22.05.1946
+3726203010
+3725129652
enn.kaup@taltech.ee
Main interest has been how phytoplankton thrives in extreme environments of Antarctic lakes, also human impact from scientific stations on several lakes.
E.Kaup is a state recognized Antarctic science communicator.
Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut, Juhtivinsener (0,20)
2015–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Isotoop-paleoklimatoloogia osakond, Juhtivinsener (0,90)
01.01.2000–31.12.2000   
Jaapani Riiklik Polaaruuringute Instituut, külalisprofessor
01.01.1998–31.12.2004   
Euroülikool, Tallinn, professor (0.2)
1993–2014   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Vanemteadur (1.00), laborijuhataja kt. (1,00)
01.01.1993–31.12.1994   
Austraalia Kaitseväe Akadeemia, Uus-Lõuna-Wales'i Ülikool, aukülalisteadur
01.01.1992–31.12.1994   
Erkeni laboratoorium, Uppsala Ülikool, külalisteadur
01.01.1984–31.12.1993   
Eesti Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaed, vanemteadur, laborijuhataja
01.01.1973–31.12.1984   
Eesti Teaduste Akadeemia Termo- ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere osakond, vaneminsener, noorem- ja vanemteadur
01.01.1972–31.12.1973   
Nõukogude Antarktika ekspeditsioon, Molodjožnaja Aerometeoroloogiakeskuse insener-meteoroloog
01.01.1969–31.12.1972   
Tallinna Polütehniline Instituut, Sanitaartehnika probleemlaboratooriumi insener
 
 
Haridustee
1978–1981   
Kaugõppe aspirantuur Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut
1964–1969   
Kõrgem, atmosfäärifüüsika, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...   
Ajakirja Polarforschung toimetuskolleegiumi liige
2009−...   
EVAL-INCO (Evalveerijate andmebaas rahvusvaheliseks koostööks) evalveerija
2008−...   
Saksa polaaruurijate ühingu teadusnõukogu liige
2001−...   
Eesti Teaduste Akadeemia Polaaruuringute komitee, tead. sekretär
1994−...   
Ajakirjade Polar Biology, Antarctic Science, Polar Record, Polar Bioscience, Eesti TA Toimetised retsensent
1993−...   
Austraalia Riiklike Antarktika ekspeditsioonide klubi, liige
1992−...   
Rahvusvaheline teoreetiline ja rakenduslik limnoloogiaühing, liige
1987−...   
Eesti Geograafia Selts, liige
1987−...   
Tallinna Teadlaste Maja, liige
1984−...   
Eesti Polaarklubi, liige, president, liige
2005−2011   
TTÜ Geoloogia Instituudi teadusnõukogu liige
2003−2007   
INTAS retsensent
1996−1999   
Antarktika uurimise teaduskomitee maismaa bioloogiliste uuringute rahvusvaheline juhtkomitee, liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Rakendusuuringud.1996- tänaseni: 14C dateerimise töörühma juhatamine TTÜ GI-s, ca 100 dateeringut aastas.;
Alates 2011 osalemine EL 7. raamprogrammis „Polaaruuringute taristud“ alaprogrammis INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic);
Osalemine Euroopa Teadusfondi poolt finantseeritavas programmis LAPBIAT2 (Lapimaa atmosfääri- biosfääri infrastruktuur) Helsingi Ülikooli Kilpisjärve Bioloogiajaamas toimuvatel järveuuringutel 2008-2010.Osalemine assotsieerunud partnerina Euroopa Teadusfondi poolt heakskiidetud rahvusvahelises konsortsiumis INTERHEMISPHERE 09-PolarCLIMATE-019, 2010-2012. ;
Rahvusvaheline koostöö;
OSALEMINE ANTARKTIKA JA ARKTIKA EKSPEDITSIOONIDES1972-73: end. N Liidu Antarktika ekspeditsioon, Molodjozhnaja, meteoroloog-aktinometrist.1976-77, 1983/84, 1986/87, 1988/89: end. N Liidu Antarktika ekspeditsioonid, Schirmacheri , Untersee, Bungeri ja Thala oaasid, järveuurija. 1993/94, 1997/98: Austraalia Riiklikud Antarktika ekspeditsioonid, Larsemanni oaas, järveuurija.2009: India teaduslik Antarktika ekspeditsioon, Larsemanni ja Schirmacheri oaasid, järveuurija.2012: Tshiili Antarktika ekspeditsioon, Kuningas George'i saar, mulla mikrobioloogia 2008-10: Viis LAPBIAT ekspeditsiooni Kilpisjärvil, Loode-Lapimaa, Soome, järveuurija.2011: INTERACT ekspeditsioon Kilpisjärvil, Loode-Lapimaa, Soome, järveuurija.2012-13: Ekspeditsioonid Kilpisjärvil, Loode-Lapimaa, Soome, järveuurija.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Enn Kaup, 2014.a. parima reisiraamatu auhind
2014, Enn Kaup, Eesti teaduse populariseerimise auhinna konkursi II preemia
2013, Enn Kaup, Eesti Geograafia Seltsi auliige
2013, Enn Kaup, Mäetaguse valla aukodanik
2008, Enn Kaup, Eesti teaduse populariseerimise auhinna 2008.a. konkursi III preemia
2007, Enn Kaup, Geoloogia Instituudi aasta parima populaarteadusliku artikli preemia
1995, Enn Kaup, Geoloogia Instituudi aasta parima teadusartikli preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Antarktika järvede bioproduktiivsus ja eutrofeerumine
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; PÕHISUUND: 14C dateerimismetoodika arendamine ja rakendamine kvaternaarigeoloogias
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused
 
 
Lisainfo
Bioloogiateaduste kandidaatTartu Ülikool, 1981

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
1.3.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.4.
2015
1.1.
2014
6.4.
2014
6.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
5.2.
2011
6.3.
2011
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
3.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2007
6.3.
2007
3.1.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.5.
2005
5.2.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
3.1.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
5.2.
2000
1.2.
1998
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
3.1.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
1.3.
1995
3.1.
1995
3.1.
1995
3.1.
1995
3.1.
1995
3.1.
1995
3.1.
1995
5.2.
1995
1.1.
1994
5.2.
1994
1.1.
1993
1.2.
1993
5.2.
1992
6.4.
1992
5.2.
1991
1.1.
1990
1.2.
1990
1.3.
1990
1.3.
1990
3.2.
1990
1.3.
1989
3.1.
1988
3.1.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
1.3.
1987
1.3.
1986
1.3.
1986
1.3.
1986
1.3.
1986
1.1.
1985
1.3.
1985
1.3.
1984
3.1.
1983
3.1.
1983
1.3.
1982
1.3.
1982
1.3.
1981
1.3.
1979
3.2.
1978
1.3.
1976
1.3.
1975
1.3.
1975
1.3.
1971
28.05.2019
22.05.1946
+3726203010
+3725129652
enn.kaup@taltech.ee
Main interest has been how phytoplankton thrives in extreme environments of Antarctic lakes, also human impact from scientific stations on several lakes.
E.Kaup is a state recognized Antarctic science communicator.

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Geology, Leading Engineer (0,20)
2015–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Department of Isotope-paleoclimatology, Leading Engineer (0,90)
01.01.2000–31.12.2000   
Japan National Institute of Polar Research, visiting professor
01.01.1998–31.12.2004   
1998-2004 Eurouniversity, Tallinn, professor 0.2 staff
1993–2014   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Senior Researcher (1.00), dep. lab leader (1,00)
01.01.1993–31.12.1994   
Australian Defence Force Academy, University of New South Wales, honorary visiting fellow
01.01.1992–31.12.1994   
Erken Laboratory, Uppsala University, visiting scientist
01.01.1984–31.12.1993   
1984-93 Tallinn Botanical Garden, Estonian Academy of Sciences, sen. researcher, lab leader
01.01.1973–31.12.1984   
1973-84 Department of Baltic Sea, Institute of Thermo- and Electrophysics, Estonian Academy of Sciences, sen. engineer, junior and sen. researcher
01.01.1972–31.12.1973   
1972-73 Soviet Antarctic Expedition, engineer-meteorologist
01.01.1969–31.12.1972   
1969-72 Tallinn Technical University, engineer
 
 
Education
1978–1981   
Post-graduate correspondence student at the Institute of Zoology and Botany, Estonian Academy of Sciences
1964–1969   
Tartu University, BSc in physics of atmosphere
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−...   
Member of the editorial board of the journal Polarforschung
2009−...   
EVAL-INCO( Evaluators database for International Cooperation) evaluator
2008−...   
Member of scientific board of the German Society of Polar Research
2001−...   
Polar Research Committtee of the Estonian Academy of Sciences, scient. secretary
1994−...   
Journals Polar Biology, Antarctic Science, Polar Record, Polar Bioscience, Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, reviewer
1993−...   
Australian National Antarctic Research Expeditions Club, member
1992−...   
International Association of Theoretical and Applied Limnology, member
1987−...   
Estonian Geographical Society, member
1987−...   
Tallinn House of Scientists, member
1984−...   
Estonian Polar Club, member, president, member
2005−2011   
Member of scientific board of the Institute of Geology at TUT
2003−2007   
INTAS reviewer
1996−1999   
Scientific Committee on Antarctic Research, Biological Investigations of Terrestrial Antarctic Systems, International Steering Committee, member
 
 
Additional career information
Applied research.1996-up to now: In charge of 14C dating group of the Institute of Geology at TUT, ca 100 datings/year.;
Since 2011 participation in the FP7 Program: Research Infrastructures for Polar Research, particularly in INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic).;
Participation in the program LAPBIAT2 ( (Lapland Atmosphere-Biosphere Facility) funded by European Science Foundation in lake research in Kilpisjarvi Biological Station of Helsinki University during 2008-2010.Participation as associated partner in the international consortium INTERHEMISPHERE 09-PolarCLIMATE-019, approved by European Science Foundation, 2010-2012. ;
International cooperation;
PARTICIPATION IN ANTARCTIC AND ARCTIC EXPEDITIONS1972-73: Antarctic expedition of the former Soviet Union, Molodezhnaya, meteorologist-actinometrist.1976-77, 1983/84, 1986/87, 1988/89: Antarctic expeditions of the former Soviet Union; Schirmacher , Untersee, Bunger and Thala Hills, limnologist.1993/94, 1997/98: Australian National Antarctic Research Expeditions, Larsemann Hills, limnologist.2009: Indian Scientific Expedition to Antarctica, Larsemann and Schirmacher Hills, limnologist.2012: Chilean Antarctic Expedition, King George Island, soil microbiology2008-10: Five LAPBIAT expeditions at Kilpisjärvi, NW Finnish Lapland, limnologist2011: INTERACT expedition at Kilpisjärvi, NW Finnish Lapland, limnologist2012-13: Expeditions at Kilpisjärvi, NW Finnish Lapland, limnologist ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Enn Kaup, Prize for the best travel book in 2014
2014, Enn Kaup, II award in the competition Popularization of science in Estonia
2013, Enn Kaup, Honorary Member of the Estonian Geographical Society
2013, Enn Kaup, Honorary Citizen of the Mäetaguse Community, Estonia
2008, Enn Kaup, III award in the competition Popularization of science in Estonia
2007, Enn Kaup, The award of the Institute of Geology for the best popular scientific paper of the year
1995, Enn Kaup, The award of the Institute of Geology for the best scientific paper of the year
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIALITY: Biological productivity and eutrophication in Antarctic lakes
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIALITY: Development and application of 14C dating method in Quaternary geology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
 
 
Additional information
Candidate of biological sciences (=PhD)1981, Tartu University, Estonia

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
1.3.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.4.
2015
1.1.
2014
6.4.
2014
6.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
5.2.
2011
6.3.
2011
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
3.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2007
6.3.
2007
3.1.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.5.
2005
5.2.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
3.1.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
5.2.
2000
1.2.
1998
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
3.1.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
1.3.
1995
3.1.
1995
3.1.
1995
3.1.
1995
3.1.
1995
3.1.
1995
3.1.
1995
5.2.
1995
1.1.
1994
5.2.
1994
1.1.
1993
1.2.
1993
5.2.
1992
6.4.
1992
5.2.
1991
1.1.
1990
1.2.
1990
1.3.
1990
1.3.
1990
3.2.
1990
1.3.
1989
3.1.
1988
3.1.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
1.3.
1987
1.3.
1986
1.3.
1986
1.3.
1986
1.3.
1986
1.1.
1985
1.3.
1985
1.3.
1984
3.1.
1983
3.1.
1983
1.3.
1982
1.3.
1982
1.3.
1981
1.3.
1979
3.2.
1978
1.3.
1976
1.3.
1975
1.3.
1975
1.3.
1971
28.05.2019
  • Leitud 16 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
IUTIUT19-22Balti Arteesiabasseini põhjavee geofiltratsiooni ajalugu, selles salvestunud paleokliima ja inimmõju andmed: hüdrogeokeemilise teabe ja modelleerimise süntees01.01.201431.12.2019Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut654 000,00 EUR
MUULEPGI 350 (IAEA Research Contract 17850)Balti arteesiabasseini põhjavee infiltratsiooni ajalugu ja paleokliima signaalid:numbriliste mudelite ja hüdrogeokeemiliste andmete süntees04.07.201303.07.2015Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut6 000,00 EUR
ETFETF5925Eesti põhjavee looduslik keemiline- ja isotoopkoostis ning vee vanus: geokeemilised alused EL vee raamdirektiivi rakendamiseks Eestis 01.01.200431.12.2007Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut38 159,02 EUR
MUUVCT-99Euroopa põhjaveeladestike looduslik kvaliteet: alus põhjavee majandamiseks01.04.200031.03.2003Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut55 965,83 EUR
SFSF0332089s02Hiliskvaternaari ja paleosoikumi kliima- ja keskkonnamuutused ning nende isotoop-geokeemilised salvestused põhjapoolkera kontinentaalsetes ja merelistes setetes, hüdro- ja krüosfääris01.01.200231.12.2006Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut437 666,96 EUR
MUUGI9710 (0330357s98)Hiliskvaternaari kliima- ja keskkonnamuutused ning põhjavete kujunemine Skandinaavia jäätumise mõjupiirkonnas: isotoop-geokeemilised rekonstruktsioonid01.01.199731.12.2001Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut178 952,62 EUR
1.1.LMIN18067Hüdrogeoloogiline uuring nitraatide ja pestitsiidide kõrgendatud sisalduse põhjuste ja leviku ulatuse väljaselgitamiseks Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumis Ida-eesti vesikonnas01.08.201831.08.2019Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut49 132,00 EUR
SFSF0320080s07Isotoop- ja geokeemiliste indikaatorite kasutamine globaalsete kliima- ja keskkonnamuutuste uurimisel01.01.200731.12.2012Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut969 520,04 EUR
1.1.7.2.1KIK16005Maardu fosforiidilevila tehnogeense põhjavee kvaliteedi uuring01.01.201601.12.2017Joonas PärnTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut35 968,40 EUR
MUUL12-169Polaar- ja kliimauuringute tegevuskava (aastani 2020) jätkamine13.06.201231.10.2015Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut7 148,00 EUR
MUUL12-170Polaar- ja kliimauuringute tegevuskava (aastani 2020) koostamine08.12.201031.10.2012Enn KaupTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut745,00 EUR
1.1.5.2.1.32.SLOOM12073T (3.2.0801.12-0044)Polaaraalade kliima- ja keskkonnamuutused seotuna globaalsete muutustega ning nende mõju Põhja-Euroopa kliima kõikumistele01.01.201231.08.2015Jaak JaagusTartu Ülikool250 000,00 EUR
MUUVFP15013Polaarvõrgustik-Sidudes teadust ühiskonnaga09.03.201508.03.2020Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Isotoop-paleoklimatoloogia osakond31 250,00 EUR
MUUL10-115Põhjavee keemilise ja isotoopkoostise analüüs ja interpretatsioon Euroopa Sotsiaalfondi projekti Põhjavee uuringute interdistsiplinaarse teadusrühma ja modelleerimissüsteemi rajamine raames25.08.201031.12.2013Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut7 049,14 EUR
MUUVA15020Põhjavesi ja globaalsed paleokliima signaalid22.09.201231.12.2016Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut1,00 EUR
MUUG4161 (ETF4161)Viimase jääaja mandriliustiku mõju Eesti põhjavee kujunemisele01.01.200031.12.2003Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut31 955,82 EUR