Piia Post

737 5563
piia.post@ut.ee
H-4274-2012
0000-0002-3537-3005

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.01.2018    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent (1,00)
01.02.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent (1,00)
01.02.2014–31.01.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent (0,50)
2014–2015    Estonian Environmental Agency, peaspetsialist (EUMETSAT stažöör) (0,50)
01.02.2013–31.01.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent (1,00)
01.02.2008–31.01.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent (1,00)
01.01.2008–31.01.2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia lektor (1,00)
01.02.2004–31.12.2007    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia lektor (1,00)
01.01.2004–31.12.2006    EUMETSAT assotseerunud teadlane O3 SAF juures
01.01.2001–31.12.2003    Maj ja Tor Nessling Fondi stipendiaat Soome Meteoroloogia Instituudis;
01.01.2000–31.12.2000    sept, BALTEX International Secretariat, GKSS Forschungszentrum Geestacht, SVL, külalisteadlane;
01.01.1998–31.12.1998    sept-okt, Dresdeni Tehnikaülikooli meteoroloogia osakond, külalisteadlane, DAAD stipendium
01.01.1995–31.12.2007    Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituudi lektor (2001-2003 osalise koormusega);
01.01.1994–31.12.1995    GKSS Forschungszentrum Geestacht, Institut für Atmosphärenphysik (SLV), külalisteadlane;
01.01.1994–31.12.1994    aprill, Edinburghi Ülikooli meteoroloogia osakond, külalisteadlane;
01.01.1993–31.12.1994    Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituudi lektor;
01.01.1992–31.12.1993    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Tartu Ülikooli geofüüsika kateedri lektor; (1,00)
01.01.1988–31.12.1992    Tartu Ülikool Füüsika-keemiateaduskond, Tartu Ülikooli geofüüsika kateedri aspirant (viimane aasta doktorant); (1,00)
01.01.1986–31.12.1988    Tartu Ülikooli geofüüsika kateedri stazöör-uurija;
 
 
Haridustee
1981–1986    Tartu Ülikooli füüsikaosakond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Baltic Earth teadusnõukogu liige, koolituse töörühma juht
2001−...    Eesti Geofüüsikakomitee IAMAS kontaktisik,
2016−2016    Teadusnõukogu liige: Baltic Earth I teaduskonverents, Nida Leedu
2015−2015    Korraldaja ja teadusnõukogu liige: Baltic Earth ja Tartu Ülikooli doktorantide konverents Tartu/Vilsandi
2015−2015    Korraldaja: Baltic+ satelliitmeteoroloogia koolituse "EUMETSAT produktide kasutamine koos numbrilise ilmaennustusväljundiga" Tallinnas
2015−2015    Korraldaja ja lektor: Norden ABS suvekool "Kaksikpolarimeetriliste ilmaradarite kasutamine" Tartus
2015−2016    Tartu Ülikooli Ilmade Observatooriumi (METOBS) 150 aasta tähistamise sündmuste peakoordinaator
2013−2017    COST ES1206 juhtkomitee liige, Eesti esindaja
2013−2014    Baltic Earth interim teadusnõukogu liige, koolituse töörühma juht
2011−2013    Baltex post-BALTEX töörühma liige
2005−2010    COST 733 juhtkomitee liige, Eesti esindaja, II töögrupi aseesimees
2005−2007    Riikliku programmi "Humanitaar ja loodusteaduslikud kogud" projekti "Metobsi kogu säilitustingimuste parandamine, kogu süstematiseerimine ja kirjeldamine elektroonilises andmebaasis" projektijuht
1996−2017    Euroopa geoteaduste ühingu liige,
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õpetamine Tartu Ülikoolis:
Meteoroloogia ja klimatoloogia alused (1992-....)
Üldmeteoroloogia (2000-2010)
Atmosfäärifüüsika (1992-2000, 2011-....)
Kliima ja poliitika (2008-....)
Füüsikaline klimatoloogia (1994-....)
Meteoroloogia praktikum (1986-....)
Kliimamuutus ja kliimapoliitika (2009, 2011)
Sissejuhatus radarmeteoroloogiasse (2012)
Mõõtmistulemuste töötlemine (2016-...);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Piia Post, TÜ sportliku töötaja kandidaat
2015, Piia Post, Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia
2014, Piia Post, Tunnustus kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil eesti keeles publitseeritud tööde kategoorias
2012, Piia Post, Programmi Primus konkursi Aasta õppiv õppejõud nominent
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia ; PÕHISUUND: atmosfääri kaugseire kosmosest, Läänemere piirkonna sünoptiline klimatoloogia
 
 
Lisainfo
filosoofiadoktor geofüüsikasTartu Ülikool 1993

Piia Post

737 5563
piia.post@ut.ee
H-4274-2012
0000-0002-3537-3005

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.01.2018    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Associate Professor in Meteorology and Climatology (1,00)
01.02.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Associate Professor in Meteorology and Climatology (1,00)
01.02.2014–31.01.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Associate Professor in Meteorology and Climatology (0,50)
2014–2015    Estonian Environmental Agency, EUMETSAT trainee (0,50)
01.02.2013–31.01.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Associate Professor in Meteorology and Climatology (1,00)
01.02.2008–31.01.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Associate Professor in Meteorology and Climatology (1,00)
01.01.2008–31.01.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Lecturer (1,00)
01.02.2004–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Environmental Physics, Lecturer (1,00)
01.01.2004–31.12.2006    EUMETSAT associated scientist at O3 SAF
01.01.2001–31.12.2003    Maj and Tor Nessling Foundation stipendium for scientific research at Finnish Meteorological Institute
01.01.2000–31.12.2000    Sept, International BALTEX Secretariat,GKSS Forschungszentrum Geestacht (Germany), visiting scientist
01.01.1998–31.12.1998    Sept-Oct, Dresden University of Technology, Department of Meteorology, visiting scientist, DAAD stipendiat
01.01.1995–31.12.2007    University of Tartu Department of Environmental Physics, lecturer (2001-2003 partial time position)
01.01.1994–31.12.1995    GKSS Forschungszentrum Geestacht (Germany), visiting scientist
01.01.1994–31.12.1994    April, Edinburgh University, Department of Meteorology,visiting scientist
01.01.1993–31.12.1994    University of Tartu Department of Environmental Physics, lecturer
01.01.1992–31.12.1993    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Lecturer University of Tartu, Department of Geophysics (1,00)
01.08.1986–31.12.1992    Tartu Ülikool Füüsika-keemisteaduskond, University of Tartu, Department of Geophysics, research associate, PhD student, lecturer (1,00)
 
 
Education
1981–1986    University of Tartu Department of Physics
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Member of the Baltic Earth Science Steering Group, chair of WG on Education
2001−...    Estonian Committee of Geophysics, IAMAS contact person
2016−2016    Baltic Earth First Science conference: member of Sience Steering Group, Nida Lithuania
2015−2015    Organiser and member of scientific committee: the Baltic Earth and University of Tartu doctoral students conference
2015−2015    Organiser of Baltic+ course "Practical use of EUMETSAT products together with NWP data" Tallinn
2015−2015    Organiser and trainer: Norden ABS Summer school on applications of dual-polarimetric weather radars in Tartu
2015−2016    Coordinator-General: Events to celebrate 150 years of Estonian professional meteorology
2013−2017    COST ES1206 member of Management Committee
2013−2014    Member of the Baltic Earth Interim Science Steering Group, chair of WG on Education
2011−2013    Baltex post-BALTEX working group member
2005−2010    COST 733 member of Management committee, representative of Estonia, vice chair of the WG2
2005−2007    Project leader of one project under National program " Collections in Humanities and Science"
1996−2017    European Geosciences Union Member
 
 
Additional career information
Teaching at University of Tartu:
Fundamentals of Meteorology and Climatology (1992-....)
General Meteorology (2000-2010)
Atmospheric Physics (1992-2000, 2011-....)
Climate and Policy (2008-....)
Physical Climatology (1994-....)
Practical Exercises in Meteorology (1986-....)
Climate Change and Policy (2009, 2011)
Introduction into Radar Meteorology (2012)
Measurement Data Processing (2016-....);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Piia Post, Nominee of the most sportive employee at the University of Tartu
2015, Piia Post, Annual Award of Estonian Physical Society
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALTY: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology ; SPECIALITY: remote sensing of atmosphere; synoptic climatology in the Baltic Sea region
 
 
Additional information
PhD in Geophysics University of Tartu 1993

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
2.5.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
3.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.1.
2011
1.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
3.4.
2007
3.2.
2006
4.2.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
6.4.
2005
3.1.
2004
1.1.
2002
1.1.
1999
1.1.
1999
6.2.
1994
2.3.
1993
3.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1991
1.3.
1991