14.09.1955
+3727313525
+3725142304
ingmar.ott@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2004–...   
Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool, Professor (1,00)
2001–2004   
EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut, vanemteadur ja hüdrobioloogia õppetooli juhataja kt. (1,00)
1994–1999   
Tartu Ülikooli Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituut, Dotsent (0,20)
01.01.1992–31.12.1999   
TÜ Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituut, lektor, dotsent
1992–2001   
TA Zooloogia ja Botaanika Instituut/EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut, Võrtsjärve limnoloogiajaama juhataja (1,00)
1992–1994   
Tartu Ülikooli Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituut, Lektor (0,20)
1991–1992   
TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, hüdrobioloogiaosakonna juhataja (1,00)
1987–1991   
Eesti NSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, Teadur (1,00)
1984–1987   
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut, Vaneninsener (1,00)
1980–1983   
Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Eesti NSV TA aspirant 1980-83. (1,00)
1979–1980   
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut, Laborant (0,50)
 
 
Haridustee
Kõrgharidus. Tartu Ülikool 1980.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Bakalaureuse õppekava "Kalandus ja vesiviljelus" juht
2013−...   
Magistri õppekava "Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbiooogia" juht
2013−...   
Bakalaureuse õppekava "Vee ja maismaa ökosüteemide rakendusbioloogia" juht
2009−...   
Eesti Põllumajandusministeeriumi juures veekaitse küsimustega tegelev töörühm
1998−...   
Eesti TA Loodukaitsekomisjoni liige
1992−...   
Eesti riikliku seire alamprogrammi "Väikejärvede elustik" vastutav täitja
2013−2017   
Õppekava "Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia" metoodikakomisjoni esimees
2013−2017   
Bakalaureuse- ja magistrikava "Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia" arenduskomisjoni esimees
2006−2011   
EMÜ loodusteaduste magistrikaitsmiskomisjoni (4+2) esimees
2006−2017   
Eesti Maaülikoolis "Rakendushüdrobioloogia" vastutusvaldkonna juht
2006−2013   
Magistri õppekava "Rakendushüdrobioloogia" juht
2005−2013   
EMÜ PKI õppekomisjoni liige rakendushüdrobioloogia metoodikakomisjoni esimees
2005−2017   
EPMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi (PKI) teadusnõukogu liige.
2004−2007   
Magistriõppekava arendusprojekti "BIOLANDMAN" (67233-IC-1-2003-1-EE-ERASMUS-PROGUC-2), "Management of biodiversity and multifunctional landscapes" juht. Tellija EL Education, Audiovisual & Culture Centre
2004−2010   
EMÜ nõukogu akadeemilise komisjoni liige
2003−2004   
EPMÜ loodusteaduste doktorikaitsmiskomisjoni liige
2003−2009   
EPMÜ ja nimemuutuse järel EMÜ nõukogu liige
2003−2011   
EL maade Veepoliitika Raamdirketiivi Eesti ametlik ekspert siseveekogude ökoloogilise kvaliteedi klassifikatsiooni interkalibreerimisel
2003−2013   
Bakalaureuse õppekava "Rakendushüdrobioloogia" juht
2001−2003   
EL uurimisprojekti EK1-C-99-0039 ECOFRAME Eesti esindaja
2001−2004   
EPMÜ vastutav täitja EL projektis "integrated strategies for the management of transboundary waters on the Eastern Europe fringe- The pilot study of Lake Peipsi and its drainage basin ("Mantra-East")
1999−2001   
T. & M. Nesslingi fondi grantihoidja
1998−2004   
EPMÜ ZBI magistrikaitsmiskomisjoni liige
1998−1998   
Rahvusvahelise kraadiõppurite treeeningkursuse "Harmful algae, ecology and identification" korraldaja
1996−1999   
Keskkonnaministeeriumi kalanduiskomisjoni liige.
1993−2003   
ETF grantide hoidja (3 granti)
1991−2004   
Zooloogia ja Botaanika Instituudi teadusnõukogu liige
1991−2007   
Riiklike teadus- ja sihtfinantseeritavate teadusteemade juht (4 teemat)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Ingmar Ott, Eesti Vabariigi Teaduspreemia monograafia «Verevi järv – teravalt kihistunud hüpertroofne veekogu» ja siseveekogude ökoloogiat käsitlevate teadusartiklite eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Vee ökoloogia, hüdrobioloogia, rakendushüdrobioloogia, algoloogia
 
 
Lisainfo
biol. kand.
Tartu Riiklik Ülikool 1987

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.4.
2019
1.1.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
2.5.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
1.1.
2014
2.2.
2014
2.2.
2014
3.2.
2014
5.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
2.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.1.
2008
3.3.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
3.2.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
4.1.
2005
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
6.3.
2003
3.2.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
6.1.
2002
6.3.
2002
3.2.
2001
1.1.
2000
2.2.
1999
3.2.
1999
6.4.
1999
1.1.
1998
1.2.
1997
1.1.
1996
5.2.
1996
1.2.
1993
1.2.
1993
1.3.
1993
1.2.
1992
3.2.
1991
3.5.
1990
1.2.
1989
3.5.
1988
3.5.
1988
3.2.
1987
12.09.2019
14.09.1955
+3727313525
+3725142304
ingmar.ott@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2004–...   
Chair of hydrobiology andd fishery, Professor (1,00)
2001–2004   
Institute of Zoology and Botany of Estonian Agricultural University, senior researcher and deputy head of chair of hydrobiology (1,00)
1994–1999   
Institute of Zoology and Hydrobiology of Tartu University, Asstistant professor (0,20)
01.01.1992–31.12.1999   
Tartu University, Institute of Zoology and Hydrobiology. Lecturer, Associate professor
1992–2001   
Institute of Zoology and Botany of Academy of Sciences/Institute of Zoology and Botany of Estonian Agricultural University, Head of Võrtsjärv limnologicqal Station (1,00)
1992–1994   
Institute of Zoology and Hydrobiology of Tartu University, Lecturer (0,20)
1991–1992   
Institute of Zoology and Botany of Ecademy of Sciences, head of department of hydrobiology (1,00)
1987–1991   
Institute of Zoology and Botany of Academy of Sciences of Estonian SSR, Researcher (1,00)
1984–1987   
Institute of Zoology and Botany of Academy of Sciences of Estonian SSR, Senior engineer (1,00)
1980–1983   
Academy of Sciences of Estonian SSR, Post-graduate courses at the Estonian Academy of Sciences 1980-83. (1,00)
1979–1980   
Institute of Zoology and Botany on Academy of Sciences of Estonian SSR, Laboratory assistant (0,50)
 
 
Education
Higher education. Tartu University 1980.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Person in charge of bachelor curriculum "Fishery and aquaculture"
2013−...   
Person in charge of master curriculum "Applied biology of aquatic and terrestrial ecosystems"
2013−...   
Head of bachelor curriculum "Applied biology of aquatic and terrestrial ecosytems"
2009−...   
Working group attended to questions of water protection at Estonian Ministry of Agriculture
1998−...   
Member of the commission of Nature Protection of Estonian Academy of Sciences
1992−...   
PI of Estonian State monitoring subprogramme "Biota of small lakes"
2013−2017   
Chairman of the methodological commission of curriculum of "Applied biology of aquatic and terrestrial ecosystems"
2013−2017   
Chairman of development commission of bachelor and master curricula "Applied biology of aquatic anbd terrestrial ecosystems"
2006−2011   
Chairman of EAU master degree (4+2) defence commission of natural sciences
2006−2017   
Person in charge of domain of responsibility of "Applied hydrobiology" at Estonian University of Life Sciences
2006−2013   
Person in charge of master curriculum "Applied hydrobiology"
2005−2013   
Member of the study commission of the Insittute of Agrcultural and Environmental Sciences (AES) of EAU. Chairman of the methodological commission of applied hyrdrobiology
2005−2017   
Member of scientific council of the Institute of Agricultural and Environemental Sciences
2004−2007   
Leader of master curriculum development project "BIOLANDMAN" (67233-IC-1-2003-1-EE-ERASMUS-PROGUC-2), "Management of biodiversity and multifunctional landscapes" . Orderer EU Education, Audiovisual & Culture Centre
2004−2010   
Member of the Academic Commission of of the Council of Estonian University of Life Sciences
2003−2004   
Member of the EAU PhD defence commission of natural sciences
2003−2009   
Member of Council of Estonian University of Life Sciences
2003−2011   
Nominated official expert of Estonia of EU Water Framework Directive for the intercalibration of classification of ecological quality classes of the inland water bodies
2003−2013   
Person in charge of bachelor curriculum "Applied hydrobiology"
2001−2003   
Estonian representative of hte EU project EK1-C-99-0039 ECOFRAME
2001−2004   
Principal coordinator of EU projects "integrated strategies for the management of transboundary waters on the Eastern Europe fringe- The pilot study of Lake Peipsi and its drainage basin ("Mantra-East")
1999−2001   
Holder of the grant of T. & M. Nessling foundation
1998−2004   
Member of the defence commission of master degree at EAU IZB
1998−1998   
Organizer of international training course for post graduate students "Harmful algae, ecology and identification"
1996−1999   
Member of the scientific council at Fishery Board of Estonian Ministry og Environment
1993−2003   
Holder of grants of ESF (3 grants)
1991−2004   
Member of scientific council of Institute of Zoology and Botany
1991−2007   
Principal investigator of scientific - and core state grants (4 grants)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Ingmar Ott, Scientific Award of Estonian Republic
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIALITY: Water ecology, hydrobiology, applied hydrobiology, algology
 
 
Additional information
PhD
Tartu State University 1987

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
6.4.
2019
1.1.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
2.5.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
1.1.
2014
2.2.
2014
2.2.
2014
3.2.
2014
5.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
2.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.1.
2008
3.3.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
3.2.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
4.1.
2005
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
6.3.
2003
3.2.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
6.1.
2002
6.3.
2002
3.2.
2001
1.1.
2000
2.2.
1999
3.2.
1999
6.4.
1999
1.1.
1998
1.2.
1997
1.1.
1996
5.2.
1996
1.2.
1993
1.2.
1993
1.3.
1993
1.2.
1992
3.2.
1991
3.5.
1990
1.2.
1989
3.5.
1988
3.5.
1988
3.2.
1987
12.09.2019