Katrin Paadam

28.03.1954
6204106
katrin.paadam@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Professor (1,00)
01.09.2013–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool, Professor (1,00)
01.01.2012–31.08.2013    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Avaliku sektori majanduse instituut, Professor (1,00)
01.01.2007–31.12.2011    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Avaliku sektori majanduse instituut, Professor (1,00)
2004–2006    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Avaliku sektori majanduse instituut, Dotsent (1,00)
2003–2004    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Avaliku sektori majanduse instituut, Erakorraline dotsent (1,00)
2000–2003    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Avaliku sektori majanduse instituut, Lektor (1,00)
1992–1995    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Avaliku sektori majanduse instituut, Lektor (1,00)
1990–1992    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Avaliku sektori majanduse instituut, Vanemõpetaja (0,50)
01.01.1984–31.12.2000    Tallinna Linnauurimise Instituut/Linnauuringute Instituut; teadur, vanemteadur
 
 
Haridustee
1972–1978    Tartu Riiklik ülikool, romaani-germaani keelte eriala
1969–1972    Tallinna 7. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    'Eesti 100 - teel avatusele?', ESAK (Eesti sotsiaalteadlaste aastakonverents) 24.-25. märts, korraldustoimkonna liige
2014−...    Baltic Journal of European Studies, retsensent
2013−...    Ajakirja 'Qualitative Sociology', retsensent
2013−...    TTÜ Majandusteaduskonna Rahvusvaheliste suhete instituudi nõukogu liige
2012−...    Ajakirja 'Built Environment', retsensent
2012−...    CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction), W 69 'Residential Studies', kaaskoordinaator
2008−...    MISTRA - the Swedish Foundation for Strategic Environmental Research, ekspert
2007−...    TTÜ avaliku sektori majanduse instituudi majandussotsioloogia õppetooli juhataja
2006−...    TTÜ majandusteaduskonna nõukogu liige
1993−...    Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni liige
1992−...    Eesti Sotsioloogide Liidu liige
2016−2016    ’SUSTAINABLE HOUSING 2016 – International Conference on Sustainable Housing Planning, Management and Usability’ Porto, Portugal, 16-18 November, teaduskomitee liige
2015−2016    'Eesti tee 2030', Arengufond, ekspert
2015−2018    Architectural Inventions for Dwelling, Aging and Healthcare (SRE-AIDAH 2014-2018), Chalmers University of Technology, Teadusnõukogu liige
2015−2017    ‘Tallinna Peatänav', Eesti Arhitektuurikeskus, projekti ekspert
2015−2015    ESA (Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon) konverentsi 'Differences, Inequalities and Sociological Imagination' sessiooni 'Urban Experiences' juhtimine, Praha, 25-28.08.
2015−2015    CIB W069 ‘Residential Studies’ konverents ‘Explorations on Urban Residential Qualities: Situations of Dwelling, Ageing and Healthcaring. Inquiries of Transdisciplinary Nature’, Chalmers TÜ, 14-17.10, teaduskomitee liige; plenaari, sessioonide juh.
2014−2014    Hoonestuse (elamumajanduse) valdkonna arengukava 2030+, Eesti Energiamajanduse Arengukava (ENMAK) 2030+, EV Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, ekspertgrupi liige
2014−2014    NSBB (Nordic Urban and Housing Research Network) konverents ‘Urban renewal – diversified responses to the development of housing and public space in cities’, TTÜ, Tallinn, 8-10.10; teaduskomitee esimees; konverentsi korraldaja
2014−2014    RN 37 ‘Urban Sociology’, ESA (European Sociological Association) mid-tem conference ‘Public spaces and private lives in the contemporary city’, Lisbon, FCSH-UNL, 19-21.11; konverentsi teaduskomitee liige
2013−2013    Linnaidee. Asumiseltside algatus; Nõukoja liige
2012−2012    NSBB (Nordic Urban and Housing Research Network) konverents 'Urban and Housing Policy: Research Making a Difference?', 9.−12. oktoober, Helsinki, Aalto University, teaduskomitee liige; sessiooni Urban Everyday Living juhatamine
2011−2011    Eesti sotsiaalteadlaste konverents “20 aastat iseseisvust”, Tallinnas, töörühma “Eesti linnad ja elukeskkonnad” juhatamine
2011−2016    2011 - 2016 'Linna päev', paneelkohtumised Tallinna linnaametite juhtivspetsialistidega, igaaastase avaliku ürituse korraldamine TTÜs
2010−2011    International Visurf Nordic-Baltic Colloquium:Visions of Residential Futures.Housing in Transformation, 22-23 September 2011, Göteborg, Chalmersi Tehnoloogiaülikool, programmikomitee liige
2009−2009    Research in Economics and Business:Central and Eastern Europe ajakirja toimetuskolleegiumi liige
2008−2011    Nordforsk teadusvõrgustik VISURF 'Visions of Residential Futures.Housing in Transformation', kaaskoordinaator
2008−2008    CIB W069 rahvusvahelise konverentsi 'Elamisviisid distsipliindeiüleses käsitluses', Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, programmikomitee esimees, konverentsi korraldaja
2007−2009    CIB W069 'Housing sociology' konverentside teaduskomitee liige Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elisabeth, LAV (2007), Bulgaaria Teaduste Akadeemia (2009)
2006−2007    TTÜ avaliku sektori majanduse instituudi majandussotsioloogia õppetooli hoidja
2006−2013    TTÜ avaliku sektori majanduse instituudi nõukogu liige
2005−2009    TTÜ majandusteaduskonna kogumiku Working Papers in Economics toimetuskolleegiumi liige
2003−2005    CIB W69 "Housing sociology" konverentside teaduskomitee liige: Ungari Statistikaamet, Budapest (2003), Helsinki Tehnoloogiülikool (2004), Maribori Eluasemefond, Sloveenia (2005)
2002−2011    CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction), W 69 "Housing Sociology" töörühma koordinaator
2000−2003    "Naised ja teadus", EV Haridusministeerium, EL projekt, komisjoni liige
1998−2008    Eesti elamumajanduse/eluasemevaldkonna arengukavad perioodil 1999 - 2013, EV Majandusministeerium/EV Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, ekspert
1996−1997    Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni III konverentsi rahvusvahelise programmikomitee liige
1996−1997    CIB W69 „Housing Sociology“ rahvusvahelise konverentsi korralduskomitee esimees, TTÜ, Tallinn
1995−2007    „Yhteiskuntasuunnittelu“ (The Finnish Journal of Urban and Regional Research), toimetuskolleegiumi liige
1995−1997    Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon, juhatuse liige
1994−1998    Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse liige
1994−2004    ENHR (European Nework for Housing Research), liige
1994−2011    CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction), W0 69 “Housing Sociology”, liige
 
 
Loometöö
2016 Fotod elamutest Pariisis ja Tallinnas, S. Gromark, M. Ilmonen, K. Paadam, E. Støa, (toim.) Ways of Residing in Transformation. Interdisciplinary Perspectives, Ashgate Publications Ltd. ;
2013 Näitus 'Tallinn - avatud merele', TTÜ Raamatukogu, kontseptsioon, tekstid, fotod ja korraldamine (koostöös L. Ojamäe, K. Siilak);
2009 Linnafotod: Urban Sustainability and Governance: New Challenges in Nordic-Baltic Housing Policies (2009), A.Holt-Jensen, E.Pollock (Toim.). New York: Nova Science Publicher Inc.;
2007 Linnafotod: Understanding distinction in ways of residing: the socio-physicality of relations and capasity (2007). Ilmonen, M.; Lehtovuori, P.; Pakarinen, T (Toim.). Prospectus. Kirjoituksia kaupungista ja suunnittelusta (255-267). Espoo: Helsinki Uni;
2007 Linnafotod: Vem bryr sig om Kopli Liinid i Tallinn? (2007). Nylander, O.; Gromark, S.; Nilsson, F.; Redvall, C. (Toim.). Bostadens rum. Chalmersarkitekter om bostadens kvaliteer (67-74). Göteborg: Chalmers University of Technology.;
2004 Linnafotod Regeneration (2004), ALINEA ditrice s. r. l., Firence, pp 238-239 (kaasautor Karl J. Paadam);
2002 Linnafotod: Changing Neighbourhoods in Tallinn: Mustamäe, Kalamaja, Kadriorg (2002), TTU Press, Tallinn, PP 53,79, esikaas;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õppetöökogemus. Kursused alates 2012.a.
TTS9200 Kvalitatiivsed uurimismeetodid (PhD); TS9300 Linnateooriad (PhD); TTS1100 Linna- ia eluasemesotsioloogia (MA, IÕ); TTS1060 Linnateooriad (MA); TTX1130 "Linna- ja keskkonnapoliitika: juhtumiuuring (MA); valik loenguid: TTS2320 Kvalitatiivsed uurimismeetodid; TTS0030 Sissejuhatus urbanistikasse; TTS0100 Sotsioloogia; TTS23I0-Sotsioloogia; TTS0050 Majandusotsioloogia

Uute kursuste väljatöötamine.
TTS1100 Linna- ia eluasemesotsioloogia (MA, IÕ); TSS1021 Metodoloogia ll (MA); TSS0001 Ühiskond, kultuur, indiviid.
Osalemine õppekavade väljatöötamisel.
TAAM02 Rahvamajandus, peaeriala: Linna- ja keskkonnaökonoomika"; TAAM02/15 - Rakenduslik majandusteadus, peaeriala: 6 Keskkonna- ja säästva arengu ökonoomika.
;
Kutsutud külalisloengud TTÜs
2015 ‘On Theory and Research. Public spaces in Tallinn: citizens' perspectives’, Urban Strategies Tallinn Workshop (Prof Irina Raud), rhvl MA arhitektuuriõpe EUROPEAN ARCHITECTURE;
2015 ’Social construction of identities in a cross--‐cultural experience’, Workshop programme Design Reflection 1, (Prof Dagmar Jäger), rhvl MA arhitektuuriõpe EUROPEAN ARCHITECTURE;
2015 Workshop programme Design Reflection 1 (Prof Dagmar Jäger), rhvl MA arhitektuuriõpe EUROPEAN ARCHITECTURE, tööde hindamine
2015 ‘Dialogical Chairs’, Tallinn Studio, 5. semester, arhitektuuriõpe, tööde hindamiskomisjoni liige
;
2013 külalisdoktorandi juhendamine: Liu Yan, Macau Teaduse ja Tehnoloogia Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide teaduskond, teemal ’Kultuuritööstuse ja loomemajanduse areng transformeeruvates linnades Macaus ja Tallinnas’ (Aprill – November)
;
Doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige TTÜ majandusteaduskonnas (sh kaitsmiskomisjoni esimees), TTÜ ehitusteaduskonnas, TLÜs
;


;
Külalisloengud/kursused/hindamised:
Innsbrucki Ülikool, Arhitektuuriteaduskond, MA Disainistuudio, välishindaja (juuni 2016);
Chalmersi Tehnoloogiaülikooli arhitektuuriteaduskonna doktoriõpe (märts, oktoober 2015 - loengukursus); Helsinki Linnaplaneerimisamet (2013, Tallinna väljasõit); Aalto Ülikool, linnauuringute doktoriõpe (2011; 2012 - Tallinna väljasõit), Eesti Kunstiakadeemia Urbanistika MA (2010, 2007 - loengukursus); Bergeni Ülikool, doktoriõpe ja magistriõpe (2007); Torino Tehnikaülikool, arhitektuuri doktoriõpe (2006, ERASMUS - lecture course); Magdeburgi Ülikool, doktoriõpe ja magistriõpe (2006); (Uppsala Ülikooli suveülikool Riias (2005); Brühli Rakenduslike Juhtimisteaduste Föderaalülikooli väljasõiduprogramm Tallinnas (2004); Cottbusi Ülikool (2004)
Tallinna Pedagoogikaülikool/Tallinna Ülikool (1996-...)
;
;;
Peaettekanded rahvusvahelistel teaduskonverentsidel:
2015 ‘Ways of Residing. A Conceptual Approach’ at CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) W069 ‘Residential Studies’ conference ‘Explorations on Urban Residential Qualities: Situations of Dwelling, Ageing and Health Caring. Inquiries of Transdisciplinary Nature’, Gothenburg, Sweden, 14 – 17 October
2015 ‘Urban Space, Diversifying Ways of Residing and Identities’ at ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) conference ‘Landscapes in Flux’, Tartu, Estonia, 20-23 September
2013 ’Resilient Transformation and Symbolic Transgression: Reconstructing Residential Identities’ (joint-presenter prof. S. Gromark, Chalmers Architecture, Sweden) at NSBB (Nordic Urban and Housing Research Network) conference 'Suburbs, Transformation and Development', Aalborg University (in co-op with Danish Building Research Institute, Centre for Housing Research), 17-19 September, Roskilde, Denmark
2012 ’Urban Ways of Residing: Infinite and Complex Identity Projects’ at a semi-plenary session, Nordic Sociology Conference 'Trust and Social Change', 15-18 August, Reykjavik, Iceland
2008 September ‘Residential choices: between preferences and necessities’ at NSBB (Nordic Urban and Housing Research Network) 10th Anniversary Conference ‘Towards Sustainability in Urban Transformation, Governance and Housing Policies ’, Helsinki University of Technology, Finland
2007 February ‘Encounters in the city: architectural and sociological conceptualisations of residence’, at CIB W69 “Housing Sociology” conference ’Communities and the frontiers of housing, 25 February – 1 March, Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elisabeth, South Africa
;
;
;
Ettekanded olulisematel rahvusvahelistel konverentsidel:
ESA RN37 'Urban Sociology': Krakow 2016;
ESA (European Sociological Association), Lissabon 2009,Torino 2013, Praha 2015;AESOP (Association of European Schools of Planning), Helsinki 2010; NSBB (Nordic Urban and Housing Research Network) Aalto University, Helsinki 2012; CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) WO69,Chalmers University of Technology, Göteborg 2015, Teaduste Akadeemia, Sofia 2009; COPE (Congress of Political Economists International) Singapur 2011
;
;
Ettekanded/loengud praktikute konverentsidel, koolitustel, avalikel üritustel:
2016 Kopli liinide festival, ümarlaud, Signature House, 4. juuni
2016 'Samastumised, hoiakud ja ootused:ettevõtted ja asutused. Kvalitatiivne uuring', avalik esitlus projekti 'Tallinna Peatänav' raames, Arhitektuurikeskus, Kultuurikatel, 18.mai
2016 'Over the Disruptions...reinventing Urban Heritage and Identities', Sümpoosium 'Construction of Memory - About Difficult Built Heritage in Tallinn', Baltisch-Deutsches Hochschulkontor, German Spring 2016,3.mai
2015 'Väärtustatud linnaruum', Tallinna Linnaplaneerimise Ameti infopäev, 20.märts
2014 ’Üürieluasemete vajadusest ja eluasemehoiakutest Eestis’’, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu konverentsil ‘Üüriturg – eluase kõigile kättesaadavaks’, 2.aprill
2014 Üürieluaseme kättesaadavus ja vajadus. Üliõpilaste hinnangute analüüs. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ümarlaud. (kaasettekandja L. Ojamäe), 20.jaanuar
2013 ’Elamisviisid ja elamisruumid. Linnaelaniku perspektiiv teoorias ja praktikas’. Inimmõõde ruumilises planeerimise.s Siseministeeriumi koolitused 2013, 25.september
2012 'Linlaste hoiakutest ja samastumise teedest'
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Eesti Arhitektuurikeskus, rhvl konverents 'Elav linn. Unistuste linn', KUMU, Tallinn, 15.mai
2011 ’Elanike kogemused, hinnangud ja strateegiad. Seminari tänava elamisruumide kujunemisprotsess ja tähendused (Rakvere)’, URBENERGY konverents korteriühistutele ja omavalitsustele, (kaasettekandja K. Siilak), 9. detsember
;
;
;
Erialane täiendamine:
2014 doktorikursuse 'Kvalitatiivsed uurimismeetodid' arendamine, Barcelona Ülikooli majandusteaduskonna loomemajanduse, innovatsiooni ja linnatransformatsiooni uuringute grupi juures, 25.04-01.05.14 (Majanduse ja innovatsiooni doktorikooli stipendium õppejõududele)
2009 doktoritööde juhendajate koolitus 'Uued suunad uurimistöö juhendamises',Surrey Ülikool, Tartu Ülikool,HTHT.TK072
; ;
2005-2006 Nordforsk rahvusvaheline interdistsiplinaarne doktoriõppeprogramm “Housing Research and Housing Design’06: Lifestyle and Conditions in Transformation. Nordic-Baltic Doctoral Programme Research Training Course“; partnerid: Chalmers’i Tehnoloogiaülikool, Rootsi (projekti üldjuht), Oslo Arhitektuuriülikool, Norra; Helsinki Tehnoloogiaülikool, Soome; Tallinna Tehnikaülikool, Eesti; TTÜ-poolne projektijuht, külalisloengud, juhendamine
(2005 – finantseeritud ettevalmistusperiood)
;
;
2004-2007 Nordplus rahvusvaheline interdistsiplinaarne magistri- ja doktoriprogramm 'Neighbourhood housing management, reciprocal competence development combining social and physical initiatives“; partnerid:
Bergeni Ülikool, Norra (projektijuht), Kuninglik Tehnoloogiainstituut (KTH), Rootsi, Ehitusuuringute Instituut (SBI), Taani, Norra Teaduste- ja Tehnoloogiaülikool (NTNU), Riia Tehnikaülikool, Läti, Vilniuse Gediminase-nim. Tehnikaülikool, Leedu, Helsinki Polütehnikum STADIA, Soome, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledz, Eesti; Tallinna Tehnikaülikool, Eesti; Eesti-poolne projektijuht (koostöös prof. R. Liiasega, TTÜ ehitusteaduskond), külalisloengud;
2010 – 2011 Elanike hoiakud ja käitumismustrid Rakvere elamisruumis Seminari tänava piirkonnas. Juhtumiuuring. EU URBENERGY, WP 3ja WP 4; projekti teostus (kaasautorid E. Rikmann, K. Siilak) ;
2005 - Kõrgelamuelanikud Tallinnas. Tallinna Ülikool. Põhitäitja, kaasautor L.Ojamäe; J. Kruusvall (projekti juht);
2005-2006 - Kinnisvara haldus- ja hooldusspetsialistide ning töötajate koolitusvajadus projektis "Kinnisvara heaperemeheliku ja optimiseeritud valdamise ja kasutamise täiendavate töövahendite väljatöötamise ja nende propageerimise (koolituse) ettevalmistamine avaliku sektori esindajatele"
Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit
Projekti juht (kaasautor L.Ojamäe);
2003-2004 Kõrgelamute siseõuede kvaliteedi parandamine. Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Teaduskonsultant;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Katrin Paadam, EKFL kinnisvarateemasid käsitlevate lõputööde konkurss, peapreemia saanud Tuuli Põldma magistritöö juhendamine
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; PÕHISUUND: Linnasotsioloogia;eluasemesotsioloogia, ühiskonnateaduste teooria; kvalitatiivne uurimus; biograafilised meetodid
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S210 Sotsioloogia ; PÕHISUUND: linna- ja eluasemesotsioloogia; integreeritud interdistsiplinaarsed linna- ja eluasemeuuringud, linna- ja eluasemepoliitika, materiaalse kultuuri uuringud, identiteediuuringud, kvalitatiivsed meetodid, biograafilised meetodid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
6.3.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
6.3.
2013
2.2.
2012
2.5.
2012
3.1.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
6.6.
2011
6.7.
2011
1.3.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
4.2.
2009
4.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
4.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.7.
2007
3.4.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.2.
2005
5.1.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
3.2.
2004
5.1.
2004
5.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.6.
2004
2.2.
2003
5.2.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
5.2.
2001
3.4.
1999
4.2.
1999
3.2.
1998
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.4.
1996
3.4.
1996
3.4.
1995
6.2.
1995
6.2.
1995
3.2.
1993
3.3.
1993
6.7.
1993

Katrin Paadam

28.03.1954
6204106
katrin.paadam@ttu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Professor (1,00)
01.09.2013–31.12.2016    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of International Relations, Chair of Business Sociology, Professor (1,00)
01.01.2012–31.08.2013    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Public Economy, Professor (1,00)
01.01.2007–31.12.2011    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Public Economy, Professor (1,00)
2004–2006    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Public Economy, Associate Professor (1,00)
2003–2004    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Public Economy, Extraordinary Associate Professor (1,00)
2000–2003    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Public Economy, Lecturer (1,00)
1992–1995    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Public Economy, Lecturer (1,00)
1990–1992    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Public Economy, Senior Teacher (0,50)
01.01.1984–31.12.2000    Tallinn Institute for Urban Research/Urban Research Institute;Researcher, Sr Researcher
 
 
Education
1972–1978    Tartu State University
1969–1972    Tallinn Secondary School No 7
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    'Estonia 100 - towards openness?', annual conference of Estonian social scientists, 24-25 March, member of the organising committee
2014−...    Baltic Journal of European Studies, reviewer
2013−...    Journal 'Qualitative Sociology', reviewer
2013−...    Member of the Council, Institute of International Relations, the School of Economics and Business Administration, TUT
2012−...    Journal 'Built Environment', reviewer
2012−...    CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction), W69 'Residential Studies', Joint-Coordinator
2008−...    MISTRA - the Swedish Foundation for Strategic Environmental Research, expert
2007−...    TUT Institute of Public Economy, Chair of Economic Sociology, Head
2006−...    Member of the Council, School of Economics and Business Administration, TTU
1993−...    Member of the European Sociological Association
1992−...    Member of Estonian Union of Sociologists
2016−2016    ’SUSTAINABLE HOUSING 2016 – International Conference on Sustainable Housing Planning, Management and Usability’ Porto, Portugal, 16-18 November, member of the Scientific Committee
2015−2016    'Eesti tee 2030' (Estonian path 2030), Estonian Development Fund, expert
2015−2018    Architectural Inventions for Dwelling, Aging and Healthcare (SRE-AIDAH 2014-2018), Chalmers University of Technology, member of the Scientific Advisory Board
2015−2017    'Tallinn Main Street', Estonian Architecture Centre, project expert
2015−2015    ESA Conference ’Differences, Inequalities and Sociological Imagination', session 'Urban Experiences', Chairing; Prague, 25-28.08.
2015−2015    CIB W069 ‘Residential Studies’ conference ‘Explorations on Urban Residential Qualities... Inquiries of Transdisciplinary Nature’, Chalmers UT, 14-17.10, member of the scientific committee, charing plenary, paper sessions
2014−2014    Estonian Housing Development Plan 2030+, Estonian Energy Development Plan, Estonian Ministry of Economy and Communications, member of the expert group
2014−2014    NSBB (Nordic Urban and Housing Research Network) conference ‘Urban renewal – diversified responses to the development of housing and public space in cities’, TUT, Tallinn, 8-10.10; Head of the Scientific Committee; Organiser
2014−2014    RN 37 ‘Urban Sociology’, ESA (European Sociological Association) mid-tem conference ‘Public spaces and private lives in the contemporary city’, Lisbon, FCSH-UNL, 19-21 November; member of the Scientific Committee
2013−2013    Linnaidee. Neighbourhood Associations' Initiative; member of the Advisory Board
2012−2012    NSBB (Nordic Urban and Housing Research Network) conference 'Urban and Housing Policy: Research Making a Difference?', 9−12 October, Helsinki, Aalto University, member of the Scientific Committee; charing the session 'Urban Everyday Living'
2011−2011    Estonian social scientists' conference '20 Years of Independence', session ' Estonian towns and living environments', chairing
2011−2016    2011-2016 'City Day', annual panel discussions with leading professionals of departments of the Tallinn Municipality, organisation of a public event at TUT
2010−2011    International Visurf Nordic-Baltic Colloquium:Visions of Residential Futures.Housing in Transformation, 22-23 September, Gothenburg, Chalmers University of Technology, member of the programme committee
2009−2009    Research in Economics and Business:Central and Eastern Europe, member of the editorial board
2008−2011    Nordforsk network VISURF 'Visions of Residential Futures.Housing in Transformation', Co-Coordinator
2008−2008    CIB W069 'Ways of Residing in Trans-disciplinary Focus', Tallinn University of Technology, Tallinn, chairman of the programme committee, organiser
2007−2009    CIB W069 "Housing sociology" conferences, Nelson Mandela Metropolitan University, SA (2007), Bulgarian Academy od Sciences (2009), member of the scientific committee
2006−2007    Chair of Economic Sociology, School of Economics and Business Administration, TTU, Chairholder
2006−2013    Member of the Council, Institute of Public Economy, Faculty of Economics and Business Administration, TTU
2005−2009    Member of the Editorial Board, Working Papers in Economics, TTU
2003−2005    CIB W069 "Housing sociology" conferences: Hungarian Statistics, Budapest (2003), Helsinki University of Technology (2004), Maribor Housing Foundation, Slovenia (2005), member of the scientific committee
2002−2011    Coordinator for CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction), W69 "Housing Sociology"
2000−2003    Member of the Committee "Women and Science", Estonian Ministry of Education, EU
1998−2008    Development Plans of the Estonian Housing Sector during the period 1999-2013, Estonian Ministry of Economy and Communication; expert
1996−1997    Member of the International Programme Committee of the 3rd Conference of the European Sociological Association
1996−1997    CIB W 69 'Housing Sociology' international conference TUT, Tallinn, Chairman of the organising committee
1995−2007    Member of the Editorial Board "Yhteiskuntasuunnittelu" (Finnish Journal of Urban and Regional Studies)
1995−1997    European Sociological Association, member of the board
1994−1998    Estonian Sociological Association, member of the board
1994−2004    ENHR (European Network of Housing Research), member
1994−2011    Member of CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) W0 69 "Housing Sociology"
 
 
Creative work
2016 Photos on urban residential buildings in Paris and Tallinn in S. Gromark, M. Ilmonen, K. Paadam, E. Støa, (eds.) Ways of Residing in Transformation. Interdisciplinary Perspectives, Ashgate Publications Ltd. ;
2013 Exhibition 'Tallinn - open to the sea', TUT Library, conception, texts, photos and organisation (in cooperation with L. Ojamäe, K. Siilak);
2009 Photos on urban residential building: Urban Sustainability and Governance: New Challenges in Nordic-Baltic Housing Policies (2009), A.Holt-Jensen, E.Pollock (Toim.). New York: Nova Science Publicher Inc.;
2007 Photos on urban residential buildings: Understanding distinction in ways of residing: the socio-physicality of relations and capasity (2007). Ilmonen, M.; Lehtovuori, P.; Pakarinen, T (Toim.). Prospectus. Kirjoituksia kaupungista ja suunnittelusta (25;
2007 Photos on urban residential buildings: Vem bryr sig om Kopli Liinid i Tallinn? (2007). Nylander, O.; Gromark, S.; Nilsson, F.; Redvall, C. (Toim.). Bostadens rum. Chalmersarkitekter om bostadens kvaliteer (67-74). Göteborg: Chalmers University of Techn;
2004 Photos on urban residential buildings: in Urban Regeneration 2004), ALINEA ditrice s. r. l., Firence, pp 238-239 (co-author Karl J. Paadam) ;
2002 Photos on urban residential buildings: Changing Neighbourhoods in Tallinn: Mustamäe, Kalamaja, Kadriorg (2002), TTU Press, Tallinn, PP 53,79, front cover;
 
 
Additional career information
Teaching experience. Courses since 2012.
TTS9200 Qualitative Research Methods (PhD); TTS9300 Urban Theories (PhD); TTS1100 Urban and Residential Sociology (MA, ES); TTS1060 Urban Theories (MA); TTX1130 Urban and environmental policy: a case study (MA); selected lectures: TTS2320 Qualitative Research Methods; TTS0030 Introduction to Urban Studies; TTS0100 Sociology // TTS23I0-Sociology; TTS0050 Economic Sociology

Designing new courses
TTS1100 Urban and Residential Sociology (MA, ES); TSS1021 Methodology II (MA); TSS0001 Society, Culture, Individual.
Participation at designing study programmes.
TAAM02 Economics, Main speciality: Urban and environmental economics; TAAM02/15 - Applied Economics, Main speciality: 6 Economics of environment and sustainable development.
;
Guest lectures at TUT
2015 Fall invited lecture ‘On Theory and Research. Public spaces in Tallinn: citizens' perspectives’, at Urban Strategies Tallinn Workshop (led by Prof Irina Raud), at International MA Double Degree programme EUROPEAN ARCHITECTURE;
2015 Fall invited lecture ’Social construction of identities in a cross--‐cultural experience’, at Workshop programme Design Reflection 1, (led by Prof Dagmar Jäger), at International MA Double Degree programme EUROPEAN ARCHITECTURE;
2015 Fall guest critic at Workshop programme Design Reflection 1 (led by Prof Dagmar Jäger), at International MA Double Degree programme EUROPEAN ARCHITECTURE;
2015 Fall member of the jury for ‘Dialogical Chairs’, Tallinn Studio, 5th semester, at Architecture programme
;
2013 Supervising of Liu Yan, PhD Guest Student, Macau University of Science and Technology, Faculty of Humanities and Arts, on ’Evolving Cultural and Creative Industries and Transforming Cities of Macau and Tallinn. A Cross-Cultural Perspective’ (April – November)
;
Mmeber of PhD Defence Boards in TUT School of Economics and Business Administration (incl Chairperson), TUT Faculty of Civil Engineering, Tallinn University
;;
Guest lecturing/courses/evaluations:
University of Innsbruck, Faculty of Architecture, MA Design Studio, external reviewer (June 2016);
Chalmers university of Technology, doctoral studies in architecture (March, October 2015 - lecture course); Helsinki City Planning Office (2013, in Tallinn); Aalto University, PhD urban studies (2011 in Helsinki, 2012 in Tallinn); Estonian Academy of Arts, MA urban studies (2010, 2007 - lecture course); Bergen University, MA, PhD studies (2007); Torino Politechnic, PhD studies in architecture (2006, ERASMUS - lecture course); University of Magdeburg, PhD and MA studies (2006); Uppsala University summer school in Riga (2005); Federal University of Applied Administrative Sciences Brühl at the Tallinn course (2004), University of Cottbus (2004), Tallinn Pedagogical University/Tallinn University (1996-...)
;
;;
Keynote lectures at international scientific conferences:
2015 ‘Ways of Residing. A Conceptual Approach’ at CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) W069 ‘Residential Studies’ conference ‘Explorations on Urban Residential Qualities: Situations of Dwelling, Ageing and Health Caring. Inquiries of Transdisciplinary Nature’, Gothenburg, Sweden, 14 – 17 October
2015 ‘Urban Space, Diversifying Ways of Residing and Identities’ at ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) conference ‘Landscapes in Flux’, Tartu, Estonia, 20-23 September
2013 ’Resilient Transformation and Symbolic Transgression: Reconstructing Residential Identities’ (joint-presenter prof. S. Gromark, Chalmers Architecture, Sweden) at NSBB (Nordic Urban and Housing Research Network) conference 'Suburbs, Transformation and Development', Aalborg University (in co-op with Danish Building Research Institute, Centre for Housing Research), 17-19 September, Roskilde, Denmark
2012 ’Urban Ways of Residing: Infinite and Complex Identity Projects’ at a semi-plenary session, Nordic Sociology Conference 'Trust and Social Change', 15-18 August, Reykjavik, Iceland
2008 September ‘Residential choices: between preferences and necessities’ at NSBB (Nordic Urban and Housing Research Network) 10th Anniversary Conference ‘Towards Sustainability in Urban Transformation, Governance and Housing Policies ’, Helsinki University of Technology, Finland
2007 February ‘Encounters in the city: architectural and sociological conceptualisations of residence’, at CIB W69 “Housing Sociology” conference ’Communities and the frontiers of housing, 25 February – 1 March, Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elisabeth, South Africa
;
;
;
Presentations at some relevant international conferences:
ESA RN37 'Urban Sociology': Krakow 2016;
ESA (European Sociological Association), Lisbon 2009,Torino 2013, Prague 2015;AESOP (Association of European Schools of Planning), Helsinki 2010;NSBB (Nordic Urban and Housing Research Network) Aalto University, Helsinki 2012; CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) WO69, Chalmers University of Technology, Gothenburg 2015, Academy of Science, Sofia 2009; COPE (Congress of Political Economists International) Singapore 2011
;
;
Recent presentations/lectures at practice orientated conferences, training, public events:
2016 Festival at Kopli Lines, Opinion Circle/Roundtable, Signature House, 4 June
2016 'Identifications, dispositions and expectations: enterprises and organisations', public presentation, project 'Tallinn Main Street', Estonian Architecture Centre, Cultural Hub, 18 May
2016 'Over the Disruptions...reinventing Urban Heritage and Identities', Symposium 'Construction of Memory - About Difficult Built Heritage in Tallinn', Baltisch-Deutsches Hochschulkontor, German Spring 2016, 3 May
2015 ‘Concluding comments’, at the “Women build! Europe meets Caucasus”, Exhibition and Caucasian-European Dialogue Forum, GIZ by German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Tbilisi, Georgia, 20-23 November
2015 'Valued city space', information day of the Tallinn City Planning Department, 20 March
2014 ‘On the demand and dispositions towards rental housing’ at the Union of Estonian Construction Entrepreneurs conference ‘Rental market – accessible for everyone’, Tallinn, Estonia, 2 April
2014 Accessibility and demand for rental housing. The analysis of students’ assessments. Estonian Ministry of Economy and Communication. (co-presenter L. Ojamäe), 20 january
2013 ‘Ways of residing and residential spaces. The perspective of citizens in theory and practice’ at the training programme ‘Human dimension in spatial planning’ of the Ministry of Internal affairs of Estonia, Tallinn, Estonia, 25 September
2012 ’On citizen’s dispositions and paths of identification’, Nordic Council of Ministers, Estonian Architecture Centre, international conference ’Living City. The City of Dreams’, 15 May, KUMU, Tallinn
2011 ’Residents’ experiences, assessments and strategies. The evolvement of residential space and their meaning in Seminari Street (Rakvere)’, URBENERGY conference of flat owners’ associations and local governments, (joint-presenter K. Siilak), 9 December
;
;
;
Professional advancement:
2014 elaboration of 'Qualitative Research Methods' course, University of Barcelona (GRC Creativitat, innovació i transformació urbana Facultat d'Economia i Empresa, Departament de Teoria Econòmica), 25.04-01.05.14 (Doctoral School of Economics and Innovation, academic staff grant)
2009 Participation at the academic staff advancement course 'New directions in supervising research', University of Surrey, Tartu University, HTHT.TK072
;;
2005-2006 Nordforsk international interdisciplinary PhD training programme “Housing Research and Housing Design’06: Lifestyle and Conditions in Transformation, Nordic-Baltic Doctoral Programme Research Training Course“; partners: Chalmers Architecture, Gothenburg, Sweden (project leader), Oslo School of Architecture, Norway, Helsinki University of Technology, Finland, Tallinn University of Technology (TUT); TUT partner, lecturing, tutoring. (2005 - financed preparatory work)
;
;
2004-2007 Nordplus international interdisciplinary MA and PhD training programme 'Neighbourhood housing management, reciprocal competence development combining social and physical initiatives'; partners: Bergen University (project leader), KTH, Sweden, NTNU, Norway, Riga TU, Vilnius Gediminas TU, STADIA, Finlan, TU Pärnu College, Tallinn University of Technology (TUT); TUT partner (in cooperation with prof. R. Liias), lecturing ;
2010 – 2011 Residents’ dispositions and behaviour patterns in the area of Seminary Street. Case Study. EU URBENERGY, WP 3ja WP 4, Responsible for the research (co-authors E. Rikmann, K. Siilak);
2005 - Residents of High-Rise in Tallinn. Tallinn University. Researcher, co-author L.Ojamäe; J.Kruusvall (project leader);
2005-2006 - "Training need for professionals and workers in the field of facilities management and maintenance".
Association of Estonian Facilities Administrators and Maintenance Professionals
Head of the research (co-author L.Ojamäe);
Improvement of the quality of courtyards in high-rise housing districts. Nordic Council of Ministers, scientific advisor;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Katrin Paadam, EKFL (Association of Real Estate Companies of Estonia) competition of MA theses on real estate issues,supervision of Tuuli Põldma's first prize awarded thesis
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIALITY: Urban and Residential/Housing sociology; Social theory; Qualitative research; Biographical methods
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALTY: S210 Sociology ; SPECIALITY: urban and housing sociology, interdisciplinary integrated urban and residential studies; studies of material culture, identity; qualitative methods, biographical methods
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
6.3.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
6.3.
2013
2.2.
2012
2.5.
2012
3.1.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
6.6.
2011
6.7.
2011
1.3.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
4.2.
2009
4.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
4.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.7.
2007
3.4.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.2.
2005
5.1.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
3.2.
2004
5.1.
2004
5.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.6.
2004
2.2.
2003
5.2.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
5.2.
2001
3.4.
1999
4.2.
1999
3.2.
1998
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.4.
1996
3.4.
1996
3.4.
1995
6.2.
1995
6.2.
1995
3.2.
1993
3.3.
1993
6.7.
1993
  • Leitud 24 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0130111s08 Muutused Eesti elanike hoiakutes ja elustiilides aastatel 1985 - 2013: horisontaalne kihistumine01.01.200831.12.2013Airi-Alina AllasteTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut387 289,25 EUR
MUUV299Baltikumi elamusektori energiaefektiivsuse võrgustik01.07.200531.12.2007Roode LiiasTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitustootluse instituut, Ehitusökonoomika ja -juhtimise õppetool20 451,73 EUR
MUUVEU15021COST Action TD1408: Interdistsiplinaarsus uuringu kavandamises ja rahastamistsüklites (INTREPID)28.04.201527.04.2019Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut10 000,00 EUR
MUULep10067Eesti erinevates piirkondades aastatel 1990-2010 kasutusele võetud korterelamute kaardistamine30.06.201021.05.2012Roode LiiasTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitusteaduskonna dekanaat159 779,12 EUR
MUUF/4816 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 25. 11.2016 nr 9/16)Eesti Sotsiaalteaduste X Aastakonverents “Eesti 100 - teel avatusele?” 24-25.03.2017 – ettevalmistamine ja läbiviimine. 01.01.201731.03.2017Airi-Alina AllasteTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut3 600,00 EUR
MUUVERT15041Ehitatud keskkonna erinevad osad: interdistsiplinaarse kõrghariduse edendamine Balti mere piirkonnas01.09.201501.09.2018Roode LiiasTallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitustootluse instituut, Ehitusökonoomika ja -juhtimise õppetool48 703,00 EUR
MUULep7115Elanike hinnangud elukeskkonna muutustele - juhtumiuuring05.11.200710.01.2008Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool5 145,46 EUR
MUUV262Eluaseme kujundamine naabruskonnas - oskuste arendamine läbi sotsiaalsete ja tehniliste algatuste01.08.200431.07.2005Roode LiiasTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitustootluse instituut, Ehitusökonoomika ja -juhtimise õppetool10 098,04 EUR
MUUV366Eluasemerestitutsioon Bulgaarias ja Eestis, linnade euroopaliku jätkusuutliku sotsiaalse ja ruumilise profiili taasloomine01.05.200730.04.2010Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool0,00 EUR
MUUV147Eluaset ja elupiirkonda kujundavate algatuste hindamine eesmärgiga parandada elukvaliteeti linna hooldamata eluasemepiirkondades ning selgitada nende algatuste võimalikku siiratavust Euroopas - 5.Raamprogramm - EVK4-CT-2000-0002701.12.200030.11.2003Roode LiiasTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitustootluse instituut, Ehitusökonoomika ja -juhtimise õppetool33 873,17 EUR
MUUVFP374EUROIDENTITIES - Euroopa identiteedi evolutsioon, biograafiliste meetodite rakendamine euroopa identiteedi kujunemise uurimisel01.03.200801.04.2011Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool136 223,97 EUR
MUU595LHinnangud Loksa elukeskkonnale ja töötajate ümberasumise võimalused Loksa linna01.11.200520.02.2006Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool15 338,80 EUR
MUUAR16054Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Dora Pluss01.01.201631.08.2022Marika LundenTallinna Tehnikaülikool66 400,00 EUR
MUUG3665 (ETF3665)Linn kui sotsiaalne ruum, samastumine, osalus, tõrjutus01.01.199931.12.2001Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool9 906,31 EUR
MUUBF83Rahvusvaheline CIB WO69 konverents. Eluasemeviisid trans-distsiplinaarse huvi keskmes10.02.200815.12.2008Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool6 391,16 EUR
MUUVA15025Residentaalsete identiteetide kujunemine: elanike kogemused Bois-Le Prêtre'i elamu rekonstrueerimisel , Pariis 201322.04.201516.12.2016Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool20 000,00 EUR
MUULep8091Tallinna linna üüri- ja sotsiaalmajade elanike kvalitatiivne uuring24.07.200820.12.2008Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool10 545,42 EUR
MUULep6013Tallinna linnale olulistes asutustes hõivatud noorte töötajate huvi munitsipaalkorteri üürimise vastu06.11.200615.01.2007Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool7 988,96 EUR
MUULep11102Tallinna Linnavalitsuse uue hoone kavandamisest lähtuv mereäärse lähiala kujunemine ja sellega seotud kasutajagruppide hinnangud ja hoiakud.21.11.201110.05.2012Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool30 000,00 EUR
MUUV347UNICAFE - Naisteadlaste karjääri uuring (loodusteadused ja tehnikateadused)01.11.200631.12.2008Liina KotkasTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool40 059,95 EUR
MUUVNF391VISURF - Residentaalse tuleviku visioonid - muutuv eluase01.10.200801.10.2011Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool5 432,49 EUR
MUULep13185Väärtustatud elamisruumid Tallinnas: elukvaliteedi mõtestamine privaatse ja avaliku ruumi vastasmõjusuhtes. Taaselustamise, uuendamise, mitmekesistamise ja ühendamise protsessid ruumikasutaja perspektiivis16.12.201316.12.2014Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool33 333,00 EUR
MUULMIN13115Üürieluaseme kättesaadavus ja vajadus. Üliõpilaste hinnangute analüüs.01.07.201306.12.2013Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool8 075,00 EUR
MUULEP16003„Tallinna Peatänav“17.12.201530.03.2017Katrin PaadamTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool3 950,00 EUR
  • Leitud 90 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Michelson, A.; Paadam, K. (2016). Destination branding and reconstructing the symbolic capital of urban heritage: A spatially informed observational analysis in medieval towns. Journal of Destination Marketing & Management, 5 (2), 141−153.10.1016/j.jdmm.2015.12.002.1.1.
Paadam, K., Siilak, K., Gromark, S. (2016). The Experience of Converted Spaces in Tallinn: Symbolic Change and Becoming of Identities. In: Gromark, S., Ilmonen, M.., Paadam, K., Støa, E. (Ed.). Ways of Residing in Transformation. Interdisciplinary Perspectives (77−101). Ashgate Publishing.3.1.
Ojamäe, L.; Paadam, K. (2015). The Phenomenon of Trust in Flat-Owners’ Collective Renovation Strategies in Estonia. Studies of Transition States and Societies, 7 (2), 31−45.1.1.
Paadam, K.; Ojamäe, L. (2015). Estonia: Learning through ‘societal experiment’. In: Turkington, R.; Watson, C. (Ed.). Renewing Europe's Housing (123−142).. Bristol: Policy Press.3.1.
Paadam, K., Støa, E.,Gromark, S., Ilmonen, M. (2015). From Housing to Residing: Conceptual Considerations. In: S. Gromark, M. Ilmonen, K. Paadam, E. Støa (Ed.). Ways of Residing in Transformation. Interdisciplinary Perspectives. (3−19). Ashgate Publishing Ltd.3.1.
Ilmonen, M., Paadam, K., Gromark, S., Støa, E. (2015). Residential Futures. In: Gromark, S., Ilmonen, M., Paadam, K., Støa, E. (Ed.). Ways of Residing in Transformation. Interdisciplinary Perspectives. (285−288). Ashgate Publishing Ltd.3.1.
Gromark, S., Paadam, K. (2015). Social Housing Renewal Challenged: La tour Bois-le-Prêtre, Paris 2012. In: Gromark, S.; Ilmonen, M.; Paadam, K.; Støa, E. (Ed.). Ways of Residing in Transformation. Interdisciplinary Perspectives (173−197). Ashgate Publishing Ltd.3.1.
Gromark, S.; Ilmonen, M.; Paadam, K.; Støa, E. (Eds.) (2015). Ways of Residing in Transformation. Interdisciplinary Perspectives. Ashgate Publishing Limited.4.1.
Paadam, K. (2014). Elamisviisidest, ajast ja ootustest/About the Ways of Residing, Time and Expectations. Maja, 1, 20−25.6.3.
Paadam, Katrin; Ojamäe, Liis (2013). Continuities of residential cultures. Re-inventing identities in single family houses. In: Allaste, A.A (Ed.). Changes and Continuities of Lifestyles in Transforming Societies (75−96).. P. Lang. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft).3.1.
Paadam, Katrin; Siilak, Kristel; Ojamäe, Liis (2013). Social Construction of Identities in a Cross-Cultural Experience of Home. In: Allaste, A.A (Ed.). Changes and Continuities of Lifestyles in Transforming Societies (125−150).. P. Lang. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft).3.1.
Paadam, K. (2013). Luksuslik ruum kõigile. Vestlus arhitekt Anne Lacatoniga/Luxory Space for Everyone. Interview with Anne Lacaton. Maja - Estonian Architectural Review, 6−11.6.3.
Kalamees, T; Ilomets, S; Liias, R; Raado, L-M; Kuusk, K; Maivel, M; Ründva, M; Klõšeiko, P; Liho, E; Paap, L; Mikola, A; Seinre, E; Lill, I; Soekov, E; Paadam, K; Ojamäe, L; Kallavus, U; Mikli, L; Kõiv, T-A. (2012). Eesti eluasemefondi ehitustehniline seisukord – ajavahemikul 1990–2010 kasutusele võetud korterelamud. .. Tallinn Technical University Press.2.2.
Kalamees, T.; Ilomets, S.; Liias, R.; Raado, L.-M.; Kuusk, K.; Maivel, M.; Ründva, M.; Klõšeiko, P.; Liho, E.; Paap, L.; Mikola, A.; Seinre, E.; Lill, I.; Soekov, E.; Paadam, K.; Ojamäe, L.; Kallavus, U.; Mikli, L.; Kõiv, T.-A. (2012). Eesti eluasemefondi ehitustehniline seisukord - ajavahemikul 1990-2010 kasutusele võetud korterelamud : uuringu lõpparuanne. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.2.5.
Paadam, K.; Ojamäe, L.; Siilak, K. (2012). Cross-cultural exchanges: intimate relationships and transforming societies. In: R. Miller, G. Day (Ed.). The Evolution of European Identities: Biographical approaches (211−232).. London: Palgrave Macmillan.3.1.
Paadam, Katrin; Gromark, S.; Ojamäe, L. (2011). Consuming Quality – Residential Prospects in Interdisciplinary Focus. The Fahle Maja Case. In: The World Economy: Contemporary Challenges (317−332).. Warsaw: D. Reidel Publishing Co..3.2.
Ojamäe, L.; Paadam, K. (2011). Housing conditions and neighbourhood satisfaction. In: Vetik, R.; Helemäe, J. (Ed.). The Russian Second Generation in Tallinn and Kohtla-Järve: The TIES Study in Estonia (143−163).. Amsterdam: Amsterdam University Press .3.2.
Paadam, K.; Siilak, K.; Ojamäe, L.; Leemet, A.; Spanò, A.; Musella, P.; Perone, E. (2011). Cross-cultural intimate relationships. Biography & Society. Research Commitee 38 of the ISA Newsletter, 11−17.6.6.
Paadam, K.; Rikmann, E.; Siilak, K. (2011). Elanike hoiakud ja käitumismustrid Rakvere elamisruumis Seminari tänava piirkonnas. Juhtumiuuring. Projekti: EnergyEfficiency and IntegratedUrbanDevelopmentAction WP 3 ja WP 4 elanikeuuringu raport. 34−87.6.7.
Gromark, S.; Paadam, K. (2010). Free Value: residential Architecture and Symbolic Cultural Consumption. Conditions. Independent Scandinavian Magazine for Architecture and Urbanism, 4, 54−57.1.3.
Michelson, A.; Paadam, K. (2010). Residential cultural heritage: constructing symbolic capital in the urban space. In: R. Amoêda, S. Lira & C. Pinheiro (Ed.). HERITAGE 2010. HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (1041−1050).. Évora, Portugal: Green Lines Institute for Sustainable Development.3.1.
Michelson, A.; Paadam, K. (2010). The Construction of Commodity-Signs upon Medieval Heritage Architecture: Spatial Approach. 2010 International Conference on Information and Finance (ICIF 2010): 2010 International Conference on Business and Economics Research, Kuala Lumpur, Malaysia, 26-28 November 2010. Ed. Zhang, Chris. Chengdu, China: IEEE Press, 91−94.3.1.
Paadam, K.; Gromark, S. (2010). Converted Residences - Re-inventing Urban Identities. A Sociological-Architectural Enquiry. Space is Luxury : Book of Abstracts : 24th AESOP Conference 2010: 24th AESOP Annual Conference, Aalto University School of Science and Technology, Finland, 7–10 July. Helsinki, Finland: Aalto University, 290−291.5.2.
Ojamäe, Liis; Paadam, Katrin; Liias, Roode (2009). Regeneration of Mustamäe. In: Arild Holt-Jensen, Eric Pollock (Ed.). Urban Sustainability and Governance: New Challenges in Nordic-Baltic Housing Policies (188−195).. Nova Science Publishers: Nova Science Publishers.3.1.
Paadam, K. (2009). Residential policy challenges in Estonia. In: Holt-Jensen, A.; Pollock. E. (Ed.). Urban Sustainability and Governance: New Challenges in Nordic-Baltic Housing Policies. (179−187).. New York: Nova Science Publishers.3.1.
  • Leitud 18 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Avalikku huvi toetava linnaruumi kujunemine kolme Euroopa linna näitelPalu, RiinamagistrikraadKatrin PaadamJuhendamiselTallinna Ülikool
Challenges of participatory urbanism in the BalticsPrilenskaja, ViktorijadoktorikraadRoode Liias; Katrin Paadam; Irina RaudJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitustootluse instituut
Destination Branding and Constructing Symbolic Capital in Urban Heritage Space. The Case Study of UNESCO-designated Hanseatic Old TownsMichelson, AleksandrdoktorikraadKatrin PaadamKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool
Eelistatud elamisviisid ja jätkusuutlik elukeskkond: transformeeruv suvilapiirkond Viimsi vallasLiisa LepistmagistrikraadKatrin PaadamKaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Avaliku sektori majanduse instituut
Eluasemevalikud ja elamiskogemus linnauuenduslikes piirkondades. Mustamäe linnaosa näitelKadri LaurmagistrikraadKatrin Paadam; Kristel EdelmanKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond
Eluasemevälja transformatsioo: restitutsioon Ida-Euroopas, Tallinna ja Vilniuse näitelPlaks, Piretmagistrikraad (teaduskraad)Katrin PaadamKaitstud2007Tallinna Ülikool
Elukohavalik ja seos elukvaliteediga valglinnastumise kontekstisJane OrulmagistrikraadKatrin Paadam; Kaarel KilvitsKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool
Individuaalsetest huvidest ühise tegutsemiseni korterelamusOjamäe, LiismagistrikraadKatrin PaadamKaitstud2002Tallinna Pedagoogikaülikool
Industriaalpiirkondade taaselustamisprotsess Tallinnas: teisenevad elamisviisid ja muutuv residentaalne ruum konverteeritud tehasehoonete näitelLiisa MüürseppmagistrikraadKatrin PaadamKaitstud2013Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Keila linna tõmbe- ja tõuketegurid lastega perede hinnangulKaija SeisonenmagistrikraadKatrin Paadam; Liis OjamäeKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool
Kultuurideüleste lastega perede eluasemevalikud. Tallinna kogemuse näitelJaanika OpermagistrikraadKatrin PaadamKaitstud2013Tallinna Ülikool
Making choices in the housing market: social construction of housing value. The case of new suburban housingOjamäe, LiisdoktorikraadKatrin PaadamKaitstud2010Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Social Construction of Home Identities in a Cross-Cultural ExperienceEdelman, KristeldoktorikraadKatrin PaadamJuhendamiselTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut
The Influence of Public Transport Accessibility on Apartments’ Attractiveness in the City of Tallinn, EstoniaKairi Süllamagistrikraad (teaduskraad)Peter van der Waerden; Bauke de Vries; Qi Han; Katrin PaadamJuhendamiselEindhoveni Ülikooli
The meaning of new architecture in construction of residential identities: cases of urban renewal in central TallinnAnneli LeemetdoktorikraadKatrin PaadamJuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Väike-Laatsi tööstuspark - valga linna arendamise võimalusLenna HinglamagistrikraadKatrin PaadamKaitstud2008Tallinna Ülikool
Väikelinna jätkusuutlikkus. Tapa linna näitel.Alar TerasmagistrikraadKatrin PaadamJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool
Välismaal õppimise kogemuse biograafiline tähendusEdelman, KristelmagistrikraadKatrin Paadam; Liis OjamäeKaitstud2010Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut