Urmas Nõmmik

7.06.1975
737 5965
urmasn@hotmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Usuteaduskond, Vana Testamendi ja semitistika dotsent (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Vana Testamendi ja semitistika dotsent (1,00)
01.01.2015–30.06.2015    Helsingi Ülikooli usuteaduskond, Tippkeskus "Changes in Sacred Texts and Traditions" (1,00)
2011–2011    EELK, Usuteaduse Instituut, Dotsent (0,50)
01.09.2010–31.08.2015    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Vana Testamendi ja semitistika dotsent (1,00)
01.09.2010–31.05.2011    Ludwig-Maximilians-Universität München, Humboldti stipendium (1,00)
01.09.2009–31.08.2010    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Vana Testamendi ja semitistika lektor (1,00)
01.09.2006–31.08.2009    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Vana Testamendi ja semitistika teadur (1,00)
2005–2008    EELK, Usuteaduse Instituut, raamatukogu juhataja (0,25)
01.09.2004–31.08.2006    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Vana Testamendi ja semitistika lektor (0,50)
2003–2010    EELK, Usuteaduse Instituut, Lektor (0,50)
 
 
Haridustee
2011–2016    habilitatsioon Müncheni Ludwig-Maximiliani Ülikooli evangeelses usuteaduskonnas
2000–2009    doktorantuur Tartu Ülikooli usuteaduskonnas
2000–2008    doktorantuur Marburgi ülikooli usuteaduskonnas (summa cum laude)
1997–1999    magistrantuur Tartu Ülikooli usuteaduskonnas
1993–1997    bakalaureuseõpe Tartu Ülikooli usuteaduskonnas
1982–1993    Rakvere I Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja
2015−...    European Association of Biblical Studies liige
2014−...    Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi liige
2013−...    Tõlke- ja kommentaarisarja "Piibel kontekstis" peatoimetaja
2011−...    Acta Antiqua Mediterranea et Orientalia (Ugarit-Verlag, Münster) toimetuskolleegiumi liige
2010−...    Uku Masingu Kolleegiumi vanem
2010−...    Society of Biblical Literature liige
2000−...    Akadeemilise Teoloogia Seltsi (Eesti) liige, alates 2012 seltsi esimees
2011−2014    American Schools of Oriental Research liige
2008−2013    EELK Usuteaduse Instituudi toimetiste kolleegiumi liige
2003−2011    EELK Usuteaduse Instituut, Vana Testamendi õppetooli juhataja ülesannete täitja

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Urmas Nõmmik, Alexander von Humboldti Fondi uurimisstipendium
2005, Urmas Nõmmik, Rektor-von-Ewers-Preis 05.05.2005 (Münster-Tartu)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H170 Piibliteadus; PÕHISUUND: Heebrea Piibli / Vana Testamendi kirjandus vormi-, redaktsiooni- ja traditsiooniloolisest perspektiivist.
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H190 Mittekristlikud religioonid ; PÕHISUUND: Iisraeli religioonilugu 8.-7. ja 4.-2. saj. e.Kr., eriti Heebrea Piibli / Vana Testamendi jutustava ja psalmikirjanduse valguses.
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H190 Mittekristlikud religioonid ; PÕHISUUND: Judaismi ajalugu
 
 
Lisainfo
Habilitatsioon Müncheni Ludwig-Maximiliani Ülikooli evangeelses usuteaduskonnas, 08.07.2016, habilitatsioonitöö "Jakob, Isaak und Lot - der Anfang. Eine literar-, motiv- und religionsgeschichtliche Studie"

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.1.
2017
3.2.
2017
1.2.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.2.
2015
6.9.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
6.8.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
3.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
6.7.
2011
2.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.2.
2010
6.3.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
1.2.
2008
3.1.
2007
3.1.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.5.
2006
4.2.
2006
6.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.3.
2005
3.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2000

Urmas Nõmmik

7.06.1975
737 5965
urmasn@hotmail.com

Career

Institution and position
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, School of Theology and Religious Studies, Associate Professor of Old Testament and Semitic Studies (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Associate Professor of Old Testament and Semitic Studies (1,00)
01.01.2015–30.06.2015    University of Helsinki, Faculty of Theology, Centre of Excellence "Changes in Sacred Texts and Traditions" (1,00)
2011–2011    Institute of Theology of the EELC, Senior Lecturer (0,50)
01.09.2010–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Associate Professor of Old Testament and Semitic Studies (1,00)
01.09.2010–31.05.2011    Ludwig-Maximilians-Universität München, Humboldt scholarship (1,00)
01.09.2009–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Lecturer of Old Testament (1,00)
01.09.2006–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Research Fellow (1,00)
2005–2008    Institute of Theology of the EELC, Head of the Library (0,25)
01.09.2004–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Lecturer (0,50)
2003–2010    Institute of Theology of the EELC, Lecturer (0,50)
 
 
Education
2011–2016    Habilitation at the Facutly of Protestant Theology of the Ludwig-Maximilian University of Munich
2000–2009    Doctoral studies at Theological Faculty of the University of Tartu
2000–2008    Doctoral Studies at the Theological Faculty of the Philipps-University of Marburg (summa cum laude)
1997–1999    Master's studies at the theological faculty of the University of Tartu
1993–1997    Bachelor's studies at the theological faculty of the University of Tartu
1982–1993    The 1st Secondary School of Rakvere
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Head of the School of Theology and Religious Studies at the University of Tartu
2015−...    Member of the European Association of Biblical Studies
2014−...    Member of the Estonian Society for the Study of Religions
2013−...    General editor of the Series "Bible in Context" (translations with commentaries)
2011−...    Member of the board of editors of Acta Antiqua Mediterranea et Orientalia (Ugarit-Verlag, Münster)
2010−...    Head of the Collegium of Uku Masing
2010−...    Member of the Society of Biblical Literature
2000−...    Member of the Estonian Theological Society, head of the society since 2012
2011−2014    Member of the American Schools of Oriental Research
2008−2013    Member of the Collegium of the Publications of the EELC Institute of Theology
2003−2011    Holder of the Chair of the Old Testament at the Institute of Theology of the EELC (ad interim)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Urmas Nõmmik, Research Fellowship for postdoctoral researchers of the Alexander von Humboldt Foundation
2005, Urmas Nõmmik, Rektor-von-Ewers-Preis 05.05.2005 (Münster-Tartu)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H170 Bible ; SPECIALITY: The Hebrew Biblical / Old Testament literature from the perspective of form, redaction and tradition history.
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H190 Non-Christian religions ; SPECIALITY: The history of religion in Ancient Israel in the 8th-7th and 4th-2nd cent BC, particularly in the light of the Hebrew Biblical / Old Testament narrative and psalm literature.
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H190 Non-Christian religions ; SPECIALITY: History of Judaism
 
 
Additional information
Habilitation at the Faculty of Protestant Theology of the Ludwig-Maximilian University of Munich, July 8, 2016, habilitation thesis "Jakob, Isaak und Lot - der Anfang. Eine literar-, motiv- und religionsgeschichtliche Studie"

Publications

Category
Year
Publication
 
2.1.
2017
3.2.
2017
1.2.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.2.
2015
6.9.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
6.8.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
3.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
6.7.
2011
2.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.2.
2010
6.3.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
1.2.
2008
3.1.
2007
3.1.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.5.
2006
4.2.
2006
6.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.3.
2005
3.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2000
  • Leitud 4 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF8665Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis01.01.201131.12.2014Randar TasmuthEELK, Usuteaduse Instituut48 000,00 EUR
ETFETF9279Religioossete gruppide formaalsed ja teoloogilised markerid hilises Vana Testamendi ja lähedases kirjanduses01.01.201231.12.2015Urmas NõmmikTartu Ülikool, Usuteaduskond46 440,00 EUR
SFSF0182580s03Religioossuse dünaamika tsivilisatsioonis01.01.200331.12.2007Kalle KasemaaTartu Ülikool, Usuteaduskond159 747,17 EUR
ETFETF6849Sissejuhatus algkristlikku mõtlemisse01.01.200631.12.2008Randar TasmuthEELK, Usuteaduse Instituut23 008,20 EUR
  • Leitud 70 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Nõmmik, Urmas (2017). Jakob, Isaak und Lot - der Anfang. Eine literar-, motiv- und religionsgeschichtliche Studie. Tübingen: Mohr Siebeck [ilmumas].2.1.
Nõmmik, Urmas (2017). The Pauline Letters and (Homo)Sexuality: Examining Hermeneutical Arguments Used in the Estonian Discussion. In: Eve-Marie Becker, Kenneth Mtata (Ed.). Pauline Hermeneutics: Exploring the "Power of the Gospel" (127−142). Leipzig, Genf: Evangelische Verlagsanstalt. (LWF Studies; 3).3.2.
Nõmmik, Urmas (2016). Jacob at the Jabbok and Royal Ideology. Alter Orient und Altes Testament, 390 (4), 225−237.1.2.
Nõmmik, Urmas (2016). Qinah Meter: From Genre Periphery to Theological Center - A Sketch. In: Christoph Levin, Ehud Ben Zvi (Ed.). Centres and Peripheries in the Early Second Temple Period (411−436). Tübingen: Mohr Siebeck. (Forschungen zum Alten Testament; 108).3.1.
Urmas Nõmmik (2016). Inclusio in Genesis 28 and 32: Synchronically and Diachronically. In: Elizabeth Hayes, Karolien Vermeulen (Ed.). Doubling and Duplicating in the Book of Genesis. Literary and Stylistic Approaches to the Text (183−197). Winona Lake, IN: Eisenbrauns.3.2.
Nõmmik, Urmas (2015). Vanaheebrea luule poeetika, juhatuseks. Methis. Studia humaniora Estonica, 13 (16), 8−26.1.2.
Nõmmik, Urmas (2015). 2.1. Vana Testamendi aja jumalateenistus. Kaido Soom (Toim.). Liturgika (19−31).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Nõmmik, Urmas (2015). Uku Masing und Paul Volz: Gott und das Dämonische. Espak, P.; Läänemets, M.; Sazonov, V.. When Gods Spoke. Researches and Reflections on Religious Phenomena and Artefacts (227−236).. Tartu: University of Tartu Press. (Studia Orientalia Tartuensia. Series nova; 6).3.2.
Kasemaa, Kalle (2015). Mišnatraktaat "Sabat". Heebrea keelest tõlkinud ja kommenteerinud Kalle Kasemaa. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.4.2.
Urmas Nõmmik (2015). Witte, Markus (Hg.): Hiobs Gestalten. Interdisziplinäre Studien zum Bild Hiobs in Judentum und Christentum. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2012 [Rezension]. Orientalistische Literaturzeitung, 110 (6), 447−449.<a href='http://dx.doi.org/10.1515/olzg-2015-0160' target='_blank'>10.1515/olzg-2015-0160</a>.6.9.
Nõmmik, Urmas (2014). Discussion on a Ruler&#39;s Fundamental Corruptness in the Wisdom Literature, Job 29-31 as an Example. Usuteaduslik Ajakiri, 67 (2), 11−23.1.1.
Lahe, Jaan, Naab, Ergo, Nõmmik, Urmas, Süld Elo, Tasmuth, Randar (2014). Grandi ETF8655 religiooniajaloole pühendatud konverents EELK Usuteaduse Instituudis. Usuteaduslik Ajakiri, 66 (1), 140−145.1.1.
Nõmmik, Urmas (2014). Iiob ja tema ainumas Jumal, ehk kust see kuri tuleb? Vikerkaar, 29, 72−82.1.3.
Nõmmik, Urmas (2014). Thinking of Water in the Book of Job: A Fluvial Introduction to the Job Literature. In: Ben Zvi, Ehud; Levin, Christoph (Ed.). Thinking of Water in the Early Second Temple Period (279−298).. Berlin, New York: Walter de Gruyter &amp; Co. (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft; 461).<a href='http://dx.doi.org/10.1515/9783110349665.279' target='_blank'>10.1515/9783110349665.279</a>.3.1.
Nõmmik, Urmas (2014). Between Praise and Lament. Remarks on the Development of the Hebrew Psalms. In: Mtata, Kenneth; Niebuhr, Karl-Wilhelm; Rose, Miriam (Ed.). Singing the Songs of the Lord in Foreign Lands. Psalms in Contemporary Lutheran Interpretation (91−104).. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt. (The Lutheran World Federation Documentation; 59).3.2.
Nõmmik, Urmas (2014). Poetical Units in Biblical Hebrew Poetry, Job 11 as an Example. In: Kämmerer, Thomas Richard; Nõmmik, Urmas; Päll, Janika (Ed.). Poetological Studies in Colometry (x).. Münster: Ugarit Verlag. (Proceedings in Poetology; 1) [ilmumas].3.2.
(2014). Usuteaduslik Ajakiri. Akadeemiline Teoloogia Selts.4.1.
Lahe, Jaan, Nõmmik, Urmas (2014). Lühike sissejuhatus ajaloolis-kriitilisse meetodisse. Kirik&amp;Teoloogia, 116, xxx−xxx.6.3.
Põldsam, Anu; Nõmmik, Urmas (2014). Vor 80 Jahren: Eröffnung des Lehrstuhls für Judaistik an der Universität Tartu. Judaica. Beiträge zum Verstehen des Judentums, 414−419.6.8.
Kulmar, Tarmo; Nõmmik, Urmas; Läänemets, Märt; Kõiv, Mait; Espak, Peeter; Lahe, Jaan; Stadnikov, Sergei; Sazonov, Vladimir; Aleksejev, Tiit; Mölder, Holger; Värk, René (2013). Riiklikud ideoloogiad ja usundid Idamaades. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 16 (4), 147−153.1.1.
Lahe, Jaan, Nõmmik, Urmas, Tasmuth, Randar (2013). Toimus religiooniajaloole pühendatud teaduskonverents. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 2, 142−144.1.1.
Nõmmik, Urmas (2013). Review: Lux, Rüdiger. Hiob: Im Räderwerk des Bösen. Biblische Gestalten 25. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2012. Review of Biblical Literature, 8, 1−1.1.2.
Nõmmik, Urmas (2013). Mõningaid probleeme Vana Testamendi tõlkimisel. Akadeemia, 25 (8), 1389−1401.1.3.
Nõmmik, Urmas (2013). Iiobi raamat. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.2.
Nõmmik, Urmas (2013). Piibel ja müüt, tõlge ja tõlgendus. Idakiri: Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat, 19−33.3.2.