Riho Gross

+372 7313489
riho.gross@emu.ee
A-1735-2009
0000-0003-0311-3003

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2008–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vesiviljeluse osakond, Professor (1,00)
1992–31.08.2008    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1988–31.12.1992    ELVI kalakasvatuse osakond; teadur
01.01.1981–31.12.1988    ELVI kalakasvatuse osakond; nooremteadur
 
 
Haridustee
1976–1981    Tartu Riiklik Ülikool, bioloogia-ihtüoloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Eesti Maaülikooli professorite atesteerimiskomisjoni esimees
2014−...    EMÜ VLI vesiviljeluse osakonna juhataja
2014−...    EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu liige
2014−...    EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu teaduskomisjoni esimees
2014−...    Eesti Maaülikooli nõukogu teadus- ja arenduskomisjoni liige
2013−...    Eesti Maaülikooli nõukogu liige
2013−...    EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusdirektor
2009−...    EMÜ põllumajandusteaduste õppekava doktorantide atesteerimiskomisjoni liige
2015−2016    Eesti Maaülikooli arengufondi hindamiskomisjoni liige
2014−2015    Eesti Maaülikooli arengufondi hindamiskomisjoni esimees
2012−2013    Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liige
2011−2012    Haridus- ja teadusministeeriumi põllumajandusteaduste sihtevalveerimise juhtkomitee liige
2007−2012    Eesti Vabariigi esindaja Euroopa T&A evalveerimise võrgustikus
2006−2012    Teaduskompetentsi Nõukogu liige, põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni esimees
2004−2006    TKN põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni liige
2004−2005    EPMÜ reformikomisjoni liige
2003−2006    ETF bio-geoteaduste ekspertkomisjoni liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Stipendiumid ja uurimistöö välismaal:
1993/1994 - 6 kuud Rootsi Instituudi stipendiaat Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli akvakultuuri osakonnas;
1994 - 3 kuud DAAD/NATO stipendiaat Müncheni Tehnikaülikooli loomakasvatuse õppetooli juures;
1995 - 3 kuud Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendiaat Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli akvakultuuri osakonnas;
1996 - 2 kuud külalisteadlasena Berliini Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituudis;
1998 - 2 kuud külalisteadlasena Berliini Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituudis;
1998 - 3 kuud külalisteadlasena Müncheni Ülikooli ulukite bioloogia õppetooli juures;
1999 - 1 kuu külalisteadlasena Berliini Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituudis;
2000 - 1.5 kuud külalisteadlasena Soome Kalandusinstituudis;
2001 - 3 kuud külalisteadlasena Müncheni TÜs;
2001 - 2 kuud Berliini Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituudis;
2003 - 5 kuud külalisteadlasena Müncheni Tehnikaülikoolis;
2008 - 4 kuud külalisteadlane Müncheni Tehnikaülikoolis

Andmed viimasel viiel aastal tehtud õppetöö kohta Eesti Maaülikoolis:
VL.0007 Vesiviljelus 18 EAP
VL.0273 Kalakasvatuse erialaseminar 11 EAP
VL.0360 Teadustöö praktika 8 EAP
VL.0440 Kalakasvatuse kursusetöö 4 EAP
VL.0488 Kalade geneetika, biotehnoloogia ja aretus 4 EAP
VL.1091 Bakalaureusetöö 8 EAP
VL.1098 Magistritöö 30 EAP
VL.1197 Kalade molekulaarökoloogia ja genoomika 4 EAP
PK.1572 Teaduslik-metoodiline praktikum 9 EAP
PK.1574 Teaduslik-metoodiline suvepraktika 5 EAP
DK.0006 Ülikooli pedagoogiline praktika 2 EAP
DK.0008 Teadusartiklite kirjutamine ja publitseerimine 14 EAP
DK.0009 Esinemine rahvusvahelistel teaduskonverentsidel 14 EAP
DK.0010 Esinemised teadus- praktilistel konverentsidel ja doktoriseminaridel 16 EAP
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Riho Gross, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia
2003, Riho Gross, Eesti Riigi Teaduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.3. Geneetika; CERCS ERIALA: B220 Geneetika, tsütogeneetika ; PÕHISUUND: population genetics, phylogeography, transcriptomics and genomics of fish
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B402 Akvakultuuride kasvatamine, kalakasvatus ; PÕHISUUND: kalade populatsioonigeneetika, fülogeograafia, transkriptoomika, genoomika
 
 
Lisainfo
põllumajandusteaduste kandidaat (eriala 06.02.01 - põllumajandusloomade aretus ja selektsioon)
Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, 1991
Pealkiri tõlkes: Eesti karpkala aretuse lähtevormide geneetiline, morfoloogiline ja kalamajanduslik iseloomustus ning tarberistamise tulemused

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riho Gross

+372 7313489
riho.gross@emu.ee
A-1735-2009
0000-0003-0311-3003

Career

Institution and occupation
01.09.2008–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, Professor (1,00)
1992–31.08.2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Senior Researcher (1,00)
01.01.1988–31.12.1992    Estonian Research Institute of Animal Breeding and Veterinary Medicine, Department of Fish Farming ; research scientist
01.01.1981–31.12.1988    Estonian Research Institute of Animal Breeding and Veterinary Medicine, Department of Fish Farming ; junior research scientist
 
 
Education
1976–1981    University of Tartu, diploma in biology-ichthyology (equivalent to MSc)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    chairman of the attestation board of professors, Estonian University of Life Sciences
2014−...    head of Department of Aquaculture, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2014−...    member of the scientific board of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2014−...    chairman of the scientific commitee of the scientific board of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2014−...    member of the R&D commitee of the board of Estonian University of Life Sciences
2013−...    member of the board of Estonian University of Life Sciences
2013−...    vice director of research, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2009−...    member of the attestation board of PhD students (agriculture), Estonian University of Life Sciences
2015−2016    member of the evaluation commitee of the Dvelopment Fund of Estonian Umiversity of Life Sciences
2014−2015    Chairman of the evaluation commitee of the Dvelopment Fund of Estonian Umiversity of Life Sciences
2012−2013    member of the Evaluation Commitee of the Estonian Research Council
2011−2012    member of the steering committee for task evaluation of agricultural sciences at the Estonian Ministry of Education and Science
2007−2012    national representative in European RTD Evaluation Network
2006−2012    member of the Estonian Scientific Competence Board, head of the expert panel in agricultural sciences
2004−2006    member of the expert panel in agricultural sciences of the Estonian Scientific Competence Council
2004−2005    Member of the restructuring commitee of the Estonian Agricultural University
2003−2006    member of the expert panel in biological and geological sciences of the Estonian Science Foundation
 
 
Additional career information
Scholarships and research abroad:
1993/1994 - 6 months at Dept. of Aquaculture, Swedish University of Agricultural Sciences (scholarship from Swedish Institute);
1994 - 3 months at Institute of Animal Sciences, Munich Technical University (scholarship from DAAD/NATO);
1995 - 3 months at Dept. of Aquaculture, Swedish University of Agricultural Sciences (scholarship from the Nordic Council of Ministers);
1996 - 2 months at Institute of Inland Fisheries and Ecology in Berlin, Germany (invited guest scientist);
1998 - 2 months at Institute of Inland Fisheries and Ecology in Berlin, Germany (invited guest scientist);
1998 - 3 months at the Dept. Wildlife Biology, Univeristy of Munich;
1999 - 1 month at Institute of Inland Fisheries and Ecology in Berlin, Germany (invited guest scientist);
2000 – 1.5 months at Finnish Fisheries and Wildlife Research Institute;
2001 – 3 months at Dept. Wildlife Biology, Munich Technical Univ., Germany; 2001 - 2 months at Institute of Inland Fisheries and Ecology in Berlin, Germany;
2003 - 5 months at Dept. Wildlife Biology, Munich Technical Univ., Germany (invited guest scientist);
2008 - 4 months at Munich Technical Univeristy, Germany (visiting research fellow)

Information on academic work done within five recent years at Estonian University of Life Sciences:
VL.0007 Aquaculture 18 ECTS
VL.0273 Seminar in aquaculture 11 ECTS
VL.0360 Practical research work 8 ECTS
VL.0440 Course paper in aquaculture 4 ECTS
VL.0488 Genetics, biotechnology and selective breeding of fish 4 ECTS
VL.1091 Bachelor's thesis 8 ECTS
VL.1098 Master's thesis 30 ECTS
VL.1197 Molecular ecology and genomics of fish 4 ECTS
PK.1572 Scientific-methodological practical training 9 ECTS
PK.1574 Scientific-methodological practical training in summer 5 ECTS
DK.0006 Practice learning in university teaching 2 ECTS
DK.0008 Writing and publishing research articles 14 ECTS
DK.0009 Presentations at international science conferences 14 ECTS
DK.0010 Presentations at practical science conferences and doctoral seminars 16 ECTS
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Riho Gross, Raefond Prize of the Estonian University of Life Sciences
2003, Riho Gross, Estonian Science Prize
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.3. Genetics; CERCS SPECIALTY: B220 Genetics, cytogenetics ; SPECIALITY: population genetics, phylogeography, transcriptomics and genomics of fish
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALTY: B402 Aquaculture, pisciculture ; SPECIALITY: population genetics, phylogeography, transcriptomics and genomics of fish
 
 
Additional information
Scientific degree: Candidate of Agricultural Sciences (equivalent to PhD), 1991, Estonian Research Institute of Animal Breeding and Veterinary Science, Tartu, Estonia

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Leitud 24 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF7348Asustamiste mõju ohustatud lõhelaste ja jõevähi looduslike populatsioonide neutraalsele ja adaptiivsele geneetilisele variatsioonile01.01.200831.12.2011Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut72 012,64 EUR
1.1.7.8-2/T15018VLVVEksperthinnangute andmine Euroopa Kalandusfondi meetme 2.1. taotlustele, mis on vastu võetud 2014. aasta detsembris16.02.201508.03.2015Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut7 706,88 EUR
TAPTAP3-1EMÜ molekulaargeneetilisi meetodeid kasutavate töörühmade teadusaparatuuri kaasajastamine ja täiendamine 01.01.200931.08.2015Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut399 633,15 EUR
MUU8-2/T14080VLVV (7982)Jõevähi (Astacus astacus L.) looduslike asurkondade ja kasvanduste karjade geneetiline kaardistamine01.07.201430.06.2015Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut29 364,95 EUR
ETFETF6155Jõevähi Astacus astacus kasvatuse tehnoloogia täiustamine01.01.200531.12.2007Tiit PaaverEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut25 350,67 EUR
ETFETF5729Kalade liigisisese mitmekesisuse molekulaargeneetilised uuringud kaitse ja säästliku kasutamise huvides01.01.200431.12.2007Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut55 375,46 EUR
MUU8-2/T15103VLVVKalade taastootmise alased uuringud01.05.201501.05.2016Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut51 202,00 EUR
MUU8-2/T13168VLKAKalade taastootmise alased uuringud12.12.201301.05.2014Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut32 400,00 EUR
MUU8-2/T14126VLVVKalade taastootmise alased uuringud20.10.201401.05.2015Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut34 200,00 EUR
1.1.7.T170135VLVVKalade taastootmise alased uuringud (2017)01.05.201730.04.2018Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut32 100,00 EUR
MUU8T160144VLVVKalade taastootmise alased uuringud 2016. a01.05.201601.05.2017Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut36 825,60 EUR
MUU8-2/T10177VLVL (SFE26)Kalapopulatsioonide hea seisund kui jõe valgala eduka majandamise indikaator01.06.201031.08.2013Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut108 953,00 EUR
SFSF0172103s02Kasvatatavate kalaliikide geneetilised ressursid ja nende säästlik kasutamine01.01.200231.12.2006Tiit PaaverEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut266 447,67 EUR
MUU8-2/T15144VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine14.12.201513.12.2017Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut18 711,60 EUR
1.1.7.F170013VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" korraldamine06.01.201705.01.2019Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut15 120,00 EUR
MUU8-2/T14037VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine19.07.201318.07.2015Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut9 540,00 EUR
1.1.7.F170014VLVVKonverentsi ettekannete ja postrite kogumik "Terve loom ja tervislik toit 2017“06.01.201705.01.2019Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut3 591,60 EUR
IUTIUT8-2Populatsioonigeneetika, genoomika ja transkriptoomika rakendused kalade ja põllumajandusloomade geneetilise mitmekesisuse ja lokaalsete adaptatsioonide uuringutes01.01.201331.12.2018Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut700 000,00 EUR
SFSF1080022s07Põllumajandusloomade ja kalade geneetiline mitmekesisus ja geneetiliste ressursside säästlik kasutamine01.01.200731.12.2012Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut471 877,68 EUR
1.1.7.4.1.8-2/T14142VLVVRahvusvaheliselt tuntud teadlase kaasamine prioriteetse uurimissuuna arendamiseks veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis IUT „Populatsioonigeneetika, genoomika ja transkriptoomika rakendused kalade ja põllumajandusloomade geneetilise mitmekesisuse ja lokaalsete adaptatsioonide uurimiseks“ raames 01.12.201431.12.2016Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut76 985,00 EUR
ETFETF9392Transkriptoomika ja populatsioonigenoomika rakendused looduslike ja kasvatatud lõhepopulatsioonide geneetilise mitmekesisuse, divergeerumise ja kohasuse uuringutes 01.01.201231.12.2012Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut14 400,00 EUR
ETFETF7514Vähikatku uuringud Eesti jõevähi Astacus astacus looduslikes ja vähikasvanduste populatsioonides01.01.200831.12.2010Tiit PaaverEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut49 940,06 EUR
APIUT8-2AP14Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT8-2 raames01.01.201431.10.2015Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut63 976,80 EUR
APSF1080022s07APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF1080022s07 raames01.01.201031.12.2011Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut63 911,65 EUR
  • Leitud 61 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Gross, Riho; Kõiv, Kuldar; Pukk, Lilian; Kaldre, Katrin (2017).

Development and characterization of novel tetranucleotide microsatellite markers in the noble crayfish (Astacus astacus) suitable for highly multiplexing and for detecting hybrids between the noble crayfish and narrow-clawed crayfish (A. leptodactylus)

. Aquaculture, 472 (Supplement 1), 50−56.10.1016/j.aquaculture.2016.04.015.
1.1.
Ojaveer, H.; Gross, R.; Laur, K., Arula, T. Klais, R. (2017). Genetic analysis reveals the diversity of larval Gobiidae in a temperate estuary. Journal of Fish Biology, x, xx−xx.jfb.13407 [ilmumas].1.1.
Debes, Paul Vincent; Gross, Riho; Vasemägi, Anti (2017). Quantitative genetic variation in, and environmental effects on, pathogen resistance and temperature-dependent disease severity in a wild trout. American Naturalist, 190 (2), 244−265.10.1086/692536.1.1.
Pukk, Lilian; Gross, Riho; Vetemaa, Markus; Vasemägi, Anti (2016). Genetic discrimination of brackish and freshwater populations of Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) in the Baltic Sea drainage: implications for fish forensics. Fisheries Research, 183, 155−164.10.1016/j.fishres.2016.05.027.1.1.
Ozerov, M.Y,; Gross, R.; Bruneaux, M.; Vähä, J-P.; Burimski, O.; Pukk, L.; Vasemägi, A. (2016). Genome-wide introgressive hybridization patterns in wild Atlantic salmon influenced by inadvertent gene flow from hatchery releases. Molecular Ecology, 25 (6), 1275−1293.10.1111/mec.13570.1.1.
Bekkevold, Dorte; Gross, Riho; Arula, Timo; Helyar, Sarah J; Ojaveer, Henn (2016). Outlier loci detect intraspecific biodiversity amongst spring and autumn spawning herring across local scales. PLoS ONE, 11 (4, e0148499), 1−13.10.1371/journal.pone.0148499.1.1.
Bruneaux, Matthieu; Visse, Marko; Gross, Riho; Pukk, Lilian; Saks, Lauri; Vasemägi, Anti (2016). Parasite infection and decreased thermal tolerance: impact of proliferative kidney disease (PKD) on a wild salmonid fish in the context of climate change. Functional Ecology, 1−11.10.1111/1365-2435.12701.1.1.
Koljonen, Marja-Liisa; Gross, Riho (2016). Genetic diversity of Salmonids. In: Mika Raateoja, Outi Setälä (Ed.). The Gulf of Finland Assessment (229−232). Helsinki: Finnish Environmental Institute (SYKE). (Reports of the Finnish Environment Institute; 27).3.2.
Kaldre, Katrin; Liiva, Mari; Gross, Riho (2016). Genetic and morphological characteristics of wild populations and captive stocks of the noble crayfish (Astacus astacus L.) in Estonia. Journal of Aquaculture Research & Development, 7 (8 (Suppl)), 72.10.4172/2155-9546.C1.009.5.2.
Ott, Ingmar; Gross, Riho; Paaver, Tiit; Tuvikene, Arvo; Kaldre, Katrin; Laarmaa, Ronald; Päkk, Priit; Krause, Teet; Järvalt, Ain (2016). Maaülikooli kalanduse ja vesiviljeluse õppekava valmistab ette kõrgharidusega tippspetsialiste. Paat ja Meremees, 44, 78−80.6.6.
Pukk, L; Ahmad, F; Hasan, S; Kisand, V; Gross, R; Vasemägi, A. (2015). Less is more: extreme genome complexity reduction with ddRAD using Ion Torrent semiconductor technology. Molecular Ecology Resources, 15 (5), 1145−1152.10.1111/1755-0998.12392.1.1.
Kaldre, Katrin; Haugjärv, Kerli; Liiva, Mari; Gross, Riho (2015). The effect of two different feeds on growth, carapace colour, maturation and mortality in marbled crayfish (Procambarus fallax f. virginalis). Aquaculture International, 23 (1), 185−194.10.1007/s10499-014-9807-1.1.1.
Gross, Riho (2015). Kalade geneetika ja aretus. Ginter, Kai; Gross, Riho; Järvalt, Ain; Kruusamägi, Ats; Paaver, Tiit; Päkk, Priit (Toim.). Kalakasvatus. Perspektiivsed liigid (9−26).. Pärnu: Tartu Ülikooli Kalanduse Teabekeskus.3.2.
Pukk, L.; Gross, R.; Vetemaa, M.; Vasemägi, A. (2015). Comparative population genetic analysis of brackish- and freshwater populations of Eurasian perch (Perca fluviatilis L.): implication for fish forensics. Frontiers in Marine Science: XV European Congress of Ichthyology, Porto, Portugal, 7.-11. September 2015. 10.3389/conf.FMARS.2015.03.00004.5.2.
Burimski, Oksana; Gross, Riho (2015). Spatio-temporal genetic structure of Estonian sea trout (Salmo trutta) populations in the Gulf of Finland. Book of Abstracts: VI Baltic Genetics Congress : September 30 - October 3, 2015, University of Tartu, Estonia. Tartu: University of Tartu, 24−24.5.2.
Ginter, Kai; Gross, Riho; Järvalt, Ain; Kruusamägi, Ats; Paaver, Tiit; Päkk, Priit (2015). Kalakasvatus. Perspektiivsed liigid. Pärnu: Eesti Loodusfoto.6.2.
Pukk, Lilian; Kisand, Veljo; Ahmad, Freed; Gross, Riho; Vasemägi, Anti (2014). Double-restriction-site-associated DNA (dRAD) approach for fast microsatellite marker development in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). Conservation Genetics Resources, 6 (1), 183−184.10.1007/s12686-013-0042-2.1.1.
Koljonen, Marja-Liisa; Gross, Riho; Koskiniemi, Jarmo (2014). Wild Estonian and Russian sea trout (Salmo trutta) in Finnish coastal sea trout catches: results of genetic mixed-stock analysis. Hereditas, 151 (6), 177−195.10.1111/hrd2.00070.1.1.
Peuhkuri, Nina; Saura, Ari; Koljonen, Marja-­Liisa; Titov, Sergey; Gross, Riho; Kannel, Risto; Koskiniemi, Jarmo (2014). Current state and restoration of sea trout and Atlantic salmon populations in three river systems in the eastern Gulf of Finland. Helsinki: Finnish Game and Fisheries Research Institute.2.5.
Kaldre, Katrin; Haugjärv, Kerli, Liiva, Mari; Gross, Riho (2014). Kahe erineva sööda mõju marmorvähi (Procambarus fallax f. virginalis) kasvule, värvusele, suguküpsuse saabumisele ning surevusele. Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2014" kogumik: Terve loom ja tervislik toit, Tartu 12-13.03.2014. Toim. Merike Henno, Hanno Jaakson, Ivi Jõudu, Helgi Kaldmäe, Marko Kass, Katrin Laikoja, Ragnar Leming, Ma. 67.5.2.
Pukk, Lilian; Kuparinen, Anna; Järv, Leili; Gross, Riho; Vasemägi, Anti (2013). Genetic and life-history changes associated with fisheries-induced population collapse. Evolutionary Applications, 6 (5), 749−760.10.1111/eva.12060.1.1.
Gross, Riho; Palm, Stefan; Kõiv, Kuldar; Prestegaard, Tore; Jussila, Japo; Paaver, Tiit; Geist, Juergen; Kokko, Harri; Karjalainen, Anna; Edsman, Lennart (2013). Microsatellite markers reveal clear geographic structuring among threatened noble crayfish (Astacus astacus) populations in Northern and Central Europe. Conservation Genetics, 14 (4), 809−821.10.1007/s10592-013-0476-9.1.1.
Kaldre, Katrin; Haugjärv, Kerli; Gross, Riho; Paaver, Tiit; Liiva, Mari (2013). The effect of two different feeds on growth and carapace colour in Marbled crayfish (Procambarus fallax f. virginalis). Book of Abstracts - Regional European Crayfish Meeting: CrayCro, Rovinj, Horvaatia, 26-28.09.2013. Ed. Lennart Edsman (Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden) Leopold Füreder (University of. 44.5.2.
Vasemägi, A.; Gross, R.; Palm, D.; Paaver, T.; Primmer, C.R. (2010). Discovery and application of insertion-deletion (INDEL) polymorphisms for QTL mapping of early life-history traits in Atlantic salmon. BMC Genomics, 11, 156.1.1.
Ozerov, M.; Lumme, J.; Päkk, P.; Rintamäki, P.; Ziętara, M.; Barskaya, Y.; Lebedeva, D.; Saadre, E.; Gross, R.; Primmer, C.; Vasemägi, A. (2010). High Gyrodactylus salaris infection rate in triploid Atlantic salmon Salmo salar. Diseases of Aquatic Organisms, 91, 129−136.1.1.
  • Leitud 14 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Analysis of molecular genetic and life-history traits in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.)Pukk, LiliandoktorikraadAnti Vasemägi; Riho Gross; Tiit PaaverKaitstud2016Eesti Maaülikool
Comparative studies of genetic diversity, divergence and fitness of endangered salmonids in wild and captivityOksana BurimskidoktorikraadRiho GrossJuhendamiselEesti Maaülikool
Daugava lõhekarja geneetiline iseloomustus ja sobivus Pärnu jõe hävimisohus lõhepopulatsiooni taastamiseksKatriin UmsarmagistrikraadRiho Gross; Lilian PukkKaitstud2015Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Eesti hirvepopulatsioonide metsanduslik ja geneetiline analüüsLigi, KarlidoktorikraadRiho Gross; Hardi Tullus; Tiit RandveerJuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Eestisse imporditud Adleri merivaigukollase vikerforellitõu kalakasvatuslik iseloomustusOtt VainomagistrikraadRiho GrossKaitstud2010Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Eestisse imporditud vikerforelli (Oncorchychus mykiss) tõugude geneetiline muutlikkus ja diferentseerumine mikrosateliitide aluselPriit Lullamagistrikraad (teaduskraad)Riho Gross; Tiit PaaverKaitstud2005Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Evolutionary Genetics of Atlantic Salmon (Salmo salar L.) - Molecular Markers and ApplicationsVasemägi, AntidoktorikraadRiho Gross; Tiit Paaver; Jan Nilsson; Lars-Ove ErikssonKaitstud2004Swedish University of Agricultural Sciences, Umea
Kodumaise jõevähi ja vähi võõrliikide bioloogia EestisKatrin KaldredoktorikraadTiit Paaver; Riho GrossJuhendamiselEesti Maaülikool
Latika (Abramis brama) populatsioonigeneetiline struktuur Emajõe-Peipsi-Võrtsjärve veesüsteemisBurimski, OksanamagistrikraadRiho GrossKaitstud2010Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Lõhe, Salmo salar L. Eesti populatsioonide geneetiline iseloomustus DNA markerite aluselVasemägi, Antimagistrikraad (teaduskraad)Riho Gross; Tiit PaaverKaitstud1998Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
Meriforelli (Salmo trutta L.) populatsioonide geneetiline mitmekesisus Soome lahte suubuvates Eesti jõgedesEva-Maria RandmagistrikraadRiho GrossKaitstud2011Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Population genetic structure of salmon (salmo salar L.) and sea trout (Salmo trutta L.) in Lithuanian riversAurelija SamuilovienedoktorikraadRiho GrossKaitstud2012Klaipeda Ülikool, Leedu (13.06.2012)
Säga (Silurus glanis L.) loodusliku asurkonna ja Eestisse imporditud kasvanduste karjade geneetiline iseloomustamine DNA mikrosatelliitmarkerite ja mitokondriaalse DNA polümorfismide abilKatrina LangmagistrikraadRiho Gross; Lilian PukkJuhendamiselEesti Maaülikool
Wels catfish (Silurus glanis L.) as a promising new species in Estonian aquaculture - development of artificial reproduction and rearing technologiesJaanuska, HeikidoktorikraadRiho GrossJuhendamiselEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, kalakasvatuse osakond