Piia Post

737 5563
piia.post@ut.ee
H-4274-2012
0000-0002-3537-3005

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.01.2018    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent (1,00)
01.02.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent (1,00)
01.02.2014–31.01.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent (0,50)
2014–2015    Estonian Environmental Agency, peaspetsialist (EUMETSAT stažöör) (0,50)
01.02.2013–31.01.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent (1,00)
01.02.2008–31.01.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent (1,00)
01.01.2008–31.01.2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia lektor (1,00)
01.02.2004–31.12.2007    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut, meteoroloogia ja klimatoloogia lektor (1,00)
01.01.2004–31.12.2006    EUMETSAT assotseerunud teadlane O3 SAF juures
01.01.2001–31.12.2003    Maj ja Tor Nessling Fondi stipendiaat Soome Meteoroloogia Instituudis;
01.01.2000–31.12.2000    sept, BALTEX International Secretariat, GKSS Forschungszentrum Geestacht, SVL, külalisteadlane;
01.01.1998–31.12.1998    sept-okt, Dresdeni Tehnikaülikooli meteoroloogia osakond, külalisteadlane, DAAD stipendium
01.01.1995–31.12.2007    Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituudi lektor (2001-2003 osalise koormusega);
01.01.1994–31.12.1995    GKSS Forschungszentrum Geestacht, Institut für Atmosphärenphysik (SLV), külalisteadlane;
01.01.1994–31.12.1994    aprill, Edinburghi Ülikooli meteoroloogia osakond, külalisteadlane;
01.01.1993–31.12.1994    Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituudi lektor;
01.01.1992–31.12.1993    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Tartu Ülikooli geofüüsika kateedri lektor; (1,00)
01.01.1988–31.12.1992    Tartu Ülikool Füüsika-keemiateaduskond, Tartu Ülikooli geofüüsika kateedri aspirant (viimane aasta doktorant); (1,00)
01.01.1986–31.12.1988    Tartu Ülikooli geofüüsika kateedri stazöör-uurija;
 
 
Haridustee
1981–1986    Tartu Ülikooli füüsikaosakond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Baltic Earth teadusnõukogu liige, koolituse töörühma juht
2001−...    Eesti Geofüüsikakomitee IAMAS kontaktisik,
2016−2016    Teadusnõukogu liige: Baltic Earth I teaduskonverents, Nida Leedu
2015−2015    Korraldaja ja teadusnõukogu liige: Baltic Earth ja Tartu Ülikooli doktorantide konverents Tartu/Vilsandi
2015−2015    Korraldaja: Baltic+ satelliitmeteoroloogia koolituse "EUMETSAT produktide kasutamine koos numbrilise ilmaennustusväljundiga" Tallinnas
2015−2015    Korraldaja ja lektor: Norden ABS suvekool "Kaksikpolarimeetriliste ilmaradarite kasutamine" Tartus
2015−2016    Tartu Ülikooli Ilmade Observatooriumi (METOBS) 150 aasta tähistamise sündmuste peakoordinaator
2013−2017    COST ES1206 juhtkomitee liige, Eesti esindaja
2013−2014    Baltic Earth interim teadusnõukogu liige, koolituse töörühma juht
2011−2013    Baltex post-BALTEX töörühma liige
2005−2010    COST 733 juhtkomitee liige, Eesti esindaja, II töögrupi aseesimees
2005−2007    Riikliku programmi "Humanitaar ja loodusteaduslikud kogud" projekti "Metobsi kogu säilitustingimuste parandamine, kogu süstematiseerimine ja kirjeldamine elektroonilises andmebaasis" projektijuht
1996−2017    Euroopa geoteaduste ühingu liige,
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õpetamine Tartu Ülikoolis:
Meteoroloogia ja klimatoloogia alused (1992-....)
Üldmeteoroloogia (2000-2010)
Atmosfäärifüüsika (1992-2000, 2011-....)
Kliima ja poliitika (2008-....)
Füüsikaline klimatoloogia (1994-....)
Meteoroloogia praktikum (1986-....)
Kliimamuutus ja kliimapoliitika (2009, 2011)
Sissejuhatus radarmeteoroloogiasse (2012)
Mõõtmistulemuste töötlemine (2016-...);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Piia Post, TÜ sportliku töötaja kandidaat
2015, Piia Post, Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia
2014, Piia Post, Tunnustus kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil eesti keeles publitseeritud tööde kategoorias
2012, Piia Post, Programmi Primus konkursi Aasta õppiv õppejõud nominent
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia ; PÕHISUUND: atmosfääri kaugseire kosmosest, Läänemere piirkonna sünoptiline klimatoloogia
 
 
Lisainfo
filosoofiadoktor geofüüsikasTartu Ülikool 1993

Piia Post

737 5563
piia.post@ut.ee
H-4274-2012
0000-0002-3537-3005

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.01.2018    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Associate Professor in Meteorology and Climatology (1,00)
01.02.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Associate Professor in Meteorology and Climatology (1,00)
01.02.2014–31.01.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Associate Professor in Meteorology and Climatology (0,50)
2014–2015    Estonian Environmental Agency, EUMETSAT trainee (0,50)
01.02.2013–31.01.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Associate Professor in Meteorology and Climatology (1,00)
01.02.2008–31.01.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Associate Professor in Meteorology and Climatology (1,00)
01.01.2008–31.01.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Lecturer (1,00)
01.02.2004–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Environmental Physics, Lecturer (1,00)
01.01.2004–31.12.2006    EUMETSAT associated scientist at O3 SAF
01.01.2001–31.12.2003    Maj and Tor Nessling Foundation stipendium for scientific research at Finnish Meteorological Institute
01.01.2000–31.12.2000    Sept, International BALTEX Secretariat,GKSS Forschungszentrum Geestacht (Germany), visiting scientist
01.01.1998–31.12.1998    Sept-Oct, Dresden University of Technology, Department of Meteorology, visiting scientist, DAAD stipendiat
01.01.1995–31.12.2007    University of Tartu Department of Environmental Physics, lecturer (2001-2003 partial time position)
01.01.1994–31.12.1995    GKSS Forschungszentrum Geestacht (Germany), visiting scientist
01.01.1994–31.12.1994    April, Edinburgh University, Department of Meteorology,visiting scientist
01.01.1993–31.12.1994    University of Tartu Department of Environmental Physics, lecturer
01.01.1992–31.12.1993    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Lecturer University of Tartu, Department of Geophysics (1,00)
01.08.1986–31.12.1992    Tartu Ülikool Füüsika-keemisteaduskond, University of Tartu, Department of Geophysics, research associate, PhD student, lecturer (1,00)
 
 
Education
1981–1986    University of Tartu Department of Physics
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Member of the Baltic Earth Science Steering Group, chair of WG on Education
2001−...    Estonian Committee of Geophysics, IAMAS contact person
2016−2016    Baltic Earth First Science conference: member of Sience Steering Group, Nida Lithuania
2015−2015    Organiser and member of scientific committee: the Baltic Earth and University of Tartu doctoral students conference
2015−2015    Organiser of Baltic+ course "Practical use of EUMETSAT products together with NWP data" Tallinn
2015−2015    Organiser and trainer: Norden ABS Summer school on applications of dual-polarimetric weather radars in Tartu
2015−2016    Coordinator-General: Events to celebrate 150 years of Estonian professional meteorology
2013−2017    COST ES1206 member of Management Committee
2013−2014    Member of the Baltic Earth Interim Science Steering Group, chair of WG on Education
2011−2013    Baltex post-BALTEX working group member
2005−2010    COST 733 member of Management committee, representative of Estonia, vice chair of the WG2
2005−2007    Project leader of one project under National program " Collections in Humanities and Science"
1996−2017    European Geosciences Union Member
 
 
Additional career information
Teaching at University of Tartu:
Fundamentals of Meteorology and Climatology (1992-....)
General Meteorology (2000-2010)
Atmospheric Physics (1992-2000, 2011-....)
Climate and Policy (2008-....)
Physical Climatology (1994-....)
Practical Exercises in Meteorology (1986-....)
Climate Change and Policy (2009, 2011)
Introduction into Radar Meteorology (2012)
Measurement Data Processing (2016-....);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Piia Post, Nominee of the most sportive employee at the University of Tartu
2015, Piia Post, Annual Award of Estonian Physical Society
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALTY: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology ; SPECIALITY: remote sensing of atmosphere; synoptic climatology in the Baltic Sea region
 
 
Additional information
PhD in Geophysics University of Tartu 1993

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
2.5.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
3.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.1.
2011
1.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
3.4.
2007
3.2.
2006
4.2.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
6.4.
2005
3.1.
2004
1.1.
2002
1.1.
1999
1.1.
1999
6.2.
1994
2.3.
1993
3.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1991
1.3.
1991
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182133s02Atmosfääriprotsesside dünaamiline ja statistiline modelleerimine01.01.200231.12.2006Rein RõõmTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond681 106,43 EUR
MUUVFKKF04086BrO ja NO2 kogusambast troposfääri ja stratosfääri panuste eraldamise teostatavuse uurimine01.06.200431.01.2005Piia PostTartu Ülikool11 964,26 EUR
ETFETF5786Eesti kliima kõikumiste ja muutumise põhjuste analüüs lähtudes suuremõõtmelisest atmosfääri tsirkulatsioonist ja kasutades regionaalset kliimamudelit01.01.200431.12.2007Jaak JaagusTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond40 626,75 EUR
ETFETF7510Ekstreemsete sademete ja põudade esinemine Eesti muutuvates kliimatingimustes: nende kujunemise põhjused, prognoositavus ning avaldused siseveekogude veerežiimis ja eluslooduses01.01.200831.12.2011Jaak JaagusTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond56 835,44 EUR
HLKHLK05-14METOBSi kogu säilitustingimuste parandamine, kogu süstematiseerimine ja kirjeldamine elektroonilises andmebaasis.01.01.200531.12.2007Piia PostTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond26 066,37 EUR
IUTIUT20-11Nanoosakesed õhus ja nende osa meteoroloogilistes protsessides01.01.201431.12.2019Urmas HõrrakTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut675 600,00 EUR
SFSF0180038s08Numbrilise ilmaennustuse arendamine õhukeskkonna prognooside suunas01.01.200831.12.2013Rein RõõmTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond523 795,83 EUR
MUUSLOOM12073T (3.2.0801.12-0044)Polaaraalade kliima- ja keskkonnamuutused seotuna globaalsete muutustega ning nende mõju Põhja-Euroopa kliima kõikumistele01.01.201231.08.2015Jaak JaagusTartu Ülikool250 000,00 EUR
ETFETF7526Tsüklonid Läänemere piirkonnas, nende seosed atmosfääri üldise tsirkulatsiooni ja Eesti keskkonnanäitajatega01.01.200831.12.2011Mait SeppTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond71 043,20 EUR
ETFETF9134Ujuvusliku ebastabiilsuse, atmosfääri murdlainete ja ülakihtide turbulentsi uurimine mittehüdrostaatilise ujulainevõrrandi abil rõhukoordinaatides01.01.201231.12.2015Rein RõõmTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut33 984,00 EUR
  • Leitud 96 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Toll, V.; Post, P. (2017). Daily temperature and precipitation extremes in the Baltic Sea region derived from the BaltAn65+ reanalysis. Theoretical and Applied Climatology, *−*.10.1007/s00704-017-2114-9 [ilmumas].1.1.
Lehmann, A.; Höflich, K.; Post, P.; Myrberg, K. (2017). Pathways of deep cyclones associated with large volume changes (LVCs) and major Baltic inflows (MBIs). Journal of Marine Systems, 167, 11−18.10.1016/j.jmarsys.2016.10.014.1.1.
Voormansik, Tanel; Rossi, Pekka; Moisseev, Dmitri; Tanilsoo, Tarmo; Post, Piia (2017). Thunderstorm hail and lightning detection parameters based on dual polarization Doppler weather radar data. Meteorological Applications, *−* [ilmumas].1.1.
Post, Piia; Lehmann, Andreas (2017). Assessment of long time series of atmospheric circulation patterns forcing inflows of saline water to the Baltic Sea. EGU General Assembly Conference Abstracts, 19, 12486.5.2.
Toll, V.; Gleeson, E.; Nielsen, K.P.; Männik, A.; Mašek, J.; Rontu, L.; Post, P. (2016). Impacts of the direct radiative effect of aerosols in numerical weather prediction over Europe using the ALADIN-HIRLAM NWP system. Atmospheric Research, 172-173, 163−173.10.1016/j.atmosres.2016.01.003.1.1.
Kärner, O.; Post, P. (2016). Local air temperature tolerance: a sensible basis for estimating climate variability. Theoretical and Applied Climatology, 126 (3), 575−583.10.1007/s00704-015-1594-8.1.1.
Tveito, O. E.; Huth, R.; Philipp, A.; Post, P.; Pasqui, M., Esteban, P.; Beck, C.; Demuzere, M.; Prudhomme, C. (2016). COST Action 733: Harmonization and Application of Weather Type Classifications for European Regions. Final Scientific Report. 2.5.
Voormansik, Tanel; Rossi, Pekka; Moisseev, Dmitri; Tanilsoo, Tarmo; Post, Piia (2016). Eestis esinevate konvektiivsete tormide pilv-maa-välke ja rahet detekteerivad parameetrid kaksikpolarimeetrilise Doppleri ilmaradari andmete põhjal. Peterson, Urmas; Lillemaa, Tiia (Toim.). Kaugseire Eestis 2016 (97−107). Tartu Observatoorium.3.2.
Sepp, Mait; Post, Piia (2016). METOBS 150 - aasta täis ilmateadust. Piia Post. Arvo Järvet, Erki Tammiksaar (Toim.). Tartu Ülikooli Ilmade Observatooriumi 150. aastapäeva konverentside artiklid (8−19). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Publicationes Geophysicales Universitatis Tartuensis; 51).3.2.
Jakobson, Erko; Jakobson, Liisi; Post, Piia; Jaagus, Jaak (2016). Arctic region climate teleconnections with Baltic Sea region by NCEP-CFSR reanalysis. International Baltic Earth Secretariat Publications, 9: 1st Baltic Earth Conference Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region, Nida, Curonian Spit, Lithuania, 13 - 17 June 2016. Ed. Marcus Reckermann and Silke Köppen. International Baltic Earth Secretariat Helmholtz-Zentrum Geesthacht GmbH Max-Planck-Str. 1 D-21502 Geesthacht, Germany : International Baltic Earth Secretariat Helmholtz-Zentrum Geesthacht GmbH, 173−174.3.4.
Post, Piia; Lehmann, Andreas (2016). Assessment of long time series of atmospheric circulation patterns forcing large volume changes and major inflows to the Baltic Sea. International Baltic Earth Secretariat Publication, 9: 1st Baltic Earth Conference Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region Nida, Curonian Spit, Lithuania 13 - 17 June 2016. International Baltic Earth Secretariat Publications, 28−29.3.4.
Voormansik, Tanel; Post, Piia; Tanilsoo, Tarmo; Moisseev, Dmitri; Rossi, Pekka (2016). Thunderstorm hail and lightning prediction parameters based on dual polarization Doppler weather radar data. Conference Proceedings: Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region: Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region, Nida, Curonian Spit, Lithuania, 13-17 June 2016. Ed. Reckermann, Marcus; Köppen, Silke. International Baltic Earth Secretariat Publications, 105−106.3.4.
Post, P.; Järvet, A.; Tammiksaar, E. (2016). Tartu Ülikooli Ilmade Observatooriumi 150. aastapäeva konverentside artiklid. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.4.2.
Sepp, Mait; Post, Piia; Mändla, Kaupo; Aunap, Raivo (2016). Changes in the Life Cycle Characteristics of Cyclones entering the Baltic Sea Region. International Baltic Earth Secretariat Publication No 9, June 2016: 1. Baltic Earth Conference Multiple Drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region. Nida, Lithuania 13-17. June 2016.. Ed. Marcus Reckermann, Silke Köppen. International Baltic Earth Secretariat Helmholtz-Zentrum Geesthacht GmbH, 162−163.5.2.
Lehmann , Andreas; Höflich, Katharina; Post, Piia; Myrberg Kai (2016). Pathways of deep cyclones associated with large volume changes (LVCs) and major Baltic inflows (MBIs). Geophysical Research Abstracts, 18. Copernicus.org, EGU2016-8863.5.2.
Alber, Regina; Post, Piia; Sepp, Mait (2016). Relationships of cloud-to-ground lightning with circulation weather types over Estonia 2005-2014. International Baltic Earth Secretariat Publication No 9, June 2016: 1. Baltic Earth Conference Multiple Drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region. Nida, Lithuania 13.-17. June 2016. Ed. Marcus Reckermann, Silke Köppen. International Baltic Earth Secretariat Helmholtz-Zentrum Geesthacht GmbH, 69−70.5.2.
Voormansik, Tanel; Rossi, Pekka; Moisseev, Dmitri; Post, Piia; Tanilsoo, Tarmo (2016). Thunderstorm hail and lightning prediction parameters based on dual polarization Doppler weather radar data. 1−1.5.2.
Post, Piia (2016). Tartu ülikooli Metobs 150. Arvo Järvet (Toim.). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat (226−229). Tallinn: OÜ Vali Press.6.3.
Lehmann, A.; Post, P. (2015). Variability of atmospheric circulation patterns associated with large volume changes of the Baltic Sea. Advances in Science and Research, 12: 14th EMS Annual Meeting & 10th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Prag, 2014. Copernicus publications, 219−225.10.5194/asr-12-219-2015.3.1.
Voormansik, Tanel; Post, Piia (2015). Analysis of convective storms in Estonia based on the data from polarimetric weather radars and lightning detectors. In: International Baltic Earth Secretariat Publication No. 5, August 2015 (58−58).Challenges for Earth system science in the Baltic Sea region: From measurements to models. University of Tartu and Vilsandi Island, Estonia, 10 - 14 August 2015. International Baltic Earth Secretariat Publications.3.4.
Voormansik, Tanel; Post, Piia; (2015). Analysis of convective storms in Estonia based on the data from polarimetric weather radars and lightning detectors. EMS Annual Meeting Abstracts: 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Sofia, Bulgaria, 07-11 September 2015. EMS, 1−1.5.2.
Post, Piia; Sepp, Mait (2015). Arctic atmospheric circulation patterns responsible for dry and cold air inflows to the Baltic Sea region. European Geosciences Union General Assembly 2015, Vienna, Austria, 12 – 17 April 2015. Geophysical Research Abstracts, EGU2015-9809-1.5.2.
Lehmann, Andreas; Post, Piia; Höflich, Katharina; Myrberg, Kai; Getzlaff, Klaus (2015). Assessment of atmospheric conditions forcing large volume changes and major inflows to the Baltic Sea for the period 1887-2014. European Geosciences Union General Assembly 2015, Vienna, Austria, 12 – 17 April 2015. EGU2015-5587-1. (Geophysical Research Abstracts; 17).5.2.
Toll, V.; Gleeson, E.; Nielsen, K.P.; Männik, A.; Mašek, J.; Rontu, L.; Post, P.; Rõõm, R (2015). Importance of the direct radiative effect of aerosols in numerical weather prediction for the European region. 26th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Prague, Czech Republic, June 22 to July 2, 2015. 5.2.
Post, Piia; Kõuts, Tarmo (2014). Characteristics of cyclones causing extreme sea levels in the northern Baltic Sea. Oceanologia, 56(S) (2), 241−258.10.5697/oc.56-2.241.1.1.
  • Leitud 18 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
2010. aasta augustitormi analüüs: sirgäikesetormi dünaamika modelleerimine HARMONIE mudeliga  Toll, VellemagistrikraadPiia Post; Aarne MännikKaitstud2013Tartu Ülikool
Crowdsourcing for atmospheric sciences: a potential source for validation and quality control of dualpol weather radar dataKristel UiboupindoktorikraadPiia Post; Krista UibuJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Diagnosis and nowcasting of hazardous weather phenomena by using dual-polarisation weather radarsVoormansik, TaneldoktorikraadPiia Post; Dmitri MoisseevJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Direct radiative impacts of atmospheric aerosols on meteorological conditions over EuropeToll, VelledoktorikraadPiia Post; Aarne MännikKaitstud2016Tartu Ülikool
Eesti sademete ekstreemumite korduvusperioodidKamenik, JürimagistrikraadPiia Post; Jaak JaagusKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Eesti sademete ekstreemumite muutlikkus jaamade ning BaltAn65+ järelanalüüsi andmete põhjalPäädam, KalevmagistrikraadPiia PostKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Eestikesksete atmosfääri tsirkulatsiooni klassifikastioonide uurimineValdur Truijamagistrikraad (teaduskraad)Piia PostKaitstud2003Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Euroopa ilmamustrid ja sünoptiline situatsioon EestisJanno Tuulikmagistrikraad (teaduskraad)Piia PostKaitstud2002Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Järjepidevate meteoroloogiliste vaatluste ajalugu Eestis: Tartus ja Tallinnas temperatuuri ja sademete mõõtmiseks kasutatud mõõtevahendid ning meteoroloogiliste vaatlusjaamade ajalugu aastast 1865 tänaseniPeterson, SwenmagistrikraadAin Kallis; Piia PostKaitstud2011Tartu Ülikool
Kiirguse kasutamise efektiivsuse põhimõttel töötava maismaa taimkatte primaarproduktsiooni mudeli rakendus Python'isRennel, MattiasmagistrikraadPiia PostKaitstud2017Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut
Kliima- ja energiapoliitika kajastamine ajalehtedes Eesti Päevaleht ja Postimees 2009. ja 2011. aastalSaadve, MademagistrikraadPiia Post; Ragne Kõuts-KlemmKaitstud2012Tartu Ülikool
Maapinna ja vee optiliseks kaugseireks sobivate aastaaegade analüüs Eesti alal METEOSAT satelliitpilvisuse andmete põhjalKullamaa, MaanusmagistrikraadPiia Post; Kaupo VoormansikKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Optical flow meetodi kasutamine parandamaks radarvaatluste ajalist lahutusvõimetJorma RahumagistrikraadTanel Voormansik; Piia PostJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut
Quality control of Estonian weather radar networkVoormansik, TanelmagistrikraadPiia Post; Dmitri MoisseevKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Sentinel-2/MSI võimalused EL veedirektiivi rakendusteksAve AnspermagistrikraadKrista Alikas; Piia PostJuhendamiselTartu Observatoorium
Thunderstorm and lightning climatology in the Baltic countries and in northern EuropeEnno, Sven-ErikdoktorikraadJaak Jaagus; Piia PostKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Äärmuslike ilmanähtuste klimatoloogia Eestis ning selle võimalikud tendentsid kliima muutudesKamenik, JüridoktorikraadPiia Post; Jaak JaagusJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Ülenurme ja Tõravere ilmajaamades mõõdetud õhutemperatuuride võrdlusMarili SitsmagistrikraadPiia PostKaitstud2007Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut