737 6469
laura.kirss@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2019–15.06.2020   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, haridusteaduste teadur (1,00)
01.09.2018–31.01.2019   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, haridusteaduste teadur (0,75)
01.01.2018–31.08.2018   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, haridusteaduste teadur (1,00)
15.10.2017–31.12.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, Teadur (0,75)
01.06.2016–30.09.2016   
Soome Teaduste Akadeemia, Hindamisekspert (0,30)
2014–2017   
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Juhatuse liige (0,30)
2014–2017   
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Hariduspoliitika programmi direktor (0,70)
01.04.2012–30.06.2012   
Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti ülikoolide haridusteaduste valdkonna hindamist ettevalmistama töögrupi ekspert (0,20)
2012–2014   
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Hariduspoliitika programmi direktor (1,00)
2010–2011   
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Hariduspoliitika programmijuhi kohusetäitja (0,20)
01.10.2009–30.09.2010   
Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute (OSI), Fellowship Program, (Hungary), Külalisteadur (0,30)
2007–2011   
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Analüütik (0,80)
2005–2007   
Haridus- ja Teadusministeerium, Teadusosakonna ekspert (1,00)
2005–2005   
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Lepinguline raamatu toimetaja (1,00)
2004–2005   
Haridus- ja Teadusministeerium, Teadusosakonna lepinguline ekspert (0,60)
2003–2004   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, Õppe- ja teadustöö assistent (0,50)
2003–2003   
Inter-American Development Bank (TÜ projekt), Uurimistöö assistent (0,50)
2002–2002   
Haridus- ja Teadusministeerium, Ekspert (Tartu Ülikooli praktika) (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2018–...   
Tartu Ülikool, haridusteaduste instituut, haridusteaduste doktoriõpe
01.09.2017–31.05.2018   
Tartu Ülikool, haridusteaduste instituut, haridusteaduste doktoriõppe eksterniõpe
2003–2005   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Avaliku halduse osakond; teadusmagistri (MA) kraad avalikus halduses ja sotsiaalpoliitikas
2001–2001   
Columbus State University, USA; õpingud juhtimise erialal
1999–2003   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Avaliku halduse osakond; bakalaureuse (BA) kraad avaliku halduse erialal (cum laude)
1988–1999   
Miina Härma Gümnaasium, keskharidus (kuldmedaliga)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−2015   
Rahvusvahelise hariduspoliitika keskuste võrgustiku Network of Education Policy Centers (NEPC) president
2013−2015   
Rahvusvahelise hariduspoliitika keskuste võrgustiku Network of Education Policy Centers (NEPC) juhatuse liige
 
 
Lisainfo
Kasvatusteaduste 2012. a sihtevalveerimist ettevalmistava komisjoni liige (mai 2012 - jaanuar 2013).;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2009, Laura Kirss, Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) Policy Fellowship 2009/2010
2005, Laura Kirss, Avaliku halduse alaste üliõpilastööde konkursi 2005 eriauhind aktuaalset ja ühiskonna arengu seisukohast olulist problemaatikat analüüsiva magistritöö eest
2004, Laura Kirss, Riigikontrolli uurimistööde konkursi kolmas preemia
2003, Laura Kirss, Tartu Ülikooli Euroteaduskonna magistristipendium
2002, Laura Kirss, Tartu Ülikooli Raefondi stipendium
2001, Laura Kirss, Georgia Rotary Õppestipendium õppimiseks USA Georgia osariigi ülikoolis
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S270 Pedagoogika ja didaktika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S280 Täiskasvanuharidus, elukestev õpe
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S213 Sotsiaalstruktuuride uuringud
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S215 Sotsiaalsed probleemid ja heaolu, sotsiaalkindlustus
 
 
Lisainfo
Olulisemad täiendkoolitused:
11/2014: Modereerimisoskuste koolitus (Eesti Väitlusselts)
06/2014: Personalijuhtimine (Riina Varts juhtimiscoaching ja konsultatsioon)
09/2011: Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) methodology (Network of Education Policy Centres)
01/2011 Narratiivide analüüs (Tartu Ülikool)
06/2010 Peer Review (IMPART, the ESF Learning Network)
03/2010 Poliitikaanalüüsi oskused (Communication Training Programme, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute)
10/2009 Poliitikaanalüüsi kirjutamise oskused (Communication Training Programme, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute)
07/2008 Eestkoste lähenemised (Network of Education Policy Centres and MIMAT)

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.5.
2018
2.5.
2017
1.1.
2016
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2014
2.5.
2014
6.7.
2014
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
3.2.
2013
1.2.
2012
2.2.
2012
2.2.
2012
3.3.
2012
3.5.
2012
6.7.
2012
2.2.
2011
2.2.
2011
2.2.
2011
2.2.
2011
2.2.
2011
2.5.
2011
2.5.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
2.2.
2010
2.2.
2010
2.2.
2010
2.2.
2010
2.5.
2010
2.2.
2009
6.7.
2009
2.2.
2008
3.2.
2008
2.2.
2007
2.2.
2005
2.2.
2003
7.10.2019
737 6469
laura.kirss@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2018–31.01.2019   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Education, Research Fellow in Educational Sciences (0,75)
01.01.2018–31.08.2018   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Education, Research Fellow in Educational Sciences (1,00)
15.10.2017–31.12.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Education, Researcher (0,75)
01.06.2016–30.09.2016   
Academy of Finland, Evaluation Expert (0,30)
2014–2017   
Praxis Centre for Policy Studies, Member of the Executive Board (0,30)
2014–2017   
Praxis Centre for Policy Studies, Director of Education Policy Program (0,70)
01.04.2012–30.06.2012   
Ministry of Education and Research, Expert of working group preparing the thematic evaluation of educational sciences teaching and learning at Estonian universities (0,20)
2012–2014   
Praxis Centre for Policy Studies, Director of Education Policy Program (1,00)
2010–2011   
Praxis Centre for Policy Studies, Acting as Head of the Education Policy Program (0,20)
01.10.2009–30.09.2010   
Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute (OSI), Fellowship Program, (Hungary), Research Fellow (0,30)
2007–2011   
Praxis Centre for Policy Studies, Analyst (0,80)
2005–2007   
Ministry of Education and Research, Expert in Research Policy Department (1,00)
2005–2005   
Praxis Centre for Policy Studies, Contracted book editor (1,00)
2004–2005   
Ministry of Education and Research, Contracted expert in Research Policy Department (0,60)
2003–2004   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Government and Politics, Teaching and research assistant (0,50)
2003–2003   
Inter-American Development Bank (TÜ projekt), Research assitant (0,50)
2002–2002   
Ministry of Education and Research, Expert (internship of University Tartu) (1,00)
 
 
Education
01.09.2018–...   
University of Tartu, Institute of Education, doctoral student in Educational Science
01.09.2017–31.05.2018   
University of Tartu, Institute of Education, external PhD student in Educational Science
2003–2005   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Department of Public Administration, MA in Public Administration and Social Policy
2001–2001   
Columbus State University, USA; Management studies
1999–2003   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Department of Public Administration, BA in Public Administration (cum laude)
1988–1999   
Miina Härma Gymnasium, secondary education (with honors)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−2015   
President of the International Network of Education Policy Centers (NEPC)
2013−2015   
Member of the Board of the International Network of Education Policy Centers (NEPC)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2009, Laura Kirss, Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) Policy Fellowship 2009/2010
2005, Laura Kirss, Special Prize in the 2005 Contest for Public Administration Students' Research Papers, recognition for dealing with an issue that is socially topical and significant
2004, Laura Kirss, Third prize in the State Audit Office Contest for Research Papers
2003, Laura Kirss, University of Tartu EuroFaculty master's scholarship
2002, Laura Kirss, University of Tartu Foundation Scholarship
2001, Laura Kirss, Georgia Rotary Student Program Scholarship for stuying in Georgia, USA
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S270 Pedagogy and didactics
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S280 Adult education, permanent education
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S213 Social structures
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S215 Social problems and welfare, national insurance
 
 
Additional information
Relevant in-service training courses:
11/2014: Training on Moderating Discussions (Estonian Debating Society)
06/2014: Personnel Management Training (Riina Varts Coaching and Consulting)
09/2011: Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) methodology (Network of Education Policy Centres)
01/2011 Training course on analysis of narratives (University of Tartu)
06/2010 Peer Review (IMPART, the ESF Learning Network)
03/2010 Policy Analysis Training (Communication Training Programme, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute)
10/2009 Writing effective policy papers to influence decision-making (Communication Training Programme, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute)
07/2008 Training on „Approaches to Advocacy and Policy Change" (Network of Education Policy Centres and MIMAT)

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
2.5.
2018
2.5.
2017
1.1.
2016
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2014
2.5.
2014
6.7.
2014
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
3.2.
2013
1.2.
2012
2.2.
2012
2.2.
2012
3.3.
2012
3.5.
2012
6.7.
2012
2.2.
2011
2.2.
2011
2.2.
2011
2.2.
2011
2.2.
2011
2.5.
2011
2.5.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
2.2.
2010
2.2.
2010
2.2.
2010
2.2.
2010
2.5.
2010
2.2.
2009
6.7.
2009
2.2.
2008
3.2.
2008
2.2.
2007
2.2.
2005
2.2.
2003
7.10.2019
  • Leitud 41 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.1.7.1.OL-15/14Avaliku arvamuse uuring „Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2014“ 01.11.201430.06.2015Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis3 600,00 EUR
1.1.7.1.OL-08/20Eesti keele õppe ja tasemeeksami sooritamise motivatsioon21.05.200831.12.2008Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis35 151,41 EUR
1.1.7.1.2-1/40Eesti koolide tulemuslikkuse näitajate kogumi väljaarendamine02.01.200831.07.2008Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis6 391,16 EUR
1.1.7.2.OL-11/18Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia aastateks 2006–2015 vahehindamine28.03.201131.08.2011Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis30 143,00 EUR
1.1.7.1.OL-16/2Eesti kõrgkoolides rahvusvahelise uuringu „EUROSTUDENT VI“ teostamine04.01.201631.05.2018Hanna-Stella HaaristoSA Poliitikauuringute Keskus Praxis27 710,00 EUR
1.1.7.1.OL-13750Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 202010.12.201331.03.2014Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis24 725,00 EUR
1.1.7.1.OL-17/1Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 201719.12.201615.05.2017Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis12 450,00 EUR
1.1.7.2.OL-8/11Eesti üliõpilaste sotsiaal-majandusliku olukorra uuring14.04.200830.06.2008Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis2 556,47 EUR
1.1.7.1.OL-11/12EL tõukefondide programmperioodil 2007–2013 Euroopa Sotsiaalfondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatud teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete rakendamise vahehindamine01.03.201131.08.2011Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis25 860,00 EUR
3.2.OL-08/12Eraldatud haridus - eraldatud kodanikud?09.01.200805.11.2009Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis11 317,22 EUR
3.2.OL-09/25Eraõpetus: otsides võimalikke lahendusi13.03.200931.03.2010Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis4 988,30 EUR
3.2.OL-11/58Eraõpetuse võrdlev analüüs01.10.201131.12.2012Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis1 700,81 EUR
2.2.1.OL-14/54EU Skills Panorama: tööjõu oskuste prognoosiga seotud info kogumine ja analüüs15.10.201430.04.2015Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis2 275,00 EUR
1.1.7.2.OL-07/--Euroopa haridusprogrammide Socrates ja Leonardo da Vinci 2000-2006 mõjude hindamine Eestis15.03.200730.06.2007Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis12 782,33 EUR
2.2.1.OL-16/30Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri Peadirektoraadi nõustamine Eesti hariduse ja koolituse küsimustes 2016-201715.04.201631.01.2017Hanna-Stella HaaristoSA Poliitikauuringute Keskus Praxis13 750,00 EUR
MUUOL-12/24EUROSTUDENT V - Üliõpilaselu sotsiaalsed ja majanduslikud tingimused Euroopas02.04.201231.05.2015Hanna-Stella HaaristoSA Poliitikauuringute Keskus Praxis59 053,00 EUR
1.1.7.2.OL-11/6Keskharidusastme lõpetajate valikute uuring01.01.201131.12.2011Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis29 355,00 EUR
3.2.OL-11/3Keskkonnahariduse partnerlus ENJOINED15.01.201130.11.2012Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis21 272,00 EUR
1.1.5.3.4.2.1.RITA2/027Kutseõppeasutuste tugisüsteemide analüüs12.04.201731.12.2017Hanna-Stella HaaristoSA Poliitikauuringute Keskus Praxis24 800,00 EUR
1.1.7.2.OL-11/49Kutseõppeasutuste vilistlaste uuring01.11.201101.06.2012Mihkel NestorSA Poliitikauuringute Keskus Praxis27 438,00 EUR
1.1.7.1.OL-12/58Muutuva tööturu väljakutsed kutseharidusele14.11.201230.09.2013Mihkel NestorSA Poliitikauuringute Keskus Praxis38 890,00 EUR
1.1.7.2.OL-11/33Praktika analüüs kuues kõrgkoolis04.08.201129.12.2011Laura KirssSA Poliitikauuringute Keskus Praxis22 854,00 EUR
1.1.7.1.OL-07Riikliku integratsioonistrateegia 2008-2013 väljatöötamine18.04.200731.12.2008Ain AaviksooSA Poliitikauuringute Keskus Praxis105 882,94 EUR
RITA1AlamprojektLLTOM18066 (RITA1/01-03-11)Rändesõltuvus ja lõimumise väljakutsed Eesti riigile, tööandjatele, kogukondadele ja haridusele01.01.201831.12.2020Tiit Tammaru; Raul EametsTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut765 768,40 EUR
3.2.OL-12/51SIRIUS: Euroopa uurimisvõrgustik immigratsioonitaustaga laste ja noorte hariduse alal05.09.201201.04.2013Mihkel NestorSA Poliitikauuringute Keskus Praxis4 050,00 EUR