See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
5.09.1955
+372 6 711 706
mare.tupits@ttk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool, Õppejõud-lektor (1,00)
2006–2008   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Vanemassistent (1,00)
2005–2006   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õe õppekava koordinaator-vanemassistent (1,00)
1995–2005   
Tallinna Meditsiinikool, Vanemassistent (1,00)
1975–1995   
SA Tallinna Lastehaigla, med.õde (1,00)
 
 
Haridustee
2002–2008   
Tartu Ülikool (Terviseteaduse magister)
1999–2001   
Tallinna Pedagoogikaülikool kutsepedagoog
1998–2001   
Tallinna Meditsiinikool õe rakenduskõrgharidusõpe
1974–1976   
Tallinna Meditsiinikool meditsiiniõde
1970–1974   
Mustla Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Õendusdokumentatsiooni NNN (NANDA, NIC, NOC) arendamise töötühma liige
2011−2012   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Akrediteerimismeeskonna liige
2011−2014   
Talliina Tervishoiu Kõrgkooli Ämmaemanduse õppekava nõukogu liige
2010−2014   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Õenduse õppetooli vastuvõtu komisjoni liige
2010−2015   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli atesteerimiskomisjoni esimees
2008−2009   
Patsiendi terviseriskide hindamine ja dokumenteerimine -töörühma liige
2008−2011   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arendus- ja rahvusvaheliste suhete komisjoni sekretär
2008−2013   
Tallinna Tervishoiu Bioeetika komisjoni liige
 
 
Loometöö
22.11.2017 Konverentsi "Lähisuhte vägivald muutuvas maailmas" korraldamine koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Sisekaitseakadeemia
2017 Lähisuhte vägivald ja juhtumi lahendamine. Õppeaine loomine kombineerituna e-ja kontaktõppes koostöös Sisekaitseakadeemiaga.
Nool, I., Tupits, M. (2014) Famliy Care and Cultural Diversity in Nursing and Social Services". Tampere Universiti of Applied Sciences.oral presetation. (Suuline ettekanne)
Tarraste,S.; Tupits, M. (2012)"Cultural Diversity in Nursing and Famili Nursing". Tampere University of Applied Sciences. (Suuline ettekanne)
2011 Õendusabi laste nakkushaiguste korral (Õpiobjekt)
Juhansoo, T.; Tupits, M.(2011) Erinevad lähenemised töös ohvritega. (Suuline ettekanne)
Tupits, M. (2010) "The Health and Well Being of Children at School Age". Tampere University of Applied Sciences. (Suuline ettekanne)
 
 
Lisainfo
2017 Õendusdiagnooside rakendamine õendushariduses ja -praktikas- perspektiivid ja võimalused. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool- konverents
2017 9.nov Õendusprotsessi kvaliteedi sambad NANDA-I, NOC ja NIC;
2017 mai Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja AS Ida-Tallinna ühiskonverents Uuurimisalasest koostööst;
2016 Derby Ülikool, Cohehre konsortsium
Austuse ja solidaarsuse õppimine ja kasutamine;
2017 Tallinn Eesti Õdede Liidu koolitus
Õppejõudude roll EÕL tegevuses
2017 Tallinn Lähisuhtevägivald muutuvas maailmas
2017. Probleemõpe kõrgkoolis. Tartu Ülikool
2015 Helsinki Metropolia Ammattikorkeakoulu (Liisa Montin)
UATM mooduli läbiviimise metoodika.
Tupits, M. (2013). Kooliõdede kogemused koolivägivallast, selle riskiteguritest ja ennetamisest. Teaduskonverents: Tõendid preaktikasse. Tartu.
2012 - 2018 Tampere Ülikool. Õendusteadus. 16. magistrandi projektitöö praktika juhendamine.
2012 Tartu Ülikoolli Arstiteaduskonna õenduseosakonna üliõpilase Karmen Raag pedagoogilise praktika juhendamine
Justiitsministri poolt 10.09.2014 moodustatud vägivalla vähendamise arengukava 2015-2020 koostamise töörühma liige
28.09–02.10.2009 Nordplus programmi projekti NordCare - Rahvusvaheline intensiivkursus "Pediatric Health Care and Promotion
2012. Kvaliteet on igaühe asi. ( Primus koolitus).
2011. Strateegiline planeerimine ja arengukava koostamine. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. SA Archimedes Primus.
2011. Veebipõhinse praktikakeskkondade haldamine ja üliõpilaste juhendamine e-õpikeskkonnas Moodle. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. SA Archimedes. Primus.
2011. LLP/Erasmus bilateraalselne leping- õppejõuvahetus Mikkeli University of Applied Sciences.
2010. Social and Health Care Teachers against Violence- Hevi. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.
2009. Õed uuendajad. Eesti õdede Liit.
2009. International Week. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.
2008. Infektsioonikontrolli uued suunad. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.
2008. Study Days for Exchange Students Health Care System in Batic Countries. Health Promotion and Health Education.
2008. Study Dais for Exchange Studens Health Care Systtem in Baltic Countries. Healt Promotion and Education.
2010. Väljundipõhise õppekava elluviimine ja hindamine.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.
2008 - 2010- Projekti HEVI (Sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna õpetajad vägivalla vastu) liige.
2018 EBS Juhtimiskeskus "Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kootsinguprogramm" 16 akadeemilist tundi

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.5. Õendusteadus/õendus; TÄPSUSTUS: õenduspraktika

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2021
1.3.
2020
3.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
6.6.
2020
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.5.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
1.2.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
5.2.
2018
6.6.
2018
6.7.
2018
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.7.
2017
6.7.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.4.
2016
5.2.
2016
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
5.2.
2014
6.3.
2014
6.6.
2013
5.2.
2012
6.3.
2012
3.4.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
6.7.
2007
18.02.2021
5.09.1955
+372 6 711 706
mare.tupits@ttk.ee

Career

Institutions and positions
2008–...   
Tallinn Health Care College, Chair of Nursing , Lecturer (1,00)
2006–2008   
Tallinn Health Care College, Senior Assistant (1,00)
2005–2006   
Tallinn Health Care College, Senior Teacher (1,00)
1995–2005   
Tallinn Medical School, Senior Assistant (1,00)
1975–1995   
Tallinn Children Hospital, Other staff (1,00)
 
 
Education
2002–2008   
University of Tartu (master of health sciences)
1999–2001   
Talinn Pedagogical University - pedagogy
1998–2001   
Tallinn Medical School- higher education
1974–1976   
Talinn Medical School nurse
1970–1974   
Mustla Highscool
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Nursing documentation NNN (NANDA, NIC, NOC) development team member
2011−2012   
Tallinn Health Care College - member of accreditation team
2011−2014   
Tallinn Health Care College Board member of Mitwife Curriculum
2010−2014   
Tallinn Health Care College Chair of Nursing membe of admission committee
2010−2015   
Tallinn Health Care College chairman of attestation committee
2008−2009   
The patient's health risk assessment and documentation team member
2008−2011   
Tallinn Health Care College Development and International Relations Secretary of the Commission
2008−2013   
Tallinn Health Care College member of Bioethical Committee
 
 
Creative work
22.11.2017 Konverentsi "Lähisuhte vägivald muutuvas maailmas" korraldamine koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Sisekaitseakadeemia
2017 Intimate partner violence and case solving -Subject planning with Estonian Academy of Security Sciences
Nool, I., Tupits, M. (2014 )Famliy Care and Cultural Diversity in Nursing and Social Services". Tampere Universiti of Applied Sciences.oral presetation.
Tarraste,S.; Tupits, M. (2012)"Cultural Diversity in Nursing and Famili Nursing". Tampere University of Applied Sciences.
2011 Nursing care for children with infectious diseases (e-learning)
Juhansoo, T.; Tupits, M.(2011) Different approaches to work with victims.
Tupits, M. (2010) "The Health and Well Being of Children at School Age". Tampere University of Applied Sciences.
 
 
Additional information
2017 Implementation of nursing diagnoses in education and -practice- perspectives and opportunities. Tallinn Health Care College- Conference
2017 nov 9 Nursing process`s columns NANDA-I, NOC ja NIC;
2017 Conference about reseach cooperation in Tallin Health Care College and East Tallin Hospital;
2016 University of Derby, Cohehre conference
Learning and Practicing Respect and Solidarity for All;
2017 Tallin, Estonian Nurses Society training Nurse lecturers role in ENS activities
2017 Tallinn Intimate partner violence in changhing world
2017. Problem Based Learnig in Higher Education institution. Tartu University
2015 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Faculty of Care and Nursing (Liisa Montin)
Content Analysis.
Tupits, M. (2013). The experiences of school nurses about school voilence, risk factors and prevention. Teaduskonverents: Tõendid preaktikasse. Tartu.
2012-2018 Tampere University Nursing Science, After graduated practical training supervision (16)
2012 Tartu University Medical Faculty Nursing Department Students supervision
2014 Justice Ministry: Violence diminishment team member
2009 Nordplus program NordCare - International intensive course "Pediatric Health Care and Promotion
2012. Quality is the thing for everyone. (Primus training).
2011. Strategic planning and development plan. Tallinn Health Care College. Archimedes Primus.
2011. Web-based practice environment management and student guidance in the e-learning environment Moodle. Tallinn Health Care College. Archimedes Foundation. Primus.
2011. LLP / Erasmus Bilateral Agreement - Lecturer Exchange at Mikkel University of Applied Sciences.
2010. Social and Health Care Teachers against Violence- Hevi. Tallinn Health Care College.
2009. Nurses innovators. Estonian Nurses' Union.
2009. International Week. Tallinn Health Care College.
2008. New trends in infectious disease control. Tallinn Health Care College.
2008. Study Days for Exchange Students Health Care System in Batic Countries. Health Promotion and Health Education.
2008. Study Dais for Exchange Studens Health Care Systtem in Baltic Countries. Healt Promotion and Education.
2010. Learning outcomes-based curriculum implementation and evaluation.Tallinn Health Care College.
2008 - 2010 - Member of HEVI (Social and Health Teachers for Violence) project.
EBS Executive Training Centre "Tallinn Health Care College Coaching Programme" 16 academic hours

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2021
1.3.
2020
3.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
6.6.
2020
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.5.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
1.2.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
5.2.
2018
6.6.
2018
6.7.
2018
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.7.
2017
6.7.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.4.
2016
5.2.
2016
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
5.2.
2014
6.3.
2014
6.6.
2013
5.2.
2012
6.3.
2012
3.4.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
6.7.
2007
18.02.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 18 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.; 1.1.1-16/385Koduõendusteenust saavate eakate ja lähedaste kogemused toetusest ning koduõendusteenust saavate eakate lähedaste kogemused ja vajadused seoses lähedaste toetamisega01.01.201931.12.2020Irma NoolTallinna Tervishoiu Kõrgkool22 467,00 EUR (kogurahastus 27 127,00 EUR)
1.; 1.1.382Kroonilist haigust põdeva lapse vanemate kogemused ja vajadused ning toimetulekustrateegiad seoses lapse haigusega01.12.201831.12.2023Mare TupitsTallinna Tervishoiu Kõrgkool72 124,00 EUR
1.; 1.1.NPHE-2014/10365Lähisuhtevägivalla ennetamine esmatasandi õenduspraktikas15.06.201401.10.2015Irma NoolTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool3 000,00 EUR
1.; 1.1.1-16/286Mõõdiku PSYCHOSOCIAL ASSESTMENT TOOL rakendamine õendusabis Tallinna Lastehaigla näitel01.10.202031.10.2023Jandra RistikiviTallinna Tervishoiu Kõrgkool50 350,00 EUR
1.; 1.1.1-12/23NANDA klassifikaatorite juurutamine SA Tallinna Lastehaiglas ja rakendusuuringu "Õendusloo täitmise tulemuslikkusest SA Tallinna Lastehaiglas" teostamine01.12.201501.06.2018Mare TupitsTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool1 600,00 EUR
1.1.; 1.046Rahvatervise parendamine võrdse esmatasandi tervishoiusüsteemi kättesaadavuse edendamise kaudu17.09.200931.12.2012Irma NoolTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool128 700,00 EUR
1.; 1.1.1-16/80Rinnavähi sõeluuringutel mitteosalemise võimalikud põhjused Eesti naiste näitel01.03.201930.06.2021Kadi LubiTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskus15 200,00 EUR
1.; 1.1.; 1.1.7.1-12/33Rinnavähipatsiendi elukvaliteet Eestis27.11.201331.12.2015Mare TupitsTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool350,00 EUR
1.1.7.1.2014-2020.1.05.16-0070Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli praktikaarendus02.10.201701.10.2019Liis Johanson; Ulvi KõrgemaaTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus49 391,74 EUR
1.; 1.1.1-16/238Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppurite hoiakud naistevastasesse vägivalda27.03.201931.12.2023Marika MeritsTallinna Tervishoiu Kõrgkool23 670,00 EUR
1.1.3.1.1.1-2/18/35Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine24.01.201831.12.2018Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus21 336,80 EUR
1.; 1.1.1.1-2/18/442Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine01.01.201931.12.2019Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool0,00 EUR
1.1.7.1.68/59Õed tagasi tervishoidu07.05.201531.12.2015Kadri KööpTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool64 000,00 EUR
1.1.7.1.1.8-2/241-1Õed tagasi tervishoidu07.06.201731.12.2017Kadri KööpTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool52 000,00 EUR
1.1.7.1.1.1-5/656-1Õed tagasi tervishoidu26.06.201831.12.2018Kadri KööpTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool51 000,00 EUR
1.1.7.1.1.8-2/7523Õed tagasi tervishoidu01.06.201631.12.2016Kadri KööpTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool50 014,00 EUR
1.; 1.1.7.1.8-2/1167-1Õed tagasi tervishoidu01.09.202016.12.2020Kadri KööpTallinna Tervishoiu Kõrgkool35 000,00 EUR
1.; 1.1.1-16/823Õendusdokumentatsiooni kvaliteet AS Lääne-Tallinna Keskhaiglas03.09.201831.12.2021Irma NoolTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool50 424,00 EUR