Helena Andreson

15.07.1978
5043037
helena.andreson@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond, Toiduainete rakendusliku mikrobioloogia dotsent (1,00)
01.01.2015–31.08.2015    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond, Mikrobioloogia lektor (0,80)
01.01.2015–31.08.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, inimese molekulaartehnoloogia teadur (0,20)
01.08.2013–31.12.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, inimese molekulaartehnoloogia teadur (1,00)
01.04.2012–31.07.2013    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Mikrobioloogia instituut, mikrobioloogia teadur (0,50)
01.03.2012–31.03.2012    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Mikrobioloogia instituut, laborant (1,00)
05.04.2010–29.02.2012    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Mikrobioloogia instituut, laborant (0,10)
01.12.2007–31.07.2013    Bioatlas OÜ, Tooteportfelli arendusjuht (0,50)
01.01.2003–04.04.2010    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Mikrobioloogia instituut, laborant (1,00)
 
 
Haridustee
2002–2006    PhD, Mikrobioloogia instituut, Arstiteaduskond, Tartu Ülikool
2000–2002    MSc (cum laude) biomeditsiini erialal, Mikrobioloogia instituut, Arstiteaduskond, Tartu Ülikool
1996–2000    BSc mikrobioloogia erialal, Molekulaar-ja rakubioloogia instituut, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikool
1985–1996    Saaremaa Ühisgümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Eesti Mikrobioloogide Ühendus, liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
29.10.2005-28.02.2007 lapsehoolduspuhkus (1. laps), PhD dissertatsiooni kaitsmine 2006. a.;
01.03.2007-31.08.2008 lapsehoolduspuhkus (2. laps), paralleelselt töö firmas Bioatlas OÜ;
16.07.2010-31.03.2012 lapsehoolduspuhkus (3. laps), paralleelselt töö firmas Bioatlas OÜ.
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.2. Mikrobioloogia; CERCS ERIALA: B230 Mikrobioloogia, bakterioloogia, viroloogia, mükoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.7. Toiduteadused; CERCS ERIALA: T430 Toiduainete ja jookide tehnoloogia
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud, näiteks biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatika
 
 
Lisainfo
Tunnistus ISO 9001 kvaliteedijuhtimise süsteemide siseaudiitorite koolituselt (04.04. - 06.06.2012)
Läbiviidav õppetöö:

VL.0578 Mikrobioloogia üldkursus
VL.1115 Toiduainete biotehnoloogia
VL.1117 Uurimistöö piimatehnoloogias
VL.1126 Uurimistöö lihatehnoloogias
VL.1121 Probleemõpe piima- ja piimatoodete tehnoloogias
VL.0271 Kalade ja kalatoodete mikrobioloogia
VL.1114 Piima ja piimatoodete mikrobioloogia
VL.1124 Liha ja lihatoodete mikrobioloogia
VL.1146 Tööstuslikud mikroobid ja juuretised


Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
1.1.
2015
3.5.
2015
1.1.
2009
5.1.
2009
1.1.
2007
2.3.
2006
5.1.
2005
1.1.
2004
5.1.
2003
1.1.
2002
5.1.
2002
1.1.
2001

Helena Andreson

15.07.1978
5043037
helena.andreson@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2015–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Science, Associate Professor (1,00)
01.01.2015–31.08.2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Science, Lector of Microbiology (0,80)
01.01.2015–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Research Fellow of Human Molecular Genetics (0,20)
01.08.2013–31.12.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Research Fellow of Human Molecular Genetics (1,00)
01.04.2012–31.07.2013    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Research Fellow of Microbiology (0,50)
01.03.2012–31.03.2012    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Laboratory Assistant (1,00)
05.04.2010–29.02.2012    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Laboratory Assistant (0,10)
01.12.2007–31.07.2013    Bioatlas LLC., Product portfolio manager (0,50)
01.01.2003–04.04.2010    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Laboratory Assistant (1,00)
 
 
Education
2002–2006    PhD, Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Tartu University
2000–2002    MSc (cum laude) of biomedicine, Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Tartu
1996–2000    BSc in microbiology, Institute of Molecular and Cell Bioloiology, Faculty of Biology and Geography, University of Tartu
1985–1996    Saaremaa Ühisgümnaasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Estonian Society for Microbiology, member
 
 
Additional career information
29.10.2005-28.02.2007 parental leave (1st child), while completing PhD studies on 2006;
01.03.2007-31.08.2008 parental leave (2nd child), working in parallel in Bioatlas LLC;
16.07.2010-31.03.2012 parental leave (3rd child), working in parallel in Bioatlas LLC.;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.2. Microbiology; CERCS SPECIALTY: B230 Microbiology, bacteriology, virology, mycology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.7. Food Sciences; CERCS SPECIALTY: T430 Food and drink technology
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.11. Biochemistry, Genetics, Microbiology, Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics relating to Health Studies
 
 
Additional information
Certified as an internal auditor of the ISO 9001 quality management systems (training period: 04.04. - 06.06.2012)
Course listing:

VL.0578 General course in microbiology
VL.1115 Biotechnology of foodstuff
VL.1117 Investigation project in dairy technology
VL.1126 Investigation project in meat technology
VL.1121 Problems in milk production and dairy technology
VL.0271 Microbiology of fish and fish products
VL.1114 Microbiology of milk and dairy products
VL.1124 Microbiology of meat and meat products
VL.1146 Industrial micro-organisms and starter cultures

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
1.1.
2015
3.5.
2015
1.1.
2009
5.1.
2009
1.1.
2007
2.3.
2006
5.1.
2005
1.1.
2004
5.1.
2003
1.1.
2002
5.1.
2002
1.1.
2001