23.03.1982
margot.olesk@hotmail.com
www.linkedin.com/in/olesk
www.twitter.com/OmargotteO

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Margot Olesk, Esseekonkursi “Kiviaeg ja lend Kuule kriminaalpoliitikas” võitja esseega "Liftikõne viiest pehmest trellist".
2013, Margot Olesk, Simon Levini 2013.a mälestusstipendiumi laureaat
2010, Margot Olesk, Teadusmagistritööle anti Eesti kriminoloogia- ja karistusõigusalaste üliõpilastööde 2010. a konkursil II koht
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S114 Võrdlev õigusteadus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S150 Rahvusvaheline era- ja avalik õigus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S160 Kriminoloogia
15.01.2020
23.03.1982
margot.olesk@hotmail.com
www.linkedin.com/in/olesk
www.twitter.com/OmargotteO

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Margot Olesk, Winner of the essay competition "Stone Age and Trip to the Moon" organized by the Ministry of Justice of Estonia.
2013, Margot Olesk, Recipient of the 2013. Simon Levin Scholarship
2010, Margot Olesk, The academic master thesis was rewarded with a second place in the 2010 competition of university researches of criminology and criminal law
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS CLASSIFICATION: S114 Comparative law
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS CLASSIFICATION: S150 International private and public law
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS CLASSIFICATION: S160 Criminology

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2019
6.6.
2016
1.2.
2015
1.3.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.2.
2012
1.3.
2011
2.1.
2010
6.7.
2010
1.3.
2009
15.01.2020