• Leitud 9 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T7098MSMSBioenergeetika eesmärgil energiakultuuride (haab, pappel, paju, kask, lepp, raps, galeega, teravili, päideroog, ida-kitsehernes ja kanep) tootmise (kasvatamine, koristamine ja müügiks eeltöötlemine) tasuvusuuringu läbiviimine18.06.200701.12.2007Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut4 473,82 EUR
MUU8-2/T10160MSMSE-RURALNET - Network promoting e-learning for rural development01.12.200830.11.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut16 463,00 EUR
MUU8-2/T7093MSMSEnergiakultuuri (päideroo) kasvatamise ja kasutamise majanduslik hinnang Eestis18.04.200701.12.2010Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut92 066,71 EUR
MUU8-2/T8002MSMSMaaelu ja maamajanduse jätkusuutlikkus Eestis: senine olukord, peamised mõjutegurid ning arengustsenaariumid01.01.200831.03.2012Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut289 653,53 EUR
MUU8-2/T15135MSATNõudlusuuringu tegemine ja äriplaani koostamine alternatiivsete finantsteenuste pakkumiseks19.11.201522.01.2016Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut20 820,00 EUR
MUU8T160094MSDSPõllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013-201601.08.201601.12.2016Ants-Hannes ViiraEesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut9 783,25 EUR
MUU8-2/T5114MSMS05Põllumajandustootmise investeeringute vajadused ja võimalused30.08.200531.03.2006Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut29 910,65 EUR
MUU8-2/T15140MSDSTaustaraporti koostamine Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt koostatavale ülevaatele "Eesti innovatsioonipoliitika ja põllumajandusvaldkonna innovatsioonisüsteem"04.12.201515.11.2016Ants-Hannes ViiraEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut39 675,00 EUR
MUU8-2/T7122SPENTeaduse baasfinantseerimise vahendite eraldamine teadusteemale "Taastuvenergia uurimissuuna väljaarendamine Eesti Maaülikoolis", EMÜ nõukogu otsus nr. 10, 30.03.200730.03.200631.12.2007Argo NormakEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Teadusprorektori vastutusala, taastuvenergia keskus22 369,08 EUR
  • Leitud 10 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Viira, Ants-Hannes; Ariva, Jelena; Kall, Katri; Oper, Liis (2016). Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016. 2.5.
Ariva, Jelena; Oper, Liis; Viira, Ants-Hannes (2016). Towards environmentally smart agriculture – case study of Estonia. In: Elis Vollmer, Prof. David Arney (Ed.). Agroforum Mare Balticum 2016: Conference Proceedings (10−35). Tartu, Estonia: Eesti Maaülikool.3.4.
Menind, Andres; Oper, Liis; Hovi, Mart; Kers, Jaan; Tutt, Marti; Kikas, Timo (2012). Pretreatment and usage of pulp and paper industry residues for fuels production and their energetic potential. Agronomy Research, 10, 149−155.1.1.
Menind, Andres; Oper, Liis; Nurk, Liina (2012). Preliminary investigation of physical, chemical and technological parameters of biogasification and briquetting of fractionated silage. In: 11th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT Proceedings (580−585).. Latvia University of Agriculture.3.4.
Menind, Andres; Oper, Liis; Kers, Jaan; Melts, Indrek; Olt, Jüri (2012). Preliminary investigation of technological, physical and economic parameters of herbaceous biomass briquettes. Lecture Notes in Information Technology, 9, 134−140.3.4.
Menind, A.; Oper, L. (2011). Tselluloosirikaste materjalide ja jäätmete väärindamine biokütusteks Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi Biokütuste laboris. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine: Kolmeteistkümnenda konverentsi kogumik: TEUK XIII, Tartu, 2011. Toim. Elis Vollmer; Argo Normak. 128−137.3.4.
Espenberg, E.; Raave, H.; Noormets, M.; Oper, L. (2011). Energiaheinana toodetava päideroo kasvatamise majanduslik tulem kattetulu meetodil. Kadaja, Jüri (Toim.). Agronoomia 2010/2011 (215−222).. Saku : Estonian Research Institute of Agriculture.3.5.
Oper, L., Vahejõe, K. (2011). Ülevaade põllumajanduses toodetavate avalike hüvede hindamisest. Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverents, 2011.5.2.
Oper, L.; Roosmaa, Ü. (2009). Energiakultuuride kalkulaator. Maamajandus, 12.6.3.
Oper, L.; Roosmaa, Ü. (2008). Energiakultuuride kasvatamise otsekulude ja arvestuslike tulude kalkulaator. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine: Kümnenda konverentsi kogumik: TEUK X, Tartu, 2008. Toim. Elis Vollmer; Argo Normak. Eesti Maaülikool, 111−119.3.4.
  • Leitud 3 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Bioenergia tootmise ja kasutamise võimalused ning takistused EestisPrants, JaanamagistrikraadLiis Oper; Ülle RoosmaaKaitstud2011Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Energiaheina tootmise perspektiiv ja selleks sobivEpp EspenbergmagistrikraadLiis Oper; Henn RaaveKaitstud2011Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond
Ühepere-eramu tuulegeneraatori tasuvusanalüüsRaidi MetsamagistrikraadAndres Annuk; Liis OperKaitstud2011Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut