9.02.1969
+372 55635687
aljona.lukjanova@kbfi.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teadur (1,00)
01.01.2016–14.08.2016   
EuroAcademy, Administratiivtöötaja (1,00)
2006–31.12.2015   
Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, ökofüsioloogia osakond, Vanemteadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2006   
EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut, ökofüsioloogia osakond, teadur (1.00)
01.01.1999–31.12.2004   
TPÜ Ökoloogia Instituut, maastikuökoloogia osakond, teadur (1.00)
01.01.1993–31.12.1999   
VTM Laste Hematoloogia Instituut, Moskva, teadur (1.00)
 
 
Haridustee
1988–1993   
Moskva Riiklik Ülikool; bioloog (diplom, võrdub MSc)
1976–1986   
Võru 2. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
COST Action CA17122 Increasing understanding of alien species through citizen science, MC asendusliige
2016−...   
Euroakadeemia Keskkonnakaitse teaduskonna nõukogu liige
2016−...   
Euroakadeemia Senati liige
2014−...   
Loengud "Antropogeensed ökosüsteemid", "Linnastumise sotsiaal-ökoloogilised aspektid" , "Teoreetiline ökoloogia" Euroakadeemias
2014−2018   
COST Action FP1403 Non-native tree species for european forests - experiences, risks and opportunities (NNEXT), MC liige
2012−2013   
Grete Vahter (TLÜ, bioloogia) bakalaureusetöö juhendamine
2011−2012   
Gerly Saarman (TLÜ, bioloogia) bakalaureusetöö juhedamine
2004−2004   
Osalemine rahvusvahelise konverentsi "Wood Energy – a Contribution to the Development of Sustainable Forest Management" korraldamises 24.-26. november 2004, Tallinnas.
2003−2003   
Osalemine rahvusvahelise konverentsi ja koolitusseminari "Ökoloogilised protsessid Põhjamaade märgaladel" ("International Conference & Educational Workshop ecohydrological Processes in Northern Wetlands") korraldamises, 30. juuni - 4. juuli, 2003, Eestis. Koostööpartneriks olid Sheffieldi Ülikool (Suurbrittannia) ja Tartu Ülikool.
 
 
Lisainfo
Loengud "Antropogeensed ökosüsteemid" ja "Linnastumise sotsiaal-ökoloogilised aspektid", " Populatsiooniökoloogia (looduskaitseökoloogia)" Euroakadeemias alates 2014.;
Esinemine Raadio 4 programmis „Elukeskkond” alates 2003. a;
Loengud „Looduskaitse” kursustel TPÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses, märts, oktoober 2004;

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.02.2020
9.02.1969
+372 55635687
aljona.lukjanova@kbfi.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2016–...   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Researcher (1,00)
01.01.2016–14.08.2016   
EuroAcademy, Administrator (1,00)
2006–31.12.2015   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Ecophysiology, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2004–31.12.2006   
Estonian Agricultural University, Forest Research Institute, Department of Ecophysiology, research scientist (1.00)
01.01.1999–31.12.2004   
Tallinn Pedagogical University, Institute of Ecology, Department of Landscape Ecology, research scientist (1.00)
01.01.1993–31.12.1999   
Russian Federation Health Ministry, Research Institute of Pediatric Hematology, Moscow, research scientist (1.00)
 
 
Education
1988–1993   
Moscow State University; biologist (Diplom, cf MSc)
1976–1986   
Võru 2. Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
COST Action CA17122 Increasing understanding of alien species through citizen science, MC Substitute
2016−...   
Member of the Council of the Faculty of Environmental Protection, Euroacademy
2016−...   
Member of the Euroacademy Senate
2014−...   
Lectures "Ecology of Anthropogenic Landscapes","Ecological and social aspects of urbanization" and "Theoretical Ecology " in Euroacademy
2014−2018   
Management committee member in COST ACTION FP1403 – Non-Native Tree Species for European Forests: EXperiences, Risks and OpporTunities (NNEXT)
2012−2013   
Supervision of Grete Vahter (TLÜ, biology) Bachelor thesis
2011−2012   
Supervision of Gerly Saarman (TLÜ, biology) Bachelor thesis
2004−2004   
Organisation team of "Wood Energy – a Contribution to the Development of Sustainable Forest Management", 24-26 November 2004, Tallinn.
2003−2003   
Organisation team of "International Conference & Educational Workshop ecohydrological Processes in Northern Wetlands", 30 June - 4 July, 2003, Estonia.
 
 
Additional information
Lectures "Ecology of Anthropogenic Landscapes" and "Ecological and social aspects of urbanization" in Euroacademy, since 2014.;
Talks in the Radio-4 program "Inhabitancy" since 2003
;
The course "Nature conservation" in TPU Open University in March and October 2004;

Completed projects

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.02.2020