Ivar Sibul

20.11.1972
+3727313113
+3725084929
ivar.sibul@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–31.08.2018    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Dotsent (1,00)
01.01.2005–31.12.2008    Eesti Põllumajandusülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, korraline vanemteadur
01.01.2003–31.12.2005    Eesti Põllumajandusülikool, Metsandusteaduskond, Metsakasvatuse Instituut, erakorraline teadur
01.01.2000–31.12.2003    Eesti Põllumajandusülikool, Metsandusteaduskond, Metsakasvatuse Instituut, korraline lektor
01.01.1999–31.12.1999    Eesti Põllumajandusülikool, Metsandusteaduskond, Metsakasvatuse Instituut, assistent
01.01.1998–31.12.1998    Eesti Põllumajandusülikool, Metsandusteaduskond, Metsakasvatuse Instituut, vanem-laborant
01.01.1995–31.12.1998    Eesti Põllumajandusülikool, Agronoomiateaduskond, Taimekaitse Instituut, teadur
 
 
Haridustee
1998–2004    Eesti Põllumajandusülikool, Metsandusteaduskond, doktorantuur metsanduse erialal
1995–1998    Eesti Põllumajandusülikool, Agronoomiateaduskond, Taimekaitse Instituut, magistrantuur entomoloogia erialal (cum laude)
1991–1993    Luua Kõrgem Metsakool, eriala metsamajandus (cum laude)
1991–1995    Eesti Põllumajandusülikool, Metsandusteadusond, eriala metsandus (cum laude)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Eesti Forest Stewardship Council (FSC) metsamajandamise standardi töörühma majanduskoja liige
2015−...    Teadusajakirja Spanish Journal of Rural Development toimetuskolleegiumi liige
2010−...    EMÜ doktorantide atesteerimiskomiskoni esimees metsanduse õppekaval
2009−...    Eesti Reservohvitseride Kogu (Tartu osakonna esimees 2012–);
2006−...    Teadusajakirja Forestry Studies / Metsanduslikud Uurimused teaduslik toimetaja
2006−...    Baltic Society of Coleopterology
2005−...    Eesti Taimekaitse Selts
2005−...    Metsanduse Arendamise Ühing (asutajaliige, juhatuse liige)
2000−...    Maarjakase Selts (asutajaliige, juhatuse esimees)
1999−...    Eesti Looduseuurijate Selts
1997−...    KL Tartu Akadeemiline Malevkond (juhatuse liige 2010–2013)
1993−...    KL Tartu Malev (juhatuse liige 2011–)
2011−2011    Rahvusvahelise konverentsi „Structural and functional deviations from normal growth and development", June 20-24, 2011, Petrozavodsk, Venemaa, rahvusvahelise organiseerimiskomitee liige
2010−2010    Eesti metsandusliku kõrghariduse 90. aastapäeva tähistava teaduskonverentsi „Eesti metsateadus – tänapäev ja tulevikuperspektiivid", 26.11.2010, Tartu, korralduskomitee liige
2007−2008    Akadeemiline Põllumajanduse Seltsi president, eestseisuse liige
2001−2008    Akadeemiline Põllumajanduse Selts
 
 
Loometöö
Retsensent mitmetele teadusajakirjadele.
Juhendanud õpilasuurimustöid vanemas kooliastmes.;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Kõrgemad Riigikaitsekursused, 2011;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Ivar Sibul, EMÜ teaduse populariseerimise konkursi I preemia puit-taimi ja puiduteadust populariseeriva mitmekülgse tegevuse eest
2007, Ivar Sibul, Kristjan Jaagu välislähetusstipendium
2005, Ivar Sibul, Kristjan Jaagu välislähetusstipendium
2004, Ivar Sibul, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi I preemia
2004, Ivar Sibul, Kristjan Jaagu välislähetusstipendium
2002, Ivar Sibul, Eesti Teadusfondi põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni sihtotstarbeline toetussumma
2001, Ivar Sibul, Eesti Üliõpilaste Toetusfondi Elsa D. ja Edgar J. Mathieseni nimeline mälestusstipendium
2000, Ivar Sibul, Eesti Üliõpilaste Toetusfondi Elsa D. ja Edgar J. Mathieseni nimeline mälestusstipendium
1998, Ivar Sibul, Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi üliõpilaste teadustööde konkursi II preemia
1998, Ivar Sibul, Eesti Üliõpilaste Toetusfondi Elsa D. ja Edgar J. Mathieseni nimeline mälestusstipendium
1997, Ivar Sibul, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu stipendium
1996, Ivar Sibul, Eesti Üliõpilaste Toetusfondi George ja Selma Madisoni nimeline mälestusstipendium
1996, Ivar Sibul, Rotalia Fondi stipendium
1995, Ivar Sibul, Eesti Vabariigi Metsaameti preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; PÕHISUUND: Hariliku männikärsaka (Hylobius abietis L.) füsioloogia, ökoloogia ning käitumisbioloogia; keskkonnasäästliku putukatõrje rakendamine intensiivselt majandatavates metsades; biopestitsiidid; keemiline kommunikatsioon ja lõhnaorientatsioon kahjurputukatel
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.1.
2015
6.1.
2015
6.1.
2015
6.1.
2015
6.1.
2015
6.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.4.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
4.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.4.
2006
6.4.
2006
6.6.
2006
1.3.
2005
1.3.
2005
2.3.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
1.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
5.2.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.6.
2002
6.6.
2002
6.6.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.4.
2000
3.2.
1999
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
3.4.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
3.2.
1995

Ivar Sibul

20.11.1972
+3727313113
+3725084929
ivar.sibul@emu.ee

Career

Institution and occupation
2008–31.08.2018    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Associate Professor (1,00)
01.01.2005–31.12.2008    Since 2005 Estonian Agricultural University, Institute of Forestry and Rural Engineering, senior researcher
01.01.2003–31.12.2005    2003-2005 Estonian Agricultural University, Faculty of Forestry, Institute of Silviculture, researcher
01.01.2000–31.12.2003    2000–2003 Estonian Agricultural University, Faculty of Forestry, Institute of Silviculture, lecturer
01.01.1999–31.12.1999    1999 Estonian Agricultural University, Faculty of Forestry, Institute of Silviculture, assistant
01.01.1998–31.12.1998    1998 Estonian Agricultural University, Faculty of Forestry, Institute of Silviculture, senior laboratory assistant
01.01.1995–31.12.1998    1995–1998 Estonian Agricultural University, Faculty of Agronomy, Institute of Plant Protection, researcher
 
 
Education
1998–2004    Estonian Agricultural University, Faculty of Forestry, Ph.D. studies
1995–1998    Estonian Agricultural University, Faculty of Agronomy,Institute of Plant Protection, MSc studies in entomology (cum laude)
1991–1993    Luua Higher Forestry School, forestry (cum laude)
1991–1995    Estonian Agricultural University, Faculty of Forestry, engineer of forest management (cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Spanish Journal of Rural Development, editorial advisory committee member
2010−...    Chairman of the PhD studentsʼ evaluation commission of the Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences
2009−...    The Reserve Officers Association of Estonia
2006−...    Journal Forestry Studies/Metsanduslikud Uurimused, scientific editor
2006−...    Baltic Society of Coleopterology
2005−...    Estonian Plant Protection Society
2005−...    Estonian Forest Development Society (chartered member, board member)
2000−...    Estonian Curly Birch Society (chartered member, chairman)
1999−...    Estonian Naturalists` Society
1997−...    Academic Unit of the Tartu Regional Unit of the Estonian Defence League, board member since 2010
1993−...    Tartu Regional Unit of the Estonian Defence League, board member since 2011
2011−2011    International Conference "Structural and functional deviations from normal growth and development", June 20-24, 2011, Petrozavodsk, Russia, member of the international organizing committee
2010−2010    Estonian higher education in forestry 90th anniversary celebrating scientific conference “Estonian forest science – nowadays and perspectives for the future”, 26.11.2010, Tartu, member of the organizing committee
2007−2008    Estonian Academic Agricultural Society, president, board member
2001−2008    Estonian Academic Agricultural Society
 
 
Additional career information
High-Level National Defence Courses, 2011;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Ivar Sibul, First award of the Estonian University of Life Sciences for science popularization
2007, Ivar Sibul, Kristjan Jaak Travelling Scholarship
2005, Ivar Sibul, Kristjan Jaak Travelling Scholarship
2004, Ivar Sibul, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, I Prize
2004, Ivar Sibul, Kristjan Jaak Travelling Scholarship
2002, Ivar Sibul, Estonian Science foundation support for a promotion of scientific research
2001, Ivar Sibul, Estonian Students Fund in USA, Elsa D. and Edgar J. Mathiesen Memorial Scholarship
2000, Ivar Sibul, Estonian Students Fund in USA, Elsa D. and Edgar J. Mathiesen Memorial Scholarship
1998, Ivar Sibul, Estonian Ministry of Education Second Prize for MSc Thesis
1998, Ivar Sibul, Estonian Students Fund in USA, Elsa D. and Edgar J. Mathiesen Memorial Scholarship
1997, Ivar Sibul, Estonian World Council and Estonian World Freedom Fund Scholarship
1996, Ivar Sibul, Estonian Students Fund in USA, George and Selma Madison Memorial Scolarship
1996, Ivar Sibul, Fraternity Korp! Rotalia Fund Scholarship
1995, Ivar Sibul, Estonian National Forestry Board Prize for Diploma Thesis
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.1.
2015
6.1.
2015
6.1.
2015
6.1.
2015
6.1.
2015
6.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.4.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
4.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.4.
2006
6.4.
2006
6.6.
2006
1.3.
2005
1.3.
2005
2.3.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
1.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
5.2.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.6.
2002
6.6.
2002
6.6.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.4.
2000
3.2.
1999
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
3.4.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
3.2.
1995