmagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2016Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Kultuuridevaheline vestluskultuur noorte Eesti venelaste ja eestlaste vahelKarina MassalskajamagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2017Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Kultuuritausta mõju värvidega seotud assotsiatsioonidele ja emotsioonideleKadrin KarnermagistrikraadAnastassia Zabrodskaja; Mari UuskülaKaitstud2013Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Language patterns in mixed Estonian-Russian families with childrenOleg NehtsamagistrikraadAnastassia ZabrodskajaJuhendamiselTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Linguistic landscape of Tallinn University from a foreign student’s perspectiveFolakemi Blessing AwoyomagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2016Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Lugemik vene õppekeelega põhikoolide eesti keele kui teise keele tundideksLiis KalamagistrikraadAnastassia ZabrodskajaJuhendamiselTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste Instituut
Mitmekeelse keelekasutuse analüüs ühe mikrokollektiivi näitelKatrin PõldseppmagistrikraadAnastassia ZabrodskajaJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Motivatsioonilised orientatsioonid eesti keele õppimisel Tallinna Ülikooli välisüliõpilaste näitelKea KiviraijujamagistrikraadAnastassia ZabrodskajaKaitstud2017Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut