Riho Gross

+372 7313489
riho.gross@emu.ee
A-1735-2009
0000-0003-0311-3003

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Vesiviljeluse õppetool, Professor, õppetooli juht (1,00)
01.09.2008–31.08.2017    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vesiviljeluse osakond, Professor (1,00)
1992–31.08.2008    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1988–31.12.1992    ELVI kalakasvatuse osakond; teadur
01.01.1981–31.12.1988    ELVI kalakasvatuse osakond; nooremteadur
 
 
Haridustee
1976–1981    Tartu Riiklik Ülikool, bioloogia-ihtüoloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    EMÜ VLI vesiviljeluse õppetooli juht
2016−...    Kalanduse Teabekeskuse nõukogu liige
2015−...    Eesti Maaülikooli arengufondi hindamiskomisjoni liige
2015−...    Eesti Maaülikooli professorite atesteerimiskomisjoni esimees
2015−...    Maaeluministeeriumi Kalandusnõukogu liige
2015−...    Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava seirekomisjoni liige
2014−...    EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu liige
2014−...    EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu teaduskomisjoni esimees
2014−...    Eesti Maaülikooli nõukogu teadus- ja arenduskomisjoni liige
2013−...    Eesti Maaülikooli nõukogu liige
2013−...    EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusdirektor
2009−...    EMÜ põllumajandusteaduste õppekava doktorantide atesteerimiskomisjoni liige
2014−2017    EMÜ VLI vesiviljeluse osakonna juhataja
2014−2015    Eesti Maaülikooli arengufondi hindamiskomisjoni esimees
2012−2013    Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liige
2011−2012    Haridus- ja teadusministeeriumi põllumajandusteaduste sihtevalveerimise juhtkomitee liige
2007−2012    Eesti Vabariigi esindaja Euroopa T&A evalveerimise võrgustikus
2006−2012    Teaduskompetentsi Nõukogu liige, põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni esimees
2004−2006    TKN põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni liige
2004−2005    EPMÜ reformikomisjoni liige
2003−2006    ETF bio-geoteaduste ekspertkomisjoni liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Stipendiumid ja uurimistöö välismaal:
1993/1994 - 6 kuud Rootsi Instituudi stipendiaat Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli akvakultuuri osakonnas;
1994 - 3 kuud DAAD/NATO stipendiaat Müncheni Tehnikaülikooli loomakasvatuse õppetooli juures;
1995 - 3 kuud Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendiaat Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli akvakultuuri osakonnas;
1996 - 2 kuud külalisteadlasena Berliini Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituudis;
1998 - 2 kuud külalisteadlasena Berliini Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituudis;
1998 - 3 kuud külalisteadlasena Müncheni Ülikooli ulukite bioloogia õppetooli juures;
1999 - 1 kuu külalisteadlasena Berliini Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituudis;
2000 - 1.5 kuud külalisteadlasena Soome Kalandusinstituudis;
2001 - 3 kuud külalisteadlasena Müncheni TÜs;
2001 - 2 kuud Berliini Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituudis;
2003 - 5 kuud külalisteadlasena Müncheni Tehnikaülikoolis;
2008 - 4 kuud külalisteadlane Müncheni Tehnikaülikoolis

Andmed viimasel viiel aastal tehtud õppetöö kohta Eesti Maaülikoolis:
VL.0007 Vesiviljelus 18 EAP
VL.0273 Kalakasvatuse erialaseminar 11 EAP
VL.0360 Teadustöö praktika 8 EAP
VL.0440 Kalakasvatuse kursusetöö 4 EAP
VL.0488 Kalade geneetika, biotehnoloogia ja aretus 4 EAP
VL.1091 Bakalaureusetöö 8 EAP
VL.1098 Magistritöö 30 EAP
VL.1197 Kalade molekulaarökoloogia ja genoomika 4 EAP
PK.1572 Teaduslik-metoodiline praktikum 9 EAP
PK.1574 Teaduslik-metoodiline suvepraktika 5 EAP
DK.0006 Ülikooli pedagoogiline praktika 2 EAP
DK.0008 Teadusartiklite kirjutamine ja publitseerimine 14 EAP
DK.0009 Esinemine rahvusvahelistel teaduskonverentsidel 14 EAP
DK.0010 Esinemised teadus- praktilistel konverentsidel ja doktoriseminaridel 16 EAP
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Riho Gross, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia
2003, Riho Gross, Eesti Riigi Teaduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.3. Geneetika; CERCS ERIALA: B220 Geneetika, tsütogeneetika ; PÕHISUUND: population genetics, phylogeography, transcriptomics and genomics of fish
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B402 Akvakultuuride kasvatamine, kalakasvatus ; PÕHISUUND: kalade populatsioonigeneetika, fülogeograafia, transkriptoomika, genoomika
 
 
Lisainfo
põllumajandusteaduste kandidaat (eriala 06.02.01 - põllumajandusloomade aretus ja selektsioon)
Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, 1991
Pealkiri tõlkes: Eesti karpkala aretuse lähtevormide geneetiline, morfoloogiline ja kalamajanduslik iseloomustus ning tarberistamise tulemused

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riho Gross

+372 7313489
riho.gross@emu.ee
A-1735-2009
0000-0003-0311-3003

Career

Institution and occupation
01.09.2017–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Vesiviljeluse õppetool, Professor, chair of aquaculture (1,00)
01.09.2008–31.08.2017    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, Professor (1,00)
1992–31.08.2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Senior Researcher (1,00)
01.01.1988–31.12.1992    Estonian Research Institute of Animal Breeding and Veterinary Medicine, Department of Fish Farming ; research scientist
01.01.1981–31.12.1988    Estonian Research Institute of Animal Breeding and Veterinary Medicine, Department of Fish Farming ; junior research scientist
 
 
Education
1976–1981    University of Tartu, diploma in biology-ichthyology (equivalent to MSc)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Chair of Aquaculture, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2016−...    Fisheries Information Centre, member of the council
2015−...    member of the evaluation commitee of the Development Fund of Estonian Umiversity of Life Sciences
2015−...    chairman of the attestation board of professors, Estonian University of Life Sciences
2015−...    Fisheries Council of the Estonaian Ministry of Rural Affairs, member of the council
2015−...    Monitoring Commission of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) Operational Programme 2014-2020, member of the commission
2014−...    member of the scientific board of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2014−...    chairman of the scientific commitee of the scientific board of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2014−...    member of the R&D commitee of the board of Estonian University of Life Sciences
2013−...    member of the board of Estonian University of Life Sciences
2013−...    vice director of research, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2009−...    member of the attestation board of PhD students (agriculture), Estonian University of Life Sciences
2014−2017    head of Department of Aquaculture, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2014−2015    Chairman of the evaluation commitee of the Dvelopment Fund of Estonian Umiversity of Life Sciences
2012−2013    member of the Evaluation Commitee of the Estonian Research Council
2011−2012    member of the steering committee for task evaluation of agricultural sciences at the Estonian Ministry of Education and Science
2007−2012    national representative in European RTD Evaluation Network
2006−2012    member of the Estonian Scientific Competence Board, head of the expert panel in agricultural sciences
2004−2006    member of the expert panel in agricultural sciences of the Estonian Scientific Competence Council
2004−2005    Member of the restructuring commitee of the Estonian Agricultural University
2003−2006    member of the expert panel in biological and geological sciences of the Estonian Science Foundation
 
 
Additional career information
Scholarships and research abroad:
1993/1994 - 6 months at Dept. of Aquaculture, Swedish University of Agricultural Sciences (scholarship from Swedish Institute);
1994 - 3 months at Institute of Animal Sciences, Munich Technical University (scholarship from DAAD/NATO);
1995 - 3 months at Dept. of Aquaculture, Swedish University of Agricultural Sciences (scholarship from the Nordic Council of Ministers);
1996 - 2 months at Institute of Inland Fisheries and Ecology in Berlin, Germany (invited guest scientist);
1998 - 2 months at Institute of Inland Fisheries and Ecology in Berlin, Germany (invited guest scientist);
1998 - 3 months at the Dept. Wildlife Biology, Univeristy of Munich;
1999 - 1 month at Institute of Inland Fisheries and Ecology in Berlin, Germany (invited guest scientist);
2000 – 1.5 months at Finnish Fisheries and Wildlife Research Institute;
2001 – 3 months at Dept. Wildlife Biology, Munich Technical Univ., Germany; 2001 - 2 months at Institute of Inland Fisheries and Ecology in Berlin, Germany;
2003 - 5 months at Dept. Wildlife Biology, Munich Technical Univ., Germany (invited guest scientist);
2008 - 4 months at Munich Technical Univeristy, Germany (visiting research fellow)

Information on academic work done within five recent years at Estonian University of Life Sciences:
VL.0007 Aquaculture 18 ECTS
VL.0273 Seminar in aquaculture 11 ECTS
VL.0360 Practical research work 8 ECTS
VL.0440 Course paper in aquaculture 4 ECTS
VL.0488 Genetics, biotechnology and selective breeding of fish 4 ECTS
VL.1091 Bachelor's thesis 8 ECTS
VL.1098 Master's thesis 30 ECTS
VL.1197 Molecular ecology and genomics of fish 4 ECTS
PK.1572 Scientific-methodological practical training 9 ECTS
PK.1574 Scientific-methodological practical training in summer 5 ECTS
DK.0006 Practice learning in university teaching 2 ECTS
DK.0008 Writing and publishing research articles 14 ECTS
DK.0009 Presentations at international science conferences 14 ECTS
DK.0010 Presentations at practical science conferences and doctoral seminars 16 ECTS
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Riho Gross, Raefond Prize of the Estonian University of Life Sciences
2003, Riho Gross, Estonian Science Prize
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.3. Genetics; CERCS SPECIALTY: B220 Genetics, cytogenetics ; SPECIALITY: population genetics, phylogeography, transcriptomics and genomics of fish
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALTY: B402 Aquaculture, pisciculture ; SPECIALITY: population genetics, phylogeography, transcriptomics and genomics of fish
 
 
Additional information
Scientific degree: Candidate of Agricultural Sciences (equivalent to PhD), 1991, Estonian Research Institute of Animal Breeding and Veterinary Science, Tartu, Estonia

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications