30.07.1971
6202422
kristi.joamets@taltech.ee
Teadustöös spetsialiseerumine Eesti ja rahvusvahelise perekonnaõiguse, tööõiguse ning sotisaalõiguse uurimisele. Huvi õigusliku regulatsiooni arengu vastu muutuvas ühiskonnas ja õigusloomes, sealhulgas tehnoloogia arengu kontekstis ning ülepiirilistes perekonnasuhetes tekkinud kultuuride konflikti võimalike õiguslike lahenduste leidmise vastu. Samuti sotsiaalõiguste rakendumine põhiõiguste kontektis. Olen õpetanud õiguse aluseid, akadeemilist kirjutamist ja teadustöö aluseid, tööõigust, Eesti perekonnaõigust ja võrdlevat perekonnaõigust ning konstitutsiooniõigust.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2019–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut , Vanemlektor (0,50)
20.06.2016–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut , õiguse programmijuht (0,50)
01.01.2017–31.08.2019   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut , Lektor (0,50)
01.09.2012–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Majandusõiguse õppetool, Lektor (1,00)
01.01.2006–31.12.2013   
Siseministeerium, Siseministeerium, rahvastiku toimingute osakond, nõunik (1,00)
01.09.2000–31.08.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, (0,50)
01.01.1995–31.12.2004   
Rahandusministeerium, juriidilise osakonna õigusaktide talituse juhataja/ nõunik (1995-2004)
01.01.1992–31.12.1995   
Põllumajandusministeerium, juriidilise osakonna spetsialist (1992-1995)
 
 
Haridustee
1996–2014   
Tartu Ülikool, 1996, bakalaureuse kraad õigusteaduses (võrdsustatud õigusteaduse magistrikraadiga); Tallinna Tehnikaülikool, 1999, sotsiaalteaduste magister, Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, 2014, PhD in public administration
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Majandusteaduskonna nõukogu liige
2019−...   
Majandusteaduskonna akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise menetlemise komisjoni esimees
2017−...   
Õiguse instituudi nõukogu liige
2016−...   
Õiguse programmijuht
2015−2016   
TTÜ kolledžite ja teaduskondade vahelise koostöö parandamise komisjoni liige
2015−2017   
TTÜ kirjastusnõukogu liige
2015−2016   
TTÜ Sotsiaalteaduskonna õppekavakomisjoni liige
2015−2016   
TTÜ üleülikoolilise plagiaadikomisjoni liige
2014−2016   
Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonna Eetikakolleegiumi liige
2013−2016   
majandusõiguse õppetooli hoidja
 
 
Loometöö
Avaliku teenistuse aastaraamat 2010”Perekonnaseisuametnik. Paindlikkuse suurendamine perekonnasündmuste registreerimisel”.
Regionaalministri valitsemisala infoleht REGI 2010”Perekonnaseaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muudatustest alates 1. juulist 2010”
Regionaalministri valitsemisala infoleht REGI 2011 sügis.”Näilik abielu: probleemid meil ja mujal”
.
 
 
Lisainfo
16.04.-17.04.2012 Viin, Austria, osalemine 12. Internationalen Kongress des Europäischen Verbandes Der Standesbeamtinnen und Standesbeamten (EVS)
19.05.- 20.05.2011 Zielona Gora, Poola, osalemine 11. Internationalen Kongress des Europäischen Verbandes Der Standesbeamtinnen und Standesbeamten (EVS) mit den Generalthema Wahrheit oder Schein in der Satandesamtlichen Praxis. Problematik von Scheinehen in Europa.
18.05.-19.05.2009 Poprad, Slovakkia. Osalemine 9. Internationalen kongress des Europäischen Verbandes Der Standesbeamtinnen und Standesbeamten (EVS) mit dem Generalthema "Europäicher Datentransit - Die Zukunft beginnt heute".
04.05.-05-05.2008 Portorož. Osalemine 8. Internationalen kongress des Europäischen Verbandes Der Standesbeamtinnen und Standesbeamten (EVS) mit dem Generalthema "Neue Partnerchaftsmodelle - neue Register, europäische Entwicklungen".
11.11-15.11.2007 Academy of Otzenhausen, Saksamaa. Osalemine rahvusvahelisel seminaril "Juridical co-operation in Civil Matters. The effectiveness of domestic and foreign adoption in europe".
12.11-16.11.2006 Academy of Otzenahusen, Saksamaa,. Osalemine rahvusvahelisel seminaril "Juridical co-operation in Civil matters. Nationality laws in Europe - consequences of civil status registration on the acquirement and/or loss of a nationality".;
13.10.2017. Vytautas Magnuse Ülikool. Õigusteaduskond. Moderaator (osa 3) ja ettekande esitaja rahvusvahelisel konverentsil "International Scientific Conference Europeanization of National Law: Achievements, Problems, Challenges". ;
2.10-6.10. 2017. Osalemine ümarlauas peamise kõnelejana Ukrainas Harkovi rahvusvahelisel Õigusfoorumil "Law and Problems of Sustainable Development in a Globalized World" ümarlauas "Business Human Rights Responsibilities:the experience of the Countries of V4 and Baltic Stats for Ukraine" and presentation in a roundtable "Women's access to justice";
30.4.2019 Workshop on Internationalisation of Higher Education in the Frame of Erasmus+ Boost Project on Boosting Armenian Universities Internationalisation Strategy and Marketing. Jerevan, Armenia;
25.06.2019. Osalemine the First Workshop on Pedagogy for Higher Education Large Classes (PHELC), collated with Fifth International Conference on Higher Education Advances (HEAD'19), held in Valencia, Spain, on 25 June, 2019. ;
26-06-29.06.2019. Osalemine, ettekanne 5th International Conference on Higher Education Advances. Valencia, Spain. Universitat Politecnica De Valencia.;
2019-2020 - Osalemine OSKA eksperdikogu õiguse alavaldkonna liikmena.;
2019 - osalemine Eesti 2018-2019 raporti koostamisel World Justice Project Rule of Law Index. ;

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
3.2.
2019
6.2.
2019
6.6.
2019
1.2.
2018
1.2.
2018
1.2.
2018
3.1.
2018
3.3.
2018
1.1.
2017
1.3.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
4.1.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
2.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.2.
2013
1.2.
2012
6.2.
2008
3.3.
2006
26.01.2020
30.07.1971
6202422
kristi.joamets@taltech.ee
Her research consentrates on Estonian and international family law, labour law and social law. She is especially interested in the development of legal regulation in a changing society and conflict of cultures in cross-border family cases, including regarding the development of technology. Also the implementation of fundamental rights in regarding the social rights. I have taught general principles of law and legal research, academic writing and family law.
Courses: Grounds of Law, Labour Law, Estonian Family Law and Comparative Family Law,
Introduction to Academic Research and Writing and Constitutional law.

Career

Institutions and positions
01.09.2019–...   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Law , Senior Lecturer (0,50)
20.06.2016–...   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Law , head of the law study programme (0,50)
01.01.2017–31.08.2019   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Law , Lecturer (0,50)
01.09.2012–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Tallinn Law School, Chair of Business Law, Lecturer (1,00)
01.01.2006–31.12.2013   
Siseministeerium, Ministry of Internal Affairs, Population Department, legal adviser (1,00)
01.09.2000–31.08.2012   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, (0,50)
01.01.1995–31.12.2004   
Ministry of Finance, head of the unit of legal acts/adviser in department of law(1995-2004)
01.01.1992–31.12.1995   
Ministry of Agriculture, specialist in department of law(1992-1995)
 
 
Education
1996–2014   
Tartu University, 1996, baccalaureus artium in law (equal to master degree in law); Tallinn University of Technology, 1999, master of social sciences; Tallinn University of Technology, Faculty of Social Sciences, 2014, PhD in public administration
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
member of the council of the School of Business and Governance
2019−...   
Chairman of the Academic Violations and Dishonesty Commission of the School of Business and Governance
2017−...   
member of council, Tallinn Law School
2016−...   
Study Programme Director
2015−2016   
member of the commission for promoting the co-operation between the colleges and faculties of TUT
2015−2017   
member of the Council of TUT Press
2015−2016   
member of the the commission of curriculum of Faculty of Social Sciences of TUT
2015−2016   
member of the TUT Plagiarism Commission
2014−2016   
member of the Board of Ethics of Faculty of Social Sciences in TUT
2013−2016   
holder of the Chair of Economic Law
 
 
Creative work
Civil Service Yearbook 2010 "Registrar. Raising the Flexibility in Registerint the Family Events".
Newsletter of the area of Ministry of Regional REGI 2010 "Changes in Family Law Act and Civil Status Registration Act from the June 1 2010".
Newsletter of the area of Ministry of Regional REGI 2011
"Ostensible Marriage: Problems in Estonia and Elsewhere"..
 
 
Additional information
16.04.-17.04.2012 Viin, Austria, participation 12. Internationalen Kongress des Europäischen Verbandes Der Standesbeamtinnen und Standesbeamten (EVS)
19.05.- 20.05.2011 Zielona Gora, Poola, participation 11. Internationalen Kongress des Europäischen Verbandes Der Standesbeamtinnen und Standesbeamten (EVS) mit den Generalthema Wahrheit oder Schein in der Satandesamtlichen Praxis. Problematik von Scheinehen in Europa.
18.05.-19.05.2009 Poprad, Slovakkia. Participation 9. Internationalen kongress des Europäischen Verbandes Der Standesbeamtinnen und Standesbeamten (EVS) mit dem Generalthema "Europäicher Datentransit - Die Zukunft beginnt heute".
04.05.-05-05.2008 Portorož. Participation 8. Internationalen kongress des Europäischen Verbandes Der Standesbeamtinnen und Standesbeamten (EVS) mit dem Generalthema "Neue Partnerchaftsmodelle - neue Register, europäische Entwicklungen".
11.11-15.11.2007 Academy of Otzenhausen, Saksamaa. Participation in an internation seminar "Juridical co-operation in Civil Matters.The effectiveness of domestic and foreign adoption in Europe".
12.11-16.11.2006 Academy of Otzenahusen, Saksamaa,. Participation in an international seminar "Juridical co-operation in Civil matters. Nationality laws in Europe - consequences of civil status registration on the acquirement and/or loss of a nationality".;
13th October 2017. Vytautas Magnus University Law Faculty. Moderator of the session B and presentation in the International Scientific conference Europeanization of National Law: Aschievements, Problems, Challenges.;
2-6th October 2017. Participation as a Keynote speaker during round table Business Human rights Responsibilities: the experience of the Countries of V4 and Baltic States for Ukraine" and presentation in a round table "Women's access to justice". Kharkiv International Legal Forum Law and problems of Sustainable Development in a Globalized World.;
30.4.2019 Workshop on Internationalisation of Higher Education in the Frame of Erasmus+ Boost Project on Boosting Armenian Universities Internationalisation Strategy and Marketing. Jerevan, Armenia;
25.06.2019. Participating in the First Workshop on Pedagogy for Higher Education Large Classes (PHELC), collated with Fifth International Conference on Higher Education Advances (HEAD'19), held in Valencia, Spain, on 25 June, 2019. ;
26-06-29.06.2019. Participation and presentation in the 5th International Conference on Higher Education Advances. Valencia, Spain. Universitat Politecnica De Valencia.;
2019-2020 - Participation in the OSKA Expert Panel as a member of the Legal sub-field.;
2019 - The World Justice Project Rule of Law Index 2018-2019 (constribution to the country report of Estonia).;

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
3.2.
2019
6.2.
2019
6.6.
2019
1.2.
2018
1.2.
2018
1.2.
2018
3.1.
2018
3.3.
2018
1.1.
2017
1.3.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
4.1.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
2.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.2.
2013
1.2.
2012
6.2.
2008
3.3.
2006
26.01.2020
  • Leitud 30 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
A Child's Right to Be Heard and Be Represented in the Criminal Procedure: A Comparative Analysis of Estonian and Cambodian Law to CRCJoamets, Kristi; Ngouv, Muy Seo2019Baltic Journal of European Studies1.1.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
Current Challenges of Family Mediation in EstoniaJoamets, K.; Solarte Vasquez, M. C.2019Journal of Contemporary European Studies1.1.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
Working while studying: some legal and political questions affecting the right to high education in Estonia.Joamets, K.; Solarte Vasquez, M. C.2019HEAd´19 5th International Conference on Higher Education Advances: 5th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’19)3.2.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
Writing a Thesis. Textbook for the students of TalTech law programmesJoamets, K.20196.2.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
Kõrgharidus - kas tõesti tasuta?Joamets, K.2019Õpetajate Leht6.6.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
Cultural Aspects and Human Rights of Minors in the Process of Marriage in the European UnionRoots, L.; Joamets, K.2018Studii Europene1.2.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
The Legal Problems of Occupational and Health Safety in EstoniaJoamets, K.; Luukas, L.2018International and Comparative Law Review1.2.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond;
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
The role of the EU and Human Rights Law in the Family Laws of the Member StatesJoamets, K.2018Teisės apžvalga = Law Review1.2.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
Human Dignity in EstoniaKerikmäe, T.; Joamets, K.2018Handbook of Human Dignity in Europe3.1.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
The WJP Rule of Law Index 2017-2018 Report (constribution to the country report of Estonia)Joamets, K.20183.3.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
European Dilemmas of the Biological versus Social Father: The Case of EstoniaJoamets, K.; Kerikmäe, T.2017Baltic Journal of Law and Politics1.1.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
Kas Sagrada Familia või klaasmaja: Milline on rahvusvahelise perekonnaõiguse tulevik?Joamets, K.2017Riigikogu Toimetised1.3.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond;
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
General FrameworksEvas, T.; Hoffmann, T.; Joamets, K.; Kerikmäe, T.; Loik, R.; Nyman-Metcalf, K.; Popov, A.; Särav, S. 2017The Law of the Baltic States3.1.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond;
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
Private LawJoamets, K.; Grünberg, E.; Lauk, R.; Pärna, P.; Poola, M.; Rull, A.2017The Law of the Baltic States3.1.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond;
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
Public LawJoamets, K.; Herm, M.; Kerikmäe, T.; Kairjak, M.; Kranich, H.; Künnapas, K.; Loik, R.; Maripuu, M.; Mikiver, M.; Roots, L.; Teplõhh, D.2017The Law of the Baltic States3.1.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond;
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
The Law of the Baltic StatesKerikmäe, T.; Joamets, K.; Rodina, A.; Pleps, J.; Berkmanas, T.; Gruodyté, E. 20174.1.Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut
Digital Marriage and Divorce – legality versus digital solutionsJoamets, K.2016The Future of Law and eTechnologies3.1.Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut
Eastern Partnership and Family LawJoamets, Kristi2016Political and Legal Perspectives of the EU Eastern Partnership Policy3.1.Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Majandusõiguse õppetool
Marriage of an Adolescent in the Context of MigrationJoamets, K.; Roots, L.2015 European studies – The Review of European Law, Economics and Politics1.2.Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Majandusõiguse õppetool
Article 141 TFEU on Member States with a DerogationJoamets, K.; Kerikmäe, T.; Särav, S.2015Smit & Herzog on The Law of the European Union3.1.Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Jean Monnet Euroopa õiguse õppetool;
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Majandusõiguse õppetool
Article 142 TFEU on the Exchange-Rate PolicyJoamets, K.; Kerikmäe, T.; Särav, S.2015Smit & Herzog on The Law of the European Union3.1.Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Jean Monnet Euroopa õiguse õppetool;
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Majandusõiguse õppetool
Article 143 TFEU on the Balance of Payments of Member States with a DerogationJoamets, K.; Kerikmäe, T.; Särav, S.2015Smit & Herzog on The Law of the European Union3.1.Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Jean Monnet Euroopa õiguse õppetool;
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Majandusõiguse õppetool
Gender as an element of marriage capacity in the context of national and supranational law in European UnionJoamets, K.20142.3.Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Haldusjuhtimise ja halduspoliitika õppetool
Civil Status Registration - More than Data Collection: EU Digital Development in Promoting the FRee Movement of Civil Status Document Joamets, K.2014Regulating eTechnologies in the European Union. Normative Realities and Trends3.1.Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Majandusõiguse õppetool
Gender as an Impediment of Marriage, Free Movement of Citizens, and EU Charter of Fundamental RightsJoamets, K.2014Protecting Human Rights in the EU. Controversies and Challenges of the Charter of Fundamental Rights3.1.Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Majandusõiguse õppetool