Margit Langemets

8.01.1961
6177523
margit.langemets@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–...    Eesti Keele Instituut, sõnaraamatute peatoimetaja (1,00)
2012–2014    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (0,10)
2008–2011    Eesti Keele Instituut, Teadur (0,10)
1993–2007    Eesti Keele Instituut, osakonna juhataja (1,00)
1987–1992    Eesti Keele Instituut, Nooremteadur (1,00)
1984–1987    Eesti Keele Instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2013–2013    “Preparing for the electronic age” - eLex 2013 töötuba, korraldaja Jens Erlandsen (Erlandsen Media Publishing)
2007–2007    Leksikograafia erikursus, Århusi Ülikool
1992–1992    Rahvusvaheline leksikograafiakursus, Dictionary Research Centre, University of Exeter
1979–1984    Tartu Riiklik Ülikool, eesti keel ja kirjandus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2004−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse esimees
2003−...    Rakenduslingvistika konverentsid, korralduskomitee esimees
1993−...    Eesti Keele Instituudi osakonnajuhataja
1993−...    Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige
1984−...    Emakeele Seltsi liige
2016−2018    F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige
2013−2015    F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige
2011−2013    3. rahvusvaheline elektroonilise leksikograafia konverents eLex 2013 (Tallinn, 17.-19.10.2014), teadusliku komitee liige
2007−2012    Riikliku terminoloogiaprogrammi juhtkomitee liige
2006−2009    F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Loengukursused:
Eesti leksikograafia (2 EAP, 25 tundi, eksam). Tallinna Ülikool, kevad 2014.
Erikursus leksikograafiast (3 EAP, 28 tundi, arvestus). Tallinna Ülikool, kevad 2012.
Erikursus leksikograafiast (3 EAP, 28 tundi, eksam). Tartu Ülikool, sügis 2012.
Eesti leksikograafia (24 tundi, arvestus). Moskva Ülikooli soome-ugri filoloogia osakond, mai 2011.

Üksikloengud:
"Semantika ja sõnavara uurimine eesti keeleteaduses" (1 loeng + arvestuse osa), Tartu Ülikool, 2013-2016.
Sissejuhatus arvutilingvistikasse (1 loeng + referaaditeemad + arvestuse osa), Tallinna Ülikool, 2008-2011.
"Semantika ja sõnavara uurimine eesti keeleteaduses" (1 loeng + arvestuse osa), Tartu Ülikool, 2008-2012.

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Margit Langemets, Valgetähe III klassi teenetemärk
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: leksikograafia, arvutileksikoloogia, leksikaalsemantika, sõnastikusüsteemid
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2016
4.1.
2016
6.3.
2016
6.4.
2016
3.2.
2015
4.1.
2015
3.4.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
4.1.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
3.4.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
6.4.
2011
1.2.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
6.3.
2010
2.3.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
6.4.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
3.3.
2007
4.1.
2007
6.4.
2007
3.1.
2006
3.4.
2006
4.1.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
3.1.
2005
3.3.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
3.3.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
4.1.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
3.2.
2002
4.1.
2002
6.3.
2002
4.1.
2001
1.2.
2000
2.2.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
3.3.
1999
6.4.
1999
6.4.
1999
6.4.
1999
6.7.
1999
6.4.
1998
6.4.
1998
6.4.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
6.4.
1997
3.3.
1996
1.2.
1995

Margit Langemets

8.01.1961
6177523
margit.langemets@eki.ee

Career

Institution and occupation
2007–...    Institute of the Estonian Language, executive editor of dictionaries (1,00)
2012–2014    Institute of the Estonian Language, senior researcher (0,10)
2008–2011    Institute of the Estonian Language, researcher (0,10)
1993–2007    Institute of the Estonian Language, head of the department (1,00)
1987–1992    Institute of the Estonian Language, junior researcher (1,00)
1984–1987    Institute of the Estonian Language, assistant (1,00)
 
 
Education
2013–2013    “Preparing for the electronic age” - eLex 2013 workshop, organized by Jens Erlandsen (Erlandsen Media Publishing)
2007–2007    PhD Course, Arhus University, Centre for Lexicography
1992–1992    International lexicography course, Dictionary Research Centre, University of Exeter
1979–1984    University of Tartu, Estonian philology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2004−...    Estonian Association for Applied Linguistics, head of the board
2003−...    The Conferences of Applied Linguistics in Estonia, chair of the organizing committee
1993−...    Institute of the Estonian Language, head of department
1993−...    Institute of the Estonian Language, member of the scientific council
1984−...    Mother Tongue Society, member
2016−2018    The Wiedemann Prize, member of the board
2013−2015    The Wiedemann Prize, member of the board
2011−2013    3rd international conference of electronic lexicography eLex 2013 (Tallinn, 17-19 Oct 2013), member of the scientific committee
2007−2012   
2006−2009    The Wiedemann prize, member of the board
 
 
Additional career information
Courses taught:
Estonian lexicography (2 EAP, 25 hours, exam). Tallinn University, spring 2014.
Special course on Lexicography (3 EAP, 28 hours, arvestus). Tallinn University, spring 2012.
Special course on Lexicography (3 EAP, 28 hours, exam). University of Tartu, autumn 2012.
Estonian Lexicography (24 hours, arvestus). Moscow State University, Dep. of Finno-Ugric Studies, May 2011.

Lectures:
Semantics and Lexicology in Estonian linguistics: Introduction, University of Tartu, 2013-2016.
Introduction into the Language Technology, Tallinn University, 2008-2011.
Semantics and Lexicology in Estonian linguistics: Introduction, University of Tartu, 2008-2012.

;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Margit Langemets, Order of the Valgetäht, 3rd class
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: lexicology and lexicology in general, computational lexicography, lexical semantics, polysemy, lexico-grammatical database of Estonian
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H350 Linguistics
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2016
4.1.
2016
6.3.
2016
6.4.
2016
3.2.
2015
4.1.
2015
3.4.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
4.1.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
3.4.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
6.4.
2011
1.2.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
6.3.
2010
2.3.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
6.4.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
3.3.
2007
4.1.
2007
6.4.
2007
3.1.
2006
3.4.
2006
4.1.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
3.1.
2005
3.3.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
3.3.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
4.1.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
3.2.
2002
4.1.
2002
6.3.
2002
4.1.
2001
1.2.
2000
2.2.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
3.3.
1999
6.4.
1999
6.4.
1999
6.4.
1999
6.7.
1999
6.4.
1998
6.4.
1998
6.4.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
6.4.
1997
3.3.
1996
1.2.
1995