Kaido Soosaar

9.02.1981
737 5817
kaido.soosaar@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, keskkonnatehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.05.2008–30.04.2011    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, keskkonnatehnoloogia teadur (1,00)
01.01.2007–31.12.2008    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut; Keskkonnatehnoloogia spetsialist
 
 
Haridustee
2006–2010    Tartu Ülikool PhD geograafia erialal
2004–2006    Tartu Ülikool; MSc keskkonnatehnoloogia erialal
1999–2004    Tartu Ülikool BSc keskkonnatehnoloogia erialal
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Loengud Tartu Ülikoolis:
Aastad Nimetus

2009 - ... Ökotehnoloogia praktika
2012 - 2013 Eriala teadustöö metoodika keskkonnakorralduses
2013 - ... Erialapraktika ökotehnoloogias
2013 - ... Erialateadustöö metoodika ökotehnoloogias
2014 - ... Doktoriseminar ökotehnoloogias
2014 - ... Doktoritöö;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
2.3.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2005
3.2.
2004
3.5.
2003

Kaido Soosaar

9.02.1981
737 5817
kaido.soosaar@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Ecotechnology (1,00)
01.05.2008–30.04.2011    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.01.2007–31.12.2008    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography; Specialist of Environmental Technology
 
 
Education
2006–2010    University of Tartu; PhD Geography
2004–2006    University of Tartu; MSc Environmental Technology
1999–2004    University of Tartu; BSc Environmental Technology
 
 
Additional career information
Courses at University of Tartu:
Years Title

2009 - ... Practical Training in Ecological Engineering
2012 - 2013 Methodology of Scientific Work in Environmental Management
2013 - ... Specialization Practice in Ecological Engineering
2013 - ... Research Methods in Ecological Engineering
2014 - ... Doctoral Seminar in Ecological Engineering
2014 - ... Doctoral Thesis;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
2.3.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2005
3.2.
2004
3.5.
2003
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
1.1.7.LLTOM17250Ammendatud turbamaardlate veerežiimi taastamise kompleksuuringu metoodika väljatöötamine ja uuringu läbiviimine24.04.201701.09.2023Ain KullTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut291 666,67 EUR
MUUSLOOM12022T (3.2.0802.11-0043)Eesti Keskkonnaobservatooriumi biosfääri ja atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus (BioAtmos)01.10.201131.12.2014Kaido SoosaarTartu Ülikool757 600,23 EUR
TKTK131Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes01.01.201601.03.2023Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut3 198 027,47 EUR
IUTIUT2-16Globaalne soojenemine ja maastike aineringe. Maastike struktuuri ja funktsioonide muutused seoses globaalse kliima soojenemise ja inimtegevusega ning aineringe modelleerimine ja ökotehnoloogiline reguleerimine01.01.201331.12.2018Ülo ManderTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut2 100 000,00 EUR
MUUMLOOM08227/3Kasvuhoonegaaside emissioon põllumajandusmaastiku märgaladest ja kaldavöönditest14.11.201230.10.2013Ülo ManderTartu Ülikool8 000,00 EUR
ETFETF9264Kasvuhoonegaaside emissiooni leevendamine kuivendatud soodes energiakultuuride kasvatamise abil01.01.201231.12.2012Ülo ManderTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut16 800,00 EUR
TKF11100PKTF (TK107)Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus01.01.201131.12.2015Ülo NiinemetsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut3 054 552,95 EUR
ETFETF7527Maakasutuse ja veerežiimi muutuste mõju metaani ja naerugaasi emissioonile põllumajandusmaastikul01.01.200831.12.2011Ülo ManderTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond86 296,05 EUR
SFSF0180127s08Maastike aineringe muutuvates kliima- ja maakasutuse tingimustes ning selle ökotehnoloogiline reguleerimine01.01.200831.12.2012Ülo ManderTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut1 058 012,44 EUR
SFSF0182534s03Maastiku aineringe dünaamika analüüs ja modelleerimine muutuvates klimaatilistes ja sotsiaal-majanduslikes tingimustes ning optimeerimine ökotehnoloogia võtete abil01.01.200331.12.2007Ülo ManderTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond628 762,79 EUR
MUULLOOM15092Raiete mõju metsade süsinikuringele01.07.201530.06.2018Krista LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut76 500,00 EUR
ETFETF9387Toitainete ärakanne ning denitrifikatsioon parasvöötme põllumajandusmaastikel01.01.201231.12.2012Kaido SoosaarTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut17 400,00 EUR
  • Leitud 26 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Uri, Veiko; Kukumägi, Mai; Aosaar, Jürgen; Varik, Mats; Becker, Hardo; Soosaar, Kaido; Morozov, Gunnar; Ligi, Karli; Padari, Allar; Ostonen, Ivika; Karoles, Kalle (2017). Carbon budgets in fertile grey alder (Alnus incana (L.) Moench.) stands of different ages. Forest Ecology and Management, 396, 55−67.10.1016/foreco.2017.04.004.1.1.
Krasnova, Alisa; Krasnov, Dmitrii; Noe, Steffen M.; Uri, Veiko; Mander, Ülo; Niinemets, Ülo; Soosaar, Kaido (2017).

CO2 flux studies of different hemiboreal forest ecosystems 

. Geophysical Research Abstracts, 19: EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 1−1.
5.1.
Järveoja, Järvi; Peichl, Matthias; Maddison, Martin; Soosaar, Kaido; Vellak, Kai; Karofeld, Edgar; Teemusk, Alar; Mander, Ülo (2016). Impact of water table level on annual carbon and greenhouse gas balances of a restored peat extraction area. Biogeosciences, 13, 2637−2651.10.5194/bg-13-2637-2016.1.1.
K. Soosaar, K. Repp, K. Lõhmus, V. Uri, K. Rannik, A. Krasnova, I. Ostonen, M. Kukumägi, M. Maddison, Ü. Mander (2016). Carbon balance of an old hemi-boreal pineforest in Southern Estonia determined by different methods. In: Geophysical Research Abstracts.European Geosciences Union General Assembly 2016 Vienna, Austria, 17-22 April. (EGU2016-18229).5.2.
Becker, Hardo; Uri, Veiko; Aosaar, Jürgen; Varik, Mats; Mander, Ülo; Soosaar, Kaido; Hansen, Raili; Teemusk, Alar; Morozov, Gunnar; Kutti, Sander; Lõhmus, Krista (2015). The effects of clear-cut on net nitrogen mineralization and nitrogen losses in a grey alder stand. Ecological Engineering, 85, 237−246.1.1.
Mander, Ülo; Maddison, Martin; Soosaar, Kaido; Teemusk, Alar; Kanal, Arno; Uri, Veiko;Truu, Jaak. (2015). The impact of a pulsing groundwater table on greenhouse gas emissions in riparian grey alder stands. Environmental Science and Pollution Research, 22 (4), 2360−2371.10.1007/s11356-014-3427-1.1.1.
Mander, Ü.; Maddison, M.; Soosaar, K.; Koger, H.; Teemusk, A.; Truu, J.; Well, R.; Sebilo, M. (2015). The impact of a pulsing water table on wastewater purification and greenhouse gas emission in a horizontal subsurface flow constructed wetland. Ecological Engineering, 80, 69−78.10.1016/j.ecoleng.2014.09.075.1.1.
Pärn, Jaan; Aasa, Anto; Egorov, Sergey; Filippov, Ilya; Gabiri, Geofrey; Gheorghe, Iuliana; Järveoja, Järvi; Kasak, Kuno; Laggoun-Défarge, Fatima; Luswata Kizza, Charles; Maddison, Martin; Mitsch, J. William; Óskarsson, Hlynur; Pellerin, Stéphanie; Salm, Jüri-Ott; Sohar, Kristina; Soosaar, Kaido; Teemusk, Alar; Tenywa, M. Moses; Villa, A. Jorge ... Mander, Ülo (2015). Global Boundary Lines of N2O and CH4 Emission in Peatlands. In: Vymazal, Jan (Ed.). The Role of Natural and Constructed Wetlands in Nutrient Cycling and Retention on the Landscape (87−102). Switzerland: Springer.10.1007/978-3-319-08177-9_7.3.1.
Lõhmus, K.; Ostonen, I.; Rosenvald, K.; Kukumägi, M.; Tullus, A.; Hansen, R.; Kupper, P.; Sõber, J.; Uri, V.; Aosaar, J.; Varik, M.; Truu, M.; Soosaar, K.; Mander, Ü.; Sellin, A.; Sõber, A. (2015). Elevated atmospheric humidity changes deciduous forest carbon and nutrient cycling. In: Ostonen, I.; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (30).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Mander, Ülo; Well, Rainer; Weymann, Daniel; Soosaar, Kaido; Maddison, Martin; Kanal, Arno; Lõhmus, Krista; Truu, Jaak; Augustin, Jürgen;Tournebize, Julien. (2014). Isotopologue Ratios of N2O and N2 Measurements Underpin the Importance of Denitrification in Differently N-Loaded Riparian Alder Forests. Environmental Science & Technology, 48 (20), 11910−11918.10.1021/es501727h.1.1.
Soosaar, Kaido; Mander, Ülo; Lõhmus, Krista; Uri, Veiko; Rannik, Kaire; Ostonen, Ivika; Uuemaa, Evelyn; Järveoja, Järvi; Läänelaid, Alar; Maddison, Martin; Muhel, Mart; Teemusk, Alar (2014). Ökosüsteemi süsinikdioksiidi bilanss, mullahingamine ja netoprimaarproduktsioon Soontaga boreaalses männikus. Uurimusi eestikeelse geograafia 95. aastapäeval (352−362).. Tartu Ülikooli Kirjastus. (PUBLICATIONES INSTITUTI GEOGRAPHICI UNIVERSITATIS TARTUENSIS; 111).3.2.
Noe, Steffen M.; Niinemets, Ülo; Kangur, Ahto; Hõrrak, Urmas; Soosaar, Kaido; Mander, Ülo (2014). Interdisciplinary research at the SMEAR Estonia station. EGU General Assembly 2014. (Geophysical Research Abstracts; 16).5.2.
Hansen, Raili; Mander, Ülo; Soosaar, Kaido; Maddison, Martin; Lõhmus, Krista; Kupper, Priit; Kanal, Arno; Sõber, Jaak (2013). Greenhouse gas fluxes in an open air humidity manipulation experiment. Landscape Ecology, 28 (4), 637−649.10.1007/s10980-012-9775-7.1.1.
Järveoja, J.; Laht, J.; Maddison, M.; Soosaar, K.; Ostonen, I.; Mander, Ü. (2013). Mitigation of greenhouse gas emissions from an abandoned Baltic peat extraction area by growing reed canary grass: life-cycle assessment. Regional Environmental Change, 13 (4), 781−795.10.1007/s10113-012-0355-9.1.1.
Mander, Ülo; Noe, Steffen M.; Niinemets, Ülo; Soosaar, Kaido; Maddison, Martin; Ostonen, Ivika; Portillo Estrada, Miguel; Püttsepp, Ülle (2013). Seasonal and diurnal dynamics of CO2 balance in two hemi-boreal forests in Estonia. Geophysical Research Abstracts, 15: EGU General Assembly 2013. EGU2013-6264.5.2.
Salm, Jüri-Ott; Maddison, Martin; Tammik, Sille; Soosaar, Kaido; Truu, Jaak; Mander, Ülo (2012). Emissions of CO2, CH4 and N2O from undisturbed, drained and mined peatlands in Estonia. Hydrobiologia, 692 (1), 41−55.10.1007/s10750-011-0934-7.1.1.
Mander, Ülo; Järveoja, Järvi; Maddison, Martin; Soosaar, Kaido; Aavola, Rene; Ostonen, Ivika; Salm, Jüri-Ott (2012). Reed canary grass cultivation mitigates greenhouse gas emissions from abandoned peat extraction areas. Global Change Biology Bioenergy, 4 (4), 462−471.10.1111/j.1757-1707.2011.01138.x.1.1.
Soosaar, K.; Mander, Ü.; Maddison, M.; Kanal, A.; Kull, A.; Lõhmus, K.; Truu, J.; Augustin, J. (2011). Dynamics of gaseous nitrogen and carbon fluxes in riparian alder forests. Ecological Engineering, 37 (1), 40−53.1.1.
Mander, Ü.; Maddison, M.; Soosaar, K; Karabelnik, K. (2011). The Impact of Pulsing Hydrology and Fluctuating Water Table on Greenhouse Gas Emissions from Constructed Wetlands. Wetlands, 31 (6), 1023−1032.10.1007/s13157-011-0218-z.1.1.
Mander, Ü.; Uuemaa, E.; Kull, A.; Kanal, A.; Maddison, M.; Soosaar, K.; Salm, J.-O.; Lesta, M.; Hansen, R.; Kuller, R.; Harding, A.; Augustin, J. (2010). Assessment of methane and nitrous oxide fluxes in rural landscapes. Landscape and Urban Planning, 98, 172−181.1.1.
Soosaar, Kaido (2010). Greenhouse gas fluxes in rural landscapes of Estonia. (Doktoritöö, Tartu ©likool; ). Tartu: Tartu University Press.2.3.
Maddison, M.; Soosaar, K.; Mauring, T.; Mander, Ü. (2009). The biomass and nutrient and heavy metal content of cattails and reeds in wastewater treatment wetlands for the production of construction material in Estonia. Desalination, 246, 120−128.10.1016/j.desal.2008.02.040.1.1.
Soosaar, K.; Maddison, M.; Mander, Ü. (2009). Water quality and emission rates of greenhouse gases in a treatment wetland. In: Brebbia, C.A.; Popov, V. (Ed.). Water Resources Management III (105−125).. WIT Press. (WIT Transactions on Ecology and the Environment 125).3.1.
Maddison, M.; Soosaar, K.; Lohmus, K.; Mander, U. (2005). Cattail population in wastewater treatment wetlands in Estonia: Biomass production, retention of nutrients, and heavy metals in phytomass. Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 40, 1157−1166.1.1.
Maddison, M.; Soosaar, K.; Mander, Ü. (2004). Heitveepuhastusmärgalade hundinuiakoosluste biomass ning toitainete ja raskmetalli sisaldus. Mander, Ü.; Kurs, O. (Toim.). Geograafilisi uurimusi aastatuhande vahetusel: üllitatud Tartu Ülikooli geograafia instituudi 85. aastapäevaks (381−395).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis).3.2.