Liisi Laineste

27.01.1978
5137927
liisi@haldjas.folklore.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2014–31.12.2018    Riikliku programmi projekt Eesti keel ja kultuurimälu Eesti kõnekäändude ja fraselogismide allikväljaanne, põhitäitja
01.01.2013–31.12.2018    IUT 22-5 (Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid), projekti põhitäitja
2009–...    Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemteadur (1,00)
Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna assistent, ETF grandi nr 4935 (Eesti kaasaegne rahvahuumor) täitja (15. 03.2004 – 30. 06. 2005)
01.01.2009–31.12.2012    ETF grandi 8149 (Kultuuriprotsessid muutuvas ühiskonnas: Traditsioon ja loovus postsotsialistlikus ühiskonnas) hoidja, 01.01.2009 - 31.12.2013
01.01.2006–31.12.2009    Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur, ETF grandi nr 6759 (Folkloorne anekdoot tänapäeval: postsotsialism – internet – kognitiivsus) täitja (1.02.2005 - 31.12.2009)
2005–2008    Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,50)
 
 
Haridustee
Tartu Ülikooli psühholoogia osakond, BSc 2000
Tartu Ülikooli folkloristika osakond, MA 2005
2005–2008    Tartu Ülikooli folkloristika osakond, PhD 2008
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    ISHS (International Society for Humour Studies) nõukogu liige
2016−...    Eesti ja Poola Teaduste Akadeemia koostööprojekti "Communication styles: Developing a cross-cultural theoretical and methodological framework" juht
2012−...    ajakiri Canadian Social Science, retsensent
2012−...    ISS (International Summer School for Humour Studies) nõukogu liige, sekretäri abi
2012−...    HUMOR: International Journal of Humor Research, toimetuskolleegiumi liige
2012−...    ajakirja European Journal of Humour Research toimetuskolleegiumi liige
2003−...    International Society for Humor Studies liige
2010−2012    Eesti ja Poola Teaduste Akadeemia koostööprojekti "Creativity and tradition in Estonian and Polish cultural communication" juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Liisi Laineste, Eesti Rahvuskultuuri fondi Teaduste Akadeemia allfondi noorteadlase stipendium
2009, Liisi Laineste, Lennart Meri nimeline teadustöö auhind
2008, Liisi Laineste, Rahvusvahelise huumoriuurimise seltsi noorteadlasi tunnustav autasu
2005, Liisi Laineste, Eesti Teaduste Akadeemia noorteadlaste teaduspreemia II koht
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
4.2.
2016
5.1.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
4.2.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
4.2.
2014
6.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
4.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.8.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
3.1.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
6.8.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
6.8.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
4.1.
2009
2.3.
2008
6.8.
2008
1.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.5.
2003

Liisi Laineste

27.01.1978
5137927
liisi@haldjas.folklore.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2014–31.12.2018    National programme of Estonian Language and Cultural Memory Publication of Estonian sayings and phraseologisms, Senior Investigator
01.01.2013–31.12.2018    IUT 22-5 (Narrative and belief aspects of folklore), Senior Investigator
2009–...    Estonian Literary Museum, Senior Researcher (1,00)
Assistant researcher at Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics, funded by Estonian Science Foundation grant No 4935 (Estonian Contemporary Folk Humour (15. March 2004 – 30. June 2005)
01.01.2009–31.12.2012    ETF grant 8149 (Cultural processes in a changing society: Tradition and creativity in post-socialist humour) holder, 01.01.2009 - 31.12.2013
01.01.2006–31.12.2009    Researcher at Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics, funded by Estonian Science Foundation grant No 6759 (Contemporary jokelore: postsocialism – internet – cognitivity) researcher (1. Feb 2005 - 31. Dec 2009)
2005–2008    Estonian Literary Museum, Researcher (0,50)
 
 
Education
Tartu University, Department of Psychology, BSC 2000
Tartu University, Deaprtment of Folkloristics, MA 2005
2005–2008    Tartu University, Department of Folkloristics, PhD 2008
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    ISHS (International Society for Humour Studies) board member
2016−...    Estonian and Polish Academy of Sciences cooperation project "Communication styles: Developing a cross-cultural theoretical and methodological framework" coordinator
2012−...    reviewer for the journal Canadian Social Science
2012−...    Member of the ISS (International Summer School for Humour Studies) Advisory Board, Assistant secretary
2012−...    a member of the board of consulting editors of HUMOR: International Journal of Humor Research
2012−...    a member of the editorial board of European Journal of Humour Research
2003−...   
2010−2012    Estonian and Polish Academy of Sciences cooperation project "Creativity and tradition in Estonian and Polish cultural communication" coordinator

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Liisi Laineste, Estonian National Culture Foundation, Academy of Science stipend for young researcher
2009, Liisi Laineste, Lennart Meri scientific research award
2008, Liisi Laineste, ISHS (International Society for Humour Studies) Certificate of Merit
2005, Liisi Laineste, Estonian Science Foundation student research price (II)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
4.2.
2016
5.1.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
4.2.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
4.2.
2014
6.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
4.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.8.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
3.1.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
6.8.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
6.8.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
4.1.
2009
2.3.
2008
6.8.
2008
1.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.5.
2003
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182553s03Argikultuuri diskursus ja kultuuride dialoog01.01.200331.12.2007Ülo ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond243 912,43 EUR
EKKMEKKM09-175Eesti ja Ida-Euroopa huumor ja mõistatused: globaliseerumine, lokaliseerumine ja žanriuuendused01.01.200931.12.2013Liisi LainesteEesti Kirjandusmuuseum37 873,80 EUR
SFSF0032472s03Eesti ja teiste rahvaste folkloor: pärimus, identiteet ja globaliseerumine01.01.200331.12.2007Mare KõivaEesti Kirjandusmuuseum636 048,72 EUR
EKKMEKKM14-385Eesti kõnekäändude ja fraselogismide allikväljaanne01.01.201431.12.2018Anneli BaranEesti Kirjandusmuuseum32 000,00 EUR
SFSF0030181s08Folkloori narratiivsed aspektid. Võim, isiksus ja globaliseerumine01.01.200831.12.2013Mare KõivaEesti Kirjandusmuuseum1 191 594,75 EUR
IUTIUT22-5Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid01.01.201431.12.2019Mare KõivaEesti Kirjandusmuuseum829 600,00 EUR
ETFETF6759Folkloorne anekdoot tänapäeval: postsotsialism – internet – kognitiivsus01.01.200631.12.2009Arvo KrikmannEesti Kirjandusmuuseum40 089,49 EUR
MUU9-1/2016/1Kommunikatsioonistiilid: kultuuridevahelise teoreetilise ja metodoloogilise raamistiku arendus01.01.201631.12.2018Liisi LainesteEesti Kirjandusmuuseum2 100,00 EUR
ETFETF8149Kultuuriprotsessid muutuvas ühiskonnas: Traditsioon ja loovus postsotsialistlikus huumoris01.01.201031.12.2013Liisi LainesteEesti Kirjandusmuuseum49 698,82 EUR
MUU9-1/2010/2Loovus ja traditsioon poola ja eesti kultuurilises kommunikatsioonis01.01.201031.12.2012Liisi LainesteEesti Kirjandusmuuseum2 880,00 EUR
  • Leitud 126 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Laineste, Liisi (2017). Translated identity: Recipes as part of nation-building in Estonia. Folklore. Electronic Journal of Folklore, ?−? [ilmumas].1.1.
Laineste, Liisi (2017). Othering in Estonian online discussions about refugees. In: Katarzyna Molek-Kozakowska, Jan Chovanec (Ed.). Discourses of Othering in European Media (x−x). John Benjamins [ilmumas].3.1.
DEMSKI, DAGNOSŁAW; KASSABOVA, ANELIA; SZ. KRISTÓF, ILDIKÓ; LAINESTE, LIISI; BARANIECKA-OLSZEWSKA, KAMILA (2017). The Multi-Mediatized Other. The Construction of Reality in East-Central Europe, 1945–1980. L'Harmattan.4.1.
Laineste, Liisi; Baran, Anneli (2017). Showing the door: phraseology in internet discussions about refugees in Estonia. In: Ways of Dwelling: Crisis-Craft-Creativity. 13th Congress of Societe Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF) (110−110).13th Congress of Societe Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), Department of Cultural Anthropology/European Ethnology University of Göttingen, 26-30 March, 2017. Göttingen: International Society for Ethnology and Folklore.10.22582/SIEF2017prg.5.2.
Laineste, Liisi; Baran, Anneli (2017). Süljest ja südamest. Kujundkõne „Tujurikkuja“ (2015) kommentaarides. Folkloor ja avalikkus: Kaheteistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents Folkloor ja avalikkus, Voore, Eesti, 2.-3. märts 2017. Tartu: ELM Scholarly Press, 24−25.5.2.
Laineste, Liisi (2016). From joke tales to demotivators: A diachronic look at humorous discourse in folklore. Traditiones : zbornik Instituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU = Acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum, 45 (3), 7−25.10.3986/Traditio2016450302.1.1.
Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (2016). Laughing across borders: Intertextuality of Internet memes. European Journal of Humour Research, 4 (4), 26−49.10.7592/EJHR2016.4.4.laineste.1.2.
Laineste, Liisi, Sarv, Mari (eds) (2016). Visual Digital Humanities Conference: Representing and Interpreting Humanities Data. Book of Abstracts. 4.2.
Laineste, Liisi (2016). A folkloric insight into Twitterstorms. Digital Humanities 2016 Conference, Krakow, Poland, July 11-16. http://dh2016.adho.org/abstracts/: Jagiellonian University, ?−?5.1.
Laineste, Liisi (2016). "No country stands alone": Parody and unlaughter in the 2015 European refugee crisis. ISHS annual conference, Dublin, Ireland, July 4-7. Trinity Collage Dublin, 34−35.5.2.
Laineste, Liisi (2016). Co folklor mówi nam o stylach komunikacyjnych: przypadek Estonii / What folklore tells us about communication styles: Estonian case. Język Trzeciego Tysiąclecia IX: Style communicacyjne, Krakow, Uniwersytet Jagiellonski, Poland; 16-18 March 2016. Uniwersytet Jagiellonski, 32−32.5.2.
Sarv, Mari; Laineste, Liisi; Franzini, Greta; Franzini, Emily; Kallio, Kati; Järv, Risto (2016). Digital Folkloristics: the Use of Computational Methods in Revealing the Characteristics of Folkloric Communication. Digital Humanities 2016. Conference Abstracts: Digital Humanities 2016, 11–16 July 2016, Kraków. Ed. Maciej Eder, Jan Rybicki. Kraków: Jagiellonian University, 92−93.5.2.
Risto Järv, Liisi Laineste (2016). Estonian Literary Museum: Folklore archives and research. 3−4.5.2.
Laineste, Liisi (2016). Humour in Twitterstorms. 4th LAFAL conference, Lodz University, Lodz, Poland, 17.-18. March 2016. Lodz University Press, 10−10.5.2.
Laineste, Liisi (2016). International Conference on Culinary Culture: Book of Abstracts. 5.2.
Laineste, Liisi (2016). National romanticism in 21st century cookbooks. International conference on culinary culture, Tartu, Estonia, May 2. Eesti Kirjandusmuuseum, 5−5.5.2.
Sarv, Mari; Laineste, Liisi (2016). Network Analysis in Humanities. In: EUSN Paris 2016. Second European Conference on Social Networks. June 14-17, 2016, Paris (51−52).EUSN Paris 2016. Second European Conference on Social Networks. June 14-17, 2016, Paris. 5.2.
Laineste, Liisi (2016). On see Haha, Wow või Sad: Reaktsioonid Facebook Reactionsile. Eesti-uuringute Tippkeskuse konverents: Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid, Tõrve, Eesti, April 28-29. Eesti Kirjandusmuuseum, 47−48.5.2.
Laineste, Liisi (2016). On the localisation and globalisation of Internet memes. Towards Digital Folkloristics Riga, Latvia, September 14-16. http://lfk.lv/conference/abstracts.html#abstracts: Archives of Latvian Folklore, ?−?5.2.
Laineste, Liisi (2016). Refugees and the Internet. Mission Possible: Eesti-Läti ühisseminar "Mission Possible" 14. detsembril 2016 Riias, Lätis. Tartu: ELM Scholarly Press, ?−?5.2.
Laineste, Liisi (2016). Doing humour research on the internet: Digital humanities in humour research. In: (68−102).International Summer School for Humour Studies, Brasov, Romania, July 4-9. 6.2.
Laineste, Liisi (2016). Online and offline joking cultures. In: Razvan Saftoiu, Stanca Mada (Ed.). (12−34).International Summer School for Humour Studies, Brasov, Romania, July 4-9. Transilvania University of Brașov.6.2.
Sarv, Mari; Laineste, Liisi (2016). E-Eesti humanitaarteadustes: Digitaalhumanitaaria käekäik ja väljavaated. Sirp. Eesti Kultuurileht, nr. 40 (3610), 7. oktoober 2016, 9.6.3.
Laineste, Liisi (2015). „...VÕI NAGU SELLES ANEKDOODIS”: Anekdoot veebisuhtluses. Keel ja Kirjandus, 652−666.1.1.
Laineste, Liisi; Lääne, Margus (2015). Images from two sides of the front: Estonian caricatures from WWII. In: Demski, D; Laineste, L.; Baraniecka-Olszewska, K. (Ed.). War Matters: Constructing the Image of the Other in Central and Eastern Europe (1930-1950) (222−243). L'Harmattan.3.1.