Birgy Lorenz

21.10.1978
birgy.lorenz@gmail.com
http://birgylorenz.dropmark.com/
Tallinna Haridusameti IKT nõukogu liige; nõuadnva kogu ja töögrupi liige projektis Targalt Internetis"; Eesti Arvutiklubi liige, Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi juhatuse liige, Küberkaitseliidu liige

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
15.05.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tarkvarateaduse instituut, Teadur (0,50)
2010–2017    Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, doktorant (1,00)
2007–...    Tallinna Ülikool, kunstiõpetuse didaktika, meeditehnoloogia, taristuseminar ja kooli riistvara, privaatsus ja turvalisus (0,20)
2001–...    Pelgulinna Gümnaasium, Arendusjuht (1,00)
01.09.2015–01.12.2016    Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus, Projektijuht (0,20)
01.03.2014–2015    Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, projektijuht (0,20)
 
 
Haridustee
01.09.2010–18.01.2017    Tallinna Ülikool, Infoühiskonna tehnoloogiad, PhD
2003–2005    Tallinna Ülikool, MSc Multimeedium ja õpisüsteemid
1997–2003    Tallinna Pedagoogikaülikool, BA Kunst ja joonestamine, informaatika
 
 
Loometöö
Tegevused:
*Informaatika õppekava arendamine - 2010, 2016-17
*Targalt Internetis projektis materjalide loomine 2010 - ...
*Progetiigri digitaalse kogumiku loomine 2016
*Nutitund igasse kooli! projekti vedamine 2016-2018
*Küberolümpia 2017-2018;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Kõik tegevused ja projektid, millega tegelen on leitavad siit portfooliost http://birgylorenz.dropmark.com/;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Birgy Lorenz, Digitaalselt aktiivne kool - kuldtase, Pelgulinna Gümnaasium
2015, Birgy Lorenz, Uuenduskonkursi „Digimõte“, Pelgulinna Gümnaaisum
2015, Birgy Lorenz, Täna samm, homme teine - materjalide arendamise tunnustus "Androidi tahvelarvutite kasutamine koolis"
2013, Birgy Lorenz, E-ohutuse tunnusmärk koolile - hõbe, Pelgulinna Gümnaasium
2013, Birgy Lorenz, Ärieetika stipendium, Tartu Ülikool Eetikakeskus ja Swedbank
2012, Birgy Lorenz, Tallinna linna stipendium
2012, Birgy Lorenz, Tiigri Tegija nominent, Tiigrihüppe Sihtasutus
2011, Birgy Lorenz, Aasta õpetaja
2010, Birgy Lorenz, e-õppe auhind, European Schoolnet, Aasta õpetaja
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; CERCS ERIALA: P170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria); PÕHISUUND: Infoühiskonna tehnoloogiad
 
 
Lisainfo
Doktoritöö raames töötas autor välja digiohutuse mudeli, mille abil saab analüüsida olemasolevaid vahendeid ja leida uusi võimalusi lahendamaks ette tulevaid probleeme. „Täna on väljakutsetega toimetulekuks põhiliselt kasutusel loengud, vähesel määral töölehti ja tõlkekirjandust, ka hoiatavad artiklid meedias,“ selgitas töö autor. Doktoritöös välja pakutud digitaalse ohutuse mudel võtab arvesse nelja aspekti: (1) sidusrühmade tsoone: personaalne (pere, sõbrad jt) või ühiskondlik (kool, tuttavad jt); (2) erinevaid riske (pettus, andmed, tervis, vabadus, maine); (3) internetikasutaja asjatundlikkuse taset (algaja või ekspert) ning (4) võimalikke lahendusi.

Autori sõnul on mudelil mitmeid rakendusvõimalusi. „Seda saab kasutada riikliku teavitustöö strateegia loomiseks, töövahendina õpilaste ja koolide digiohutuse alaste murede mõistmisel või valdkonna eest vastutajate tegevuse tulemuste analüüsimisel. Samuti tuleb mudel abiks uute meetmete ja lahenduste loomisel ning nende kasuteguri ennustamisel,“ sõnas Lorenz.

Uurimustöö valmimist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja programm DoRa, HITSA programm Tiigriülikool, European Association of Technology Enhanced Learning, Tallinna Linna stipendium, Swedpanga ärieetika stipendium koostöös Tartu Ülikooli Eetikakeskusega, NATO Küberkaitsekoostöö Keskus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Tallinna ülikooli ja digitehnoloogia insitutuudi uuringufond.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.3.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2015
1.2.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.3.
2011
3.4.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2005

Birgy Lorenz

21.10.1978
birgy.lorenz@gmail.com
http://birgylorenz.dropmark.com/
• Member of ICT board in Tallinn Education department
• member of Child Internet Safety workgroup in project Safer Internet in Estonia
• member of Estonian Computer Club
• member of Cyber Defence League and member of the board in Network of Estonian Teachers of Informatics and Computer Science

Career

Institution and occupation
15.05.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Software Science, Researcher (0,50)
2010–2017    Tallinn University, Institute of Informatics, phd student (1,00)
2007–...    Tallinn University, art digital methodics, mediatechnology, infrastruture seminar, privacy and security (0,20)
2001–...    Pelgulinna Gymnasium, Development manager (IT) (1,00)
01.09.2015–01.12.2016    Tallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology, Project Manager (0,20)
01.03.2014–2015    Tallinn University, Institute of Informatics, Project Manager (0,20)
 
 
Education
01.09.2010–18.01.2017    Tallinn Univerisity, Information Society Technologies, PhD
2003–2005    Tallinn University, MSc Multimedia and learning systems
1997–2003    Tallinn University, BA Art and technical drawing, informatics
 
 
Creative work
Her activities include being part of developing National Curricula ICT syllabus, writing articles about e-safety, project management in TurvaLan project what has been awarded by: Microsoft (2009): Innovative Teacher Award and European Schoolnet (2010): 1st eLearning Award, in ‘Internet Safety’ category. Teacher of the year in Estonia (2011). Tallinn’s city council award; Nominee of Tiger Leap innovative teacher; Swedbank and Tartu University Ethic Centre business ethics award(2012). American Embassy and Teaching Excellency and Achievement program representor form Estonia, IREX, Ohio, Bowling Green State University (2013). British-Estonian Chamber of Commerce, volunteer article writer; Kodu KUP Europe ambassador from Estonia in EU project with European Schoolnet and Microsoft; “One step today another tomorrow” program material developer award from HITSA (2014). Current projects: Smart Lesson To Every School.Cyber Olympic (2017-2018);
 
 
Additional career information
Here is my digital portfolio http://birgylorenz.dropmark.com/;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Birgy Lorenz, Digitally active school - GOLD, Pelgulinna Gymnasium
2015, Birgy Lorenz, Innovation award "Digimõte", Pelgulinna Gymnasium
2015, Birgy Lorenz, Award Täna samm, homme teine - developing materials about using Android based tablets at school
2013, Birgy Lorenz, E-safety Label, Silver, Pelgulinna Gymnasium
2013, Birgy Lorenz, Business ethic ward, Tartu University Ethic centrer, Swedbank
2012, Birgy Lorenz, Scholarship of city of Tallinn
2012, Birgy Lorenz, Nomination at Tiger Leap innovative teachers award
2011, Birgy Lorenz, Teacher of the year
2010, Birgy Lorenz, e-learning award, European Schoolnet, Teacher of the year
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS SPECIALTY: P170 Computer science, numerical analysis, systems, control ; SPECIALITY: Information Society Technologies
 
 
Additional information
The author developed a digital safety model, which helps analyse the current tools and find new solutions for solving the problems at hand. “Today we mostly use lectures, work sheets, warning articles in the media and literature translated from other languages to tackle most problems,” she explained. The model offered in the thesis relies on four aspects: (1) stakeholder zones: personal (family, friends, etc.) or public (school, acquaintances, etc.), (2) classification of risks (fraud, data, health, freedom, reputation, etc.), (3) levels of concerns, and (4) solutions.
The author sees several application areas for the model. “It could be used to formulate a national information strategy, a tool for understanding the concerns regarding digital safety among pupils and schools, or for analysing the results achieved by those in charge of the field. In addition, the model could be used to design new tools and solutions, and predicting their usefulness,” Lorenz said.

This research was supported by the European Social Fund’s Doctoral Studies and Internationalisation Programme DoRa, the Tiger University Programme of the Information Technology Foundation for Education, the European Association of Technology Enhanced Learning, the Tallinn City scholarship, the Swedbank business ethics scholarship through University of Tartu Centre for Ethics, the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, the Enterprise Estonia and the Research Funds of the university and of the School of Digital Technologies.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
2.3.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2015
1.2.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.3.
2011
3.4.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2005
  • Leitud 4 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUTA/1051110. Euroopa Konverents E-learning (ECEL-2011)09.11.201112.11.2011Birgy LorenzTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut1 742,00 EUR
MUUTP/5214Digipööre01.03.201431.12.2015Mart LaanpereTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut55 456,00 EUR
MUUÕA/6013Digiturbe valdkonda käsitleva õppe- ja teadussuuna väljaarendamine Tallinna Ülikoolis informaatika instituudis01.06.201330.11.2016Birgy LorenzTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut168 000,00 EUR
SFSF0130159s08Hajutatud arhitektuuriga e-õppe keskkonnad, nende koostalitlus ja rakendusmudelid01.01.200831.12.2013Peeter NormakTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut484 173,35 EUR
  • Leitud 32 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Birgy Lorenz (2017). A Digital Safety Model for Understanding Teenage Internet User’s Concerns. (Doktoritöö, Tallinn University). Tallinn University: Tallinna Ülikool.2.3.
Lorenz,Birgy; Kikkas,Kaido; Laanpere,Mart; Laugasson,Edmund (2016). A Model to Evaluate Digital Safety Concerns in School Environment. HCI International 2016: HCI International 2016 Toronto, Canada, 17 - 22 July 2016 The Westin Harbour Castle Hotel. Springer, 707−721.10.1007/978-3-319-39483-1_64.3.1.
Lorenz, Birgy; Laanpere, Mart; Kikkas, Kaido (2016). Digital Turn in the Schools of Estonia: Obstacles and Solutions. Learning and Collaboration Technologies: Third International Conference, LCT 2016, Held as Part of HCI International 2016, Toronto, ON, Canada, July 17-22, 2016, Proceedings. Springer, 722−731.10.1007/978-3-319-39483-1_65.3.1.
Lorenz, Birgy;Banister, Savilla Irene;Kikkas, Kaido (2015). Impacting the Digital Divide on a Global Scale - Six Case Studies from Three Continents. Learning and Collaboration Technologies, Volume 9192 of the Lecture Notes in Computer Science series: The HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA. Ed. Panayiotis Zaphiris; Andri Ioannou. Springer, 687−696. (Lecture Notes in Computer Science; 9192).10.1007/978-3-319-20609-7_64.3.1.
Rihma, M.; Lorenz, B.; Meel, M.; Leppiman, A. (2014). Implementing Ethics Auditing Model: New Approach. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, IV (4), 255.1.2.
Lorenz,Birgy; Laanpere,Mart; Laugasson,Edmund; Püvi,Silver (2014). DigiTurvis - uuringu aruanne. 2.5.
Lorenz, Birgy; Kikkas, Kaido (2014). If I do not Like Your Online Profile I will not Hire You! Learning and Collaboration Technologies: Technology-Rich Environments for Learning and Collaboration, 2: First International Conference, LCT 2014 Held as Part of HCI International 2014 Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014. Ed. Zaphiris, Panayiotis; Ioannou, Andri. Springer International Publishing Switzerland 2014: Springer, 429−439. (Lecture Notes in Computer Science; 8524).10.1007/978-3-319-07485-6.3.1.
Lorenz, Birgy; Kikkas, Kaido; Laanpere, Mart (2014). The Role of Educational Technologist in Implementing New Technologies at School. Learning and Collaboration Technologies: Technology-Rich Environments for Learning and Collaboration, 2: First International Conference, LCT 2014 Held as Part of HCI International 2014 Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014. Ed. Zaphiris, Panayiotis; Ioannou, Andri. Springer International Publishing Switzerland 2014: Springer, 288−296. (Lecture Notes in Computer Science; 8524).10.1007/978-3-319-07485-6.3.1.
Lorenz, Birgy; Kikkas, Kaido; Laanpere, Mart (2014). The Role of Educational Technologists in Spreading Digital Literacy at School. Learning and Collaboration Technologies. Technology-Rich Environments for Learning and Collaboration, 8524: HCI International 2014, 1st International Conference on Learning and Collaboration Technologies, Greece, Crete 22.-27. juuni 2014. Ed. Panayiotis Zaphiris, Andri Ioannou. Springer International Publishing: Springer, 288−296. (First International Conference, LCT 2014, Held as Part of HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014, Proceedings; 2).10.1007/978-3-319-07485-6_29.3.1.
Lorenz, Birgy; Kikkas, Kaido (2013). Challenges in Mobile Teaching and Safety – A Case Study. Open and Social Technologies for Networked LEarning: OST2012: Open and Social Technologies for Networked Learning, 30. juuli - 3. august 2012, Tallinn. Ed. Tobias Ley, Mikko Ruohonen, Mart Laanpere, Arthur Tatnall. Heidelberg [etc.]: Springer, 12−21. (IFIP Advances in Information and Communication Technology; 395).3.1.
Lorenz, Birgy; Kikkas, Kaido; Laanpere, Mart (2013). Exploring the Impact of School Culture on School’s Internet Safety Policy Development. HCI International 2013 – Posters’ Extended Abstracts: International Conference, HCI International 2013 Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013. Ed. Constantine Stephanidis. Springer, 57−60. (Communications in Computer and Information Science,; 374).3.1.
Lorenz, Birgy;Sousa, Sonia; Tomberg, Vladimir (2013). Privacy Awareness of Students and it impact in online learning participation. Open and Social Technologies for Networked Learning, 395: IFIP WG 3.4 International Conference, OST 2012, Tallinn, Estonia, July 30 - August 3, 2012. Ed. Tobias Ley, Mikko Ruohonen, Mart Laanpere, Arthur Tatnall. Heidelberg [etc.], 189−192. (FIP Advances in Information and Communication Technology,).3.1.
Lorenz, Birgy; Klooster, Aare (2013). Teacher-Student Online Relationship. 10th IFIP World Conference on Computers in Education, 3: 10th IFIP World Conference on Computers in Education, 1-7. july 2013, Torun, Poland. Ed. N. Reynolds, M. Webb, M, Syslo, V. Dagiene. Torun, Poland,.3.1.
Lorenz, Birgy; Kikkas, Kaido; Klooster, Aare (2013). “The Four Most-Used Passwords Are Love, Sex, Secret, and God”: Password Security and Training in Different User Groups. Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust: First International Conference, HAS 2013 Held as Part of HCI International 2013 Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013. Toim. Louis Marinos and Ioannis Askoxylakis. Springer, 276−283 . (Lecture Notes in Computer Science; 8030).3.1.
Tire, Gunda; Lepmann, Tiit; Jukk, Hannes, Puksand, Helin; Henno, Imbi; Lindemann, Kristina; Kitsing, Maie; Täht, Karin; Lorenz, Birgy (2013). PISA 2012 Eesti tulemused. Eesti 15-aastaste õpilaste teadmised ja oskused matemaatikas, funktsionaalses lugemises ja loodusteadustes. Matsulevitš, Tiina (Toim.). (25−47).. Tallinn: Eesti Haridusministeerium.3.3.
Lorenz, Birgy (2013). Educational Technologists Role in Implementing New Technologies at School. The Teacher Education Policy in Europe (TEPE), Helsingi, Finland, 16-18. mai 2013. 3.4.
Lorenz, Birgy; Kikkas, Kaido (2012). Lessons Learned from the Safer Internet Program in Estonia. eLearning Papers, 28, 1−10.1.1.
Lorenz, Birgy; Kikkas, Kaido (2012). Standing at the Crossroads: Mobile Learning and Cloud Computing at Estonian Schools. eLEarningPapers, 32, 1−10.1.1.
Lorenz, Birgy; Kikkas, Kaido; Laanpere, Mart (2012). Comparing Childrens E‑safety Strategies with Guidelines Offered by Adults. The Electronic Journal of e-Learning, 10 (3), 326−338.1.2.
Lorenz, Birgy; Kikkas, Kaido (2012). Socially engineered commoners as cyber warriors - Estonian future or present? 4th International Conference on Cyber Conflict, 1: CYCON 2012: International Conference on Cyber Conflict, 5.-8. juuni, Tallinn. Ed. C. Czosseck, R. Ottis, K. Ziolkowski. Tallinn: IEEE, 221−234. (IEEE).3.1.
Lorenz, Birgy; Kalde, Kätlin; Kikkas, Kaido (2012). Trust and Security Issues in Cloud-Based Learning and Management. Advances in Web-Based Learning - ICWL 2012: The 11th International Conference on Web-based Learning 2-4 September 2012, Sinaia, Romania. Toim. Elvira Popescu, Qing Li, Ralf Klamma, Howard Leung, Marcus Specht. 99−108. (Lecture Notes in Computer Science. Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI; 7558).3.1.
Lorenz, Birgy (2012). Challenges in Mobile Teaching. ECER 2012, Cadiz 18-21. september 2012, 1.3.4.
Lorenz, Birgy; Kikkas, Kaido; Laanpere, Mart (2011). Bottom-Up Development of E-Safety Policy for Estonian Schools. 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2011), 26.-28.September 2011, Tallinn, Estonia. Ed. Estevez, E., Janssen, M. ICEGOV '11, September 26 - 28 2011, Tallinn, Estonia: ACM, 309−312. (ACM International Conference Proceedings Series).3.1.
Lorenz, Birgy; Kikkas, Kaido;Laanpere, Mart (2011). Social Networks, E-learning and Internet Safety: Analysing the Stories of Students. Proceedings of the 10th European Conference on e-Learning ECEL-2011: 10th European Conference on e-Learning ECEL-2011 Brighton, UK 10-11 November 2011. Academic Publishers, 415−422. (1-2).3.1.
Lorenz, Birgy (2011). Pisa 2009 uuringu tulemused. 3.3.
  • Leitud 7 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Võrguseire lahenduste analüüs Eesti riigiasutuste näitelUrmo Sutermäemagistrikraad (teaduskraad)Birgy Lorenz; Toomas LepikKaitstud2015Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Klassiõpetaja haridustehnoloogilised pädevused viie Tallinna kooli näitelPiret SeepamagistrikraadBirgy LorenzKaitstud2014Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Kolmandas kooliastmes ja gümnaasiumis kasutatavate e-keskkondade turvalisus ja privaatsusKati LiikmagistrikraadBirgy LorenzKaitstud2017Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut
LIITREAALSUSE RAKENDAMINE ÜLDHARIDUSKOOLI ÕPPETÖÖS: VÕIMALUSED JA KITSASKOHADAnneli RummmagistrikraadBirgy LorenzKaitstud2015Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Vanemliku järelevalve tarkvara roll lapse turvalise internetikasutamise tagamisel. Lapsevanemate nägemusArkadi BojaršinovmagistrikraadBirgy LorenzKaitstud2014Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Võrguseire lahenduste analüüs Eesti riigiasutuste näitelUrmo SutermäemagistrikraadBirgy LorenzKaitstud2015Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Õpetajate teadlikkus e-ohutusest kolme Pärnu kooli näitelHelin PulstmagistrikraadBirgy LorenzKaitstud2014Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledz