Kaire Kollom

27.03.1970
55518171
kaire.kollom@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, õppejuht (1,00)
01.09.2014–31.08.2015    Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, õppejuht (0,80)
01.09.2014–31.08.2015    Tallinna Ülikool, Pedagoogiline Seminar, õppejuht (0,20)
01.04.2013–31.08.2014    Tallinna Ülikool, Pedagoogiline Seminar, õppejuht (1,00)
01.01.2006–31.12.2008    Tallinna Haridusamet, assessor (0,20)
2005–2013    Tallinna Pedagoogiline Seminar, Lektor (0,80)
01.01.2004–31.12.2013    Tabasalu lasteaed Tibutare, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal (1,00)
01.01.2000–31.12.2004    Tallinna Vormsi lasteaed, Õpetaja (1,00)
01.01.1991–31.12.1993    EV ülemkohus, EV Ülemkohus, rehabilitatsiooniosakonna vastutav sekretär (1,00)
01.01.1990–31.12.1991    EV Justiitsministeerium, kohutäitur (1,00)
 
 
Haridustee
2015–...    Tallinna Ülikool, haridusteaduste instituut, kasvatusteaduste doktorand
2012–2014    Tallinna Ülikooli, tehnikateaduse magister (haridustehnoloogia)
2003–2007    Tallinna Ülikool, haridusteaduse magister (hariduse juhtimine)
2000–2003    Tallinna Pedagoogiline Seminar, koolieelse lasteasutuse õpetaja (cum laude)
1988–1990    Tallinna Majandustehnikum, jurist
1977–1988    Rakvere 3. Keskkool

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2017
3.1.
2017
3.2.
2015
3.2.
2015
6.6.
2012
3.4.
2011
6.6.
2010
6.3.
2008

Kaire Kollom

27.03.1970
55518171
kaire.kollom@tlu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2015–...    Tallinn University, School of Educational Sciences, Head of Studies (1,00)
01.09.2014–31.08.2015    Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Head of Academic Affairs (0,80)
01.09.2014–31.08.2015    Tallinn University, Pedagogical College, Head of Studies (0,20)
01.04.2013–31.08.2014    Tallinn University, Pedagogical College, Head of Academic Affairs (1,00)
01.01.2006–31.12.2008    Tallinn City Education Department, assessor (0,20)
2005–2013    Tallinn Pedagogical College, Lecturer (0,80)
01.01.2004–31.12.2013    Tabasalu lasteaed Tibutare, head of studies (1,00)
01.01.2000–31.12.2004    Tallinn kindergarten Vormsi, Teacher (1,00)
01.01.1991–31.12.1993    Supreme Court of Estonian Republic, secretary (1,00)
01.01.1990–31.12.1991    Ministry of Justice, bailiff (1,00)
 
 
Education
2015–...    Tallinn University, School of Educational Scineces, doctoral studies
2012–2014    Tallinn University, master in technical sience (Educational technology)
2003–2007    Tallinn University, master in educational science (educational management)
2000–2003    Tallinn Pedagogical Seminar, kindergarten teacher (cum laude)
1988–1990    Tallinn Economy School, lawyer
1977–1988    Rakvere Secondary School No 3

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2017
3.1.
2017
3.2.
2015
3.2.
2015
6.6.
2012
3.4.
2011
6.6.
2010
6.3.
2008