Heiki Valk

7.05.1959
737 5653
58451490
heiki.valk@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1993–...    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo osakond, arheoloogia kabineti juhataja (1,00)
1983–1990: Kultuuriministeerium, Muuseumide ja Kultuurimälestiste Teaduslik-Metoodiline Nõukogu, arheoloogiamälestiste sektori juhataja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...    SA Seto Instituut nõukogu esimees
2002−...    TÜ Lõuna-Eesti uuringute keskuse nõukogu liige (alates 2002)
1999−...    Eesti arheoloogilise kohainfo koondandembaasi loomine, koordineerimine ja arendamine (alates 1999)
1993−...    Õpetatud Eesti Seltsi aseesimees (1993-2007; alates 2013) ja esimees (2008-2013),
1993−...    Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti juhataja (üksuse taastamine aastail 1993-1996)
2012−2017    Projekti "Leonid Zurovi 1930. aastate Setomaa välitööde materjalide publitseerimine" (Eesti-Venemaa-Prantsusmaa) Eesti-poolne koordineerimine
2012−2014    Projekti „Arheoloogi labori ja infrastruktuuri arendamine Tartu Ülikoolis“ (2012-2013) juhtimiine
2010−2016    Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade ekspertnõukogu esimees
2006−2009    Setomaa koguteose toimetuse liige, esiajaloo ja keskaja osa koostaja/vastutav toimetaja
2002−2009    Eesti Teadusfondi humanitaarteaduste ekspertnõukogu liige arheoloogia alal (2000-2005); ajaloo ja arheoloogia alal: 2006-2009
1992−1999    Tartu arheoloogia teadusnõukogu sekretär (1992–1999)

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Heiki Valk, Eesti ajalookirjanduse aastapreemia 2013 (Eesti ajalugu II kaasautorina)
2002, Heiki Valk, Kalmari lossi ajalookirjanduse aastapreemia
2001, Heiki Valk, Valgetähe ordeni V klass
1994, Heiki Valk, Presidendi preemia rahvaluule kogumise eest 1994;

Heiki Valk

7.05.1959
737 5653
58451490
heiki.valk@ut.ee

Career

Institution and occupation
1993–...    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of History, senior research fellow, head of the Archaeology centre for Research and Infrastructure (arheoloogia kabinet) (1,00)
1983-1990. Ministry of Culture, Board of Antiquities, Head of the Department of Protection of Archaeological Sites
1990–1992    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of History, Researcher (1,00)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−...    Head of the council of Seto Institute
2002−...    Member of the Council of the Center of South Estonian Studies (since 2002)
1999−...    Initiating, co-ordinating and developing of the database on Estonian place-related archaeological information (since 1999)
1993−...    Vice-Head (1993-2007; since 2013) and Head (2008-2013) of the Learned Estonian Society
1993−...    Head of research and archaeological infrastructutre unit Arheoloogia kabinet of Tartu University; re-establishing the unit (1993-1996)
2012−2017    Coordination of the project "Publication of L. Zouroff's field works in Setomaa in the 1930s" (Estonia-Russia-France) from behalf of Estonia
2012−2014    Heading the project „The development of archaeological laboratory and infrastructure of archaeology at the University of Tartu“ (2012-2013)
2010−2016    Head of the Expert Council of Sacred Natural Sites at the National Heritage Board
2006−2009    Member of the editorioal board of serial volume Setomaa; editor of the parts "Prehistory" and "The Middle Ages"
2002−2009    Expert on archaeology (2000-2005) and on archaeology and social sciences (2006-2009) at the Estonian Science Foundation since 2001

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Heiki Valk, Estonian State Award for Research in the field of humanities
2015, Heiki Valk, Estonian history writing prize 2015 "Siksälä kalme" (The cemetery of Siksälä).
2013, Heiki Valk, Estonian history writing prize 2013 (one of the author's of Estonian history II)
2002, Heiki Valk, Kalmar Castle Historical Research Year Award
2001, Heiki Valk, Order of the White Star V class
1994, Heiki Valk, Estonian President Award for collecting folklore
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS SPECIALTY: H340 Archaeology ; SPECIALITY: Archaeology of the Final Iron Age (Estonia); rural archaeology of Medieval and Post-medieval Estonia (cemeteries, sanctuaries, settlement, cultural developments)
 
 
Additional information
Languages: Estonian, English, Russian
communication + reading: Finnish, German
reading: Swedish, somewhat Latvian, Latine

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
4.1.
2017
6.8.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
4.2.
2016
4.2.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.8.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
2.1.
2014
2.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
4.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.4.
2014
6.4.
2014
6.4.
2014
6.8.
2014
6.8.
2014
6.8.
2014
6.8.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
4.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
2.1.
2012
3.4.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.2.
2010
6.3.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
4.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
2.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
4.1.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
6.7.
2006
1.3.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
1.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.5.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
2.2.
1999
2.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
3.2.
1998
3.2.
1998
3.4.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.4.
1997
4.1.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.4.
1996
4.2.
1996
5.2.
1996
6.3.
1996
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.4.
1995
3.4.
1995
4.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
6.3.
1995
1.1.
1994
1.2.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
6.3.
1994
6.7.
1994
1.2.
1993
3.2.
1993
3.2.
1993
3.2.
1993
3.2.
1993
1.3.
1992
3.2.
1992
3.2.
1992
3.2.
1991
3.2.
1991
6.2.
1991
1.2.
1989
5.2.
0
6.3.
0
6.3.
0
6.6.
0
6.7.
0
  • Leitud 34 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUSFLAJ12058/12014. aastal kultuurimälestisena kaitstavate looduslike pühapaikade piiride määramine ja looduslike pühapaikade väljaselgitamine19.03.201415.12.2014Heiki ValkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut14 000,00 EUR
MUULFLAJ15187Aastatel 2005–2014 toimunud looduslike pühapaikade inventuuride andmestiku korrastamine ning andmete sisestamine looduslike pühapaikade andmekogusse11.12.201530.11.2016Heiki ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut; Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut4 935,40 EUR
MUUMFLAJ12067IArchaeology, Authority and Community (AAC)01.04.201231.12.2014Heiki ValkTartu Ülikool567 315,66 EUR
TAPTAP30-8Arheoloogia labori ja infrastruktuuri arendamine Tartu Ülikoolis01.09.201231.12.2013Heiki ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond297 870,00 EUR
MUUSFLAJ13215/1Arheoloogia terminibaasi (Arheowiki) uute terminite lisamine (600 kirjet)15.05.201420.12.2014Kätlin JansonsTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut3 000,00 EUR
1.1.3.1.5.SHVAJ17297Arheoloogia terminibaasi fotode ja uute kirjete lisamine ning olemasolevate kirjete toimetamine (2017)06.03.201715.12.2017Kätlin JansonsTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut1 800,00 EUR
MUUSHVAJ13215Arheoloogia terminibaasi fotode ja uute kirjete lisamine ning olemasolevate kirjete toimetamine 201607.03.201618.12.2016Kätlin JansonsTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut1 700,00 EUR
MUUSFLAJ13099 (13-03-01-20)Arheoloogilise leiuainese tundmise veebipõhine õppekeskkond01.06.201330.09.2013Heiki ValkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut4 488,60 EUR
MUULFLAJ14134Arheoloogiliste ekspertiiside koostamine, leiukohtade uurimine; Kiviküla ja Õruste arheoloogiliste mündileidude konserveerimine25.08.201403.11.2014Heiki ValkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut3 063,01 EUR
MUULFLAJ14177Arheoloogiliste leidude kultuuriväärtuse määratlemise eksperdihinnangute koostamine17.11.201405.12.2014Heiki ValkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut1 170,62 EUR
EKKMEKKM15-409Eesti aheoloogilise ja pärimusliku kohainfo koondandmebaas01.01.201531.12.2018Heiki ValkTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut10 600,00 EUR
EKRMEKRM05-61Eesti arheoloogia köidete 1-6 publitseerimine01.01.200531.12.2008Valter LangTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond18 470,48 EUR
MUULFLAJ06232Eesti arheoloogilise kohainfo kaardistamine30.03.200631.12.2008Heiki ValkTartu Ülikool1 917,35 EUR
MUUSFLAJ08134/2Eesti looduslike pühapaikade uurimine ja hoidmine14.03.201131.12.2011Heiki ValkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut6 391,00 EUR
MUUSFLAJ12058Eesti looduslike pühapaikade uurimine ja hoidmine (2012.a)26.03.201231.12.2012Heiki ValkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut14 000,00 EUR
IUTIUT20-7Eesti Läänemereruumis: majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste protsesside arheoloogia01.01.201431.12.2019Valter LangTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut340 000,00 EUR
MUULFLAJ15096Eksperthinnangute koostamine ja arheoloogiliste leidude konserveerimine22.07.201502.11.2015Heiki ValkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut3 050,00 EUR
MUULFLAJ15138Kadrioru vrakkide orgaanilise leiumaterjali (taimsest ja loomsest materjalist fragmendid, naha- ja tekstiilikatked) konserveerimine05.10.201530.09.2017Heiki ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut; Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut6 383,75 EUR
ETFETF6119Lõuna-Eesti hilisrauaeg: keskused ja kommunikatsioon01.01.200531.12.2008Heiki ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond36 632,66 EUR
MUUSFLAJ02033/3Lõuna-Eesti noorem rauaaeg ja keskaeg26.04.200531.12.2005Heiki ValkTartu Ülikool1 917,35 EUR
ETFETF8510Lõuna-Eesti nooremal rauaajal ja keskajal: ühiskond, kultuur ja regionaalsed identiteedid01.01.201031.12.2013Heiki ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond47 549,17 EUR
MUULFLAJ15188Osalemine looduslike pühapaikade kasutus- ja hooldustingimuste väljatöötamise töörühma töös11.12.201530.04.2016Heiki ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut; Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut1 380,00 EUR
MUUSFLAJ07095Raamatu "Muistis, koht ja pärimus" väljaandmine30.03.200705.07.2007Heiki ValkTartu Ülikool639,12 EUR
MUULFLAJ15100Rail Baltic trassi arheoloogiliste eeluuringute II etapp01.07.201531.12.2015Valter LangTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut750 700,00 EUR
MUUSFLAJ08134RAKi "Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad" rakendamine.01.09.200815.11.2009Heiki ValkTartu Ülikool35 151,41 EUR
  • Leitud 345 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Valk, H., Grouchina, L. (2017). - Le culte des lieux sacrés dans la tradition populaire. Missions du Musée de l’Homme en Estonie. Boris Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa (1937-1938) Sous la direction de Tatiana Benfoughal, Olga Fishman & Heiki Valk (xxx−xxx). Muséum National d’Historie Naturelle Publications Scientifiques [ilmumas].3.2.
Raudoja, A., H. Valk,H., Alexandrov, A. (2017). - Les arbres sacrés du Setomaa. Missions du Musée de l’Homme en Estonie. Boris Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa (1937-1938) Sous la direction de Tatiana Benfoughal, Olga Fishman & Heiki Valk (xxx−xxx). Muséum National d’Historie Naturelle Publications Scientifiques [ilmumas].3.2.
Valk, H., Alexandrov, A. (2017). - Les pierres cultuelles du Setomaa. Missions du Musée de l’Homme en Estonie. Boris Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa (1937-1938) Sous la direction de Tatiana Benfoughal, Olga Fishman & Heiki Valk (xxx−xxx). Muséum National d’Historie Naturelle Publications Scientifiques [ilmumas].3.2.
Aun, M., Beletski, S., Grouchina, L., Kiristaja, A., Mikhaïlova, E., Valk, H. (2017). - Les recherches archéologiques au Setomaa / territoire de Petchory. Missions du Musée de l’Homme en Estonie. Boris Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa (1937-1938) Sous la direction de Tatiana Benfoughal, Olga Fishman & Heiki Valk (xxx−xxx). Muséum National d’Historie Naturelle Publications Scientifiques [ilmumas].3.2.
Valk, H., Grouchina, L. (2017). - Les sources sacrées du Setomaa. Missions du Musée de l’Homme en Estonie. Boris Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa (1937-1938) Sous la direction de Tatiana Benfoughal, Olga Fishman & Heiki Valk (xxx−xxx). Muséum National d’Historie Naturelle Publications Scientifiques.3.2.
Valk, Heiki (2017). Eesti maarahva kultuuripildist keskajal ja varauusajal arheoloogia andmetel: olud ja koht laiemal taustal. Eesti maarahva kultuuripildist keskajal ja varauusajal arheoloogia andmetel: olud ja koht laiemal taustal. (139−161). Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus.3.2.
Valk, Heiki (2017). Le Setomaa : une terre, un peuple et une culture dans une zone historiquement frontalière. Missions du Musée de l’Homme en Estonie. Boris Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa (1937-1938) Sous la direction de Tatiana Benfoughal, Olga Fishman & Heiki Valk (xxx−xxx). Pariis: Muséum National d’Historie Naturelle Publications Scientifiques [ilmumas].3.2.
Kiristaja, Arvis, Valk, Heiki (2017). Les matériaux archéologiques de Léonide Zouroff en Estonie. Missions du Musée de l’Homme en Estonie. Boris Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa (1937-1938) Sous la direction de Tatiana Benfoughal, Olga Fishman & Heiki Valk (xxx−xxx). Pariis: Muséum National d’Historie Naturelle Publications Scientifiques [ilmumas].3.2.
Benfoughal, Thttps://www.etis.ee/., Valk, H., Zasedskaja, M., Kiristaja, A., Piho, M., Hagu, P., Raudoja, A., Västrik, E.-H. Fishman, O. jpt (2017). Missions du Musée de l’Homme en Estonie. Boris Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa (1937-1938) Sous la direction de Tatiana Benfoughal, Olga Fishman & Heiki Valk. Pariis: Muséum National d’Historie Naturelle Publications Scientifiques [ilmumas].4.1.
Valk, Heiki (2017). Loosi kalme ja muistne tee Ugandist Pihkvasse. Tartu arheoloogia kevadpäevad, 1.-2. juuni 2017. Kava ja teesid. (13).5.2.
Valk, H. (2017). Saateks. Hein, A. (2016). Stenhus'id arx'id, torne'd: Eesti mõisaarhitektuuri vanem kihistus. Stenhus, arx, torne... Die älteste Schicht der Gutshofarchitektur Estlands. Õpetatud Eesti Selts. (9−10).6.8.
Rannamäe, E; Lõugas, L; Speller, C.F; Valk, H; Maldre, L; Wilczyński, J; Mikhailov, A; Saarma, U. (2016). Three Thousand Years of Continuity in the Maternal Lineages of Ancient Sheep (Ovis aries) in Estonia. PLoS One, 11(10):e0163676.10.1371/journal.pone.0163676.1.1.
Valk, Heiki; Kama, Pikne (2016). Archaeological investigation on Madsa hill fort. In: E. Russow & A. Haak (Ed.). Archaeological Fieldwork in Estonia 2015 (97−102). Tallinn: Muinsuskaitseamet.1.2.
Valk, Heiki (2016). New finds from the remains of besieging constructions in the Castle park of Viljandi. Archaeological Fieldwork in Estonia, 2015, 133−138.1.2.
Valk, H. (2016). Sacred Natural Places of Estonia: Regional Aspects. In: Roberta Gilchrist (Ed.). Medieval Archaeology (450−466). Routledge Taylor & Francis Ltd. (Critical Concepts in Archaeology).3.1.
Hein, A. (2016). Stenhus'id arx'id, torne'd: Eesti mõisaarhitektuuri vanem kihistus. Stenhus, arx, torne... Die älteste Schicht der Gutshofarchitektur Estlands. Õpetatud Eesti Selts.4.2.
Toim H. Kästik, E. Saar, K. Pajusalu, A,. Raudoja, H. Valk, Ü. Valk (2016). Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat, XV-XVI / Setumaa kogumik, 7. Pühendusteos Paul Hagule / In Honour of Paul Hagu / Сборник посвящен Паулю Хагу / Pühendüsteos Hao Paalilõ. Tartu-Värska: Tartu ÜlikooliLõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus, Seto Instituut.4.2.
Valk, Heiki (2016). Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. 4.2.
Valk, H. (2016). Christian sits and sacred natural sites: the case of Estonia. In: Sacralization of Landscape and Sacred Places. Book of Abstracts (30−31).Zagreb, 2nd - 3rd June 2016. Zagreb.5.2.
Valk, H. (2016). The continuity of hillforts in long-term perspective: a case study from south-eastern Estonia. In: 22nd Annual Meeting of the EAA. 31st August 4th September 2016 Vilnius. Vilnius, 403. (403).5.2.
Valk, Heiki (2016). Juhtkiri. Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri (2).6.3.
Valk, Heiki, Kama, Pikne (2016). Värtemäe linnamägi Karula kõrgustikul. Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri (34).6.3.
Valk, Heiki (2015). Pühast Võhandust, Pühalättest ja ohvrijärvest Otepää lähistel. Ajalooline Ajakiri, 3−37.10.12697/AA.2015.1-2.01 .1.1.
Valk, Heiki, Rannamäe, Eve (2015). Investigation of Late Iron Age occupation layers in Viljandi Castle park. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2014, 123−132.1.2.
Valk, Heiki (2015). Püha Võhandu rahvausus ja -pärimuses. Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat / Annales Litterarum Societatis Esthonicae, 9−51.1.2.
  • Leitud 21 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Arheoloogiline vaatepunkt matuseteemalistele regilaulutüüpideleKama, PiknemagistrikraadHeiki ValkKaitstud2012Tartu Ülikool
Arheoloogiliste ja folkloorsete allikate kooskasutusvõimalused: inimjäänused märgaladelPikne KamadoktorikraadHeiki Valk; Ester Oras; Christina FredengrenKaitstud2017Tartu Ülikool
Development of sheep populations in Estonia as indicated by archaeofaunal evidence and ancient mitochondrial DNA lineages from the Bronze Age to the Modern PeriodEve RannamäedoktorikraadHeiki Valk; Urmas Saarma; Lembi LõugasKaitstud2016Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Edela-Eesti asustusmuster pronksiajast hilisrauaaja lõpunJuurik, RiinamagistrikraadHeiki ValkKaitstud2013Tartu Ülikool
Juri Lotmani ja Tartu-Moskva kultuurisemiootika koolkonna põhikontseptsioonide rakendatavusest arheoloogilise materjali analüüsimisel. Smirnova, MariamagistrikraadHeiki ValkKaitstud2013Tartu Ülikool
Juuru kihelkonna pühapaigad ja matusekohadMetssalu, JürimagistrikraadHeiki ValkJuhendamiselTartu Ülikool
Kagu-Eesti asustusmuster rahvasterännuajast viikingiajani (u 450-1050 pKr)Lillak, AntimagistrikraadHeiki ValkKaitstud2009Tartu Ülikool
Kagu-Eesti keskaegsete inimluude paleopatoloogiline analüüsMalve, MartindoktorikraadHeiki ValkJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut
Linnud linlaste toidulaual Eestis muinasajast uusajani Viljandi zooarheoloogilise materjali näitelEhrlich, FreydismagistrikraadHeiki Valk; Eve RannamäeJuhendamiselTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut
Lõuna- Eesti varakeskaegse naiserõivastuse rekonstruktsioon Siksali kalme arheoloogiliste leidude põhjalMatsin, AvedoktorikraadHeiki Valk; Silvia LaulJuhendamiselEesti Kunstiakadeemia
Monoliidid Eesti arheoloogias Siksälä kalme näitelKajak, KristelmagistrikraadHeiki ValkKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Rooma rauaaegsed ehted ja ornamendid EestisOlli, MaarjamagistrikraadHeiki ValkKaitstud2013Tartu Ülikool
Rooma rauaaja identiteedialad tarandkalmete levikupiirkonnasOlli, MaarjadoktorikraadHeiki Valk; Valter LangJuhendamiselTartu Ülikool
Ruumiarheoloogiline vaade asustusmustrile: fragment Kagu-Eesti eelviikingiajast hilisrauaajani (6. – 13. saj)Haav, AllarmagistrikraadHeiki ValkKaitstud2014Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, Arheoloogia õppetool
Setomaa regionaalne liigendus nooremal rauaajal ja keskajalLillak, AntidoktorikraadHeiki ValkJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut
Tartu Toomkiriku kalmistu matuste osteoloogiline analüüs: kaks juhtumiuuringutMalve, MartinmagistrikraadHeiki Valk; Ken KallingKaitstud2010Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut
Tekstiilileiud Tartu keskaegsetest jäätmekastidest: tehnoloogia, kaubandus ja tarbimineRammo, RiinadoktorikraadHeiki Valk; Erki Russow; Jüri PeetsKaitstud2015Tartu Ülikool
The Role of Community Archaeology in Heritage Protection: Responsible Metal Detecting as a Tool for Enhancing the Protection of Archaeological HeritageUlst, IngridmagistrikraadHeiki Valk; Ain MäesaluKaitstud2012Tartu Ülikool
Traditsioonilised ja kaasaja elukeskkkonnast mõjutatud uskumused õpilaste maailmapildisReimann, PiretmagistrikraadHeiki ValkKaitstud2007Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Viljandimaa linnuste kedrakeraamika hilisrauaajal (11. sajand – 13. sajandi algus)Haak, Arvimagistrikraad (teaduskraad)Heiki ValkKaitstud2010Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut
Zooarheoloogiline uurimus keskaegse Viljandi luumaterjali põhjalRannamäe, EvemagistrikraadLembi Lõugas; Heiki Valk; Elisabeth IregrenKaitstud2010Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Tartu Ülikooli arheoloogiakogu ja -arhiivTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituutHeiki Valk