Rainer Küngas

21.10.1984

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2014–...    Haldor Topsøe A/S, juhtiv arendusinsener
01.01.2012–31.12.2014    Topsoe Fuel Cell A/S; arendusinsener
01.01.2008–31.12.2012    Pennsylvania Ülikool, Keemia- ja biomolekulaartehnika osakond; doktorant
01.01.2008–31.08.2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, keemik (0,40)
01.08.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, keemik (0,20)
01.03.2007–31.07.2007    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Füüsikalise keemia instituut, keemik (0,20)
01.01.2007–28.02.2007    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Füüsikalise keemia instituut, keemik (0,50)
01.01.2007–31.12.2007    Rolls-Royce Fuel Cell Systems Ltd, praktikant
15.04.2006–31.12.2006    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Füüsikalise keemia instituut, laborant (0,50)
 
 
Haridustee
2008–2012    Pennsylvania Ülikool (M.S., Ph.D. keemia- ja biomolekulaartehnika)
2007–2007    Tallinna Tehnikaülikool (vahetusüliõpilane)
2005–2005    Hong Kongi Baptisti Ülikool (vahetusüliõpilane)
2003–2008    Tartu Ülikool (B.Sc., M.Sc. füüsikaline ja elektrokeemia)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Elektrokeemia Ühingu täisliige
2013−...    Konsultant, Elektrokeemia ühingu ajakirjade toimetus
2008−2013    Rahvusvahelise Elektrokeemiaühingu üliõpilasliige
2008−2013    Elektrokeemia Ühingu üliõpilasliige
2005−2012    Kuningliku keemiaühingu noorliige
 
 
Loometöö
Li-ioonpatareides kasutatavad materjalid;
Tahkeoksiidkütuseelemendid;
Kõrgtemperatuurne elektrolüüs;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Rainer Küngas, Elektrokeemia ühingu tööstusliku elektrokeemia ja elektrokeemilise tehnika divisjoni üliõpilasauhind
2011, Rainer Küngas, SA Archimedes: doktorantide populaarteadusliku artikli konkurss - I koht
2009, Rainer Küngas, Rahvusvaheline Fulbrighti teadus- ja tehnoloogiapreemia doktorantuuri läbimiseks Ameerika Ühendriikides
2008, Rainer Küngas, Eesti Vabariigi Haridus ja Teadusministeeriumi üliõpilastööde konkurss, 3. preemia (magistritööde kategoorias)
2007, Rainer Küngas, Real-SOFC / Euroopa Komisjoni 6. raamprogramm: toetus kütuseelementide alase praktika läbiviimiseks ettevõttes Rolls-Royce Fuel Cell Systems Ltd
2006, Rainer Küngas, Eesti Vabariigi Haridus ja Teadusministeeriumi üliõpilastööde konkurss, diplom (bakalaureusetööde kategoorias)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; PÕHISUUND: Tahkeoksiidkütuseelementide teadus- ja arendustegevus

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2015
1.1.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
3.1.
2008
3.1.
2007

Rainer Küngas

21.10.1984

Career

Institution and occupation
01.01.2012–31.12.2014    Topsoe Fuel Cell A/S, research engineer
01.01.2008–31.12.2012    University of Pennsylvania, Department of Chemical and Biomolecular Engineering; Research Assistant
01.01.2008–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Chemist (0,40)
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Chemist (0,20)
01.03.2007–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Physical Chemistry, Chemist (0,20)
01.01.2007–28.02.2007    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Physical Chemistry, Chemist (0,50)
01.01.2007–31.12.2007    Rolls-Royce Fuel Cell Systems Ltd, industrial trainee
15.04.2006–31.12.2006    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Physical Chemistry, Laboratory Assistant (0,50)
 
 
Education
2008–2012    University of Pennsylvania (M.S., Ph.D. Chemical and Biomolecular Engineering)
2007–2007    Tallinn University of Technology (exchange student)
2005–2005    Hong Kong Baptist University (exchange student)
2003–2008    University of Tartu (B.Sc., M.Sc. Physical and Electrochemistry)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Electrochemical Society Active Member
2013−...    Member of the Electrochemical Society Editorial Advisory Committee
2008−2013    ISE Student Member
2008−2013    Electrochemical Society Student Member
2005−2012    AMRSC
 
 
Creative work
High-temperature electrolysis;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Rainer Küngas, Electrochemical Society Industrial Electrochemistry and Electrochemical Engineering Division Student Achievement Award
2011, Rainer Küngas, Popular Science Paper Contest for Ph.D. students - 1st prize
2009, Rainer Küngas, International Fulbright Science and Technology Award for Ph.D. studies in USA
2008, Rainer Küngas, Student Research Competition of the Ministry of Education and Science of Estonia, 3rd place (for M.Sc. thesis)
2007, Rainer Küngas, Real-SOFC / EU 6. framework programm: scholarship to carry out an industrial placement at Rolls-Royce Fuel Cell Systems Ltd
2006, Rainer Küngas, Student Research Competition of the Ministry of Education and Science of Estonia, diploma (for B.Sc. thesis)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; SPECIALITY: Solid oxide fuel cell research

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2015
1.1.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
3.1.
2008
3.1.
2007
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF6467Keskmistel temperatuuridel töötava tahkeoksiidkütuselemendi katoodi poorsuse, mikrostruktuuri ja keemilise koostise optimeerimine01.01.200531.12.2008Mart VäärtnõuTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond36 632,66 EUR
SFSF0182556s03Protsessid modifitseeritud piirpindadel ja faasides ning nende rakendused uuetüübilistes elektrienergia allikates ning energiasalvestites01.01.200331.12.2007Enn LustTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond700 279,93 EUR
  • Leitud 33 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Hertz, T. B.; Heiredal-Clausen, T.; Küngas, R. (2016). Characterization and Stack Testing of Solid Oxide Fuel Cells with Cathodes Prepared by Infiltration. Journal of The Electrochemical Society, 163 (2), F32−F43.<a href='doi: 10.1149/2.0231602jes' target='_blank'>2.0231602jes</a>.1.1.
Rass-Hansen, Jeppe; Blennow, Peter; Heiredal-Clausen, Thomas; Küngas, Rainer; Holt Nørby, Tobias; Primdahl, Søren (2016). Topsoe Stack Platform (TSP) – a robust stack technology for solid oxide cells. <i>Proceedings of the 12th European SOFC &amp; SOE Forum.</i> European Fuel Cell Forum, A1508.3.4.
Blennow, Peter; Rass-Hansen, Jeppe; Heiredal-Clausen, Thomas; Küngas, Rainer; Holt Nørby, Tobias; Primdahl, Søren (2016). Understanding lifetime limitations in the Topsoe Stack Platform using modeling and post mortem analysis. <i>Proceedings of the 12th European SOFC &amp; SOE Forum.</i> European Fuel Cell Forum, A1102.3.4.
Küngas, Rainer (2016). Vesiniku vesine lugu. Horisont (28−33). MTÜ Loodusajakiri.6.3.
Küngas, Rainer; Hertz, T. B., Heiredal-Clausen, T. (2015). Characterization and Stack Testing of Solid Oxide Fuel Cells with Cathodes Prepared by Infiltration. In: ECS Transactions (2105−2118). The Electrochemical Society Inc..<a href='doi: 10.1149/06801.2105ecst' target='_blank'>06801.2105ecst</a>.3.1.
Zhu, Jiaxin; Pérez, Carlos R.; Oh, Tae-Sik; Küngas, Rainer; Vohs, John M.; Bonnell, Dawn A.; Nonnenmann, Stephen S. (2014). Probing Local Electrochemical Activity within Yttria-Stabilized-Zirconia via In Situ High-Temperature Atomic Force Microscopy. Journal of Materials Research, 1 [ilmumas].1.1.
Küngas, Rainer (2014). Kasvuhoonegaasidest Kuznetsi kõvera näitel. Sirp.. 6.6.
Nonnenmann, Stephen S.; Küngas, Rainer; Vohs, John M.; Bonnell, Dawn A. (2013). Direct In Situ Probe of Electrochemical Processes in Operating Fuel Cells. ACS Nano, 7 (7), 6330−6336.<a href='http://dx.doi.org/10.1021/nn4023763' target='_blank'>10.1021/nn4023763</a>.1.1.
Yu, Anthony S.; Küngas, Rainer; Vohs, John M.; Gorte, Raymond J. (2013). Modification of SOFC Cathodes by Atomic Layer Deposition. Journal of the Electrochemical Society, 160 (11), F1225−F1231.<a href='http://dx.doi.org/10.1149/2.045311jes' target='_blank'>10.1149/2.045311jes</a>.1.1.
Tamm, Kadi; Küngas, Rainer; Gorte, Raymond J.; Lust, Enn (2013). Solid oxide fuel cell anodes prepared by infiltration of strontium doped lanthanum vanadate into doped ceria electrolyte. Electrochimica Acta, 106, 398−405.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2013.05.127' target='_blank'>10.1016/j.electacta.2013.05.127</a>.1.1.
Tamm, K.; Küngas, R.;Lust, E.;Gorte, R.J. (2013). Promising anode material for medium temperature SOFCs based on SDC electrolyte. <i>37th International Conference &amp; Exposition on Advanced Ceramics &amp; Composites (ICACC), Daytona Beach, Florida, USA, 27.01-01.02.2013.</i> [ilmumas].5.2.
Küngas, Rainer; Bidrawn, Fred; Mahmoud, Eyas; Vohs, John, M.; Gorte, Raymond J. (2012). Evidence of surface-reaction rate limitations in SOFC composite cathodes. Solid State Ionics, 225, 146−150.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2012.04.030' target='_blank'>10.1016/j.ssi.2012.04.030</a>.1.1.
Ren, Yaoyu; Küngas, Rainer; Gorte, Raymond J.; Deng, Changsheng (2012). The Effect of A-site Cation (Ln = La, Pr, Sm) on the Crystal Structure, Conductivity and Oxygen Reduction Properties of Sr-doped Ferrite Perovskites. Solid State Ionics, 212, 47−54.1.1.
Adijanto, Lawrence; Padmanabhan, Venu B.; Küngas, Rainer; Gorte, Raymond J.; Vohs, John M. (2012). Transition metal-doped rare earth vanadates: a regenerable catalytic material for SOFC anodes. Journal of Materials Chemistry, 22, 11396−11402.1.1.
Jayakumar, Abhimanyu; Javadekar, Ashay; Küngas, Rainer; Buttrey, Douglas B.; Vohs, John M.; Gorte, Raymond J. (2012). Characteristics of Molten Metals as Anodes for Direct Carbon Solid Oxide Fuel Cells. ECS Transactions, 41 (12), 149−158.3.1.
Küngas, Rainer; Yu, Anthony; Levine, Julie; Vohs, John. M.; Gorte, Raymond J. (2012). Understanding Surface Reactions in SOFC Cathodes Prepared by Infiltration. ECS Transactions, 45 (1), 275−284.3.1.
Jayakumar, Abhimanyu; Küngas, Rainer; Roy, Sounak; Javadekar, Ashay; Buttrey, Douglas J.; Vohs, John M.; Gorte, Raymond J. (2011). A direct carbon fuel cell with a molten antimony anode. Energy and Environmental Science, 4 (10), 4133−4137.<a href='http://dx.doi.org/DOI:10.1039/C1EE01863A' target='_blank'>DOI:10.1039/C1EE01863A</a>.1.1.
Küngas, Rainer; Vohs, John M.; Gorte, Raymond J. (2011). Effect of Ionic Conductivity of the Electrolyte in Composite SOFC Cathodes. Journal of the Electrochemical Society, 158 (6), B743−B748.<a href='http://dx.doi.org/10.1149/1.3581109' target='_blank'>10.1149/1.3581109</a>.1.1.
Bidrawn, Fred; Küngas, Rainer; Vohs, John M.; Gorte, Raymond J. (2011). Modeling Impedance Response of SOFC Cathodes Prepared by Infiltration. Journal of the Electrochemical Society, 158 (5), B514−B525.<a href='http://dx.doi.org/10.1149/1.3565174' target='_blank'>10.1149/1.3565174</a>.1.1.
Küngas, Rainer; Kim, Ju-Sik; Vohs, John M.; Gorte, Raymond J. (2011). Restructuring Porous YSZ by Treatment in Hydrofluoric Acid for Use in SOFC Cathodes. Journal of the American Ceramic Society, 94 (7), 2220−2224.<a href='http://dx.doi.org/DOI:10.1111/j.1551-2916.2010.04359.x' target='_blank'>DOI:10.1111/j.1551-2916.2010.04359.x</a>.1.1.
Adijanto, Lawrence; Küngas, Rainer; Park, Jongsung; Gorte, Raymond, J.; Vohs, John M. (2011). SOFC Anodes Based on Infiltration of Tungsten Bronzes. International Journal of Hydrogen Energy, 36 (24), 15722−15730.<a href='http://dx.doi.org/DOI:10.1016/j.ijhydene.2011.09.059' target='_blank'>DOI:10.1016/j.ijhydene.2011.09.059</a>.1.1.
Adijanto, Lawrence; Küngas, Rainer; Bidrawn, Fred; Gorte, Raymond J.; Vohs, John M. (2011). Stability and Performance of Infiltrated La<sub>0.8</sub>Sr<sub>0.2</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>1-x</sub>O<sub>3</sub> Electrodes with and without Sm<sub>0.8</sub>Ce<sub>0.8</sub>O<sub>2</sub> Interlayers. Journal of Power Sources, 196 (14), 5797−5802.1.1.
Wang, Dianyuan; Kang, Yijin; Doan-Nguyen, Vicky; Chen, Jun; Küngas, Rainer; Wieder, Noah; Bakhmutsky, Kevin; Gorte, Raymond J; Murray, Christopher B. (2011). Synthesis and Oxygen Storage Capacity of Two-Dimensional Ceria Nanocrystal. Angewandte Chemie-International Edition, 50 (19), 4378−4381.<a href='http://dx.doi.org/DOI:10.1002/anie.201101043' target='_blank'>DOI:10.1002/anie.201101043</a>.1.1.
Küngas, Rainer; Vohs, John M.; Gorte, Raymond J. (2011). Systematic Studies of the Cathode-Electrolyte Interface in SOFC Cathodes Prepared by Infiltration. ECS Transactions, 35 (1), 2085.<a href='http://dx.doi.org/10.1149/1.3570199' target='_blank'>10.1149/1.3570199</a>.3.4.
Küngas, Rainer (2011). Kaval rebane ja põlevkivi ehk kuidas säästlikumalt elektrit toota. 6.3.