René Värk

10.12.1977
5058573
rene.vark@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...    Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Militaarõiguse dotsent (1,00)
2012–...    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, Rahvusvahelise õiguse dotsent (1,00)
2011–2017    Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Riigi- ja rahvusvahelise õiguse dotsent (1,00)
2010–2011    Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Riigiõiguse lektor (0,50)
2002–2012    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Rahvusvahelise õiguse lektor (1,00)
2001–2002    Õigusinstituut, Rahvusvahelise avaliku õiguse lektor (1,00)
1999–2000    Keskkonnaministeerium, Jurist (rahvusvaheline ja Euroopa Liidu õigus) (1,00)
 
 
Haridustee
2009–...    Tallinna Ülikool, ajalugu, magistriõpingud
2006–2009    Tallinna Ülikool, ajalugu, bakalaureusekraad (cum laude)
2002–2011    Tartu Ülikool, õigusteadus, doktorikraad
2000–2001    Stockholmi Ülikool, õigusteadus, magistrikraad (kiitusega)
1996–2000    Õigusinstituut, õigusteadus, bakalaureusekraad (magna cum laude)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Texas National Security Review, toimetuskolleegiumi liige
2016−...    Cross-Border Journal for International Studies; toimetuskolleegiumi liige
2013−...    Sõjateadlane; toimetuskolleegiumi liige
2009−...    Sisekaitseakadeemia Toimetised; toimetuskolleegiumi liige
2006−...    Rahvusvahelise Õiguse Euroopa Ühing; liige
2004−...    Rahvusvahelise Õiguse Ameerika Ühing; liige
2013−2014    Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu; liige
2011−2017    Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused; nõukogu liige
2005−2012    Acta Societatis Martensis; tegevtoimetaja
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2016–...: Alaline Vahekohus, liige;
2009–...: Sisekaitseakadeemia, külalisõppejõud;
2005–...: Balti Kaitsekolledž, külalisõppejõud;
2004–...: Eesti Diplomaatide Kool, külalisõppejõud;
2016–2017: Ameerika Ühenriikide Mereväe Sõjakolledž, külalisteadur;
2015–2016: Võrdleva Avaliku Õiguse ja Rahvusvahelise Õiguse Max Plancki Instituut, külalisteadur;
2011–2015: Tallinna Ülikool, külalisõppejõud;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, René Värk, Council for International Exchange of Scholars (CIES), Fulbrighti stipendium
2015, René Värk, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), uurimistöö stipendium
2014, René Värk, Balti Kaitsekolledž, auliige
2012, René Värk, Tartu Ülikool, aumärk
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S150 Rahvusvaheline era- ja avalik õigus; PÕHISUUND: relvastatud jõu kasutamine, humanitaarõigus, diplomaatiline ja konsulaarõigus

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2017
1.2.
2017
3.2.
2017
2.5.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
1.2.
2015
1.3.
2015
3.1.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
6.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.2.
2011
2.3.
2011
3.1.
2011
1.3.
2010
1.3.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
4.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
4.2.
2008
6.3.
2008
1.3.
2007
1.2.
2006
1.3.
2006
4.2.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
2.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
6.2.
2003
1.3.
2002

René Värk

10.12.1977
5058573
rene.vark@ut.ee

Career

Institution and occupation
2017–...    Estonian National Defence College, Associate Professor of Military Law (1,00)
2012–...    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Associate Professor of International Law (1,00)
2011–2017    Estonian National Defence College, Associate Professor of Constitutional and International Law (1,00)
2010–2011    Estonian National Defence College, Lecturer of Constitutional law (0,50)
2002–2012    University of Tartu, Faculty of Law, Lecturer of International Law (1,00)
2001–2002    Institute of Law, Lecturer of Public International Law (1,00)
1999–2000    Ministry of Environment, Legal Adviser (international and European law) (1,00)
 
 
Education
2009–...    Tallinn University, history, master's studies
2006–2009    Tallinn University, history, bachelor's degree (cum laude)
2002–2011    University of Tartu, law, doctor's degree
2000–2001    Stockholm University, law, master's degree (with distinction)
1996–2000    Institute of Law, law, bachelor's degree (magna cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Texas National Security Review, member of editorial board
2016−...    Cross-Border Journal for International Studies; member of editorial board
2013−...    Estonian Journal of Military Studies; member of editorial board
2009−...    Proceeding of the Estonian Public Service Academy; member of editorial board
2006−...    European Society of International Law; member
2004−...    American Society of International Law; member
2013−2014    Council of Science, Ministry of Defence, Estonia; member
2011−2017    Estonian National Defence College; member of the council
2005−2012    Acta Societatis Martensis; executive editor
 
 
Additional career information
2016–...: Permanent Court of Arbitration, Member;
2009–...: Estonian Academy of Security Sciences, Visiting Lecturer;
2005–...: Baltic Defence College, Visiting Lecturer;
2004–...: Estonian School of Diplomacy, Visiting Lecturer;
2016–2017: United States Naval War College, Visiting Researcher;
2015–2016: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Visiting Researcher;
2011–2015: Tallinn University, Visiting Lecturer;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, René Värk, Council for International Exchange of Scholars (CIES), Fulbright grant
2015, René Värk, German Academic Exchange Service (DAAD), Research scholarship
2014, René Värk, Baltic Defence College, Honourary Fellow
2012, René Värk, University of Tartu, Badge of Distinction
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALTY: S150 International private and public law ; SPECIALITY: use of armed force, humanitarian law, diplomatic and consular law
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2017
1.2.
2017
3.2.
2017
2.5.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
1.2.
2015
1.3.
2015
3.1.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
6.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.2.
2011
2.3.
2011
3.1.
2011
1.3.
2010
1.3.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
4.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
4.2.
2008
6.3.
2008
1.3.
2007
1.2.
2006
1.3.
2006
4.2.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
2.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
6.2.
2003
1.3.
2002