Anti Randviir

5.01.1975
737 5934
randviir@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut, semiootika vanemteadur (1,00)
1994–1997: Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna laborant (0,5);
1994-1997: Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna raamatukoguhoidja;
1997–2001: Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna vanemlaborant (0,5);
01.01.2016–31.08.2016    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut, semiootika ja kultuuriteooria doktoriõppe programmijuht
01.01.2016–31.08.2016    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut, semiootika vanemteadur (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, semiootika ja kultuuriteooria doktoriõppe programmijuht
01.09.2011–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, semiootika vanemteadur (1,00)
01.09.2006–31.08.2011    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, semiootika vanemteadur (1,00)
01.09.2004–31.08.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, semiootika teadur (1,00)
01.01.2001–31.12.2006    2001–2006 Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna teadur.
 
 
Haridustee
1982–1993: Tartu M. Härma nimeline 2. Keskkool
1993–1997: Tartu Ülikool, BA õpingud semiootikas ja kulturoloogias
1997–1999: Tartu Ülikool, MA õpingud semiootikas ja kulturoloogias
1999–2004: Tartu Ülikool, doktorantuur semiootikas ja kulturoloogias
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1995: Noorsemiootikute rahvusvahelise suvekooli korraldamine Saarjärvel (Avatud Eesti Fondist ja Jaan Tõnissoni Postimehe Fondist saadud toetuse abil).
1995–1997: TÜ Sotsiaalteaduskonna Nõukogu liige.
1995: Soome Semiootika Seltsi liige.
1996–1998: Osavõtt Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna uurimisprojektis Tartu semiootika uute uurimisobjektide otsinguil: sotsiosemiootika teooria loomine kaasaegses kulturoloogias (ETFi uurimustoetus 2348, projektijuhid I. Černov ja P. Torop).
1996: Rahvusvahelise Semiootika Assotsiatsiooni liige.
1998–2001: Osavõtt Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna uurimisprojektis Tartu koolkond Ida ja Lääne vahel (Tartu koht tänapäeva semiootika metodoloogilistes otsingutes (ETFi uurimustoetus 3304, projektijuht P. Torop).
1998–1999: Osavõtt Imatra Rahvusvahelise Semiootikainstituudi uurimisprojektis Understanding, Misunderstanding and Self-Understanding (projektijuht E. Tarasti).
1999: Eesti Semiootika Seltsi (asutaja)liige
1999–2003: Eesti Semiootika Seltsi esimees.
1999: Teaduspublikatiivse sarja Sign Systems Studies toimetuskolleegiumi liige.
1999: Rahvusvahelise Semiootikauuringute Assotsiatsiooni (IASS-AIS) Tegevkomitee (Executive Committee) liige.
2001: Sotsiosemiootika sektsiooni organiseerimine ISI Rahvusvahelisel Semiootikakongressil Imatras.
2001: Osavõtt Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna sihtfinantseeritavas teadusteemas Kultuurisemiootika kui alusteaduse metodoloogilised ja rakenduslikud võimalused.
2002–2003: Osavõtt Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna uurimisprojektis Pärisnimi tänapäeva kultuuris (ETFi uurimustoetus 2348, projektijuht Ü. Pärli).
2003: TÜ Sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna vastuvõtukomisjoni esimees.
2004: Sektsiooni Nimi kui sotsiaalne märk organiseerimine Eesti sotsiaalteaduste
V aastakonverentsil.
2004: Teaduspublikatiivse sarja Subject Matters: A Journal of Communications and the Self toimetuskolleegiumi liige.
2004: Teaduspublikatiivse sarja Koht ja paik toimetuskolleegiumi liige.
2005: Tartu Ülikooli sümboolikakomisjoni liige.
2008−2009    Osavõtt semiootikaosakonna baasfinantseeritavas teadusteemas Sotsiosemiootika: õppe- ja teadusparadigma (projektijuht).
2008−2008    Semiootikaosakonna enese-evalveerimiskomisjoni liige.
2007−2007    Sümpoosiumi organiseerimine (koos Vilmos Voigtiga): Estonian-Hungarian Semiotic Symposium: Fenno-Ugric Cultural Space. 27.11.2007. Budapest, Hungary.
2007−2007    Konverentsi organiseerimine (koos Ülle Pärliga): Naming in Text, Naming in Culture. 14–15.12.2007. Tartu.
2006−2006    Osavõtt Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna teadusprojektis Eesti toidu defineerimine (projektijuht). (Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi tellimus).
2006−2011    Osavõtt Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna sihtfinantseeritavas teadusteemas Tähendusloome ja semiootilise kultuurianalüüsi transdistsiplinaarne metodoloogia.
2006−2008    Osavõtt projektijuhina Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna uurimisprojektis Ruum: mõiste ja objekt interdistsiplinaarses perspektiivis (sotsiaal- ja humanitaarteaduste integratsiooni metodoloogilised aspektid) (ETFi uurimustoetus 67
2005−2008    Osavõtt Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna uurimisprojektis Nimetamine ja anonüümsus kultuuris (ETFi uurimustoetus 6484, projektijuht Ü. Pärli).

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2002, Anti Randviir, CIMO (Centre for International Mobility, Soome) stipendium
2001, Anti Randviir, Niilo Helanderi Fondi Auhind
1999, Anti Randviir, Eesti Teaduste Akadeemia preemia konkursitöö "Tähendusliku maailma loomine ja esit(l)us: kaardistamise semiootiline analüüs" eest
1998, Anti Randviir, CIMO (Centre for International Mobility, Soome) stipendium
1997, Anti Randviir, Haridusministeeriumi preemia konkursitöö "Sotsiaalsed (enese)representatsioonid: kultuurifaktiline ruumisemioosis" eest
1997, Anti Randviir, Rotalia Fondi stipendium
1997, Anti Randviir, Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Pandi Fondi stipendium
1996, Anti Randviir, Eesti Teaduste Akadeemia preemia konkursitöö "Sotsiaalsed (enese)representatsioonid: kultuurifaktiline ruumisemioosis" eest
1995, Anti Randviir, Saadud teaduspreemiadEesti Teaduste Akadeemia preemia konkursitöö "Linn: semioosiselisest terviknähtusest semiootilise interpretatsiooni poole" eest (1995).Eesti Teaduste Akadeemia preemia konkursitöö "Sotsiaalsed (enese)representatsioonid: kultu
 
 
Lisainfo
BA (semiootika ja kulturoloogia)
MA (semiootika ja kulturoloogia)
Ph.D. (semiootika ja kulturoloogia)
Tartu Ulikool, 1997
Tartu Ulikool, 1999
Tartu Ulikool, 2004

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.4.
2016
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
1.3.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
1.2.
2011
2.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
2.2.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
3.4.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
3.4.
2005
1.1.
2004
2.3.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
6.7.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
5.2.
2001
6.7.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
1999
6.7.
1999
1.2.
1998
1.3.
1998
6.6.
1998
1.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996

Anti Randviir

5.01.1975
737 5934
randviir@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Philosophy and Semiotics, Senior Research Fellow in Semiotics (1,00)
1994–1997: Assistant at the Department of Semiotics of the Tartu University
1994–2001: library holder of the Department of Semiotics of the Tartu University
1997–2001: Senior Assistant at the Department of Semiotics of the Tartu University
01.01.2016–31.08.2016    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Philosophy and Semiotics, Programme Director
01.01.2016–31.08.2016    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Philosophy and Semiotics, Senior Research Fellow in Semiotics (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Programme Director
01.09.2011–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Senior Research Fellow in Semiotics (1,00)
01.09.2006–31.08.2011    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Senior Research Fellow in Semiotics (1,00)
01.09.2004–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Research Fellow (1,00)
01.01.2001–31.12.2006    2001–2006: Researcher at the Department of Semiotics of the Tartu University
 
 
Education
1982–1993: Miina Härma Tartu Secondary School
1993–1997: BA studies at the Department of Semiotics of the Tartu University
1997–1999: MA studies at the Department of Semiotics of the Tartu University
1999–2004: Ph.D. studies at the Department of Semiotics of the Tartu University
 
 
R&D related managerial and administrative work
1995: Organisation of summer school for young semioticians at Saarjärve (funded by Open Estonia Fund and Jaan Tõnisson Postimees Fund)
1995–1997: Member of the Council of the Faculty of Social Sciences, Tartu University
1995: Member of the Finnish Semiotic Society
1996–1998: Participation in the research project of the Department of Semiotics of the Tartu University, Tartu Semiotics in Search for New Research Objects: The Creation of a Sociosemiotic Theory in Contemporary Culturology. (EstSF grant 2348, project leaders I. Černov and P. Torop)
1996: Member of the International Association for Semiotic Studies
1998–2001: Participation in the research project of the Department of Semiotics of the Tartu University, The Tartu School In-between East and West (The Place of Tartu in the Methodological Searches of Contemporary Semiotics (EstSF grant 3304, project leader P. Torop)
1998–1999: Participation in the research project of the Imatra International Semiotics Institute, Understanding, Misunderstanding and Self-Understanding (project leader E. Tarasti)
1999: Member of the Estonian Semiotics Association
1999–2003: President of the Estonian Semiotics Association
1999: Member of the Board of Sign Systems Studies
1999: Member of the Executive Committee of the International Association for Semiotic Studies
2001: Organisation of the section Sociosemiotics at the ISI International Congress at Imatra, Finland
2001: Participation in the target-financed research theme of the Department of Semiotics, Tartu University, Methodological and Applied Possibilities of Cultural Semiotics as a Foundation Discipline
2002–2003: Participation in the research project of the Department of Semiotics of the Tartu University, Proper Name in Contemporary Culture (EstSF grant 2348, project leader Ü. Pärli).
2003: Head of the Admission Committee of Entrance Examinations, Department of Semiotics, Tartu University
2004: Organisation of the section Proper Name as Social Sign at the 5th Annual Conference of Estonian Social Scientists
2004: Member of the Board of Subject Matters: A Journal of Communications and the Self
2004: Member of the Board of Place and Location.
2005: Member of the Commission of Symbolics of the Tartu University.
2008−2009    Participation, as project leader, in base-financed project of the Department of Semiotics of the Tartu University, Sociosemiotics: Educational and Scientific Paradigm.
2008−2008    Member of the self-evaluation commission of the Department of Semiotics.
2007−2007    Organisation (together with Vilmos Voigt) of Estonian-Hungarian Semiotic Symposium: Fenno-Ugric Cultural Space. 27.11.2007. Budapest, Hungary.
2007−2007    Organisation (together with Ülle Pärli) of conference Naming in Text, Naming in Culture. 14–15.12.2007. Tartu, Estonia.
2006−2006    Participation, as project leader, in the scientific project of the Department of Semiotics, Definition of Estonian food. (Contract with the Ministry of Education of Estonian Republic).
2006−2011    Participation in the target-financed research theme of the Department of Semiotics, Tartu University, Semiosis and transdisciplinary methodology of semiotic culture analysis.
2006−2008    Participation, as project leader, in the research project of the Department of Semiotics of the Tartu University, Space: The Concept and Object in Interdisciplinary Perspective (Methodological Aspects of the Integration of Social and Human Sciences)
2005−2008    Participation in the research project of the Department of Semiotics of the Tartu University, Naming and anonymity in culture (EstSF grant 6484, project leader Ü. Pärli).

Qualifications

 
 
Honours & awards
2002, Anti Randviir, CIMO (Finland) scholarship for developing MA research on sociocultural space
2001, Anti Randviir, Niilo Helander Foundation (Finland) Award
1999, Anti Randviir, Award of Estonian Academy of Sciences for the paper “Creation and Representation of the Semiotic Reality: Semiotic Analysis of Mapping”
1998, Anti Randviir, CIMO (Finland) scholarship for developing the MA program research on cultural space
1997, Anti Randviir, Award of Estonian Ministry of Education for the paper “Social (Self–) Representations: Culturo–Factial Spatial Semiosis”
1997, Anti Randviir, Award of Rotalia Foundation
1997, Anti Randviir, Award of Ants and Maria Silvere and Sigfried Pant Foundation
1996, Anti Randviir, Award of Estonian Academy of Sciences for the paper “Social (Self–) Representations: Culturo–Factial Spatial Semiosis”
1995, Anti Randviir, Award of Estonian Academy of Sciences for the paper “The City: From a Semiosic Whole towards Semiotic Interpretation” (1995).Award of Estonian Academy of Sciences for the paper “Social (Self–) Representations: Culturo–Factial Spatial Semiosis” (199
 
 
Additional information
BA (Semiotics and Culturology)
MA (Semiotics and Culturology)
Ph.D. (Semiotics and Culturology)
University of Tartu, 1997
University of Tartu, 1999
University of Tartu, 2004

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.4.
2016
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
1.3.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
1.2.
2011
2.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
2.2.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
3.4.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
3.4.
2005
1.1.
2004
2.3.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
6.7.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
5.2.
2001
6.7.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
1999
6.7.
1999
1.2.
1998
1.3.
1998
6.6.
1998
1.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUULSOSE06074Eesti toidu defineerimine19.04.200601.11.2006Anti RandviirTartu Ülikool7 669,40 EUR
SFSF0180056s12Enesekirjeldusmehhanismide semiootiline modelleerimine01.01.201231.12.2012Kalevi KullTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond120 390,00 EUR
IUTIUT2-44Enesekirjeldusmehhanismide semiootiline modelleerimine: teooria ja rakendused01.01.201331.12.2018Kalevi KullTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut765 000,00 EUR
SFSF0181789s01Kultuurisemiootika ja kultuurianalüüs Eestis. (Kultuurisemiootika kui alusteaduse metodoloogilised ja rakenduslikud võimalused)01.01.200131.12.2005Peeter ToropTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond133 767,08 EUR
ETFETF6484Nimetamine ja anonüümsus kultuuris01.01.200531.12.2008Ülle PärliTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond45 790,83 EUR
ETFETF7988Nimetamise võim ühiskonnas ja kultuuris01.01.200931.12.2013Ülle PärliTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond47 121,20 EUR
ETFETF6729Ruum: mõiste ja objekt interdistsiplinaarses perspektiivis (sotsiaal- 01.01.200631.12.2008Anti RandviirTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond29 220,42 EUR
ETFETF9284Sotsiosemiootika: teooria ja rakendused01.01.201231.12.2012Anti RandviirTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond9 600,00 EUR
SFSF0182748s06Tähendusloome ja semiootilise kultuurianalüüsi transdistsiplinaarne metodoloogia01.01.200631.12.2011Kalevi KullTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond419 299,10 EUR
  • Leitud 63 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Randviir, Anti (2016). For A Sociosemiotics: Centripetal and Centrifugal Forces. Proceedings of the world congress of the IASS/AIS, 1: New Semiotics Between Tradition and Innovation 12th World Congress of Semiotics, Sofia, 16-20 September 2014. Ed. Bankov, Kristian. IASS Publications & NBU Publishing House, x−x.3.4.
Randviir, Anti (2015). Meaning and Space: Semiosphere and Spatialization of Meaning. In: Meschiari, Matteo; Montes, Stefano (Ed.). Spaction: New Paradigms in Space–Action Multidisciplinary Research (381−391). Rooma: Aracne editrice. (ANTROPOLOGIE DEGLI SPAZI IN AZIONE; 2).3.2.
Randviir, Anti (2015). Arheoloogiline semiootika: võimalik? Smirnova, Maria (Toim.). Arheoloogide ja semiootikute kevadkool ’Märgid minevikust’. Kava ja teesid (5−5).Arheoloogide ja semiootikute kevadkool ’Märgid minevikust’. Kava ja teesid, Taevaskoja, 4-5.04.2015. Tartu: University of Tartu.5.2.
Randviir, Anti (2015). Predictable Dynamism Between the Central And the Peripheral. In: Pärn, Katre and Bennett, Tyler (Ed.). Semiotic (Un)Predictability: Book of Abstracts. Tartu Summer School of Semiotics 2015. (48−48).Tartu Summer School of Semiotics 2015, Tartu, 17.-20.08.2015. Tartu: Tartu Ülikool.5.2.
Randviir, Anti (2015). Veider juhtum. (13−14).. Tallinn.6.3.
Randviir, Anti (2014). The City: A Window to Utopia? Chinese Semiotic Studies, 10 (1), 327−342.10.1515/css-2014-0013.1.2.
Randviir, Anti (2014). Suhtlusolukordade korraldamine: näide Eestist. Ülle Pärli; Tanel Pern (Toim.). Acta Semiotica Estica XI: Uurimusi nominatsiooni semiootikast (31−67).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Acta Semiotica Estica).1.3.
Randviir, Anti (2014). Sociosemiotics: Centrifugal and Centripetal Forces. New Semiotics: Between Tradition and Innovation: Abstracts: 12th World Congress of Semiotics IASS, Sofia, 16-20.09.2014. Ed. Batchvarov, André. NBU Publishing House, 77−77.5.2.
Randviir, Anti (2014). Spaction: Spaces in Action, Actions in Space. Spaction: Spaces in Action, Actions in Space: 14-16.11.2014, Palermo. Ed. Stefano Montes and Matteo Meschiari. Palermo: Università degli studi di Palermo, 25−25.5.2.
Randviir, Anti (2013). Autocomminucation in Semiotic Systems: 40 Years after ‘Theses on the Semiotic Study of Cultures. Sign Systems Studies, 41, 378−382.10.12697/SSS.2013.41.2-3.13 .1.1.
Randviir, Anti (2013). The Art of Utopia and the Real City: Basic Principles. Baltic Journal of Art History, 5, 111−130.10.12697/BJAH.2013.5.06.1.2.
Randviir, Anti (2013). Semiotics and Systems Theory: Autocommunication and Openness. Tartu Summer School of Semiotics 2013: Abstracts. Autocommunication in Semiotic Systems: Tartu Summer School of Semiotics 2013: Abstracts. Autocommunication in Semiotic Systems, 18.08-23.08.2013. Ed. Rattasepp, Silver. Tartu, xx.5.2.
Randviir, A. (2011). Transdisciplinarity in Objects: Spatial Signification from Graffiti to Hegemony. Sign Systems Studies, 39.2/4, 88−123.1.2.
Randviir, Anti (2010). Ruumisemiootika: tähendusliku maailma kaardistamine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.2.
Randviir, A.; Cobley, P. (2010). Sociosemiotics. In: Cobley, P. (Ed.). The Routledge Companion to Semiotics (118−134).. London and New York: Routledge. (Routledge Companions).3.1.
Randviir, A. (2010). Sociosemiotics. In: Cobley, P. (Ed.). The Routledge Companion to Semiotics (330−332).. London and New York: Routledge. (Routledge Companions).3.1.
Cobley, Paul; Randviir, Anti (2009). Introduction: What is sociosemiotics? Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies, 173, 1−39.1.1.
Randviir, A. (2009). Mapping the World: Towards a Sociosemiotic Approach to Culture. Köln: Lambert Academic Publishing.2.2.
Cobley, P.; Randviir, A.; Schutz, P. (Guest Editors) (2009). Sociosemiotics. Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies, 173, 1−368.4.1.
Randviir, A. (2009). Towards the Actual Scope of Primary and Secondary Modelling. 10th World Congress of Semiotics; La Coruna, Spain; 22-26 September, 2009. Ed. Gago, J.M. La Coruna: IASS-AIS and Asociaciόn Española de Semiόtica, 178−179.5.2.
Randviir, A. (2008). Tartu-Moskva kultuurisemiootika kui ruumisemiootika. Semiootiline subjekt. Salupere, S.; Sütiste, E. (Toim.). Acta Semiotica Estica V (35−62).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Randviir, A. (2008). Transdistsiüplinaarsus objektides: ruumitähistus ja nimetamine grafitist hegemooniani. Pärli, Ülle, Lepik, Eeva (Toim.). Nimetamise strateegiatest kultuuris (13−39).. Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Randviir, A. (2008). Cultural Semiotics: What Are Its Objects? Nanjing International Symposium on Cultural Semiotics and the 8th Annual Conference of China Association for Linguistic and and Semiotic Studies: Nanjing International Symposium on Cultural Semiotics and the 8th Annual Conference of China Association for Linguistic and and Semiotic Studies; Nanjing Normal University, China; 15-17 November 2008. Ed. Haihong, J. 92−92.5.2.
Randviir, A. (2007). On spatiality in Tartu–Moscow Cultural Semiotics: The Semiotic Subject. Sign Systems Studies, 35, 137−159.1.2.
Randviir, A. (2007). Creating misunderstanding: stereotypes and semiotic subjects. Communication: Understanding/Misunderstanding. Abstracts of the 9th World Congress of the International Association for Semniotic Studies: Helsinki/Imatra, Finland; 11-17 June 2007. Ed. Tarasti, E. Imatra, Helsinki: International Semiotics Institute, 366−367.3.4.
  • Leitud 8 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Artefakt, enesemääratlus, sootsium: riietuse semiootiline analüüs kihnu kördi näitelJõeste, Kristimagistrikraad (teaduskraad)Anti RandviirKaitstud2008Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond
Euroopa rahvusparkide kultuuripärandi kaitse diskursusPaulus, AvedoktorikraadAnti Randviir; Kalev SeppJuhendamiselTartu Ülikool
Poliitiliste organisatsioonide kuvandi loomine Eesti poliitika näitelTiina-Mall VannastumagistrikraadAnti RandviirKaitstud2016Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut
Self-Construction Through Interpretation of Coolness in Things: Youth Example in RigaVaivade, KarlinamagistrikraadAnti RandviirKaitstud2012Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond
Sociocultural space: spatial modelling and the sociocultural worldRemm, TiitdoktorikraadAnti RandviirKaitstud2015Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond
Sociosemiotics of the Mexican Narcoculture: Between Subcultures, Mass Culture, and the SemiosphereGuerrero Molina, ElizabethmagistrikraadAnti Randviir; Tiit RemmKaitstud2015Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut
Towards the Semiotics of Political Graffiti: The Example of SamaraErmolaeva, EkaterinamagistrikraadAnti RandviirKaitstud2014Tartu Ülikool
What are they trying to say: means of persuasion and analysis of HIV advertisements in UkraineVelychko, AnnamagistrikraadAnti RandviirKaitstud2015Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond