Margit Langemets

8.01.1961
6177523
margit.langemets@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–...    Eesti Keele Instituut, sõnaraamatute peatoimetaja (1,00)
2012–2014    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (0,10)
2008–2011    Eesti Keele Instituut, Teadur (0,10)
1993–2007    Eesti Keele Instituut, osakonna juhataja (1,00)
1987–1992    Eesti Keele Instituut, Nooremteadur (1,00)
1984–1987    Eesti Keele Instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2013–2013    “Preparing for the electronic age” - eLex 2013 töötuba, korraldaja Jens Erlandsen (Erlandsen Media Publishing)
2007–2007    Leksikograafia erikursus, Århusi Ülikool
1992–1992    Rahvusvaheline leksikograafiakursus, Dictionary Research Centre, University of Exeter
1979–1984    Tartu Riiklik Ülikool, eesti keel ja kirjandus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2004−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse esimees
2003−...    Rakenduslingvistika konverentsid, korralduskomitee esimees
1993−...    Eesti Keele Instituudi osakonnajuhataja
1993−...    Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige
1984−...    Emakeele Seltsi liige
2016−2018    F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige
2013−2015    F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige
2011−2013    3. rahvusvaheline elektroonilise leksikograafia konverents eLex 2013 (Tallinn, 17.-19.10.2014), teadusliku komitee liige
2007−2012    Riikliku terminoloogiaprogrammi juhtkomitee liige
2006−2009    F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Loengukursused:
Eesti leksikograafia (2 EAP, 25 tundi, eksam). Tallinna Ülikool, kevad 2014.
Erikursus leksikograafiast (3 EAP, 28 tundi, arvestus). Tallinna Ülikool, kevad 2012.
Erikursus leksikograafiast (3 EAP, 28 tundi, eksam). Tartu Ülikool, sügis 2012.
Eesti leksikograafia (24 tundi, arvestus). Moskva Ülikooli soome-ugri filoloogia osakond, mai 2011.

Üksikloengud:
"Semantika ja sõnavara uurimine eesti keeleteaduses" (1 loeng + arvestuse osa), Tartu Ülikool, 2013-2016.
Sissejuhatus arvutilingvistikasse (1 loeng + referaaditeemad + arvestuse osa), Tallinna Ülikool, 2008-2011.
"Semantika ja sõnavara uurimine eesti keeleteaduses" (1 loeng + arvestuse osa), Tartu Ülikool, 2008-2012.

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Margit Langemets, Valgetähe III klassi teenetemärk
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: leksikograafia, arvutileksikoloogia, leksikaalsemantika, sõnastikusüsteemid
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2016
4.1.
2016
6.3.
2016
6.4.
2016
3.2.
2015
4.1.
2015
3.4.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
4.1.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
3.4.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
6.4.
2011
1.2.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
6.3.
2010
2.3.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
6.4.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
3.3.
2007
4.1.
2007
6.4.
2007
3.1.
2006
3.4.
2006
4.1.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
3.1.
2005
3.3.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
3.3.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
4.1.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
3.2.
2002
4.1.
2002
6.3.
2002
4.1.
2001
1.2.
2000
2.2.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
3.3.
1999
6.4.
1999
6.4.
1999
6.4.
1999
6.7.
1999
6.4.
1998
6.4.
1998
6.4.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
6.4.
1997
3.3.
1996
1.2.
1995

Margit Langemets

8.01.1961
6177523
margit.langemets@eki.ee

Career

Institution and occupation
2007–...    Institute of the Estonian Language, executive editor of dictionaries (1,00)
2012–2014    Institute of the Estonian Language, senior researcher (0,10)
2008–2011    Institute of the Estonian Language, researcher (0,10)
1993–2007    Institute of the Estonian Language, head of the department (1,00)
1987–1992    Institute of the Estonian Language, junior researcher (1,00)
1984–1987    Institute of the Estonian Language, assistant (1,00)
 
 
Education
2013–2013    “Preparing for the electronic age” - eLex 2013 workshop, organized by Jens Erlandsen (Erlandsen Media Publishing)
2007–2007    PhD Course, Arhus University, Centre for Lexicography
1992–1992    International lexicography course, Dictionary Research Centre, University of Exeter
1979–1984    University of Tartu, Estonian philology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2004−...    Estonian Association for Applied Linguistics, head of the board
2003−...    The Conferences of Applied Linguistics in Estonia, chair of the organizing committee
1993−...    Institute of the Estonian Language, head of department
1993−...    Institute of the Estonian Language, member of the scientific council
1984−...    Mother Tongue Society, member
2016−2018    The Wiedemann Prize, member of the board
2013−2015    The Wiedemann Prize, member of the board
2011−2013    3rd international conference of electronic lexicography eLex 2013 (Tallinn, 17-19 Oct 2013), member of the scientific committee
2007−2012   
2006−2009    The Wiedemann prize, member of the board
 
 
Additional career information
Courses taught:
Estonian lexicography (2 EAP, 25 hours, exam). Tallinn University, spring 2014.
Special course on Lexicography (3 EAP, 28 hours, arvestus). Tallinn University, spring 2012.
Special course on Lexicography (3 EAP, 28 hours, exam). University of Tartu, autumn 2012.
Estonian Lexicography (24 hours, arvestus). Moscow State University, Dep. of Finno-Ugric Studies, May 2011.

Lectures:
Semantics and Lexicology in Estonian linguistics: Introduction, University of Tartu, 2013-2016.
Introduction into the Language Technology, Tallinn University, 2008-2011.
Semantics and Lexicology in Estonian linguistics: Introduction, University of Tartu, 2008-2012.

;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Margit Langemets, Order of the Valgetäht, 3rd class
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: lexicology and lexicology in general, computational lexicography, lexical semantics, polysemy, lexico-grammatical database of Estonian
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H350 Linguistics
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2016
4.1.
2016
6.3.
2016
6.4.
2016
3.2.
2015
4.1.
2015
3.4.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
4.1.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
3.4.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
6.4.
2011
1.2.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
6.3.
2010
2.3.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
6.4.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
3.3.
2007
4.1.
2007
6.4.
2007
3.1.
2006
3.4.
2006
4.1.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
3.1.
2005
3.3.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
3.3.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
4.1.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
3.2.
2002
4.1.
2002
6.3.
2002
4.1.
2001
1.2.
2000
2.2.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
3.3.
1999
6.4.
1999
6.4.
1999
6.4.
1999
6.7.
1999
6.4.
1998
6.4.
1998
6.4.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
6.4.
1997
3.3.
1996
1.2.
1995
  • Leitud 17 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
EKKMEKKM14-328"Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu" kirjastamine II01.01.201431.12.2018Maria-Maren LinkgreimEesti Rakenduslingvistika Ühing6 000,00 EUR
SFSF0050042s08Eesti keel kui modelleeriv kommunikatiivne süsteem: kood, tõlge ja ajalugu01.01.200831.12.2008Urmas SutropEesti Keele Instituut31 955,82 EUR
SFSF0050023s09Eesti keele alusuuringud keeletehnoloogiliste rakenduste teenistuses 01.01.200931.12.2014Meelis MihklaEesti Keele Instituut520 915,53 EUR
EKRMEKRM04-24Eesti keele sõnastikud Interetis01.01.200431.12.2004Ülle ViksEesti Keele Instituut14 060,56 EUR
EKRMEKRM04-22Eesti kirjakeele seletussõnaraamat01.01.200431.12.2007Margit LangemetsEesti Keele Instituut146 996,79 EUR
EKRMEKRM07-78Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu väljaandmine01.01.200723.12.2007Maria-Maren LinkgreimEesti Rakenduslingvistika Ühing2 236,91 EUR
EKRMEKRM08-101Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu väljaandmine01.01.200831.12.2008Maria-Maren LinkgreimEesti Rakenduslingvistika Ühing2 876,02 EUR
EKKMEKKM10-203Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu väljaandmine ja veebikeskkonna arendamine 01.01.201031.12.2010Maria-Maren LinkgreimEesti Rakenduslingvistika Ühing2 796,13 EUR
EKKMEKKM09-91Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu väljaandmine ja veebikeskkonna uuendamine01.01.200931.12.2009Maria-Maren LinkgreimEesti Rakenduslingvistika Ühing3 007,04 EUR
EKRMEKRM04-23Eesti-Vene sõnaraamat01.01.200431.12.2008Margit LangemetsEesti Keele Instituut134 214,47 EUR
EKKMEKKM09-106Eesti-vene sõnaraamat I-V (lõpetamine)01.01.200931.12.2009Margit LangemetsEesti Keele Instituut33 678,88 EUR
EKRMEKRM04-25Eesti-X-keele sõnastik01.01.200431.12.2005Urmas SutropEesti Keele Instituut28 760,24 EUR
EKKMEKKM14-333ERÜ osalemine AILA-Europe töös ning iga-aastase rakenduslingvistika kevadkonverentsi korraldamine01.01.201431.12.2018Külli KuuskEesti Rakenduslingvistika Ühing6 000,00 EUR
EKKMEKKM09-110Haridussõnastik01.01.200931.12.2010Margit LangemetsEesti Rakenduslingvistika Ühing24 810,50 EUR
EKRMEKRM05-46Leksikoloogia töövahendid01.01.200531.12.2005Ülle ViksEesti Keele Instituut19 173,49 EUR
EKKMEKKM09-190Lingvistikaväljaande "Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat" rahvusvahelise toimetuskolleegiumi koosolek01.01.200931.12.2009Külli KuuskEesti Rakenduslingvistika Ühing2 525,92 EUR
MUUMonograafia "Süstemaariline polüseemia eesti keeles ja selle esitus keelevaras"01.01.201031.12.2010Margit LangemetsEesti Keele Instituut0,00 EUR
  • Leitud 83 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kallas, Jelena; Langemets, Margit (2017). Püsiühendid sõnaraamatutes. Keel on teekond: Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail: Katre Õimu mälestusele pühendatud konverents. Toim. Eslon, Pille; Voolaid, Piret. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 23−25.5.2.
Kallas, Jelena; Langemets, Margit (2017). Kes kellega käib ehk Kollokatsioonisõnaraamat. Sirp : Eesti kultuurileht, 8−8.6.3.
Tuulik, Maria; Langemets, Margit (2016). Systematic Polysemy of Estonian Colour Adjectives. In: Margalitadze, Tinatin; Meladze, George (Ed.). Lexicography and Linguistic Diversity. Proceedings of the XVII EURALEX International Congress (702−708).XVII EURALEX International Congress, Thbilisi, 6-10 Sept 2016. Thbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press.3.2.
Langemets, Margit; Metslang, Helle; Sepper, Maria-Maren (2016). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 12. In: Langemets, Margit; Metslang, Helle; Sepper, Maria-Maren (Ed.). . Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa12.4.1.
Langemets, Margit (2016). Esimene elektrooniline eesti-udmurdi sõnaraamat. Soome-ugri sõlmed, xx−xx.6.3.
Kallas, Jelena; Kilgarriff, Adam; Koppel, Kristina; Kudritski, Elgar; Langemets, Margit; Michelfeit, Jan; Tuulik, Maria; Viks, Ülle (2015). Automatic generation of the Estonian Collocations Dictionary database. Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Proceedings of the eLex 2015 conference, 11-13 August 2015, Herstmonceux Castle, United Kingdom.. Ljubljana/Brighton: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Lexical Computing Ltd, 1−20.3.2.
Metslang, Helle; Langemets, Margit; Sepper, Maria-Maren (2015). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 11. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.). .. 10.5128/ERYa11.4.1.
Kallas, Jelena, Tuulik, Maria; Langemets, Margit (2014). The Basic Estonian Dictionary: the first Monolingual L2 learner’s Dictionary of Estonian. In: Andrea Abel, Chiara Vettori, Natascia Ralli (Ed.). Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus, 15-19 July 2014, Bolzano/Bozen (1109−1119).. Bolzano/Bozen: European Academy..3.4.
Metslang, Helle; Langemets, Margit; Sepper, Maria-Maren (2014). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 10. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.). .. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa.1736-2563.4.1.
Kallas, Jelena; Langemets, Margit (2014). Sõnaraamatud arvutis ehk elektrooniline leksikograafia. Oma Keel, 1, 35−43.6.3.
(2013). Eesti Rakenduslingvistika Aastaraamat 9 / Estonian Papers in Applied Linguistics, Vol. 9. Langemets, Margit; Metslang, Helle; Sepper, Maria-Maren... 10.5128/ERYa.1736-2563.4.1.
Kosem, I., Kallas, J., Gantar, P., Krek, S., Langemets, M., Tuulik, M. (eds.) (2013). Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Proceedings of the eLex 2013 conference, 17-19 October 2013, Tallinn, Estonia. 4.2.
Langemets, Margit (2012). Lingvistilisest kolonialismist sõnaraamatus. Keel ja Kirjandus, 598−613.1.2.
Jelena Kallas, Margit Langemets (2012). Automatic Generation of Specialized Dictionaries Using the Dictionary Writing System EELex. Human Language Technologies – The Baltic Perspective, 247: Proceedings of the Fifth International Conference Baltic HLT 2012. Ed. Tavast, Arvi; Muischnek, Kadri; Koit, Mare. IOS Press, 103−110. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications).3.2.
Metslang, H.; Langemets, M.; Sepper, M-M. (toim.) (2012). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 8 / Estonian Papers in Applied Linguistics, Vol. 8. Metslang, Helle; Langemets, Margit; Sepper, Maria-Maren (Toim.). .. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa.1736-2563.4.1.
(2012). Rakenduslingvistika (Keele ja Kirjanduse erinumber). Keel ja Kirjandus, 561−719.4.1.
Langemets, Margit; Kerge, Krista; Mihkla, Meelis; Alas, Ene; Kaivapalu, Anneatrin; Vider, Kadri; Nemvalts, Peep; Pajusalu, Renate; Verschik, Anna; Argus, Reili (2012). 11. rakenduslingvistika konverents. Keel ja Kirjandus, 715−719.6.3.
Jürviste, Madis; Kallas, Jelena; Langemets, Margit; Tuulik, Maria; Viks, Ülle (2011). Extending the functions of the EELex dictionary writing system using the example of the Basic Estonian Dictionary. Electronic Lexicography in the 21st Century New Applications for New Users: Proceedings of eLex 2011, Bled, 10-12 November 2011. Ed. Kosem; Iztok; Kosem, Karmen. Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovenian Studies, 106−112.3.4.
Metslang, H.; Langemets, M.; Sepper, M. M. (2011). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat. Estonian Papers in Applied Linguistics. Metslang, Helle; Langemets, Margit; Sepper, Maria-Maren... Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa7.2011.4.1.
Langemets, Margit; Vider, Kadri; Metslang, Helle; Kerge, Krista; Argus, Reili; Verschik, Anna; Kaivapalu, Annekatrin (2011). 10. rakenduslingvistika kevadkonverents. Keel ja Kirjandus, 10, 795−800.6.3.
Tiivel, Toomas (2011). Ehe rõõm. Konjakid, armanjakid, grapad ja muud brändid. Langemets, Margit (Toim.). .. Tallinn: Varrak.6.4.
Langemets, Margit; Tiits, Mai; Valdre, Tiia; Voll, Piret (2010). In spe: üheköiteline eesti keele sõnaraamat. Keel ja Kirjandus, 11, 793−810.1.2.
Langemets, Margit (2010). Nimisõna süstemaatiline polüseemia eesti keeles ja selle esitus eesti keelevaras. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.2.2.
Langemets, Margit; Loopmann, Andres; Viks, Ülle (2010). Dictionary management system for bilingual dictionaries. In: Sylviane Granger, Magali Paquot (Ed.). eLexicography in the 21st century : New challenges, new applications. Proceedings of eLex 2009, Louvain-la-Neuve, 22-24 October 2009 (425−430).. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, Cahiers du CENTAL.3.2.
Langemets, Margit (2010). Systematic polysemy of nouns and its lexicographic treatment in Estonian. Proceedings of the XIV Euralex International Congress: XIV rahvusvaheline leksikograafiakongress Euralex (6.-10. juuli 2010). Ed. Dykstra, Anne; Schoonheim, Tanneke (eds.). Leeuwarden/Ljouwert: Fryske Akademy, (CD)−(CD, kokku 6 lk).3.2.