Inge Käsi

12.07.1963
inge.kasi@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...    Eesti Keele Instituut, leksikograaf (1,00)
1981–1999    Eesti Keele Instituut, toimetaja (1,00)
 
 
Haridustee
1982–1988    Tartu Riiklik Ülikool , eesti keel ja kirjandus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1986−...    Emakeele Seltsi liige

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H353 Leksikoloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H401 Dialektoloogia

Inge Käsi

12.07.1963
inge.kasi@eki.ee

Career

Institution and occupation
2008–...    Institute of the Estonian Language, lexicographer (1,00)
1981–1999    Institute of the Estonian Language, editor (1,00)
 
 
Education
1982–1988    University of Tartu, Estonian language and literature
 
 
R&D related managerial and administrative work
1986−...    Member of the Mother Tongue Society

Qualifications

Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H353 Lexicology
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H401 Dialectology