Marko Kass

7313 412
marko.kass@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.06.2016–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (0,50)
01.01.2008–...    Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ, Teadur (0,50)
01.09.2015–31.05.2016    Rootsi Põllumajandusülikool, Järeldoktor (1,00)
01.09.2013–31.08.2015    Eesti Maaülikool, Lektor (0,50)
01.09.2011–31.08.2013    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Lektor (0,50)
01.09.2009–31.08.2011    Eesti Maaülikool, Teadur (0,10)
01.09.2007–31.08.2009    Eesti Maaülikool, Erakorraline teadur (1,00)
2004–2006    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vanemlaborant (0,75)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi bakalaureusetööde (loomakasvatuse eriala) kaitsmiskomisjoni liige (komisjoni esimees alates 2017)
2013−...    Teadusajakiri Agraarteadus: Journal of Agricultural Science, toimetuse liige
2008−...    Akadeemiline Põllumajanduse Selts, liige (alates 2010 eestseisuse liige, alates 2015 president)
2011−2012    EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, teadusnõukogu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Eesti Maaülikooli arengukava aastateks 2016-2020 koostava töörühma liige (2014-2015);
Eesti Maaülikooli bakalaureuse ja magistriõppe kraadide kaitsmise korra ning lõputöö/lõpueksami kaitsmise tingimuste välja töötava töörühma liige; jaan 2014 - veebr 2015;
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi iga-aastase konverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldustoimkonna liige aastast 2012 (korraldustoimkonna juht aastast 2013); konverentsi kogumiku toimetaja;
Eesti Maaülikooli International Club, asutaja liige; korraldustoimkonna liige alates 2011;
SA Archimedese ja Haridus- ja teadusministeeriumi poolt koordineeritava suurprojekti Teadusaasta Eesti Maaülikooli üks esindajatest (Teadusaasta saadik). Teadusaasta koondab enda alla Eestis toimuvad loodus- ja täppisteadusi populariseerivad sündmused 2011/2012 õppeaasta jooksul.;
SA MÜ (Metsaülikool), juhatuse liige alates 2007, kogumiku peatoimetaja;
Vabatahtlik ja projekti koordinaator Eesti Maaülikooli doktorantide algatuses „Elus teadus“, mille eesmärgiks on tutvustada noortele läbi praktilise tegevuse teadust ja tuua seejuures välja teaduse rakendused igapäevaelus (2011-2014). ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Marko Kass, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia
2008, Marko Kass, Kemira GrowHow stipendium
2007, Marko Kass, DeLaval OÜ stipendium
2006, Marko Kass, Anu Ait OÜ õppestipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; PÕHISUUND: mäletsejaliste metabolism, söödad ja nende kvaliteet, metabolismi uurimise metoodikad
 
 
Lisainfo
Läbinud EKKA kahepäevase kõrghariduse hindamisekspertide koolituse (19.-20.01.2017) Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
4.2.
2017
6.3.
2017
2.4.
2016
3.4.
2016
3.5.
2016
4.1.
2016
4.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
3.5.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
3.4.
2014
3.5.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
4.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.5.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
2.3.
2007
1.2.
2006
3.4.
2005
6.3.
2005

Marko Kass

7313 412
marko.kass@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.06.2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, associate professor (0,50)
01.01.2008–...    Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products LLC, research fellow (0,50)
01.09.2015–31.05.2016    Swedish University of Agricultural Science, Department of Agricultural Research for Northern Sweden, postdoctoral research fellow (1,00)
01.09.2013–31.08.2015    Estonian University of Life Sciences, Lecturer (0,50)
01.09.2011–31.08.2013    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Lecturer (0,50)
01.09.2009–31.08.2011    Estonian University of Life Sciences, Researcher (0,10)
01.09.2007–31.08.2009    Estonian University of Life Sciences, Extraordinary Researcher (1,00)
2004–2006    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Other staff (0,75)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
2013−...    Agraarteadus : Journal of Agricultural Science, member of editorial board
2008−...    Estonian Academic Agricultural Society, member (since 2010 board member, since 2015 President)
2011−2012    Research Council of Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, member (representative of students)
 
 
Additional career information
Member of the workgroup to compile The Development Plan of Estonian University of Life Science for 2016 - 2020, 2014-2015;
;
Member on organizing committee of the annual scientific conference "Healty Animal, Healthy Food", since 2012, Institute of Veterinary Medicine and Animal Science (Estonian University of Life Science); head of the committe since 2013; editor of proceedings;
International Club of Estonian University of Life Sciences (co-founder), member of organizing committee since 2011;
Science ambassador in the national project Year of Science in 2011-2012 (coordinated by Archimedes Foundation and Ministry of Education and Research of Republic of Estonia);
Foundation MÜ (Forest University), board member since 2007, editor in chief of yearbook; non-govermental organization;
Volunteer in students’ science project Science Alive (since 2013 the coordinator) in Estonian University of Life Sciences; popular science project;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Marko Kass, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia
2008, Marko Kass, Scholarship of Kerima GrowHow
2007, Marko Kass, Scholarship of DeLaval
2006, Marko Kass, Study scholarship of Anu Ait LLC
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; SPECIALITY: metabolism of ruminants, feeds and their quality, research methods of metabolism
 
 
Additional information
Training of High Education Evaluation Expert (19.-20. January 2017) by Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
4.2.
2017
6.3.
2017
2.4.
2016
3.4.
2016
3.5.
2016
4.1.
2016
4.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
3.5.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
3.4.
2014
3.5.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
4.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.5.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
2.3.
2007
1.2.
2006
3.4.
2005
6.3.
2005