Kaido Soosaar

9.02.1981
737 5817
kaido.soosaar@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, keskkonnatehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.05.2008–30.04.2011    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, keskkonnatehnoloogia teadur (1,00)
01.04.2007–30.04.2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Keskkonnatehnoloogia spetsialist (0,40)
 
 
Haridustee
2006–2010    Tartu Ülikool PhD geograafia erialal
2004–2006    Tartu Ülikool; MSc keskkonnatehnoloogia erialal
1999–2004    Tartu Ülikool BSc keskkonnatehnoloogia erialal
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Loengud Tartu Ülikoolis:
Aastad Nimetus

2009 - ... Ökotehnoloogia praktika
2016 - ... Keskkonnaseire ja -kaitse normatiivid
2012 - 2013 Eriala teadustöö metoodika keskkonnakorralduses
2013 - ... Erialapraktika ökotehnoloogias
2013 - ... Erialateadustöö metoodika ökotehnoloogias
2014 - ... Doktoriseminar ökotehnoloogias
2014 - ... Doktoritöö;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS ERIALA: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
5.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
2.3.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2005
3.2.
2004
3.5.
2003

Kaido Soosaar

9.02.1981
737 5817
kaido.soosaar@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Ecotechnology (1,00)
01.05.2008–30.04.2011    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.04.2007–30.04.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Specialist of Environmental Technology (0,40)
 
 
Education
2006–2010    University of Tartu; PhD Geography
2004–2006    University of Tartu; MSc Environmental Technology
1999–2004    University of Tartu; BSc Environmental Technology
 
 
Additional career information
Courses at University of Tartu:
Years Title

2009 - ... Practical Training in Ecological Engineering
2016 - ... Environmental Monitoring
2012 - 2013 Methodology of Scientific Work in Environmental Management
2013 - ... Specialization Practice in Ecological Engineering
2013 - ... Research Methods in Ecological Engineering
2014 - ... Doctoral Seminar in Ecological Engineering
2014 - ... Doctoral Thesis;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS SPECIALTY: T270 Environmental technology, pollution control
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
5.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
2.3.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2005
3.2.
2004
3.5.
2003