8.08.1969
anneaan8@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.08.2013–30.09.2013   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli muuseum, spetsialist (0,60)
15.02.2013–31.07.2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, spetsialist (0,50)
15.02.2013–31.07.2013   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli muuseum, spetsialist (0,50)
01.07.2012–14.02.2013   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli muuseum, spetsialist (1,00)
01.03.2011–30.06.2012   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli muuseum, spetsialist (0,60)
06.04.2009–28.02.2011   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli muuseum, spetsialist (1,00)
01.05.2007–05.04.2009   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Muuseumid, spetsialist (1,00)
01.05.2006–30.04.2007   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Muuseumid, spetsialist (1,00)
01.03.2006–30.04.2006   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Muuseumid, kuraator (1,00)
 
 
Haridustee
1992–1995   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, magistratuur
1987–1992   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B270 Taimeökoloogia ; TÄPSUSTUS: Taimede ökofüsioloogia, valguse-lämmastiku seosed rohttaimekooslustes

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.5.
2016
1.1.
2014
6.2.
2013
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
4.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
1997
1.1.
1995
18.04.2019
8.08.1969
anneaan8@gmail.com

Career

Institutions and positions
01.08.2013–30.09.2013   
University of Tartu, University of Tartu Museum, Specialist (0,60)
15.02.2013–31.07.2013   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist (0,50)
15.02.2013–31.07.2013   
University of Tartu, University of Tartu Museum, Specialist (0,50)
01.07.2012–14.02.2013   
University of Tartu, University of Tartu Museum, Specialist (1,00)
01.03.2011–30.06.2012   
University of Tartu, University of Tartu Museum, Specialist (0,60)
06.04.2009–28.02.2011   
University of Tartu, University of Tartu Museum, Specialist (1,00)
01.05.2007–05.04.2009   
University of Tartu, Tartu University Museums, Specialist (1,00)
01.05.2006–30.04.2007   
University of Tartu, Tartu University Museums, Specialist (1,00)
01.03.2006–30.04.2006   
University of Tartu, Tartu University Museums, Curator (1,00)
 
 
Education
1992–1995   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Master program
1987–1992   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B270 Plant ecology ; SPECIFICATION: Plant ecophysiology, light-nitrogen interactions in herbal communities
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
2.5.
2016
1.1.
2014
6.2.
2013
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
4.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
1997
1.1.
1995
18.04.2019