Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus; CERCS ERIALA: S240 Linna ja maa planeerimine; PÕHISUUND: Keskkonnapoliitika rakendamine planeerimisel, mõjude hindamisel; omandi temaatika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S230 Sotsiaalne geograafia; PÕHISUUND: Kultuuri, loodus- ja sotsiaalse keskkonna seosed, piirialade temaatika nii teoreetiliselt (distsipliiniülene käsitlus) kui füüsiliselt (äärealad) ning nende kaardistamine
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS ERIALA: H280 Kohalik ja piirkondlik ajalugu, ajalooline geograafia alates keskajast ; PÕHISUUND: Kohaloome ja -kujutamine, ajaloo ja geograafia seosed linnas ja maal; teadusmõtte ja kaardistamise ajalugu ning võimalused

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
2.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
5.2.
2008
3.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
4.1.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.1.
2006
5.2.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
4.1.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.1.
2003
3.2.
2002
3.3.
2002
1.3.
2001
2.3.
1999
21.08.2018
http://tallinn.academia.edu/TiinaPeil

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law; CERCS SPECIALITY: S240 Town and country planning ; SPECIALITY: Analysing the effects of European environmental policy locally, social and environmental impact analysis in planning, examining the issues of (land) ownership
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALITY: S230 Social geography ; SPECIALITY: Analysing current and historical relationships between human beings and the environment, nature and culture; theoretical (analytical) and physical edgelands; mapping various phenomena
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS SPECIALITY: H280 Local and regional history, historical geography since the Middle Ages ; SPECIALITY: Creating, branding and telling about places, historical-geographical perspective in place analysis; the history of scientific thought and mapping

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
2.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.3.
2008
3.1.
2007
3.2.
2007
4.1.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.1.
2006
5.2.
2006
1.2.
2005
3.4.
2005
4.1.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
3.3.
2002
2.3.
1999
21.08.2018